prof. dr. sc. Jasna Omejec
prof. dr. sc.
Jasna Omejec

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1985

Godina magistriranja: 1988

Godina doktoriranja: 1994

Na katedri od: 1990

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 610 Telefon kućni:
610
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 18:30 do 20:00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Omejec, Jasna.
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Drugo dopunjeno izdanje) .
Zagreb : Novi informator, 2014 (monografija).

2. Omejec, Jasna.
Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u praksi Europskog suda za ljudska prava. Strasbourški acquis. (Prvo izdanje) .
Zagreb : Novi informator, 2013 (monografija).

3. Omejec, Jasna.
Vijeće Europe i Europska unija. Institucionalni i pravni okvir .
Zagreb : Novi Informator, 2008. (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Omejec, Jasna; Banić, Slavica.
O Venecijanskoj komisiji i njezinom utjecaju na jurisprudenciju hrvatskog Ustavnog suda // LIBER AMICORUM ALDO RADOLOVIĆ. Zbornik radova u čast prof. dr. sc. Aldu Radoloviću / Slakoper, Zvonimir ; Bukovac Puvača, Maja ; Mihelčić, Gabrijela (ur.).
Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet, 2018. Str. 23-47.

2. Omejec, Jasna.
Grundrechte in Kroatien // Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa. Band IX: Grundrechte in Ostmittel- und Osteuropa / Merten, Detlef ; Papier, Hans-Jürgen ; Arnold, Rainer (ur.).
Heilderberg : C.F. Müller, 2016, XXXIV. Str. 331-382.

3. Omejec, Jasna.
Study on European Constitutional Courts as the Courts of Human Rights - Assessment, challenges, perspectives // Global Constitutionalism and Multi-layered Protection of Human Rights – Exploring the Possibility of Establishing a Regional Human Rights Mechanism in Asia / SNU Asia-Pacific Law Institute (ur.).
Seul, Koreja : Constitutional Court of Korea, 2016. Str. 339-417.

4. Omejec, Jasna.
Hrvatska uprava - od socijalističkog do europskog koncepta zakonitosti // Hrvatsko-francuski upravnopravni dani. HRESTOMATIJA I – OPĆI DIO: JAVNA UPRAVA // Journées juridiques et administratives franco-croates. MISCELLANEA I – PARTIE GÉNÉRALE: L'ADMINISTRATION PUBLIQUE / Gjidara, Marc ; Aviani, Damir ; Britvić Vetma, Bosiljka (ur.).
Split ; Paris : Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu ; Sveučilište Panthéon Assas, Paris II ; Državni savjet Republike Francuske // Faculté de droit de Split ; Université Panthéon-Assas, Paris 2 ; Conseil d'État de France, 2016. Str. 99-141.

5. Omejec, Jasna.
Dialogue entre juges constitutionnels européens: Croatie // Traité des rapports entre ordres juridiques / Baptiste Bonnet (ur.).
Issy-les-Moulineaux, Francuska : LGDJ, Lextenso editions, 2016. Str. 1445-1499.

6. Turković, Ksenija; Omejec, Jasna.
Croatia: Commitment to reform: Assessing the impact of the ECtHR's case law on reinforcing democratization efforts in Croatian legal order // The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives / Motoc, Iulia ; Ziemele, Ineta (ur.).
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. Str. 110-135.

7. Omejec, Jasna.
Dialogue on the Advisory Jurisdiction of the European Court of Human Rights // Estudos em memória do conselheiro Artur Maurício / Coimbra Editora (ur.).
Coimbra : Tribunal Constitucional de Portugal, 2015. Str. 477-519.

8. Omejec, Jasna.
Jurisprudencija njemačkog Saveznog ustavnog suda i hrvatsko ustavno sudstvo // Izbor odluka Ustavnog suda Savezne Republike Njemačke / Zern, Tobias ; Bauch, Martin (ur.).
Zagreb : Zaklada Konrad Adenauer, 2015. Str. 15-26.

9. Omejec, Jasna.
Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova // Europeizacija hrvatske javne uprave / Ivan Koprić (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Biblioteka Suvremena javna uprava, 2014. Str. 805-827.

10. Omejec, Jasna.
Primjenjivost jamstava članka 6. stavka 1. Konvencije na privremene mjere i postupke sudskih zabrana ratione materiae // Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 771-782.

