izv. prof. dr. sc. Frane Staničić
izv. prof. dr. sc.
Frane Staničić

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić rođen je u Makarskoj, 5. kolovoza 1981. Osnovnu školu završio je u Baškoj Vodi, opću gimnaziju u Makarskoj. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006., a doktorirao na istom fakultetu 2011. na temu: „Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj“. Izvanredni profesor je na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, na kojoj je bio asistent (2006.-2011.), viši asistent (2011.-2012.) i docent (2012.-2017). Kao vanjski suradnik radio je u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa na rješavanju žalbi u predmetima priznavanja istovrijednosti inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (2007./2008.).

Predaje na pravnom studiju, studiju socijalnog rada, stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju javne uprave i stručnom poreznom studiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje na doktorskom studiju Javno pravo i javna uprava. Predaje i Upravno pravo na Visokoj policijskoj školi pri Ministarstvu unutarnjih poslova. Mentorirao je preko 100 diplomskih i završnih radova. Recenzirao je više znanstvenih radova.

Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Član je (vanjski) Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Član je ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Član je Tajništva Instituta za javnu upravu. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Bio je posebni savjetnik ministra znanosti i obrazovanja za pravna pitanja (2017.). Bio je član radnih skupina za izradu nekoliko zakona. Sudjelovao je kao stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita za više područja. Bio je tajnik poslijediplomskog sveučilišnog i specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava (2011.-2015.).  Objavio je dvije autorske knjige, četrdeset znanstvenih radova i preko pedeset stručnih radova, prikaza i drugih radova. Sudjelovao je u više znanstveno-istraživačkih projekata, od kojih su tri međunarodna. Kao stručnjak sudjelovao je u više IPA projekata.
Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja vlasništva, regulatorne agencije, pravni položaj vjerskih zajednica i dr.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 2006

Godina doktoriranja: 2011

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 611
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Utorkom od 10:30 do 12

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Staničić, Frane; Britvić Vetma, Bosiljka; Horvat, Božidar.
Komentar Zakona o upravnim sporovima .
Zagreb : Narodne novine, 2017 (monografija).

2. Staničić, Frane.
Policijsko upravno pravo .
Zagreb : Narodne novine, 2015 (monografija).

3. Hrabar, D., Vergaš, M. Marušić, D., Krznar, A. Majstorović, I., Korać Graovac A., Staničić, F., Lovričević-Stojanović, F., Žigante Živović, B., Gutschy, M., Babić, G., Sikaček, O., Stanko, R., Budimir, T., PUpačić, S., Orišković, B., Kadoić, M:, Bužinkić, E., Vidović, T.Fonseca A. Hardy, A., Adam, C.
Pravna zaštita djece bez pratnje .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Staničić, Frane.
Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti? // Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019. Str. 73-111.

2. Barbić, Jakša, Kalambura, Sanja, Oflak, Lana, Staničić, Frane, Sarvan, Desanka, Luttenberger, Axel, Turudić Marko.
Pravni okvir za morski otpad s gledišta kružnog gospodarstva // Pravno uređenje gospodarenja otpadom / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. Str. 145-155.

3. Staničić, Frane.
Das Verwaltungsverfahren in Kroatien // Vergleichendes Verwaltungsrecht in Sudosteuropa / Wieser, Bernd ; Stolz, Armin (ur.).
Wien : Verlag Osterreich, 2016. Str. 231-269.

4. Staničić, Frane.
Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade // Nekretnine, porezi i komunalna naknada / Barjaktar, Biljana ; Đikandić, Desanka ; Foretić Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2015. Str. 94-117.

5. Staničić, Frane.
Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine // Nekretnine, porezi i komunalna naknada / Barjaktar, Biljana ; Đikandić, Desanka ; Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2015. Str. 119-130.

6. Staničić, Frane.
Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša // Upravnopravna zaštita okoliša / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. Str. 153-161.

7. Staničić, Frane.
Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice – pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države // Sekularnost i religija BiH i regija / Šarčević, Edin ; Bojić, Drago (ur.).
Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo/Stiftung Kompetenzzentrum fur Offentliches Recht/Foundation Public Law Centre, 2015. Str. 193-212.

