prof. dr. sc. Kristina Urbanc
prof. dr. sc.
Kristina Urbanc

Socijalna radnica, licencirana iz sistemske obiteljske terapije, Integrativne dječje psihoterapije i supervizije u psihosocijalnom radu; zaposlena kao redovita profesorica, predstojnica Katedre za teoriju i metode socijalnog rada, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Istraživački interesi: perspektiva korisnika u praksi, teoriji i istraživanjima na području socijalnog rada, socijalni rad s osobama s invaliditetom, profesionalne kompetencije i etika socijalnog rada, teorije pomaganja. Kolegiji kojih je nositeljica:

Perspektiva korisnika u socijalnom radu, Socijalni rad s pojedincem, Kreativne metode u socijalnom radu, Integrativni socijalni rad, Metode supervizije, studentksa praksa na 2. i 5. godini.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1995

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 821 Telefon kućni:
4895813
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Poglavlja u knjizi
 

1. URBANC, KRISTINA.
ZNAČAJ INDIVIDUALNOG PLANIRANJA U SOCIJALNOM RADU // INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU / URBANC, KRISTINA (ur.).
ZAGREB : BIBLIOTEKA SOCIJALNOG RADA, 2015. Str. 13-22.

2. URBANC, KRISTINA.
TEORIJSKI I VRIJEDNOSNI TEMELJI INDIVIDUALNOG PLANIRANJA U SOCIJALNOM RADU // INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU / URBANC, KRISTINA (ur.).
ZAGREB : BIBLIOTEKA SOCIJALNOG RADA, 2015. Str. 23-54.

3. URBANC, KRISTINA.
INDIVIDUALNO PLANIRANJE U PROCESU ZAGOVARANJA KORISNIKOVIH PRAVA // INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU / URBANC, KRISTINA (ur.).
ZAGREB : BIBLIOTEKA SOCIJALNOG RADA, 2015. Str. 55-94.

4. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Supervision as a safetynet - the case study of Croatia // Supervision meets Education.
Maastrecht : CESRT/Zuyd University, 2010. Str. 113-133.

5. Urbanc, Kristina.
Savjetovanje u Centru za djecu, mlade i obitelj // Raditi s djecom, mladima i obitelji / Puljiz, Sanda (ur.).
Zagreb : Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, 2010. Str. 175-212.

6. Urbanc, Kristina.
Briga o stručnjacima kao resurs kvalitetnije prakse Centra za djecu, mlade i obitelj // Raditi s djecom, mladima i obitelji / Sanda Puljiz (ur.).
Zagreb : Centar za djecu, mlade i obitelj, Velika Gorica, 2010. Str. 215-226.

7. Urbanc, Kristina.
Supervizija studenata // Supervizija u psihosocijalnom radu / Ajduković, Marina i Cajvert, Ljilja (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2004. Str. 376.

8. Urbanc, Kristina.
Kvaliteta doživljaja vlastitih sposobnosti kao zaštitni čimbenik u procesu odrastanja i sazrijevanja // Rizični i zaštitni čimbenici u razvoju poremećaja u ponašanju djece i mladeži / Bašić, Josipa ; Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladeži i zaštitu djece s poremećajima u ponašanju, 2000. Str. 84-96.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. KARAČIĆ, ŠTEFICA; KLETEČKI RADOVIĆ, MARIJANA; KRUŠELJ-GAČA, NATAŠA; LAKLIJA, MAJA; MILAS KLARIĆ, IVANA; MUŽINIĆ, LANA; RUSAC, SILVIA; SLADOVIĆ FRANZ, BRANKA; URBANC, KRISTINA.
INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU, UDŽBENIK / URBANC, KRISTINA (ur.).
ZAGREB : BIBLIOTEKA SOCIJALNOG RADA, 2015.

2. Urbanc, Kristina.
Izazovi socijalnog rada s pojedincem .
Zagreb : Alinea, 2006.

3. Saur, William; Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Supervizija u socijalnom radu / Ajduković, Marina (ur.).
- : Društvo za psihološku pomoć, 1997.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Urbanc, Kristina; Sladović Franz, Branka; Branica, Vanja.
Students’, caretakers’ and decision-makers’ perception of support in higher education for students with in-care experience. // European Journal of Social Work. 21 (2018) , 2; 260-269 (članak, znanstveni).

