INSTITUCIJE I PRAVNI SUSTAV EU:
Institucije i pravni sustav EU

Poslijediplomski studij iz europskog prava

- prvi semestar -

predmet "Institucije i pravni sustav EU"

 

 

 

___________________________________________

ISPITNA PITANJA 

Rok za odgovor: ponedjeljak, 11. 6. 2018. do 10.100

 

Ispit možete preuzeti ovdje

 

____________________________________________________

 

 

Nastavne jedinice u akademskoj godini 2017/2018.

 

14.3.2018.

Struktura, evolucija i institucije EU

 

Ciljevi učenja: 

Shvatiti današnju strukturu EU i povijesne razloge njenog današnjeg ustrojstva. Upoznati se s organizacijom institucija EU i njihovim ulogama i međusobnim odnosom.

 

Gradivo za pripremu:

Literatura:

 • Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Glava I.
 • Iris Goldner Lang, Novi institucionalni okvir, u: Reforma EU - Lisabonski ugovor, str.67 - 88

 

21.3.2018.

Ovlasti i vrste pravnih akata EU, Novi pravni poredak, izravan učinak i nadređenost

 

Ovlasti i vrste pravnih akata EU

 

Cilj učenja: Razumjeti svrhu podjele ovlasti između EU i država članica te mehanizme ostvarivanja te podjele. Identificirati okolnosti koje su uzrokovale promjene u sudskoj praksi Europskog suda. Razumjeti razlike ali i poveznice između načela koja uređuju podjelu ovlasti (dodijeljene ovlasti, supsidijarnost, proporcionalnost) i pitanja valjane pravne osnove. Razlikovati ovlasti u unutarnjim i vanjskim pitanjima.

 

Literatura:

Ćapeta/Rodin, Osnove prava EU, 3. izdanje, NN, 2018, odgovarajuće poglavlje

 

Novi pravni poredak

Ciljevi učenja: 

Razumjeti pojam "novog pravnog poretka europskog prava" i što ga razlikuje od pravnih poredaka država članica s jedne, te pravnog poretka međunarodnog prava s druge strane.

Steći uvid u metode rada Europskog suda, uključujući i intelektualni proces koji se odvija prilikom donošenja odluka. Steći sposobnost razlikovanja induktivne i deduktivne metode i razumijeti njihovu važnost u pravosudnom procesu.

Upoznati i razumijeti ulogu Europskog suda u procesu konstitucionalizacije prava EU, te mjesto i funkciju njegovih odluka u pravnom poretku EU.

Steći osnovno znanje i razumijevanje koncepta "izravnog učinka" prava EU i nadređenosti prava EU nacionalnom pravu država članica.

 

 

Gradivo za pripremu:

Pročitajte presude u predmetima Van Gend en Loos i Costa v. ENEL. Budite spremni o njima raspravljati na satu.

Neobavezno čitanje:

Dodatna literatura kao pomoć za pripremu ispita:

 • Ćapeta/Rodin, Osnove prava EU, 3. izdanje, NN, 2018, odgovarajuće poglavlje
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.  str. 3 - 22

 

Nadređenost -  EU perspektiva

Ciljevi učenja:

 

Razumjeti koje ovlasti/obveze nastaju za nacionalne sudove iz koncepta nadređenosti i izravnog učinka, te shvatiti probleme koji zbog toga mogu nastati u kontekstu nacionalnog pravnog poretka država članica (te Hrvatske).


Gradivo za pripremu:

Pročitajte dolje navedene presude. Budite spremni o njima raspravljati na satu. Pročitajte članak 37 Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH i usporedite situaciju u Hrvatskoj s onom u Italiji u doba predmeta Simmenthal 2. Pročitajte i dio Ustava RH koji se odnosi na sklapanje međunarodnih ugovora, njihove učinke, kao i nove članke o EU.

Dodatna literatura kao pomoć za pripremu ispita:

 • Rodin, S., Europska integracija i ustavno pravo, IMO, Zagreb 1997. str. 117-205
 • Rodin S., Ustavni sud i članstvo RH u EU, Liber Amicorum Jadranko Crnić, Novi informator, Zagreb 2009.
 • Ćapeta, T., Nacionalni Ustav i nadređenost prava EU u eri pravnog pluralizma, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Vol. 59 Br. 1, 2009 ; ili
 • Ćapeta, T. Ustavni acquis communautarie i ustavni poredak Republike Hrvatske, Liber Amicorum Jadranko Crnić.

 

 

26.03.2018. 

Učinak europskog prava (nastavak) - Ugovori, uredbe, direktive

Učinak ugovora u horizontalnim odnosima

Cilj učenja: Steći sposobnost razlikovanja vertikalnog i horizontalnog učinka i razumjeti važnost tog razlikovanja. 