8. Staničić, Frane.
Upravljanje šumama // Pravna zaštita šuma / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2015. Str. 143-158.

9. Staničić, Frane.
Sloboda mišljenja i vjeroispovijesti // Ljudska prava - Uvod u studij / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. Str. 73-85.

10. Staničić, Frane; Škarica, Mihovil.
Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja // Makarsko primorje danas: Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011 / Mustapić, Marko ; Hrstić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska, 2012. Str. 141-165.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Staničić, Frane.
Does Freedom of Religion warrant Protection as a Fundamental Human Right?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. 28 (2019) , 2; 189-206 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Staničić, Frane.
Uloga inspekcijskog nadzora u ostvarenju primjene propisa. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 2019 (2019) , 1-2; 61-74 (članak, znanstveni).

2. Franulović, Dalibor; Staničić, Frane.
Povjerenstvo za rad po pritužbama u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske - od svijetlog primjera civilnog nadzora nad radom policije do nestanka?. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 2; 1013-1038 (članak, znanstveni).

3. Sokol, Tomislav; Staničić, Frane.
Pravni položaj Katoličke Crkve kao gospodarskog subjekta u pravu Europske unije i hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 1; 31-60 (članak, znanstveni).

4. Staničić, Frane.
Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 55 (2018) , 1; 111-129 (članak, znanstveni).

5. Staničić, Frane.
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-II- 6111/2013 – jurisdikcijski voluntarizam?. // Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht. 9 (2018) , 31; 90-100 (članak, znanstveni).

6. Staničić, Frane.
Treba li nam revizija ugovora sa Svetom Stolicom?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 68 (2018) , 3-4; 397-429 (članak, znanstveni).

7. Staničić, Frane.
Sudjelovanje javnosti i pristup pravosuđu u procesima prostornog planiranja. // Zbornik radova Veleučilišta u Šibeniku. 11 (2017) , 1-2; 31-52 (pregledni rad, znanstveni).

8. Staničić, Frane.
Pretjerani pravni formalizam i postupci javne nabave. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3-4; 531-564 (članak, znanstveni).

9. Staničić, Frane.
Ovlast za donošenje općih akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na primjeru primjene članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi. // Hrvatska pravna revija. 2017 (2017) , 12; 49-55 (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Staničić, Frane; Bogović, Maja.
Koncesije na pomorskom dobru - odnos Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. // Pravni vjesnik. 33 (2017) , 1; 73-103 (pregledni rad, znanstveni).

11. Staničić, Frane.
Odgovornost države za štetu nastalu nezakonitim ili nepravilnim radom - problemi u praksi. // Hrvatska pravna revija. 16 (2016) , 1; 35-41 (prethodno priopćenje, znanstveni).

12. Staničić, Frane.
Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 53 (2016) , 1; 232-252 (pregledni rad, znanstveni).

13. Staničić, Frane.
Izazovi usklađivanja ovlasti regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj s pravnom stečevinom Europske unije. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 7 (2016) , 1; 60-93 (članak, znanstveni).

14. Staničić, Frane; Čačija Maja.
Kontrola koju provode istražna povjerenstva Hrvatskog sabora - učinkovit oblik kontrole?. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 53 (2016) , 2; 439-466 (pregledni rad, znanstveni).

15. Staničić, Frane.
Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 159-173 (pregledni rad, znanstveni).

16. Staničić, Frane.
Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice — pouke za budućnost u rješavanju odnosa crkve i države. // Sveske za javno pravo/Blätter für Öffentliches Recht. g (2015) , 20; 73-80 (članak, znanstveni).

17. Staničić, Frane.
Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj - pouke za Hrvatsku. // Pravni vjesnik. 31 (2015) , 3/4; 185-212 (članak, znanstveni).

18. Staničić, Frane; Jurić, Marko.
Pravni okvir za implementaciju informacijsko- komunikacijskih tehnologija u hrvatsko upravno postupovno pravo. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 5; 635-663 (članak, znanstveni).

19. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 2; 363-391 (pregledni rad, znanstveni).

20. Staničić, Frane.
The Legal Status of Religious Communities in Croatian Law. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 2; 224-259 (članak, znanstveni).