2. Urbanc, Kristina.
Adolescentska procjena kvalitete odnosa s roditeljima s obzirom na njihova iskustva progonstva i izbjeglištva. // Društvena istraživanja. 10 (2001) , 3; 431-449 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Urbanc, Kristina; Buljevac, Marko; Vejmelka, Lucija.
TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI. // Ljetopis Socijalnog Rada. 23 (2016) , 1; 5-38 (pregledni rad, znanstveni).

2. Urbanc, Kristina; Bratković, Daniela; Lisak, Natalija.
Civil society organisations as a vital support for persons with disability in Croatia. // Socialno delo. 53 (2014) , 3; 85-96 (članak, znanstveni).

3. Kekez Koštro, Anka; Urbanc, Kristina; Salaj, Ivona.
Implementacija javnih politika kao operativno upravljanje: analiza transformacije hrvatske politike prema osobama s invaliditetom. // Anali hrvatskog politološkog društva. 9 (2013) , 1; 413-439 (članak, znanstveni).

4. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Kvalitativna analiza iskustva stručnih djelatnika kao doprinos evaluaciji procesa uvođenja novog modela rada u centre za socijalnu skrb.. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 3; 319-352 (članak, znanstveni).

5. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina.
Novi model rada centara za socijalnu skrb : Izazovi i preporuke. // Ljetopis socijalnog rada. 17 (2010) , 3; 353-389 (pregledni rad, znanstveni).

6. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina.
Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 3; 505-535 (pregledni rad, znanstveni).

7. Džombić, Anita; Urbanc, Kristina.
Uključenost osoba s invaliditetom u nastavu socijalnog rada. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 355-374 (prethodno priopćenje, znanstveni).

8. Skokandić, Saša; Urbanc, Kristina.
Sudjelovanje korisnika u nastavi studenata socijalnog rada: perspektiva nastavnika. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 327-354 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

9. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana; Delale, Eva Anđela.
Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prakse studenata socijalnog rada. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 395-456 (članak, znanstveni).

10. Ajduković, M.; Urbanc, K.; Branica, V.
Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela - izkušnje iz Hrvaške. // Socialno delo. 47 (2008) , 3-6; 269-279 (članak, znanstveni).

11. Laklija, Maja; Urbanc, Kristina.
Doživljaj vlastitog tijela i seksualnost u adolescenata s motoričkim oštećenjem. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 3; 597-610 (pregledni rad, znanstveni).

12. Urbanc, Kristina.
Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 1; 179-196 (pregledni rad, znanstveni).

13. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 2; 355-366 (pregledni rad, znanstveni).

14. Urbanc, Kristina.
Medicinski, socijalni ili neomedicinski pristup skrbi za osobe s invaliditetom. // Ljetopis studijskog centra socijalnog rada. 12 (2005) , 2; 321-332 (pregledni rad, znanstveni).

15. Urbanc, Kristina; Družić Ljubotina, Olja; Kregar, Klaudija.
Neki aspekti terenske nastave u procesu obrazovanja socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 9 (2002) , 1; 67-82 (članak, znanstveni).

16. Urbanc, Kristina.
Važnost kvalitete samopoimanja i predodžbe budućnosti za razvoj i očuvanje psihosocijalne otpornosti adolescenata. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 36 (2001) , 2; 169-178 (članak, znanstveni).

17. Urbanc, Kristina; Družić, Olja.
Neka obilježja terenske nastave studenata socijalnog rada. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 6 (1999) ; 39-58 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Džombić, Anita; Urbanc, Kristina.
Involvement of persons with disability in the education of social work students. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 355-374 (članak, ostalo).

2. Urbanc, Kristina.
Značaj terenske nastave za razvoj profesionalnog identiteta socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 10 (2003) , 1; 61-69 (članak, stručni).

3. Urbanc, Kristina.
Mladi njegovatelji - djeca osoba s invaliditetom. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 10 (2003) , 2; 187-195 (članak, stručni).

4. Urbanc, Kristina; Branica, Vanja.
Obilježja i perspektive suvremenih programa obrazovanja socijalnih radnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 10 (2003) , 1; 21-43 (članak, stručni).

5. Urbanc, Kristina; Kletečki, Marijana.
Nekateri etični izzivi socialnega dela na Hrvaškem. // Socialno delo. 42 (2003) , 3; 183-188 (pregledni rad, stručni).

6. Urbanc, Kristina.
Emocionalno nasilje u obitelji adolescenata. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 9 (2002) , 2; 271-282 (članak, pregledni).

