prof. dr. sc. Kristina Urbanc
prof. dr. sc.
Kristina Urbanc

Socijalna radnica, licencirana iz sistemske obiteljske terapije, Integrativne dječje psihoterapije i supervizije u psihosocijalnom radu; zaposlena kao redovita profesorica, predstojnica Katedre za teoriju i metode socijalnog rada, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Istraživački interesi: perspektiva korisnika u praksi, teoriji i istraživanjima na području socijalnog rada, socijalni rad s osobama s invaliditetom, profesionalne kompetencije i etika socijalnog rada, teorije pomaganja. Kolegiji kojih je nositeljica:

Perspektiva korisnika u socijalnom radu, Socijalni rad s pojedincem, Kreativne metode u socijalnom radu, Integrativni socijalni rad, Metode supervizije, studentksa praksa na 2. i 5. godini.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1992

Godina magistriranja: 1995

Godina doktoriranja: 1999

Na katedri od: 1996

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 821 Telefon kućni:
4895813
Adresa:
Nazorova 51, soba 13/I
Katedra/služba:
Teorija i metode socijalnog rada
Konzultacije:

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Array