21. Staničić, Frane; Đanić, Ana.
Ocjena zakonitosti (i ustavnosti) općih akata u hrvatskom pravu i praksa Visokog upravnog suda Republike Hrvatske. // Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 14 (2014) , 4; 961-986 (pregledni rad, znanstveni).

22. Staničić, Frane.
Rješavanje sukoba između privatnog i javnog interesa - što nam donosi novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade?. // Zagrebačka pravna revija. 2 (3) (2013) ; 261-284 (pregledni rad, znanstveni).

23. Staničić, Frane.
Posebni zakoni kao rješenje investicijskih problema u Republici Hrvatskoj: Zakon o igralištima za golf i Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. // Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht. 4 (2013) , 14; 39-48 (članak, znanstveni).

24. Staničić, Frane.
Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju od 1852. do 1918. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 63 (2013) , 5-6; 1119-1142 (članak, znanstveni).

25. Staničić, Frane.
Odstupanja u posebnom zakonodavstvu glede provođenja izvlaštenja u Republici Hrvatskoj. // Pravni vjesnik. 29 (2013) , 3/4; 95-118 (pregledni rad, znanstveni).

26. Staničić, Frane.
Važnije promjene u hrvatskom državljanskom pravu nakon novele Zakona o hrvatskom državljanstvu iz 2011.. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 33 (2012) , 2; 917-938 (pregledni rad, znanstveni).

27. Šikić, Marko; Staničić Frane.
Pravna narav ugovora o koncesiji. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 2; 419-441 (članak, znanstveni).

28. Šikić, Marko; Staničić, Frane; Turudić, Marko.
Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 3 (2011) ; 80-92 (članak, znanstveni).

29. Staničić, Frane.
Pravna narav regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj. // Pravo u gospodarstvu. 5 (2010) ; 1341-1378 (pregledni rad, znanstveni).

30. Šikić Marko; Staničić Frane.
Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 4 (2009) ; 43-52 (izvorni rad, znanstveni).

31. Staničić, Frane.
Izvlaštenje:sukob javnog i privatnog interesa. // Hrvatska javna uprava : Čaopis za teoriju i praksu javne uprave. 1 (2009) ; 141-168 (pregledni rad, znanstveni).

32. Staničić, Frane.
Izvlaštenje u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918.. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 3/2008 (2008) ; 721-754 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Omejec, Jasna; Staničić, Frane.
Kamo ide hrvatsko naturalizacijsko pravo?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 25. ožujka 2019. (2019) , 6567; 13-17 (članak, stručni).

2. Staničić, Frane.
Ustavni sud odbio zahtjev za ocjenu članaka 434. i 435. Zakona o javnoj nabavi - Vuk je sit, a ovca cijela. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2019 (2019) , 6563; 19-20 (članak, stručni).

3. Staničić, Frane.
Važnost obrazlaganja rješenja u upravnom postupku, s posebnim osvrtom na podatke s oznakom tajnosti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 67 (2019) , 6564; 18-20 (članak, stručni).

4. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (1). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 1. travnja 2019. (2019) , 6568; 25-25 (ostalo, stručni).

5. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (2). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 8. travnja 2019. (2019) , 6569; 25-25 (osvrt, stručni).

6. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (3). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 15. travnja 2019. (2019) , 6570; 25-25 (osvrt, stručni).

7. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (5). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 29. travnja 2019. (2019) , 6572-6573; 29-29 (osvrt, ostalo).

8. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (4). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 22. travnja 2019. (2019) , 6571; 25-25 (osvrt, ostalo).

9. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (6). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 13. svibnja 2019. (2019) , 6574; 25-25 (ostalo, stručni).

10. Staničić, Frane.
Učinak presude u upravnom sporu u kontekstu čl. 49. stavka 1. Zakona o naknadi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 20. svibnja 2019. (2019) , 6575; 10-12 (članak, stručni).

11. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (7). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 20. svibnja 2019. (2019) , 6575; 25-25 (osvrt, stručni).

12. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (8). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 27. svibnja 2019. (2019) , 6576; 25-25 (osvrt, stručni).

