izv. prof. dr. sc. Lana Ofak
izv. prof. dr. sc.
Lana Ofak

Lana Ofak je izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. u okviru Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Zagrebu bila je suurednica Izvješća o društvenom razvoju za Hrvatsku (2004.) te Izvješća o siromaštvu, nezaposlenosti i socijalnoj isključenosti (2006.). Od 2006. zaposlena je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Stekla je doktorat iz društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom doktorskog rada „Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“. Članica je europske grupe nastavnika prava okoliša Avosetta, zatim organizacije Environmental Law Network International i organizacije European Environmental Law Forum te savjetodavnog vijeća Justice and Environment. Od 2007. uključena je kao predavačica u brojne programe izobrazbe u području prava okoliša za pravnike, suce, novinare, službenike u lokalnoj samoupravi i članove udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U 2013. u okviru programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država “Junior Faculty Development Program” provela je proljetni semestar kao gostujuća znanstvenica na stručnom usavršavanju iz prava okoliša, energetike i prostornog planiranja na Pravnom fakultetu Florida State University. Autorica je knjige Environmental Law - Croatia koju je 2016. izdao Kluwer Law International (Wolters Kluwer).

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2004

Godina doktoriranja: 2012

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 603
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 10:30 do 12 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Ofak, Lana.
Environmental Law - Croatia .
Alphen aan den Rijn, The Netherlands : Kluwer Law International, 2016 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Ofak, Lana.
Die Verwaltungsorganisation in Kroatien // Vergleichendes Verwaltungsrecht in Südosteuropa / Wieser, Bernd ; Stolz, Armin (ur.).
Wien : Verlag Osterreich, 2016. Str. 45-69.

2. Ofak, Lana.
Application of the Aarhus Convention in Southeast Europe // Judicial Application of International Law in Southeast Europe / Rodin, Siniša ; Perišin, Tamara (ur.).
Heidelberg New York Dordrecht London : Springer, 2015. Str. 43-62.

3. Ofak, Lana.
Property and Environmental Protection in Croatia // Property and Environmental Protection in Europe / Winter, Gerd (ur.).
Groningen : Europa Law Publishing, 2015. Str. 129-141.

4. Ofak, Lana.
Access to justice in environmental matters in Croatia // Implementation and Enforcement of EU Environmental Law in the Visegrad Countries / Tomoszková Veronika (ur.).
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Str. 306-316.

5. Ofak, Lana.
Pravo na zdrav okoliš // Ljudska prava - Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 127-138.

6. Ofak, Lana.
Croatia // National courts and EU environmental law / Jans, Jan H. ; Marcory, Richard ; Moreno Molina, Angel-Manuel (ur.).
Groningen : Europa law publishing, 2013. Str. 247-254.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ofak, Lana.
Implementation of the Environmental Impact Assessment and the Appropriate Assessment in Marina Developments from the Viewpoint of the Newest EU Member State. // European environmental law review. 28 (2019) , 3; 82-91 (članak, znanstveni).

2. Ofak, Lana; Munivrana Vajda, Maja.
Preporuke za poboljšanje hrvatskog pravnog okvira i mjera za suzbijanje i prevenciju trgovanja ljudima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 69 (2019) , 1; 59-87 (članak, znanstveni).

3. Ofak, Lana; Šikić, Marko.
Pravo na uvid u spis u upravnim stvarima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40 (2019) , 1; 423-443 (članak, znanstveni).

4. Ofak, Lana.
Zaštita ustavnih jamstava poreznih obveznika u poreznim postupcima. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 55 (2018) , 1; 153-168 (članak, znanstveni).

5. Ofak, Lana.
Usklađivanje hrvatskoga zakonodavstva s pravom EU-a u području zaštite voda s posebnim osvrtom na sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 1; 269-300 (članak, znanstveni).

6. Ofak, Lana.
Uspostavljanje i zaštita ekološke mreže Natura 2000 u Europskoj uniji i Hrvatskoj. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 53 (2016) , 2; 623-646 (članak, znanstveni).

7. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama kao pravo zaštićeno Europskom konvencijom i drugim međunarodnim ugovorima za zaštitu ljudskih prava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 2; 921-951 (članak, znanstveni).

8. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 203-221 (pregledni rad, znanstveni).

9. Đanić, Ana; Ofak, Lana.
Djelotvornost žalbe u upravnom sporu kao jedno od temeljnih instituta zaštite ljudskih prava. // Pravni vjesnik. 30 (2014) , 2; 167-183 (pregledni rad, znanstveni).

10. Ofak, Lana.
Ograničavanje pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska i komparativna javna uprava. 14 (2014) , 4; 987-1014 (pregledni rad, znanstveni).

11. Ofak, Lana; Jelić, Paula.
Pravna zaštita građana od prekograničnog onečišćenja zraka. // Sveske za javno pravo - Blätter für Öffentliches Recht. 5 (2014) , 17; 87-100 (članak, znanstveni).

12. Ofak, Lana.
Primjena Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u sporovima koji se tiču zaštite okoliša. // Hrvatska pravna revija. XII (2012) , 4; 62-70 (članak, znanstveni).

13. Ofak, Lana.
Public participation in decisions on specific activities in environmental matters in Croatia. // Environmental Law Network International. 8 (2012) , 1; 13-19 (članak, znanstveni).

14. Medvedović, Dragan; Ofak, Lana.
The Legal Position of Associations in Envrironmental Protection Proceedings in the Republic of Croatia. // The Scientific Journal Facta universitatis Series Law and Politics. 9 (2011) , 1; 69-84 (članak, znanstveni).

15. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 127-153 (članak, znanstveni).

16. Ofak, Lana.
Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 2; 443-470 (članak, znanstveni).

17. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 1; 19-33 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Omejec, Jasna; Staničić, Frane; Ofak, Lana; Turudić, Marko.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 67 (2018) , 6511; 1-5 (uvodnik, stručni).

2. Ofak, Lana; Gubić, Andrea.
Primjena načela onečišćivač plaća u području gospodarenja otpadom u praksi Suda Europske unije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2017) , 6461; 15-16 (članak, stručni).

3. Ofak, Lana; Ladan, Vesna.
Postupci azila (tzv. Dublinski predmeti) u praksi Europskog suda za ljudska prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 64 (2016) , 6410; 13-14 (članak, stručni).

4. Ofak, Lana; Bezuh, Katica.
O ovlastima inspekcije zaštite prirode s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6355; 1-3 (članak, stručni).

5. Ofak, Lana; Bezuh, Katica.
O ovlastima inspekcije zaštite prirode s posebnim osvrtom na izvršenje rješenja inspektora - 2. dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 6358; 9-10 (članak, stručni).

6. Ofak, Lana; Bezuh, Katica.
Pravni okvir Europske unije koji se odnosi na inspekcije u području zaštite prirode. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2015) , 68; 20-21 (članak, stručni).

7. Ofak, Lana.
Onemogućavanje sudjelovanja zainteresirane javnosti u posebnim upravnim postupcima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 62 (2014) , 6268; 1-3 (članak, stručni).

8. Ofak, Lana.
Jesmo li spremni za izazove Europskog prava okoliša?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 63 (2014) , 6326; 1-3 (uvodnik, stručni).

9. Ofak, Lana.
Adesione della Croazia all'Unione Europea - la dimensione ambientale. // Rivista giuridica dell' ambiente,. 28 (2013) , 5; 653-658 (članak, stručni).

10. Ofak, Lana.
O problemu ograničavanja položaja stranke u posebnim upravnim postupcima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 60 (2012) , 6064; 1-3 (članak, stručni).

11. Krišto, Jelena; Ofak, Lana.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu iz srpnja 2010.. // Policija i sigurnost. 20 (2011) , 1; 59-66 (prikaz, ostalo).

12. Ofak, Lana.
Načelo zaštite stečenih prava stranaka. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 58 (2010) , 5861; 1-3 (članak, stručni).