11. Omejec, Jasna.
Izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava // Liber amicorum Petar Klarić : zbornik radova u čast prof. dr. sc. Petru Klariću / Tatjana Josipović, Igor Gliha, Marko Baretić, Saša Nikšić, Marko Petrak, Tomislav Karlović (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 801-830.

12. Omejec, Jasna.
Ustavno i konvecijsko jamstvo prava vlasništva // Liber amicorum in honorem Jadranko Crnić: (1928.–2008.) / Kačer, Hrvoje ; Momčilović, Hrvoje ; Žuvela, Mladen (ur.).
Zagreb : Novi Informator, 2009. Str. 139-187.

13. Omejec, Jasna.
Temeljna pitanja vezana uz popise birača // Popisi birača : Zakon o popisima birača s objašnjenjima, komentarom, poveznicama i stvarnim kazalom, Obrasci za primjenu Zakona o popisima birača, Drugi propisi za vođenje popisa birača.
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 3-23.

14. Omejec, Jasna.
Pravni pojam političke stranke // Država i političke stranke / Prpić, Ivan (ur.).
Zagreb : Narodne novine ; Hrvatski pravni centar, 2004. Str. 21-38.

15. Omejec, Jasna.
On Electoral Systems for Local Representative Bodies // Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law ; Croatian Law Centre, 2003. Str. 265-290.

16. Omejec, Jasna.
The Role of Local Self-Government in Multicultural Issues and Interethnic Relationships in the Republic of Croatia // Legislative Frameworks for Decentralisation in Croatia / Koprić, Ivan (ur.).
Zagreb : Faculty of Law ; Croatian Law Centre, 2003. Str. 315-361.

17. Omejec, Jasna.
Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša // Pravo okoliša / Lončarić-Horvat, Olivera (ur.).
Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske ; 'Organizator', 2003. Str. 23-94.

18. Omejec, Jasna.
Pravni učinci ustavnosudske kontrole zakona i drugih propisa // Ustav kao jamac načela pravne države / Crnić, Jadranko ; Filipović, Nikola (ur.).
Zagreb : Organizator, 2002. Str. 95-139.

19. Ivanišević, Stjepan; Koprić, Ivan; Omejec, Jasna; Šimović, Jure.
Local Government in Croatia // Stabilization of Local Governments / Kandeva, Emilia (ur.).
Budapest : Local Government and Public Service Reform Initiative : Open Society Institute, 2001. Str. 179-240.

20. Omejec, Jasna.
'Razumni rok' u interpretaciji Ustavnog suda Republike Hrvatske // Ustavni sud u zaštiti ljudskih prava : interpretativna uloga Ustavnog suda / Crnić, Jadranko ; Filipović, Nikola (ur.).
Zagreb : Hrvatski pravni centar : "Organizator", 2000. Str. 131-150.

21. Omejec, Jasna.
Uvodna i osnovna pitanja prava okoliša // Osnove prava okoliša - drugo izdanje / Lončarić-Horvat, Olivera (ur.).
Zagreb : Organizator, Državna uprava za zaštitu okoliša Republike Hrvatske, Pokret prijatelja prirode, 1998. Str. 15-82.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Omejec, Jasna.
Ograničavanje sloboda i prava čovjeka i građanina u izvanrednim stanjima. // Društvena istraživanja, časopis za opća društvena pitanja. 5 (1996) , 2 (22); 345-376 (prethodno priopćenje, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Omejec, Jasna.
Pravni status krajobraznih arhitekata u hrvatskom pravu (Prilog raspravi o ulozi "ovlaštenih krajobraznih arhitekata" u obavljanju poslova i djelatnosti gradnje). // Informator, tjednik za pravna i ekonomska pitanja. 66 (2018) , 6549 (prilog); 1-31 (članak, znanstveni).

2. Omejec, Jasna.
Zabrana političkih stranaka u svjetlu suvremenog političkog ekstremizma u Europi – njemački poučak. // Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja - male stranice ; Zagreb, god. 65, br. 6458 od 20.02.2017. Ustavni vidici (2017) , br. 20; 1-12 (članak, znanstveni).