13. Staničić, Frane.
Praksa Visokog upravnog suda RH u stvarima javne nabave nakon Odluke Ustavnog suda RH, U- I-2911/2017 s posebnim osvrtom na pretjerani pravni formalizam DKOM-a. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 3. lipnja 2019. (2019) , 6577; 20-22 (članak, stručni).

14. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (9). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 3. lipnja 2019. (2019) , 6577; 25-25 (osvrt, stručni).

15. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (10). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 10. lipnja 2019. (2019) , 6578; 25-25 (osvrt, stručni).

16. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (11). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 17. lipnja 2019. (2019) , 6579; 25-25 (članak, stručni).

17. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (12). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 23. lipnja 2019 (2019) , 6580-6581; 25-25 (ostalo, stručni).

18. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (13). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 08.07. 2019. (2019) , 6582-6583; 25-25 (ostalo, stručni).

19. Staničić, Frane.
Abecedarij upravnog postupka (14). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 22. srpnja 2019. (2019) , 6584-6585; 25-25 (ostalo, stručni).

20. Omejec, Jasna; Staničić, Frane; Ofak, Lana; Turudić, Marko.
Zaključak Visokog upravnog suda RH o troškovima upravnog spora - Korak nazad u zaštiti prava stranaka?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 67 (2018) , 6511; 1-5 (uvodnik, stručni).

21. Staničić, Frane.
Pitanje nastupa zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje obveze plaćanja poreza. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6526 (2018) , od 11. lipnja 2018.; 8-11 (članak, stručni).

22. Staničić, Frane.
Zakonodavne promjene u stjecanju hrvatskog državljanstva i njihova opravdanost. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 26. studenog 2018. (2018) , 6550; 2-5 (uvodnik, stručni).

23. Staničić, Frane.
Neki pravni dosezi o zastari pokretanja prekršajnog postupka – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, U-III-4375/2015 od 15. rujna 2016.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6457 (2017) , od 13. veljače 2017.; 15-16 (članak, stručni).

24. Staničić, Frane.
Izvršni postupak - sklapanje nagodbe - primjena Zakona o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6460 (2017) , od 6. ožujka 2017.; 18-18 (članak, stručni).

25. Staničić, Frane.
O primjeni načela učinkovitosti i ekonomičnosti u upravnom postupku – donošenje rješenja o pravima i obvezama državnih službenika i namještenika –. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6461 (2017) , 13. ožujka 2017.; 8-9 (članak, stručni).

26. Staničić, Frane.
The Framework for Liberalization and Regulation of Public Utilities in Croatia. // Network industries Quaterly. 19 (2017) , 1; 9-12 (članak, stručni).

27. Staničić, Frane.
Tko kontrolira regulatorne agencije?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6477 (2017) , od 3. srpnja 2017.; 1-6 (uvodnik, stručni).

28. Staničić, Frane.
Prikaz knjige: Marc Gjidara, Bosiljka Britvić Vetma, Francusko-hrvatski upravnopravni pojmovnik / Lexique de droit administratif franco-croate, Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu i Université Paris II Panthéon-Assas, Split – Paris, 2016.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 3-4; 711-714 (osvrt, stručni).

29. Staničić, Frane.
Problemi u provođenju komasacije prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6498 (2017) , od 27. studenog 2017.; 4-6 (članak, stručni).

30. Staničić, Frane.
Mogućnost primjene izvanrednog preispitivanja zakonitosti pravomoćne presude protiv odluka Visokog upravnog suda u upravnom sporu ocjene zakonitosti općeg akta. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 4. siječnja 2016. (2016) ; 13-15 (članak, stručni).

31. Staničić, Frane.
Određivanje naknade za deposedirane nekretnine kada o naknadi nije pravomoćno odlučeno do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. od 29. veljače 2016. (2016) , 6407; 20-21 (osvrt, stručni).

32. Staničić, Frane.
Odgovori na pitanja sa savjetovanja »Nekretnine 2016.«, od 5. srpnja 2016.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6340 (2016) , od 8. kolovoza 2016; 16-16 (osvrt, stručni).

33. Staničić, Frane.
Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6436 (2016) , od 19. rujna 2016.; 2-3 (komentar, stručni).

