Ciljevi kolegija
Ovim predmetom stječu se znanja o svim posebnostima – fenomenološkim i etiološkim koje se odnose na delinkvenciju žena, o nekim tipičnim i zanimljivim kaznenim djelima koja čine žene, te o načinima izdržavanja kazne zatvora za žene kao jednom obliku reakcije društva na njihova delinkventna ponašanja. Predmet je zbog svoje naglašene interdisciplinarnosti usko povezan sa slijedećim predmetima studija: Kazneno pravo, Kriminologija, Penologija i penitencijarno pravo i Sudska psihijatrija. Navedeni sadržaj predmeta zbog fokusiranja na specifičnosti delinkvencije žena osvještavao bi navedenu problematiku, pa bi se na taj način širili vidici, ali i olakšalo snalaženje u ovom području u praksi.

Sadržaj kolegija
Žene u mitovima, literaturi i društvu. Kriminalitet žena. Fenomenologija kriminaliteta žena. Statistika o kriminalitetu žena. Udio u ukupnom kriminalitetu. Vrste kaznenih djela. “Tamna brojka” ženskog kriminala. Žene povratnice. Etiologija kriminaliteta žena. Traganje za uzrocima kriminalnog ponašanja u osobi žene: Antropološka učenja, Psihološka učenja, Utjecaj društvene sredine na kriminalitet žena, Feminizam i delinkvencija. Žene i kazneno pravo: Povijesni pregled. Počiniteljice nekih kaznenih djela: Čedomorke. Žene ubojice. Žene i droge. Žene i organizirani kriminal. Kažnjavanje žena: Odmjeravanje kazne, Žene i kazna zatvora.