7. Urbanc, Kristina.
Emocionalno nasilje u obitelji adolescenata.. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 9 (2002) , 2; 271-282 (pregledni rad, ostalo).

8. Brandon, D.; Maglajlić, R.; Khoo, R.; Urbanc, K.; de Almeida, H.C.; Berdnikovitch, N.; Klimova, Y.; Ogneva, Y.; Iball, D.; Levrero, P.; Kuhne, K.; Gluzman, S.; D'Arcy, M.; Morris, L.
European snap-shot survey of attitudes towards mental health. // Break trough. 2 (1998) , 2; 5-21 (članak, ostalo).

9. Urbanc, Kristina; Čiček, Marija.
Neka transgeneracijska obilježja obitelji maloljetnika. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 5 (1998) ; 57-72 (članak, stručni).

10. Urbanc, Kristina.
Uloga terenske prakse u dodiplomskom obrazovanju socijalnih radnika -Model Velike Britanije. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada. 4 (1997) ; 129-162 (pregledni rad, ostalo).

11. URBANC, KRISTINA.
Uloga terenske prakse u dodiplomskom obrazovanju socijalnih radnika – model Velike Britanije. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 4 (1997) , 4; 129-143 (pregledni rad, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Urbanc, Kristina.
Uloga terenske prakse u obrazovanju socijalnih radnika – međunarodna perspektiva // Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti“, 25.9. 2015, Zagreb.
zagreb, 2015. (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

2. URBANC, KRISTINA.
Multiperspektivnost u suvremenoj praksi socijalnog rada: Teorija, praksa i etika uključivanja // PRAKSA SOCIJALNOG RADA IZ PERSPEKTIVE KORISNIKA I STRUČNJAKA, ZBORNIK SAŽETAKA 7. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA 14. – 16.10.2015. / ŠTEFICA KARAČIĆ (ur.).
ZAGREB : HUSR, 2015. 21-22 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak).

3. Urbanc, K.
Developing university as a place for promoting equality and inclusion // .
(plenarno predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Urbanc, K.
Supervizija kao resurs kvlitetnije prakse psihosocijalnog rada // Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja / Ajduković, M. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet zagreb, Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2008. 8-8 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Urbanc, Kristina.
Uključivanje i osnaživanje - implikacije za učenje i podučavanje u socijalnom radu // Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu - Zbornik sažetaka.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2007. 43 (plenarno predavanje,domaća recenzija,sažetak).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Sladović (Franz), Branka; Urbanc, Kristina.
Profesional Identification in the process of practice teaching in social work education in Croatia // Social Work and Social Development - new trends in a changing Europe.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).

2. Urbanc, Kristina.
Emocionalno zlostavljanje u obitelji adolescenata // Zbornik radova sa savjetovanja "Nasilje u obitelji".
(predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Urbanc, Kristina.
Modeli prakse socijalnog rada i profesionalna etika // 2. radionica za socijalne radnice iradnike - Uloga socijalnog rada u skrbi za osobe s invaliditetom / mr. sc. Mirjana Dobranović (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, 2004. 74-80 (predavanje,objavljeni rad).

2. Urbanc, Kristina.
Neki aspekti procesa osnaživanja u radu s osobama s invaliditetom. // Zbornik radova Simpozija o značaju interdisciplinarnog pristupa tretmanu cerebralne paralize.
2002. 149-157 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

3. Urbanc, Kristina; Raguž, Nevenka.
Učenje je više od činjenja // Svaki učenik može uspjeti : RI kvaš-21 : međunarodni skup prosvjetnih djelatnika koji primjenjuju Glasserove ideje kvalitetne škole : zbornik radova / Tonšić-Krema, Jagoda ; Vrabec, Milivoj ; Štemberger, Anton Toni (ur.).
Rijeka : Medicinska škola, 2002. 67-70 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

4. Urbanc, Kristina.
Razvoj uspješnog identiteta u terminima teorije izbora // Zbornik radova "Prvi hrvatski susret kvalitetnih škola.
(predavanje,objavljeni rad).

5. Urbanc, Kristina.
Osobna i profesionalna odgovornost socijalnih radnika u promicanju kvalitete života osoba s tjelesnom invalidnošću // Zbornik radova "II hrvatski simpozij o cerebralnoj paralizi - kvaliteta življenja osoba s cerebralnom paralizom.
(predavanje,objavljeni rad,stručni).

