Lana Ofak je redovna profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2004. do 2006. u okviru Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Zagrebu bila je suurednica Izvješća o društvenom razvoju za Hrvatsku (2004.) te Izvješća o siromaštvu, nezaposlenosti i socijalnoj isključenosti (2006.). Od 2006. zaposlena je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Stekla je doktorat iz društvenih znanosti, polje pravo, grana upravno pravo i uprava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom doktorskog rada „Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša“. Članica je europske grupe nastavnika prava okoliša Avosetta, zatim organizacije Environmental Law Network International i organizacije European Environmental Law Forum te savjetodavnog vijeća Justice and Environment. Od 2007. uključena je kao predavačica u brojne programe izobrazbe u području prava okoliša za pravnike, suce, novinare, službenike u lokalnoj samoupravi i članove udruga za zaštitu okoliša u Hrvatskoj i susjednim zemljama. U 2013. u okviru programa Vlade Sjedinjenih Američkih Država “Junior Faculty Development Program” provela je proljetni semestar kao gostujuća znanstvenica na stručnom usavršavanju iz prava okoliša, energetike i prostornog planiranja na Pravnom fakultetu Florida State University. Autorica je knjige Environmental Law – Croatia koju je 2016. izdao Kluwer Law International (Wolters Kluwer).