Pravo je danas važno područje inspiracije u stvaranju filmova, koji su postali glavni izvor javnog shvaćanja prava i pravnog sustava. Istodobno, filmovi su postali važan izvor pravnicima koji žele produbiti svoje razmišljanja o različitim pravnim pitanjima. Ovaj predmet stvara interdisciplinarnu poveznicu između prava i filma kao prizmu za obrađivanje ključnih pravnih i društvenih koncepata pravednosti, kazne, obitelji, oružanog sukoba i dr. Ovaj predmet služi razvijanju kritičkih vještina u procjeni, analizi i boljem razumijevanju društvenih mehanizama putem kojih se pravo stvara i primijenjuje u Hrvatskoj i svijetu. Od studenata se ičekuje da analiziraju i komentiraju film i pročitaju datu literaturu (u vezi s tematikom koju filmovi obrađuju), te napišu eseje koji uključuju pravnu analizu problema koji se pojavljuju u prikazanim filmovima.