Gradivo za pripremu:

Uredbe kao izvor prava EU

Ciljevi učenja: 

Naučiti osnovno o novoj sistematizaciji akata na zakonodavne i nezakonodavne; te nezakonodavnih na delegirane i provedbene.

Razumjeti razliku između uredbi i direktiva; Razumjeti osnovne karakteristike uredbi i njihove učinke u pravu država članica.

Pročitajte zadano gradivo, uključujući ugovornu definiciju uredbi. Razmislite koja je osnovna svrha uredbi u pravu EU? Zašto je Sud bez problema priznao izravni učinak uredbama? Imaju li sve odredbe uredbe nužno izravni učinak? 

Gradivo za pripremu:

Literatura za spremanje ispita:

Osnove prava EU, str. 10 -15; 

Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. Određenim brojem knjiga raspolaže biblioteka Fakulteta, a PDF otisak je dostupan na web stranicama katedre

Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002.  str. 41 - 53 i 72 - 92

 

Direktive kao izvor europskog prava

Ciljevi učenja: Razumjeti kako Europski sud objašnjava mogućnost vertikalnog izravnog učinka direktiva (odnos između pojedinca i države), te razviti shvaćanje koncepta države u praksi ES. Razumjeti razliku između vertikalnog i horizontalnog učinka direktiva te raspraviti argumente za i protiv horizontalnog učinka direktiva.

Razumjeti koncept "države" i kako se ona određuje u pravu EU, za potrebe izravnog učinka direktiva, 

Pročitajte zadano gradivo. Pronađite argumentaciju ES na kojoj on zasniva vertikalni učinak direktiva. Pronađite i argumentaciju kojom Sud opravdava nepostojanje horizontalnog izravnog učinka direktiva. Čitajući predmet Foster v. British Gas razmislite što bi u hrvatskom kontekstu značila primjena kriterija iz tog predmeta.

 

Gradivo za pripremu:

Literatura za spremanje ispita:

 • Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. Određenim brojem knjiga raspolaže biblioteka Fakulteta, a PDF otisak je dostupan na web stranicama katedre
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002. str. 41 - 53 i 72 - 92
 • Osnove prava EU, str. 67 - 74.

 

4.4.2018., 17.00

Zaštita temeljnih prava u EU - Fundamental Rights Protection in the EU

Gostujuća predavačica:

 
Literatura: 
- materijal distribuiran putem emaila (izvadak iz knjige)

 

 

13.4.2018., 17.00

Interpretativni učinci prava EU

Odgovornost države za štetu

 

Interpretativni učinci prava EU

Cilj učenja: Razumjeti razliku između izravnog i interpretativnog učinka. Razumjeti koncept interpretacije u skladu s direktivom i obveze koje iz tog koncepta proizlaze za nacionalne sudove. Znati prepoznati granice usklađene interpretacije.

Domaća zadaća: Pročitajte zadane sudske odluke. Razmislite: gdje postaviti granicu interpretacije nacionalnog prava? Što učiniti ako je jedina moguća interpretacija nacionalnog prava koja bi bila u skladu s pravom EU bila suprotna nacionalnom pravu? Treba li nacionalni sud prvo primijeniti interpretativni učinak ili direktni učinak?

Gradivo za download:

Literatura za spremanje ispita:

 • Rodin S., i Ćapeta T. (ur.), Učinci direktiva Europske unije u nacionalnom pravu, Pravosudna akademija, Zagreb 2008. (Knjiga se može pribaviti upitom kod pravosudne akademije. 
 • Ćapeta, T., Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi, IMO, Zagreb 2002. str. 59 - 68
 • Ćapeta, T., Interpretativni učinak europskog prava u članstvu i prije članstvu u EUZbornik pravnog fakulteta u Zagrebu Vol. 56 Br. 5, 2006
 • INTERPRETATIVNI_UCINAK.ppt

 

 

Odgovornost države za štetu

Ciljevi učenja: 

Razumjeti motivaciju Europskog suda da uvede mogućnost naknade štete protiv države zbog povrede prava Unije.

Naučiti i razmjeti uvjete za nastanak odgovornost države za štetu zbog povrede prava Unije. Razumjeti koncept "ozbiljne povrede prava Unije" i znati odrediti koje su takve ozbiljne povrede.

Pročitajte zadane sudske odluke. Koji je uvjete Sud postavio za nastanak odgovornosti za naknadu štete zbog povrede prava EU? Postoji li u tom pogledu razlika između predmeta Francovich i Brasserie? Kako je Sud opravdao postojanje odgovornosti za štetu u predmetu Francovich?

Gradivo za pripremu: 

Literatura za spremanje ispita:

 • Ćapeta, Tamara, Odgovornost država za štetu u pravu Europske zajednice, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (2003), 3-4

Dodatna literatura kao pomoć za pripremu ispita:

 

 

16. svibnja 2018.

nastava počinje u 17.00 sati

 

Odnos prava EU i nacionalnih ustava

Ciljevi učenja: 

Shvatiti da je tvrdnja o primatu europskog prava uvjetovana nacionalnim ustavima.