6. Urbanc, Kristina.
Perception of the future - from the perspective of adolescents with war experiences // European integration and living conditions of youth .
Deutscher Akademischer Austavschdienst (objavljeni rad).

7. Urbanc, Kristina.
Iskustvenim učenjem do promjene stavova prema osobama s invalidnošću - program suradnje studenata socijalnog rada i zagrebačkih udruga osoba s invalidnošću // Zbornik radova hrvatskog žrtvoslovnog kongresa / Šeparović, Zvonimir (ur.).
Pravni fakultet Zagreb, 1998. 495-501 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

8. Urbanc, Kristina.
Uloga klijenata s dodatnim potrebama u praktičnom obrazovanju studenata socijalnog rada i formiranju njihovog profesionalnog identiteta // Zbornik radova Prve hrvatsko-kanadske tematske konferencije: Rehabilitacija u zajednici .
Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, 1998. (objavljeni rad,stručni).

9. Urbanc, Kristina.
Kontakt, izazov, suradnja - zajednički program udruga invalida i Studijskog centra socijalnog rada // Zbornik radova HEKUP-a: Hendikepirani u prometu.
Zagreb : Prometis (poster,objavljeni rad,stručni).

10. Urbanc, Kristina.
Uloga interakcijskih igara u razvoju interakcijske komunikacije u grupi adolescenata-izbjeglica // Trauma recovery training: Lessons learned / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 1997. 411-417 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Urbanc, Kristina; Laklija, Maja; Pantić, Zdenka; Matić, Višnjsa.
Supervizijsko putovanje u Ukrainu i škrinja s blagom koju smo donijele // Supervizija za suvremene prakse- kniga sažetaka / Marina Ajduković (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biblioteka socijalnog rada, 2018. 34-34 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

2. Sušac, Nika; Rajhvajn Bulat, Linda; Urbanc, Kristina.
Evaluacija studentske terenske prakse – perspektiva studenata // Primjena kvalifikacijskog okvira u području prava i u području socijalnih djelatnosti : knjiga sažetaka / Grubišić, Ksenija (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, 2015. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Urbanc, kristina; Bratković, Daniela; Lisak, Natalia.
Civil society associations as a vital support for persons with disability in Croatia // 5th European Conference for Social Work Research (ECSWR) Ljubljana, 22.4. - 24.4.2015..
ljubljana : faklteta za oscialno delo ljubljana, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. urbanc, kristina; sladović franz, branka; branica, vanja.
Students, care takers and decision makers perception of higher education for students with in-care experience // 5th European Conference for Social Work Research (ECSWR).
Ljubljana : Fakulteta za oscialno delo, Univerza u LJubljani, 2015. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Cajvert, Ljilja; Urbanc, Kristina.
Supervision of professionals, supervision of students, social work education, competences // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Urbanc, Kristina.
University as a place for promoting inclusion // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Jermen, Božena; Urbanc, Kristina.
Reconceptualising the idea of participation of students with disability in higher education system // students with disability, higher education, equal access,.
Zagreb : IPSA RC, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Urbanc, K.; Majdak, M.
Značaj studentske prakse u obrazovanju socijalnih radnika: mogućnosti i perspektiva partnerstva studijskog centra socijalnog rada i sustava socijalne skrbi // Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet.
zagreb, 2013. 49-50 (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

9. Urbanc, Kristina.
U potrazi za vlastitim identitetom - dječja psihodramska grupa kao mjesto kreativne samospoznaje // SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE III KONGRES PSIHOTERAPEUTA SRBIJE.
Beograd : SAVEZ DRUŠTAVA PSIHOTERAPEUTA SRBIJE, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

10. Urbanc, Kristina.
Students with disability in higher education – needs, responses and challenges // INTERNATIONAL REGIONAL SYMPOSIUM OF THE IASSW, EASSW AND EEsrASSW - Against Social Suffering: Social Work in Alliance with the People with Disabilities in the Times of Crisis / Zaviršek, Darja (ur.).
LJubljana : Fakulteta za socialno delo, LJubljana, 2013. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Urbanc, Kristina.
Participatorni pristup i koncept osnaživanja kao mogući odgovor na potrebe studenata s invaliditetom u visokom školstvu potrebe studenata s invaliditetom u visokom školstvu // Simpozij 15. riječki dani bioetike "Visoko obrazovanje za sve: perspektive podzastupljenih skupina".
Rijeka : Medicinski fakultet u Rijeci, 2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

