Ciljevi kolegija
1. Steći znanja iz materijalnog i procesnog prekršajnog prava, o njihovim načelima i izvorima
2. Upoznati studente s različitima načinima i pravilima prema kojima se provodi prekršajni postupak ovisno vodi li se postupak pred sudovima ili pred tijelima državne uprave
3. Analizirati odabrane presude Europskoga suda za ljudska prava koja su utjecala ili mogu biti od utjecaja na pojedina pitanja i shvaćanja u prekršajnom pravu
4. Proširiti znanja studenata (postdiplomanata) u području materijalnog i procesnog prekršajnog prava
5. Utjecati na razvoj sposobnosti analitičkog i kritičkog razmišljanja studenata (postdiplomanata)
6. Vrednovati postojeća rješenja, prednosti i nedostatke hrvatskog prekršajnog prava

Sadržaj kolegija
Kolegijem će biti obuhvaćen povijesni razvoj prekršajnog sudovanja; načela i instituti materijalnog prekršajnog prava; sankcije; odgovornost pravnih osoba; posebni dio prekršajnog prava (odabrani zakoni); načela i subjekti prekršajnog postupka; tijek prekršajnog postupka; prekršajni nalog i obavezni prekršajni nalog.