34. Staničić, Frane.
Raspolaganje nekretninama jedinice lokalne samouprave u korist vjerske zajednice - imovinskopravni odnosi s Katoličkom Crkvom. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6438 (2016) , od 3. listopada 2016.; 13-13 (članak, stručni).

35. Staničić, Frane.
Nastavak napora za usustavljivanje uređenja upravnog postupka u Republici Hrvatskoj – stupio na snagu Zaključak Vlade Republike Hrvatske 1. listopada 2016. –. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6441 (2016) , od 24. listopada 2016.; 1-3 (uvodnik, stručni).

36. Staničić, Frane.
Još o ukidanju odredbe članka 79. Zakona o upravnim sporovima - Ispravljanje starih nepravdi Odlukom i Rješenjem USRH, broj: U-I- 2753/2012 i dr. od 27. rujna 2016. (Nar. nov., br. 94/16). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6444 (2016) ; 16-17 (članak, stručni).

37. Staničić, Frane.
Neke nedoumice glede zakonodavnog rješenja pravne zaštite u Konačnom prijedlogu Zakona o javnoj nabavi (II. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6447 (2016) , od 5. prosinca 2016.; 17-17 (osvrt, stručni).

38. Staničić, Frane; Petrić Marina.
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i pravo osiguranika na dobivanje i korištenje lijekova. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6413 (2016) , od 11. travnja 2016.; 8-10 (članak, stručni).

39. Staničić, Frane.
Pitanje povrata imovine oduzete Katoličkoj Crkvi i problema tumačenja Ugovora o pravnim pitanjima između Republike Hrvatske i Svete Stolice. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. broj 6362 od 20. travnja 2015. (2015) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

40. Staničić, Frane.
Koncesije na pomorskom dobru - nužnost usklađivanja Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama sa Zakonom o koncesijama. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6367 (2015) , 25. svibnja 2015.; 1-3 (uvodnik, stručni).

41. Staničić, Frane.
Određivanje naknade za potpuno izvlaštenu nekretninu - je li sukladno s Ustavom Republike Hrvatske?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. br. 6395 od 7. prosinca 2015. (2015) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

42. Staničić, Frane.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6271 (2014) , 12. travnja 2014.; 1-3 (uvodnik, stručni).

43. Staničić, Frane.
U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade – što se dogodilo između dva saborska čitanja?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6278 (2014) , od 7. svibnja 2014.; 12-14 (članak, stručni).

44. Staničić, Frane.
Nacrt prijedloga Zakona o državljanstvu Republike Srpske i njegova usklađenost s Ustavom BiH i Zakonom o državljanstvu Bosne i Hercegovine. // Sveske za javno pravo Blätter für Öffentliches Recht. 5 (2014) , 16; 75-79 (članak, stručni).

45. Staničić, Frane.
Nove izmjene i dopune Zakona o upravnim sporovima - U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima – korak u pravnom smjeru –. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6340 (2014) , 10. prosinca 2014.; 1-3 (uvodnik, stručni).

46. Staničić, Frane; Pribičević, Ivana.
Osvrt na odluku Ustavnog suda, br. U-IIIA-3222/2009 od 19. prosinca 2013. godine glede komasacije. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6267 (2014) , od 29. ožujka 2014.; 1-3 (uvodnik, stručni).

47. Staničić, Frane.
Promjene u osobnom statusu građana – građanska stanja. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6163 od 30. ožujka 2013. (2013) ; 5-6 (osvrt, stručni).

48. Staničić, Frane.
O pitanju je li nam nužna izmjena postupka izvlaštenja? Odgovor u povodu članka objavljenog u Informatoru, br. 6163 od 30. ožujka 2013.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6179 od 25.5.2013. (2013) ; 12-13 (članak, stručni).

49. Staničić, Frane; Pecotić, Marko.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012.. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6218 (2013) , od 9. listopada 2013.; 10-11 (članak, stručni).

50. Staničić, Frane; Pecotić, Marko.
Upravno sudovanje u Republici Hrvatskoj - Reforma 2012. (II. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6221 (2013) , 21. listopada 2013.; 7-8 (članak, stručni).

51. Staničić, Frane.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga: upitnost funkcioniranja u kratkoročnom razdoblju. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6043 (2012) , 2. veljače 2012.; 1-3 (uvodnik, stručni).