13. Ofak, Lana; Turudić, Marko.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 3; 823-835 (prikaz, ostalo).

14. Ofak, Lana; Turudić, Marko.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 4; 1093-1117 (prikaz, ostalo).

15. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 1; 211-235 (prikaz, ostalo).

16. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 2; 543-556 (prikaz, ostalo).

17. Staničić Frane; Ofak Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 1; 207-230 (prikaz, ostalo).

18. Staničić, Frane; Ofak Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 1197-1214 (prikaz, ostalo).

19. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 2; 527-536 (prikaz, ostalo).

20. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 831-866 (prikaz, ostalo).

21. Staničić Frane; Ofak Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 4; 1105-1114 (prikaz, ostalo).

22. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 241-265 (prikaz, ostalo).

23. Ofak, Lana; Staničić, Frane.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 749-769 (prikaz, ostalo).

24. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 1; 211-224 (prikaz, ostalo).

25. Šprajc, Ivan; Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: Vajagić protiv Hrvatske]. // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 4; 267-278 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Ofak, Lana.
Pouke za Hrvatsku iz prakse Suda Europske unije u području gospodarenja otpadom // Pravno uređenje gospodarenja otpadom / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. 39-74 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ofak, Lana.
Pravna zaštita kvalitete zraka u europskom i hrvatskom pravu // Pravna zaštita zraka / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. 77-102 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Ofak, Lana.
Pravna zaštita tla u međunarodnom i europskom pravu // Pravna zaštita tla / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. 113-134 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Ofak, Lana.
Utjecaj pristupanja Hrvatske Europskoj uniji na upravnopravnu zaštitu okoliša // Upravnopravna zaštita okoliša / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 117-150 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Ofak, Lana.
Utjecaj upravnopravne zaštite okoliša na infrastrukturne projekte // Zbornik 53. Susreta pravnika / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2015. 269-304 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

6. Ofak, Lana.
Europska perspektiva pravne zaštite šuma // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 111-141 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Ofak, Lana.
The Environmental Law And Property Guarantee - Report from Croatia // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Ofak, Lana.
National Courts and EU Environmental Law - Report from Croatia // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Ofak, Lana.
Provedba Arhuške konvencije u hrvatskom zakonodavstvu // Provedba Aarhuške konvencije u zemljama Jadrana : zbornik radova / Radojčić, Dušica (ur.).
Pula : Udruga Zelena Istra, 2011. 41-47 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

10. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Vjernici, društva, pokreti / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2011. 217-242 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama o okolišu – mjerodavni propisi za rješavanje zahtjeva i definicije // Zbornik radova: Pravo na pristup informacijama i zaštita osobnih podataka / Britvić Vetma, Bosiljka ; Boban, Marija (ur.).
Split : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, 2016. 199-227 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Ofak, Lana.
Pravo na zdrav okoliš i okolišna demokracija // Zbornik radova sa znanstvenoga simpozija s međunarodnim sudjelovanjem: Razvoj i okoliš - perspektive održivosti / Galić, Branka ; Žažar, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, FF - press, 2013. 195-205 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
The Reform of Administrative Disputes System in Croatia // Reforme ale justitiei in Europa de est - Perspective comparative / Dumitru Dirdala Lucian (ur.).
Iasi : Institul European, 2013. 89-100 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Ofak, Lana.
Sudjelovanje javnosti u odlučivanju u pitanjima okoliša // Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Ekonomika i menadžment u javnom sektoru / Marija Kaštelan Mrak (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. 114-150 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Ofak, Lana.
Certain legal aspects of construction of hydroelectric power plants in Croatia // Second EELF Conference Environmental and Planning Law Aspects of Large Scale Projects : Book of abstracts) / Vanheusden, Bernard (ur.).
Brussels : Hasselt University ; HUBrussel, 2014. 40-40 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar // http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/dogadjaji_2012_2013/Horizonti_-_doc._dr._sc._Stanicic.pdf.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
The reform of administrative disputes system in Croatia // Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe.
(predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Ofak, Lana.
Pristup informacijama o okolišu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Ofak, Lana.
Species Protection in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Ofak, Lana.
Kako se krši zakon - ima li pomaka nabolje u odnosu na Nacionalno izvješće o provedbi Aarhuške konvencije iz prosinca 2013. // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