3. Omejec, Jasna.
Zabrana političkih stranaka u svjetlu suvremenog političkog ekstremizma u Europi: njemački poučak. // Informator, instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja, Zagreb, 66. godina, br. 6458 od 20. veljače 2017. Ustavni vidici (2017) , br. 20; 1-12 (članak, znanstveni).

4. Omejec, Jasna.
Новые европейские конституции переходного периода и преобразующая роль конституционных судов. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, "НБ-Медиа", Москва. 2 (2012) ; 10-26 (članak, znanstveni).

5. Omejec, Jasna; Banić, Slavica.
Diferencijacija propisa i općih akata u budućoj praksi Ustavnog suda i Upravnog suda u povodu Zakona o upravnim sporovima (2010.). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 49 (2012) , 2; 309-324 (članak, znanstveni).

6. Omejec, Jasna.
Новые европейские переходные конституции и преобразующая роль конституционных судов. // Журнал конституционного правосудия. 23 (2011) , 5; 25-37 (članak, znanstveni).

7. Omejec, Jasna.
Kontrola ustavnosti ustavnih normi (ustavnih amandmana i ustavnih zakona). // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 1 (2010) , 1; 1-27 (članak, znanstveni).

8. Omejec, Jasna.
Zabrana diskriminacije u praksi Europskog suda za ljudska prava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 5; 873-979 (članak, znanstveni).

9. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Prvi dio). // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 7-8; 1-9 (članak, znanstveni).

10. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova (Drugi dio). // Hrvatska pravna revija. VII (2007) , 9; 1-15 (članak, znanstveni).

11. Omejec, Jasna.
Status državnih službenika: pravna stajališta i praksa Europskog suda za ljudska prava, Europskog suda pravde i Ustavnog suda Republike Hrvatske. // Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 2; 47-81 (članak, znanstveni).

12. Omejec, Jasna.
Političko predstavljanje nacionalnih manjina u parlamentu: usporedba hrvatskog sa slovenskim i rumunjskim izbornim sustavima. // Međunarodne studije, časopis za međunarodne odnose, vanjsku politiku i diplomaciju. IV (2004) , 3-4; 59-80 (kongresno priopćenje, znanstveni).

13. Omejec, Jasna.
Granice ovlasti Ustavnog suda u postupku ocjene suglasnosti zakona s Ustavom. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 6; 1423-1455 (članak, znanstveni).

14. Omejec, Jasna.
O izbornim sustavima za lokalna predstavnička tijela. // Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 3; 461-493 (članak, znanstveni).

15. Omejec, Jasna.
Uloga lokalne samouprave u multikulturalnim pitanjima i međuetničkim odnosima u Republici Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava, časopis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2000) , 4; 637-695 (članak, znanstveni).

16. Omejec, Jasna.
Initial Citizenry of the Republic of Croatia at the Time of the Dissolution of Legal Ties with the SFRY, and Acquisition and Termination of Croatian Citizenship. // Croatian Critical Law Review. 3 (1998) , 1-2; 99-127 (kongresno priopćenje, znanstveni).

17. Omejec, Jasna.
Legal Requirements for Acquiring Croatian Citizenship by Naturalization in Comparison with the Naturalization Laws of Some European and Anglo-Saxon Countries. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 5; 489-519 (članak, znanstveni).

18. Omejec, Jasna.
Izvanredna stanja u pravnoj teoriji i ustavima pojedinih zemalja. // Pravni vjesnik, tromjesečni glasnik za pravne i društveno-humanističke znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 12 (1996) , 1-4; 172-196 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Omejec, Jasna; Staničić, Frane.
Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 25. ožujka 2019. (2019) , 6567; 13-17 (članak, stručni).

2. Omejec, Jasna; Staničić, Frane; Ofak, Lana; Turudić, Marko.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 67 (2018) , 6511; 1-5 (uvodnik, stručni).

3. Banić, Slavica; Omejec, Jasna.
Venecijanska komisija – lučonoša ustavnih vrijednosti. // Informator : tjednik za pravna i ekonomska pitanja. 66. godina (2017) , 6486; 1-3-5 (pregledni rad, stručni).

4. Omejec, Jasna.
Obrana demokracije – novo čitanje Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 65. godina (2016) , 6450-6451 ; 26.12.2016. i 02.01.2017; 1-3 (uvodnik, stručni).