52. Staničić, Frane.
U povodu Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju: odavno potrebna promjena u sustavu sudske zaštite u stvarima izvlaštenja. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6055 od 17. 4. 2012. (2012) ; 18-19 (članak, stručni).

53. Staničić, Frane.
Donosi li Prijedlog novog Zakona o osobnom imenu preveliku liberalizaciju?. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 9. lipnja 2012., br. 6078-6079 (2012) ; 1-3 (članak, stručni).

54. Staničić, Frane.
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima: prebrza promjena koja bi se trebala izbjeći. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6092 - 6093 od 28.7. (2012) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

55. Staničić, Frane.
Kamo vodi »mini reforma« upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj- u prvoj godini primjene novog ZUS-a. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6131 (2012) ; 1-3 (uvodnik, stručni).

56. Staničić, Frane.
O (ne)ustavnosti Zakona o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 9. 7. 2011 i od 27. 8. 2011 (2011) ; 1 ; 18-3 ; 18 (članak, stručni).

57. Staničić, Frane.
Izvlaštenje. // Hrvatska i komparativna javna uprava - Croatian and Comparative Public Administration. 11 (2011) , 4; 1177-1182 (pojmovnik, ostalo).

58. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 1; 211-235 (prikaz, ostalo).

59. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 10 (2010) , 2; 543-556 (prikaz, ostalo).

60. Staničić Frane; Ofak Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 1; 207-230 (prikaz, ostalo).

61. Staničić, Frane; Ofak Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 4; 1197-1214 (prikaz, ostalo).

62. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 2; 527-536 (prikaz, ostalo).

63. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava. // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave. 9 (2009) , 3; 831-866 (prikaz, ostalo).

64. Staničić Frane; Ofak Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 4; 1105-1114 (prikaz, ostalo).

65. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 8 (2008) , 1; 241-265 (prikaz, ostalo).

66. Ofak, Lana; Staničić, Frane.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 749-769 (prikaz, ostalo).

67. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Sudska praksa / Europski sud za ljudska prava (Strasbourg). // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 1; 211-224 (prikaz, ostalo).

68. Šprajc, Ivan; Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Europski sud za ljudska prava (Strasbourg) [prikaz presude: Vajagić protiv Hrvatske]. // Hrvatska javna uprava: Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 4; 267-278 (prikaz, ostalo).
 
  Radovi u postupku objavljivanja
 

1. Staničić, Frane.
Does Religious Freedom Warrant Protection as a Fundamental Human Right?. // Društvena istraživanja : časopis za opća društvena pitanja. (2019) (prihvaćen za objavljivanje).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Staničić, Frane.
Upravljanje pomorskim dobrom - kako ga poboljšati? // Forum za javnu upravu / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut za javnu upravu, 2019. 21-40 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Staničić, Frane.
Vodni resursi RH i zakonsko uređenje njihovog korištenja i zaštite // / Ondrašek, Gabrijel (ur.).
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, 2018. 4-38 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Staničić, Frane.
Dionici u procesu gospodarenja otpadom i njihovi odnosi // Pravno uređenje gospodarenja otpadom / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2018. 75-95 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Staničić, Frane.
Postupak izvlaštenja - dvojbe i perspektive // Simpozij o izvlaštenju nekretnina / Bestvina, Melita (ur.).
Zagreb : Hrvatsko društvo sudskih vještaka i procjenitelja, 2018. 1-18 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Staničić, Frane.
Razlikovanje javnog interesa, općeg interesa i interesa Republike Hrvatske u kontekstu javnopravnih ograničavanja prava vlasništva // .
111-129 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Staničić, Frane.
Energetska učinkovitost i gradnja // Pravna zaštita prostora / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2017. 109-129 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

7. Staničić, Frane.
Otvorena pitanja Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade // Prava na nekretninama - aktualnosti / Barjaktar, Biljana ; Foretić Davorka ; Orešković, Krešimir (ur.).
Zagreb : Novi Informator, 2017. 105-136 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

8. Staničić, Frane.
Novine u postupku izvlaštenja // Gradnja i prostorno uređenje, legalizacija, koncesije i izvlaštenje / Banić, Slavica ; Barjaktar, Biljana ; Orešković, Krešimir (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2017. 115-150 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

