SUDOVI EU:
Sudovi Europske unije

Predaje: Tamara Ćapeta (tamara.capeta@gmail.com)

Jean Monnet profesor europskog prava 

Pravni fakultet

Sveučilište u Zagrebu

 

Nudi se u sljedećim programima:

 • Specijalistički studij iz Europskog prava
 • Doktroski studij (smjer europskog pravo)

Info o predmetu (sadržaj, način rada, literatura, ispit)

2018. predavanja počinju 18. rujna

Mjesto: Ćirilometodska 4, dvorana 1

 

 

 

Nastavne cjeline

 

1. O ulozi sudova u društvu općenito i o ulozi Suda EU

18. rujna 2018.

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- raspravljati o interpretativnoj aktivnosti sudova

- raspravljati o ulozi sudova u stvaranju prava te razlozima za i protiv takve uloge sudova

- raspravljati o legitimnosti sudskog stvaranja prava;

- raspravaljati o sudjelovanju Suida EU u kreiranju prava EU

- razumijeti osnovne metode rada Europskog suda

 

Kao pripremu za sat pročitajte:  

 • Fuller, Speluncean Expedition (dostupno na google docs)
 • Alter, Judicial Politics at the European Communities (dostupno na google docs)

Dodatno čitanje:

 • Cappelletti, The Law Making Powers of the Judges and its Limits (dostupno na google docs)
 • R. Dehousse, Juridification of the Eurpopean Political Process  (dostupno na google docs)
 • Fennelly, Legal Interpretation at the ECJ (dostupno na google docs)

 

2. Organizacija i nadležnosti Europskog suda

19. rujna 2018. 

 

Rezultat učenja:

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti unutarnju organizaciju i način funkcioniranja Suda EU;

- razumijeti razloge takve organizacije i raspravljati o njenim dobrim i lošim stranama;

- razumijeti razloge i način uključivanja nacionalnih sudova u sudski sustav Europske unije

- razumijeti koncept ograničene nadležnosti Europskog suda

- razumijeti osnovna područja nadležnosti Europskog suda

- čitati odluke Europskog suda uzimajući u obzir ulogu Suda u razvoju pravnih pravila

 

Priprema za sat:

 

Dodatno čitanje:

 • Ćapeta, EU Judiciary in Need of Reform? (dostupno na google docs)
 • Zhang, The Faceless Court (dostupno na google docs)

 

Background materijali:

 

KAKO ČITATI ODLUKE SUDA EU

 

3. Postupak protiv države članice

2. listopada 2018.

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu ovog postupka;

- prepoznati slabosti ovog postupka, posebice u smislu zaštite prava pojedinaca;

- odlučiti kako koristiti ovaj postupak u praksi (npr. kao odvjetnici);

- razumijeti i raspravljati o promjenama koje je uveo Lisabonski ugovor i najnovijoj sudskoj praksi

 

 

Priprema za sat:

 

Dodatni materijali: 

____________________________________________________________________________________________

4. Prethodni postupak za tumačenje prava EU

16. listopada 2018.

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu prethodnog postupka

- razumijeti kako i zašto je taj postupak prilagođen u sudskoj praksi

- razumijeti kako da se koriste ovim postupkom za potrebe svojih klijenata

. razumijeti kako da se koriste ovim postupkom kao suci

- razumijeti i raspravljati o izmjenama uvedenim Ugovorom iz Lisabona

 

Priprema za sat:

 

 

Dodatni materijali:

 • Članak iz Informatora (dostupno na google docs)
 • T. Petrašević, članak o PPU (dostupno na google docs)

_________________________________________________________________________________

 

5. Sudski nadzor nad pravom EU

23. listopada i 5. studenog 2018. 

 

Rezultat učenja

Studenti će biti sposobni:

- razumijeti svrhu i ustavne probleme vezane uz sudsku nadzor

- razumijeti izravni i posredne putove osporavanja valjanosti akta EU

- razumijeti kako su se ovi postupci izmijenili u sudskoj praksi i razloge za to

- odlučiti kada i kako da koriste ove postupke kao pravnici/odvjetnici

- razumijeti i biti spremni razgovarati o promjenama uvedenim Lisabonskim ugovorom

 

Priprema za sat:

 

 

Dodatno čitanje:

 

__________________________________________________________________________

6. Kako Sud funkcionira u praksi

 

Gosti:

29. listopada 2018. u 17.00 - Vijećnica Pravnog fakulteta Trg Republike Hrvatske 14

Profesor Siniša Rodin, sudac Suda EU

 

30. listopada 2018. u 17.00 - Vijećnica Pravnog fakulteta Trg Republike Hrvatske 14

sudac Marko Ilešič, sudac Suda EU

 

 

 

 


Repozitorij