5. Omejec, Jasna.
Narodna ustavotvorna inicijativa i razgraničenje nadležnosti između Hrvatskog sabora i Ustavnog suda. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6258 (2014) , 6258; 1-3 (članak, stručni).

6. Omejec, Jasna.
Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6189-6190 (2013) , 6189-6190; 1-3 (članak, stručni).

7. Omejec, Jasna.
Modernizacija prava. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6233 (2013) , 6233; 1-3 (članak, stručni).

8. Omejec, Jasna.
Postupci odlučivanja o dopuštenosti i osnovanosti zahtjeva. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6063 (2012) , 6063; 1-3 (članak, stručni).

9. Omejec, Jasna.
Ogledne (pilot)presude Europskog suda za ljudska prava o »staroj deviznoj štednji«. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6126 (2012) , 6126; 1-3 (članak, stručni).

10. Omejec, Jasna.
Ogledne (pilot)presude Europskog suda za ljudska prava o »staroj deviznoj štednji« (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6127 (2012) , 6127; 5-7 (članak, stručni).

11. Omejec, Jasna.
O važnosti jurisprudencije njemačkog Saveznog ustavnog suda za hrvatsko ustavno sudovanje. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5763 (2009) , 5763; 1-1 (članak, stručni).

12. Omejec, Jasna.
Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5794-5795 (2009) , 5794-5795; 1-1 (članak, stručni).

13. Omejec, Jasna.
Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5797 (2009) , 5797; 1-1 (članak, stručni).

14. Omejec, Jasna.
Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (3. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5798 (2009) , 5798; 12-14 (članak, stručni).

15. Omejec, Jasna.
Prilog raspravi o reformi hrvatskog ustavnog sudovanja (4. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5804 (2009) , 5804; 5-7 (članak, stručni).

16. Omejec, Jasna.
Promjene Ustava Republike Hrvatske 2009.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5818 (2009) , 5818; 1-2 (članak, stručni).

17. Omejec, Jasna.
Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5332 (2005) , 5332; 1-1 (članak, stručni).

18. Omejec, Jasna.
Odnosi Ustavnog suda Republike Hrvatske i Europskog suda za ljudska prava pri odlučivanju o duljini sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5333-5334 (2005) , 5333-5334; 1-1 (članak, stručni).

19. Omejec, Jasna.
Pojam i pravna priroda azila. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5177 (2003) , 5177; 21-21 (članak, stručni).

20. Omejec, Jasna.
D'Hondtova metoda preračunavanja glasova u zastupničke mandate. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5182 (2003) , 5182; 5-5 (članak, stručni).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Omejec, Jasna.
O suočavanju hrvatskog društva s nepravnom prošlošću. // Collection of papers in honor of 70th anniversary of academician Vlado Kambovski, MANU ; Pravni fakultet "Iustinianus Primus - Skopje". (2018).

2. Omejec, Jasna.
Veliki njemački ustav i nepromjenjiva ustavna načela u praksi Saveznog ustavnog suda. // Zbornik "Pravo i pravda 2015" Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. (2016).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Omejec, Jasna.
Appointment, Promotion and Dismissal of Judges and their Ethical Standards // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,stručni).

2. Omejec, Jasna.
Evropska konvencija o ljudskim pravima i njena primjena na nacionalnom nivou // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

3. Omejec, Jasna.
Ustavna žalba kao djelotvoran pravni lijek za zaštitu ljudskih prava na nacionalnom nivou // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Jasna Omejec.
Kršenje članka 6. Europske konvencije o ljudskim pravima kao rezultat nekonzistentne sudske prakse nacionalnih sudova u Crnoj Gori // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,stručni).

5. Omejec, Jasna.
Uloga upravnog sudstva u zaštiti i promicanju hrvatskih ustavnih vrednota // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Omejec, Jasna.
Koncept domaćih pravnih lijekova, primjena sudskih i nesudskih mehanizama u praksi – iskustvo hrvatskog Ustavnog suda // / Joint programme between the European Union and the Council of Europe "Support to the National Institutions in Preventing Discrimination in Montenegro" (PREDIM) (ur.).
Council of Europe's Directorate General of Human Rights and Rule of Law (plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

7. Omejec, Jasna.
Države bivše SFRJ: od zajedničkog socijalističkog pravnog nasljeđa do zajedničkog europskog pravnog nasljeđa // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija).