4. Ofak, Lana.
Dobra sudska praksa u Hrvatskoj vezana uz primjenu Aarhuške konvencije // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

5. Ofak, Lana.
Permit procedures for industrial installations and infrastructure projects: Assessing integration and speeding up - Report on Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Ofak, Lana.
Free Access to Environmental Information - Report on Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama kao ljudsko pravo zaštićeno Europskom konvencijom // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

8. Ofak, Lana.
Enforcement of the decisions of the nature protection inspection in Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Ofak, Lana.
Sud Europske unije i zaštita okoliša // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

10. Ofak, Lana.
Mogućnosti pristupa pravosuđu u slučajevima postojećih zahvata u okoliš - upravni postupci i inspekcijski nadzor // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

11. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama o okolišu i pristup pravosuđu // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

12. Ofak, Lana.
Pristup pravosuđu zbog povrede prava na sudjelovanje u odlučivanju u pitanjima okoliša // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

13. Ofak, Lana.
Ograničavanje pravnog položaja stranke u posebnim upravnim postupcima // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

14. Ofak, Lana.
Sudjelovanje javnosti u donošenju planova i programa koji se odnose na okoliš - primjer pravnih problema u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

15. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama i pristup pravosuđu u pitanjima okoliša // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

16. Ofak, Lana.
Risk regulation of fracking // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Ofak, Lana.
Environment and Land Transportation Law - Report from Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Ofak, Lana.
Tri stupa Arhuške Konvencije u Hrvatskoj, upravnopravna zaštita okoliša i problemi sa sudjelovanjem javnosti u odlučivanju o okolišu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

19. Ofak, Lana; Gažić Ferenčina, Jasna.
Provedba Aarhuške konvencije // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

20. Ofak, Lana.
Provedba Arhuške konvencije u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

21. Ofak, Lana.
Pravo na pristup pravosuđu u pitanjima okoliša // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

22. Ofak, Lana.
Illustrations of certain difficulties in enforcing Croatian environmental law // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

23. Ofak, Lana.
Legal issues related to the promotion and regulation of renewable energy - Report from Croatia // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

24. Ofak, Lana.
Pravo na pristup informacijama o okolišu // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

25. Ofak, Lana.
Inspekcijski i upravni nadzor // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

26. Ofak, Lana.
Upravnopravna zaštita okoliša // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Ofak, Lana.
Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.02. 2012, 424 str. Voditelj: Medvedović, Dragan ; Šikić, Marko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Ofak, Lana.
Right to Access to Information, 2017. (enciklopedijski članak).

2. Ofak, Lana.
Administrative Disputes in Civil Law Jurisdictions, 2017. (enciklopedijski članak).

3. Ofak, Lana.
Protection of the Environment, 2017. (enciklopedijski članak).

4. Radojčić, Dušica; Ofak, Lana; Ćerimagić, Enes; Frančišković, Denis; Grubišić, Ivana.
Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016., 2016. (izvješće).

5. Kiss, Csaba (glavni autor); Haxhimihali, Enio; Mujakic, Muhamed; Ofak, Lana; Morina, Visar; Kostic Mandic, Maja; Bogevski, Bojan; Drenovak Ivanovic, Mirjana.
Access to Justice in Environmental Matters in the South East European Region Particularly in Respect of Standing, Costs and Available Remedies, 2014. (studija).

6. Ofak, Lana.
Praksa Odbora za pridržavanje i praćenje provedbe Aarhuške konvencije, 2014. (popularan rad).

7. Ofak, Lana; Leljak Gracin, Željka; Radojčić, Dušica.
Izvješće organizacija civilnog društva o provedbi Aarhuške konvencije u Hrvatskoj, 2014. (izvješće).
 

Profesionalni interesi i članstva

Advisory Board of Justice and Environment - www.justiceandenvironment.org
Avosetta Group - www.avosetta.org
Environmental Law Network International (elni) - www.elni.org
European Environmental Law Forum - www.eelf.info