12. Urbanc, Kristina.
Suradnja studenata s invaliditetom, nastavnika i koordinatora: iskustva i izazovi // Konferencija o studentima s invaliditetom „Recite to jasno i glasno“.
Zagreb, Hrvatska : SIZIF, 2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

13. Urbanc, Kristina; Majdak, Marijana; Horvat Alalbegović, Božena; Petran, Đurđa.
Značaj studentske prakse u obrazovanju socijalnih radnika: mogućnosti i perspektiva partnerstva Studijskog centra socijalnog rada i sustava socijalne skrbi // VI. SIMPOZIJ SOCIJALNIH RADNIKA 16.-18.10.2013. TUHELJSKE TOPLICE.
Zagreb : HUSR, 2013. (predavanje,domaća recenzija,sažetak).

14. Urbanc, Kristina.
Diplomski studij socijalnog rada - iskustva učenja i podučavanja dviju generacija // Volonterstvo i socijalni rad: zajedno za humanije društvo / 2011 (ur.).
Hrvatska udruga socijalnih radnika 59-59 (sažetak).

15. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Role of doctoral study in development of social work practice and competence: Croatian experience // SUSTAINABLE SOCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC CHALLENGES / AGTEN, JAN ; GILLET, FRANCOIS (ur.).
BRUSSELS : ENSACT, 2011. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Urbanc, Kristina; Branica, Vanja; Ajduković, Marina.
The role of theory and competences based approach in social care system reform and MA social work education in Croatia // Abstract book: Application of Global Standards for Education Development by IASSW i IFSW - A Ten Years After.
Banja Luka, BIH, 2010. 29-29 (predavanje,sažetak).

17. Kletečki Radović, Marijana; Urbanc, Kristina; Delale, Eva Anđela.
Challenges of users' participation in social work education // Social Action in Europe: Different Legacies & Common Challenges / 1st ENSACT Joint European Conference (ur.).
2009. 127-127 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Urbanc, Kristina; Ajduković, Marina; Branica, Vanja.
Social work theory and its role in development of practice and competences // 1st ENSACT Joint Conference, Social action in Europe: Different legacies & common challenges?: Abstract book.
2009. 225 (predavanje,sažetak).

19. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Involving Users in Social Work Education // Global Crisis in/and Social Work, The Ambiguities and Challenges / Zaviršek, Darja ; Nabergoj, Tjaša (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Social Work, 2009. 81-81 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Aduković, Marina; Urbanc, Kristina; Branica, Vanja.
Role of Doctoral Study in the development of Social Work as a Profession: Croatian Experience // 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice.
Durban, Južna Afrika, 2008. 66 (predavanje,sažetak).

21. Urbanc, K.
Involving users in social work education - mutual learning and teaching // Global social work 2008 - 34 Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work / IASSW (ur.).
Durban, Južnoafrička republika : asaswei, 2008. 228-228 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Urbanc, K.
Uloga supervizije u edukaciji profesionalnih pomagača // Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja / Ajduković, m. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet zagreb, Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2008. 21-21 (domaća recenzija,sažetak).

23. Urbanc, K.
Izazovi uključivanja korisnika u obrazovanje i istraživanje na području socijalnog rada // Korisnici kao iskustveni eksperti na području obrazovanja i istraživanja u socijalnom radu / Urbanc, K. (ur.).
Zagreb : Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet u Zagreb, 2008. 5-5 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Urbanc, Kristina; Ogresta, Jelena.; Rusac, S.
Izazovi odrastanja djece roditelja s invaliditetom // Socijalni rad u promicanju ljudskih prava : knjiga sažetaka.
Zagreb : HUSR, 2008. (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Žabo, Hana; Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Doživljaj i uloga supervizije u dodiplomskoj nastavi studenata socijalnog rada // Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet zagreb, Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2008. 40-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Ajduković, Marina; Urbanc, Kristina; Branica, Vanja.
Uloga doktorskog studija u razvoju socijalnog rada kao profesije u Hrvatskoj // Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse - Knjiga povzetkov. / Debeljak, Barbara ; Urek, Mojca (ur.) (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za socijalno delo Univerze u Ljubljani, 2007. (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

27. Branica, Vanja; Urbanc, Kristina; Leutar, Zdravka.
Kompetencije u socijalnom radu iz perspektive studija socijalnog rada // Kvaliteta i profesionalna odgovornost u socijalnom radu: Zbornik sažetaka.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2007. 7-7 (predavanje,sažetak).