8. Omejec, Jasna.
Uloga hrvatskog upravnog sudstva u promicanju vladavine prava i ljudskih prava // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,stručni).

9. Omejec, Jasna.
Principle of the Separation of Powers and the Constitutional Justice System // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

10. Omejec, Jasna.
Dan neovisnosti Republike Hrvatske u zakonodavnoj, kaznenosudskoj i ustavnosudskoj praksi // Zbornik radova sa znanstvenog skupa "Dan kada je nastala država Hrvatska 1991." Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za mir i ljudska prava.
Zagreb, 2015. 49-71 (plenarno predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Omejec, Jasna.
The future of human rights litigation in Europe from the perspective of the Judge of the Constitutional Court from a new EU Member State // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija).

12. Omejec, Jasna.
Istine i zablude o ulozi Ustavnog suda u svjetlu europeizacije hrvatskog prava // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba / Akademik Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Pravni fakultet, 2013. 123-156 (plenarno predavanje,objavljeni rad).

13. Omejec, Jasna.
Ways and Means to Recognize the Interpretative Authority of Judgments against Other States - the Experience of the Constitutional Court of Croatia // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija).

14. Omejec, Jasna.
Neovisnost Ustavnog suda Republike Hrvatske // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

15. Omejec, Jasna.
Pravni okvir i sudska praksa Ustavnog suda Hrvatske za odlučivanje o suglasnosti zakona s međunarodnim ugovorima // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Omejec, Jasna.
Zaštita poduzetnika - pravnih osoba u praksi Europskog suda za ljudska prava // Zbornik 57. susreta pravnika / Miladin, Petar ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb : Hrvatski savez udruga pravnika u gospodarstvu, 2019. 69-95 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Omejec, Jasna.
Zaštita okoliša u praksi Europskog suda za ljudska prava // Upravnopravna zaštita okoliša, knjiga 26 / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. 41-115 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Omejec, Jasna.
European Legal Standards in Transitional Democracy // Kultura, identitet, društvo – europski realiteti, Zbornik radova I. međunarodnog interdisciplinarnog znanstvenog skupa (Osijek, 20.–21. ožujka 2013.), Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu.
Osijek - Zagreb, 2014. 25-50 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Omejec, Jasna.
Odgovornost ustavnog sudstva za ustavne norme // Zbornik radova s okruglog stola: Ustavna demokracija i odgovornost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 71-99 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Omejec, Jasna.
Novi europski tranzicijski ustavi i transformativna uloga ustavnih sudova // Zbornik radova s okruglog stola: Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Arsen Bačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2011. 61-85 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Omejec, Jasna.
The Constitutional Development оf European Post-Communist аnd Post-Socialist States // Koнституционное правосудие, Вестник Kонференции органов конституционного контроля стран молодой демократии.
ӏздается чентром кoнституционного права Республиᴋи Армения, 2010. 33-53 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Omejec, Jasna.
O potrebnim promjenama u strukturi hrvatskog ustavnog sudovanja (prilog reformi ustavnog sudovanja) // Zbornik radova s okruglog stola Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti: Hrvatsko ustavno sudovanje de lege lata i de lege ferenda / Jakša Barbić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2009. 23-142 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Omejec, Jasna.
(Ne)djelotvornost domaćih pravnih sredstava protiv zlostavljanja u smislu članka 3. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2008. / Marica Kuzmić (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2008. 3-35 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

9. Omejec, Jasna.
Pravnost hrvatske države // Zbornik radova s okruglog stola Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava: Hrvatska država i uprava – stanje i perspektive, Biblioteka: Modernizacija prava, knjiga 9 / Eugen Pusić (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2008. 75-138 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

10. Omejec, Jasna.
Primjena Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda u radu domaćih sudova // Aktualna pitanja kaznenog zakonodavstva - 2007 / Marica Kuzmić ; Ana Garačić (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. ; Vrhovni sud Republike Hrvatske, 2007. 3-45 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

11. Omejec, Jasna.
Državni službenici u praksi Europskog suda za ljudska prava // Upravno pravo – aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse / Ante Šumelj (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d., 2007. 7-35 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

