JAVNA RASPRAVA O VISOKOM OBRAZOVANJU:
Javna rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o visokom obrazovanju

 

Četvrtak, 5. svibnja 2011. u 17.00 sati 

Vijećnica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Trg m. Tita 14, prvi kat

 

 

Uvodničari:

 

Siniša Rodin – Hrvatsko visoko obrazovanje i unutarnje tržište EU

Zoran Kurelić – Hrvatska anti-Bologna

Peter Debreczeni – Europski  kvalifikacijski okvir

 

Komentatori:

Tamara Perišin

Emita Blagdan

Zlatan Fröhlich

 


 


Materijali za javnu raspravu