Razumjeti da se odnos prava EU i nacionalnog ustavnog prava razvija kroz dijalog između Suda EU i nacionalnih sudova s ustavnom nadležnošću.

Razgovarati o položaju Ustava RH u europskom pravnom poretku.

 

Priprema za nastavu: 

- podsjetite se presude Suda EU u predmetu 11/70 Internationale Handelsgesselschaft 

- predmet C-399/11 Melloni

- predmet Taricco II (C-42/17 Criminal proceedings against M.A.S. and M.B)

- ovaj komentar na Verfassungsblogu daje dobro objašnjenje ustavnog problema koji otvara predmet Taricco (komentar datira od prije presude SudaEU u Taricco II)

- predmet U-VIIR - 1159/2015 (referendum o outsourcingu), pogledajte t. 45; ili predmet U-VIIR-1158/2015 (referendum o cestama), pogledajte t. 60.

 

Literatura:

Craig/DeBurca, EU Law, Text, Cases and Materials, sixth edition, 2015, poglavlje 9 (str. 266- 314) daju dobar pregled iz perspektive prava EU i iz perspektive nacionalnih ustavnih poredaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARHIVA - neka predavanja iz prijašnjih godina

 

17.10.2016.

Temeljna prava u EU

 

Cilj učenja: Razumjeti razloge uvođenja zaštite ljudskih prava u pravni sustav EU.  Razumjeti odnos između nacionalnih jamstava temeljnih prava, jamstava u EU i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Razumijeti čemu služe jamstva ljudskih prava na razini EU. Steći vještinu identifikacije izvora temeljnih prava u pravnom poretku EZ/EU i razumjeti granice u kojima u njihovoj zaštiti djeluje Europski sud.

Razmislite: Pročitajte ponovo odluku 11/70 Internationale Handelsgessellschaft i odluke Solange I i II i razmislite zašto je ES uveo zaštitu ljudskih prava u pravni poredak Zajednice. Pročitajte predmet Nold i razmislite kako Sud odlučuje koja se ljudska prava štite u okviru europskog prava.

Pročitajte čl. 6 i čl. 7 Ugovora o Europskoj uniji. Pronađite na Internetu i pogledajte što je predviđeno Poveljom EU o zaštiti temeljnih prava.

Gradivo za pripremu:

Dodatno čitanje:

Napomena uz predmete Hauer i 2/94: U predmetu Hauer, riječ je o presudi u kojoj je ES primjenio pravnu analizu koja je uobičajena pred Europskim sudom za ljudska prava i pred Saveznim ustavnim sudom SR Njemačke. Pronađite relevantne dijelove i razmislite zašto ES primjenjuje interpretativnu metodologiju tih sudova i materijalne zahtjeve tih pravnih sustava.

U mišljenju 2/94, Europski je sud smatrao da Zajednica ne posjeduje ovlasti za pristupanja Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljenih sloboda. Koji su razlozi naveli ES da to zaključi? Je li moguće da je ES imao i neke skrivene razloge?

 

Dodatna literatura kao pomoć za pripremu ispita:

 

18.10.2016.

Osnove migracijskog prava i politike EU

 

Ciljevi učenja

Razumijeti razvoje europskog prava migracija, azila i vanjskih granica od trenutka njihovog nastanka do današnjih dana.

Razumijeti utjecaj velikog priljeva izbjeglica u EU u proteklih dvije godine na daljnji razvoj i promjene u ovom području.


Gradivo za pripremu:

 

 

28.10.2016.

Odgovornost države za štetu; Zajednička vanjska i sigurnosna politika

 

 

Odgovornost države za štetu

 

Ciljevi učenja: 

Razumjeti motivaciju Europskog suda da uvede mogućnost naknade štete protiv države zbog povrede prava Unije.

Naučiti i razmjeti uvjete za nastanak odgovornost države za štetu zbog povrede prava Unije. Razumjeti koncept "ozbiljne povrede prava Unije" i znati odrediti koje su takve ozbiljne povrede.

Pročitajte zadane sudske odluke. Koji je uvjete Sud postavio za nastanak odgovornosti za naknadu štete zbog povrede prava EU? Postoji li u tom pogledu razlika između predmeta Francovich i Brasserie? Kako je Sud opravdao postojanje odgovornosti za štetu u predmetu Francovich?

Gradivo za pripremu: 

Literatura za spremanje ispita:

 • Ćapeta, Tamara, Odgovornost država za štetu u pravu Europske zajednice, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 53 (2003), 3-4

Dodatna literatura kao pomoć za pripremu ispita:

 

Zajednička vanjska i sigurnosna politika

 

Gradivo za pripremu: 

 


Repozitorij