Maja Munivrana redovita je profesorica na Katedri za kazneno pravo. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. godine, a magistrirala na Poslijediplomskom studiju iz kaznenopravnih znanosti u Zagrebu 2007. godine, kao i na Pravnom fakultetu Sveučilišta Yale (Yale Law School) u SAD-u 2008. godine, pri čemu je šest od osam ispita položila s distinkcijom (Honors) . Doktorirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a usavršavala se na Max Planck Institutu za međunarodno i poredbeno kazneno pravo u Freiburgu u Njemačkoj, kao visiting professional 2013. godine na Međunarodnom kaznenom sudu u Haagu, te kontinuirano na više seminara u zemlji i inozemstvu.

Dobitnica je više nagrada i priznanja. Kao najbolja diplomirana studentica nagrađena je Dekanovom nagradom u 2004. godini. Laureatkinja je godišnje nagrade najuspješnijim mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za 2008. godinu. Dobitnica je i stipendije Kraljevske nizozemske akademije za znanosti i umjetnost  za 2019. godinu u okviru koje je kao gostujući profesor na Vrije Universiteit Amsterdam vodila kolegij na poslijediplomskom studiju Master in International Crimes, Conflict and Criminology u ak. god. 2019/2020.

Članica je uredničkog odbora vodećeg domaćeg časopisa iz područja kaznenopravnih znanosti –  Hrvatskog ljetopisa za kazneno pravo i praksu (od 2015. godine), te prestižnog međunarodnog časopisa iz područja međunarodnog kaznenog prava Journal of International Criminal Justice (od 2021. godine).

Članica je više strukovnih udruga, uključujući i Akademiju pravnih znanosti Republike Hrvatske, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Hrvatsku udrugu za europsko kazneno pravo te Hrvatski pravni centar. Govori i piše na engleskom jeziku, a služi se i njemačkim te talijanskim jezikom.