Trgovanje ljudima jedan je od najtežih zločina današnjice i izniman međunarodni problem. Ljudima se trguje s ciljem radnog iskorištavanja, prisilnog rada ili služenja, uspostave ropstva ili njemu sličnog odnosa, seksualnog iskorištavanja (iskorištavanja za prostituciju i drugih oblika spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju), za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka itd. Žene, djeca i muškarci žrtve su trgovanja ljudima u različite svrhe i vidove iskorištavanja. Cijeli proces podrazumijeva i obuhvaća izrazito strukturirane i hijerarhijski organizirane kriminalne skupine od kojih svaka izvršava određene zadatke. Počinitelji ovih kaznenih djela koriste različite moduse operandi, kojima se vrijeđaju temeljna ljudska prava i slobode. Republika Hrvatska, ulaskom u Europsku uniju uskladila je svoje nacionalno zakonodavstvo i razvila sveobuhvatniji institucionalni i pravni okvir suprotstavljanja ovom obliku organiziranog kriminaliteta. Tako će u okviru ovog kolegija studenti steći dodatna znanja i razumijevanje kaznenih djela krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima s ciljem različitih oblika eksploatacije. Studenti će se poticati na neovisno i kritičko razmišljanje o pitanjima krijumčarenja ljudi i trgovanja ljudima.