28. Kletečki Radović, Marijana; Urbanc, Kristina; Delale, Eva Anđela.
Kaj lahko uporabniki storitev povejo o poučevanju delovne prakse v socijalnemu delu // Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10-12.oktober 2007). Knjiga povzetkov. / Debeljak, Barbara in Urek, Mojca (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za socijalno delo Univerze u Ljubljani, 2007. 84-84 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Urbanc, Kristina.
Roditeljstvo i invaliditet - prava i potrebe // Istraživanja u edukacijsko-rehabilitacijskim znanostima - plava knjiga sažetaka / Ferić-Šlehan, Martina ; Kranželić, Valentina ; Stošić, Jasmina (ur.).
Zagreb : Kiš - Glavaš, Lelija ; Ljubešić, Marta, 2007. 92-93 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Urbanc, Kristina; Pećnik; Ninoslava.
Personal wounds – a burden or a resource for future professional helpers? // Socialno delo za enake možnosti.
2007. 163 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Urbanc, Kristina.
Istraživanje o mladim njegovateljima - djeci roditelja s invaliditetom ili kroničnom bolešću // Creating futures systemic dialogues across Europe / Ludewig, Kurt i Levold, Tom (ur.).
Berlin : Pabst Science Publishers, 2004. 95 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

32. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Supervizija studentata socijalnog rada - osvrt i perspektiva // Supervizija: Izazovi supervizije u jugoistočnoj Europi. Zbornik radova / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2004. 52-53 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Aktivno učenje, kritičko mišljenje i supervizija u procesu profesionalne identifikacije // .
(neobjavljeni rad,stručni).

2. Urbanc, Kristina; Kletečki, Marijana; Jelača, Nataša.
Psihosocijalni izazovi uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Urbanc, Kristina.
Samopoimanje, odnosi s roditeljima i predodžba budućnosti adolescenata s prognaničkim i izbjegličkim iskustvom / doktorska disertacija.
Zagreb : Edukacijsko rehabilitacijski fakultet, 1.10. 1999., 249 str. Voditelj: Žižak, Antonija.
 
  Druge vrste radova
 

1. Urbanc, Kristina; Laklija, Maja; Milić Babić, Marina; Branica, Vanja.
Multidimenzionalna analiza socijalne uključenosti djece s teškoćama i studenata s invaliditetom u obrazovnom procesu-kvalitativno istraživanje, 2014. (izvješće).

2. Urbanc, Kristina.
Prijevod knjige - Uspostavljanje suradnog odnosa i osobnog kontakta u socijalnom radu, 2007. (prijevod knjige).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. CICAK, MACA.
Etičke vrijednosti u obrazovanju supervizora / doktorska disertacija.
ZAGREB : Pravni fakultet ZAGREB, 1.7.2015 2015, 242 str. Voditelj: URBANC, KRISTINA.

2. Matuzović, Elizabeta.
«Potreba za supervizijom u pastoralnom radu» / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet ZAGREB, 7.7.2015. 2015, 66 str. Voditelj: URBANC, KRISTINA.

3. PETROVIĆ, IVANKA.
" Supervizija kao metoda razvijanja profesionalnog identiteta učitelja i nastavnika vjeronauka» / postdiplomski specijalistički rad.
ZAGREB : Pravni fakultet ZAGREB, 16.11.2015. 2015, 135 str. Voditelj: URBANC, KRISTINA.

4. Željka Potočki Prepelić.
„Uloga supervizije u profesionalnom razvoju stručnjaka / postdiplomski specijalistički rad.
Zagreb : Pravni fakultet ZAGREB, 16.11.2016. 2015, 109 str. Voditelj: URBANC, KRISTINA.

5. Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 06.09. 2011., 269 str. Voditelj: Urbanc, Kristina.

6. Jela Ergović.
POštivanje prava, kvaliteta i zadovoljstvo životom osoba s invaliditetom / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 24. 1. 2006., 189 str. Voditelj: Kristina Urbanc.
 
  Prevodilaštvo
 

1. Refleksije o superviziji: Međunarodna perspektiva / Marina Ajduković (ur.).
Zagreb : Biblioteka socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu i Društvo za psihološku pomoć, 2009 (monografija).