12. Omejec, Jasna.
Prilog reformi upravnog spora - odnosi između upravnog i ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj // Upravno pravo i upravni postupak u praksi - aktualna pitanja i problemi / Marica Kuzmić ; Ante Šumelj (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. Zagreb, 2006. 8-22 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Berlengi Feliner, Ana; Benenfeld, Josip; Bogdanović, Tamara; Đerđa, Dario; Đulabić, Vedran; Jelić, Jadranka; Karlovčan Đurović, Ljiljana; Kriletić, Marija; Koharić, Zdenka; Kolakušić, Mislav; Komadina, Borislav; Kujundžić, Ivica; Mahović, Robert; Nađ, Vesna; Omejec, Jasna; Pičuljan, Zoran; Pipunić, Sanda; Stipić, Milan; Škember, Ante; Vezmar Barlek, Inga.
Inspekcijski nadzor u zakonodavstvu Republike Hrvatske /položaj inspekcija u sklopu izvršne vlasti/ // Upravno pravo - Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse / Šumelj, Ante (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro d.d. Zagreb, 2007, 2007. 259-303 (predavanje,objavljeni rad,stručni).

2. Guhling, Hartmut; Perez, Miguel A.A.; Kucsko-Stadlmayer, Gabriele; Omejec, Jasna; Colliard, Jean-Claude; Iliopoulos-Strangas, Julia; Kuris, Egidijus; Menouni, Abdeltif; Safjan, Marek; Ramos Moura, Rui Manuel; Cochinescu, Nicolae; Duchon, Frantisek; Egana Cea, Jose Luis.
The Implementation of the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia // I Col-loqui de Justί cia Constitutional del Principat D'Andorra "L'aplicaciό de les decisions de les jurisdiccions constitucionals".
Andora De Vella, Principat D'Andorra : Tribunal Constituticional Principat D'Andorra, 2007. 45-69 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Vukčević, Mladen; Badescu, Paraschiva; Šuković, Mijat; Ademović, Nedim; Nenadić, Bosa; Naumoski, Branko; Mavčić, Arne Marjan; Omejec, Jasna; Vučetić, Slobodan; Lopičić, Desanka.
Ustavni sud u budućem Ustavu Crne Gore - usporedba s hrvatskim ustavnim sudovanjem // Položaj, uloga i nadležnosti Ustavnog suda u budućem Ustavu Crne Gore.
Podgorica, Crna Gora : Ustavni sud Crne Gore i OSCE - Misija u Crnoj Gori, 2007. 98-116 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Omejec, Jasna.
Uredbe od nužde u pravnoj teoriji // Pravne teme 1 : Okrugli stol Hrvatskoga pravnog centra / Budak, Slobodan (ur.).
Zagreb : Hrvatski pravni centar, 1997. 83-88 (poster,objavljeni rad).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Omejec, Jasna.
Новые европейские конституции переходнoгo пeриoдa и рeфorмaтoрскaя роль конституционных судов // Конституционный контроль: доктрина и практикa (материалы международной конференции, посвященной 20-летию Конституционного Суда Российской Федерации, Санкт-Петербург, 28-29 октября 2011 г. / под ред. В. Д. Зорькина) / Valerij D. Zorkin (ur.).
Moskva, 2012. 82-84 (pozvano predavanje,sažetak).

2. Omejec, Jasna.
Internal Structure of Local Self-Government // Local self government and decentralization in South-East Europe / Perko-Šeparović, Inge (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung, Zagreb Office, 2001. 81-86 (poster,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Omejec, Jasna.
Razvoj primjene konvencijskih standarda u Hrvatskoj // Zagreb, 09.11.2017. // .
1-8 (predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Omejec, Jasna.
Program Europske unije i Vijeća Europe "Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey": Obuka za advokate o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou: ustavna žalba i predstavka pred Evropskim sudom za ljudska prava // Podgorica, Crna Gora, 17-18.03.2017. // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

3. Omejec, Jasna.
O potrebi novog čitanja Europske konvencije o ljudskim pravima // Regionalna konferencija, Budva, Crna Gora, 19-21.12.2016. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

4. Omejec, Jasna.
Challenges of Implementation of the ECHR in the Post-Yugoslav Context – The Lessons from Experience of Croatian Constitutional Court // International Conference, Vilnius, Lithuania, 8-9.12.2016. // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

5. Omejec, Jasna.
The Role of Constitutional Justice in Promoting Social Justice // International Forum, Rabat, Morocco, 19-20.02.2016. // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Omejec, Jasna.
Površinske tekuće vode kao dobro u općoj uporabi / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.10. 1994, 295 str. Voditelj: Ivančević, Velimir.
 
