SEMINARSKE RADNJE:
Seminarske radnje

Kao seminarsku radnju, studenti će morati obraditi presudu Suda EU koja im je dodijeljena u okviru seminara u kojem sudjeluju. Popis dodijeljenih seminarskih radnji nalazi se na stranici pojedinog seminara. 

 

 


Seminarske radnje - upute

Kako napisati radnju?


Tekst predmeta možete pronaći pomoću tražilice Eur-lex (eur-lex.europa.eu), na bilo kojem od službenih jezika EU koji su bili službeni u doba donošenja odluke. Najjednostavniji način je da u tablici za pretraživanje koja se otvara na prvoj stranici upišete broj i godinu predmeta te izaberete 'EU Court case'. 

Na Internetu, bazama podataka i u fakultetskoj biblioteci možete pronaći literaturu koja će vam pomoći u analizi i rauzmijevanju presuda. NE OČEKUJEMO iscrpan pregled literature u vašim radnjama. Očekujemo da pronađete neakoliko radova koji se bave temom koja se pojavljuje u presudi (npr. izravni učinak; nadređenost; interpretativni učunak; odgovornost za štetu; sloboda kretanja roba; sloboda kretanja osoba; temeljna prava u EU ili sl). Bilo koji relevantan udžbenik prava EU ili specijaliziranije monografije o pojedinim područjima unutar prava EU može poslužiti kao literatura. Također je korisno potražiti članke objavljene u časopisima. Te je radove potrebno citirati na odgovarajućem mjestu u tekstu u fusnoti prema uputama koje dajemo niže. Također očekujemo da u radu spomenute sudsku praksu koju smo obrađivali na nastavi na koju
se nadovezuje predmet koji analizirate te da je citirate u fusnoti na odgovarajući način. 

Prenošenje dijelova tuđeg teksta, bilo doslovno, bilo prepričavanjem, bez da to spomentete u fusnoti (uključujući stranicu teksta na kojoj se taj tekst nalazi) jest plagiranje. Plagiranje nije samo zabranjeno, već je i nemoralno prio pisanju znanstvenih i stručnih radova. Stoga od vas očekujemo da već u ovom kratkom radu citirate bilo koju tuđu misao koju ste ugradili u svoju analizu. To će vas, između ostalog, pripremiti za izradu završnog rada na kraju vašeg studija. 


Radnje smiju imati MAKSIMALNO 1000 riječi (ne uključujući fusnote). Format teksta mora biti s dvostrukim proredom, Courier font. 


Struktura:

1) Kratki opis činjenica predmeta (stranke, tip postupka, uključeni sudovi, činjenice, najvažniji nacionalni i drugi propisi primjenjivi na predmet)

2) Koje relevantno pitanje se postavilo u predmetu? (u velikom broju predmeta pojavit će se više pitanja. Na vama je da prepoznate koje od postavljenih pitanja je vazano uz gradivo koje smo radili na satu te od vas očekujemo samo da analizirate taj dio presude)
3) Temeljni pravni zaključci Europskog suda (odnosno, što je bitnoga Europski sud "rekao", koja je tumačenja usvojio u vezi relevantnog/ih pitanja, kako je odgovorio na pitanja nacionalnog suda - ukratko, ne prepisivati paragrafe presude!!
4) Zašto je presuda bitna? Kako je utjecala na razvoj europskog prava? Je li u njoj nešto novo/važno ili samo ponavlja dotadašnju sudsku praksu i primjenjuje je u novom predmetu? 
5) Povežite presudu s gradivom obrađenim na nastavi.
6) Kritički osvrt - slažete li se s interpretacijom suda ili ne? Zašto? Je li prema vašem mišljenju bilo moguće drugačije riješiti predmet, i kako?

 

Citiranje

Od vas očekujemo da u tekstu svoje analize pokažete da znate kako se citira sudska praksa i literatura. Stoga očekujemo da pronađete neakoliko radova koji se bave temom koja se pojavljuje u presudi. Te radove potrebno je citirati u fusnoti na odgovarajućem mjestu u vašem tekstu. Također očekujemo da citirate sudsku praksu na koju se oslanja sudska presuda koju obrađujete, a koju smo obrađivali na satu. 

Sustav citiranja koji trebate upotrijebiti jest sustav OSCOLA. Upute se nalaze na stranici časopisa Croatian Yearbook of Eurtopean Law and Policy (CYELP): www.cyelp.com. Na istoj su stranici besplatno dostupni svi brojevi časopisa. Stoga je najlakši put da pronađete na koji se način citraju članci, na koji knjige, a na koji sudska praksa taj da uđete u tekst objavljenih članaka i to pogledate u fusnotama u tim člancima.  


Kako vrednujemo radnje?

Neprihvatljiva radnja je ona koja prepisuje tuđe radove (uključujući naročito prepisivanje od kolega koji pišu o istom predmetu!) ili bez reda kopira paragrafe iz presude bez vlastitog doprinosa/sistematizacije.

Prihvatljiva radnja je ona koja na pismen, pregledan, jasan i SAŽET način ispunjava gore navedene zahtjeve od 1) do 3), uz pokušaj odgovora na pitanja 4) i 5).

Dobra radnja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanja 4) i 5) 

Vrlo dobra radnja je ona koja daje kvalitetan i argumentiran (ali SAŽET) odgovor i na pitanja 4) i 5) i pokušava odgovoriti i na pitanje 6)

Izvrsna radnja je ona koja uz sve navedeno daje originalan i zanimljiv odgovor na pitanja 4), 5) i 6).

 

U index se upisuje samo oznaka je li student predao radnju i je li radnja zadovoljila ili ne, a ne i ocjena.

 

 

Rokovi

 

Seminarske radnje moraju se predati u elektronskom obliku najkasnije do tba. 

Radnja se šalje na adresu ejpkatedra@gmail.com s naznakom u subjectu: seminarska radnja - grupa HR i EU; ili druga grupa koju pohađa seminarist.

 

NAPOMENA: Gornje upute ne odnose se na seminariste u seminarskim grupama koji su s nastavnikom dogovorili izradu drugačije radnje.