9. Staničić, Frane.
Novi zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta // Pravna zaštita tla / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. 77-112 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

10. Staničić, Frane.
Izazovi zaštite državne granice u migrantskoj krizi // Godišnjak tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Klub pravnika Grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb, 2016. 29-51 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

11. Staničić, Frane.
Posebna prava na vodama: koncesije i vodopravni akti // Pravna zaštita voda / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. 165-191 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

12. Staničić, Frane.
Koncesije u sektorima voda, distribucije plina i toplinske energije te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika // Zbornik 54. susret pravnika u gospodarstvu - Opatija '16 / Barbić, Jakša ; Giunio, Miljenko (ur.).
Zagreb, 2016. 183-228 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

13. Staničić, Frane.
Predstojeće izmjene Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade: osiguranje investicijskog zamaha i/ili udar na prava vlasnika nekretina? // Nekretnine 2016. / Foretić, Davorka (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2016. 33-58 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

14. Staničić, Frane.
Novi Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade // Nekretnine, porezi i komunalna naknada.
95-117 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

15. Staničić, Frane.
Novela Zakona o upravnim sporovima iz 2014. godine // Nekretnine, porezi i komunalna naknada.
119-130 (pozvano predavanje,objavljeni rad,stručni).

16. Staničić, Frane.
Aktualna pitanja ustroja i djelovanja regulatornih agencija u Republici Hrvatskoj // Četvrti Skopsko-zagrebački pravni kolokvij.
Skopje, 2013. 61-90 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

17. Staničić, Frane; Škarica, Mihovil.
Glavni izazovi učinkovitoj i demokratskoj lokalnoj samoupravi: primjer Makarskog primorja // Makarsko primorje danas Makarsko primorje od kraja Drugog svjetskog rata do 2011 / Mustapić, Marko ; Hrstić, Ivan (ur.).
Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Grad Makarska, 2012. 139-165 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

18. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Registracija vjerskih udruga i vjerskih zajednica u svjetlu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Vjernici, društva, pokreti / Šalković, Josip (ur.).
Zagreb : Glas Koncila, 2011. 217-242 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Staničić, Frane.
Challenges of Aligning the Scope of Regulatory Powers of Regulatory Agencies in the Republic of Croatia With the Acquis Communautaire // 3rd International Multidiscliplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016 Conference Proceedings, Book 2, Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, Volume 1.
Vienna : SGEM, 2016. 49-56 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Staničić, Frane.
Ustavnost Zakona o igralištima za golf // Razvoj i okoliš - perspektive održivosti : zbornik radova / Galić, Branka ; Žažar, Krešimir (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, 2013. 207-218 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
The Reform of Administrative Disputes System in Croatia // Reforme ale justitiei in Europa de est - Perspective comparative / Dumitru Dirdala Lucian (ur.).
Iasi : Institul European, 2013. 89-100 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Staničić Frane.
Izvlaštenje: sukob javnog i privatnog interesa // Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa Ekonomika i menadžment u javnom sektoru / Marija Kaštelan Mrak (ur.).
Rijeka : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2009. 179-215 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Staničić, Frane.
Sudjelovanje i status maloljetnika bez pratnje u upravnim postupcima pred javnopravnim tijelima i u u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudom u Republici Hrvatskoj // Pravna zaštita djece bez pratnje / Korać Graovac, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014. 97-117 (poster,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Staničić, Frane.
Kontrola rada regulatornih agencija u Hrvatskoj // Forum za javnu upravu - Javne agencije - u potrazi za reformom / Musa, Anamarija (ur.).
Zagreb : Friedrich Ebert Stiftung i Institut za javnu upravu, 2018. 63-71 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Staničić, Frane.
Postupanja prema strancima u ovlasti policije // .
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Staničić, Frane.
Učinak vođenja upravnog spora na izvršnost upravnih odluka: privremene mjere i odgodni učinak tužbe // Hrvatsko-francuski upravnopravni dani/Journees juridiques et administratives Franco-Croates.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
Upravnopravni aspekti izgradnje projekta HE Dabar // http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/dogadjaji_2012_2013/Horizonti_-_doc._dr._sc._Stanicic.pdf.
(pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

4. Staničić, Frane; Ofak, Lana.
The reform of administrative disputes system in Croatia // Judicial Reforms and Their Implications in Central and Eastern Europe.
(predavanje,sažetak,znanstveni).

