Socijalna radnica, licencirana iz sistemske obiteljske terapije, Integrativne dječje psihoterapije i supervizije u psihosocijalnom radu; zaposlena kao redovita profesorica, predstojnica Katedre za teoriju i metode socijalnog rada, magistrirala i doktorirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. Istraživački interesi: perspektiva korisnika u praksi, teoriji i istraživanjima na području socijalnog rada, socijalni rad s osobama s invaliditetom, profesionalne kompetencije i etika socijalnog rada, teorije pomaganja. Kolegiji kojih je nositeljica:

Perspektiva korisnika u socijalnom radu, Socijalni rad s pojedincem, Kreativne metode u socijalnom radu, Integrativni socijalni rad, Metode supervizije, studentksa praksa na 2. i 5. godini.