Ciljevi kolegija
Predmet Međunarodno kazneno pravo studente uvodi u kompleksnu materiju koja povezuje niz drugih grana prava, kazneno i kazneno procesno pravo, međunarodno pravo, međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava. Riječ je o pravnom području koje se intenzivno razvija rušeći mnoge od pravnih i političkih dogmi koje su važile do potkraj XX. stoljeća. U prvom redu, ono snažno redefinira načelo suverenosti država. Međunarodno kazneno pravo. studentima objašnjava osnovne pojmove međunarodnog kaznenog prava te ih upoznaje s njegovim filozofskim i političkim temeljima. U okviru predmeta međunarodno kazneno pravo studenti će se upoznati s povijesnim razvojem međunarodnog kaznenog prava i modernim tendencijama. Naglasak će biti na pravu i praksi međunarodnih ad hoc tribunala te stalnog Međunarodnog kaznenog suda.

Sadržaj kolegija
Pojam i izvori međunarodnog kaznenog prava. Važenje normi međunarodnog kaznenog prava. Odnos prema drugim pravima, posebno međunarodnom javnom pravu i nacionalnom kaznenom i kaznenom procesnom pravu. Svrha i ciljevi međunarodnog kaznenog prava. Načela međunarodnog kaznenog prava.
Povijest međunarodnog kaznenog prava. Pravni, povijesni, filozofski i politički temelji međunarodnog kaznenog prava, suradnje država na području suzbijanja kaznenih djela i međunarodnih kaznenih sudova.
Međunarodni zločini. Međunarodno ratno i humanitarno pravo. Razlozi isključenja protupravnosti (kaznene odgovornosti) u međunarodnom kaznenom pravu. Oblici individualne kaznene odgovornosti s posebnim osvrtom na teoriju vlasti nad djelom, zapovjednu odgovornost i zajednički zločinački pothvat. Krivnja.
Subjekti međunarodnog kaznenog postupka. Tijek postupka pred međunarodnim kaznenim sudovima i zaštita ljudskih prava. Dokazivanje pred međunarodnim kaznenim sudovima. Suradnja međunarodnih kaznenih sudova s državama. Rezidualne funkcije i mehanizmi međunarodnih kaznenih sudova.