5. Staničić, Frane.
Ustavnost Zakona o igralištima za golf // Razvoj i okoliš - prespektive održivosti.
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 110-110 (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Staničić, Frane.
Izbor rektora prema Nacrtu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Staničić, Frane.
Javnopravna tijela u energetskom sektoru Republike Hrvatske i njihove ovlasti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Staničić, Frane.
Opći problemi u radu policije s gledišta policijskog prava i njegove primjene // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Staničić, Frane.
Mane i nedostaci Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - kako ih popraviti? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Staničić, Frane.
Pravni okvir uređenja udruga u Republici Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

6. Staničić, Frane.
Izvlaštenje i utvrđivanje tržišne vrijednosti nekretnine // .
1-1 (pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Staničić; Frane.
Granting temporary residence in Croatia to victims of trafficking in human beings // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Staničić, Frane.
Exercising religion in prisons: the case of Croatia // .
2017. (predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Staničić, Frane.
Koncesije za gospodarsko korištenje vode za stavljanje vode na tržište // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Staničić, Frane.
Ustavnopravni položaj Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj i njen odnos s Republikom Hrvatskom // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Staničić, Frane.
Pravno uređenje koncesija s posebnim osvrtom na vode i pomorsko dobro // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

12. Staničić, Frane.
Does Freedom of Religion Warrant Protection as a Fundamental Human Right // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Staničić, Frane.
Javna nabava i pravni formalizam: prijetnja investicijskom zamahu? // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Staničić, Frane.
Uloga upravnog sudovanja kao korektiv postupanja tijela državne uprave s posebnim naglaskom na postupke međunarodne zaštite // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Staničić, Frane.
The Differences in Legal Status of Religious Communities in the Republic of Croatia // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Staničić, Frane.
The Freedom of Religion in International Legal Documents // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

17. Staničić, Frane.
The Role of State Administration in Preventing Human trafficking and in Helping the Victims of Human Trafficking // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

18. Staničić, Frane.
Kontrola nad sklapanjem upravnih ugovora // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

19. Staničić, Frane.
Upravljanje šumama // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

20. Staničić, Frane.
Postupak azila u upravnom sporu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

21. Staničić, Frane.
Posljedice zakonodavnog rješavanja investicijskih problema u Hrvatskoj na upravno područje zaštite okoliša // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

22. Staničić, Frane.
Prostorno uređenje i sudjelovanje javnosti // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

23. Staničić, Frane.
Mjere za jačanje kapaciteta javne uprave kao servisa građana i gospodarstva // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

24. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

25. Staničić, Frane.
Ugovor o koncesiji // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

26. Staničić, Frane.
Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

27. Staničić, Frane.
Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

28. Staničić, Frane.
Značaj i neke novine Zakona o općem upravnom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

29. Staničić, Frane.
Prednosti i nedostaci uređenja žalbe i ocjene zakonitosti općih akata u Zakonu o upravnim sporovima. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

30. Staničić, Frane.
Upravni postupak, inspekcijski i upravni nadzor // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,stručni).

31. Staničić, Frane.
Neka javnopravna ograničenja vlasništva u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji u razdoblju 1852.-1918. // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

32. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Pravna narav ugovora o koncesiji // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Staničić, Frane.
Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 13. 07. 2011, 704 str. Voditelj: Medvedović, Dragan ; Šikić, Marko.
 
  Druge vrste radova
 

1. Staničić, Frane.
Za cjelovito zakonodavstvo znanosti i obrazovanja u Hrvatskoj 21. stoljeću, 2019. (popularan rad).

2. Staničić, Frane.
Sekularizam je u Hrvatskoj politički projekt, 2017. (popularan rad).
 

Profesionalni interesi i članstva

Član Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti

Član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske

Član Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti

Član Tajništva Instituta za javnu upravu

Član Ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika

Član Hrvatskog pravnog centra