  Magistarski radovi
 

1. Omejec, Jasna.
Razvitak i aktualno stanje vodnog prava na području SR Hrvatske / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 02.06. 1988., 264 str. Voditelj: Ivančević, Velimir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kūtris, Gunars; Mathieu, Bertrand; Omejec, Jasna.
Kazakhstan: Opinion on the Concept Paper on the Reform of the High Judicial Council, 2018. (međunarodna pravna ekspertiza).

2. Omejec, Jasna.
Predstavljanje serije PRAVNA ZAŠTITA OKOLIŠA nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava", 2018. (predstavljanje nakladničke serije).

3. Omejec, Jasna; Velaers, Jan; Vermeulen, Ben; Combalia, Zoila; Thomas, Alice.
Armenia – Joint Opinion on the Draft law amending the Law on Freedom of Conscience and on Religious Organisations, 2018. (međunarodna pravna ekspertiza).

4. Aurescu, Bogdan; Holmøyvik, Eirik; Omejec, Jasna; Sørensen, Jørgen Steen.
Armenia: Opinion on the Draft Constitutional Law on the Human Rights Defender, December 2016. (ekspertiza).

5. Frendo, Michael; Meridor, Dan; Omejec, Jasna; Scholsem, Jean Claude; Tuori, Kaarlo.
Turkey: Opinion on the Suspension of the Second Paragraph of Article 83 of the Constitution (Parliamentary Inviolability), October 2016. (međunarodna pravna ekspertiza).

6. Omejec, Jasna.
Predgovor glavnog urednika Izboru odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 2015. // Foreword by the Editor-in-Chief: Selection of Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Croatia 2015, lipanj 2016 / June 2016. (predgovor glavnog urednika).

7. Omejec, Jasna.
Još uvijek ne osjećamo ustavna načela kao dio svog državnog bića, 2015. (prikaz konferencije u povodu predstavljanja knjige).

8. Omejec, Jasna.
Comments on the Amendments to the Constitution of the "The Former Yugoslav Republic of Macedonia", 2014. (međunarodna pravna ekspertiza).

9. Omejec, Jasna.
Final Expert Mission Report (TAIEX) - Montenegro, 2014. (izvješće).

10. Omejec, Jasna.
Analiza primjene i efikasnost ustavne žalbe u Crnoj Gori u smislu čl. 13. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća (Savjeta) Europe - pravo na djelotvorno pravno sredstvo, 2011. (međunarodna pravna ekspertiza).

11. Omejec, Jasna.
Stručno mišljenje u povodu izmjena i dopuna Zakona o Ustavnom sudu Republike Srbije, 2010. (međunarodna pravna ekspertiza).

12. Omejec, Jasna.
Comments on the Draft Amendments to the Law on the Constitutional Court of Latvia, 2009. (međunarodna pravna ekspertiza).

13. Omejec, Jasna.
Enciklopedijski članci - Hrvatska enciklopedija, 1999-2009. (enciklopedijska natuknica).

14. Omejec, Jasna.
Predstavljanje prvih deset knjiga nakladničkog niza HAZU "Modernizacija prava", 2009. (publicirani govor sa skupa).

15. Endzins, Aivars; Grabenwarter, Christoph; Gstöhl, Harry; Omejec, Jasna.
Opinion on the Draft Law on the Constitutional Court of Montenegro, 2008. (međunarodna pravna ekspertiza).

16. Omejec, Jasna.
Sudska praksa : Ustavni sud Republike Hrvatske, 2006. (prikaz sudske prakse).

17. Omejec, Jasna.
Ustavni sud Republike Hrvatske, 2006. (prikaz sudske prakse).

18. Omejec, Jasna.
Izvodi iz presuda Europskog suda za ljudska prava, svibanj 2004. (prikaz sudske prakse).

19. Omejec, Jasna.
Određenje političkih stranaka u ustavima 30 europskih zemalja, svibanj 2004. (prilog u knjizi).

20. Omejec, Jasna.
Introduction: The Citizenship Status of Citizens of the Former SFR Yugoslavia After Its Dissolution, 1998. (uvodnik u zbornik radova).