prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc.
Marko Šikić

Rođen je u Zagrebu. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je kao odvjetnički vježbenik. Poslije položenog pravosudnog ispita zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za upravno pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je i poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti obranivši 2006. magistarski rad pod naslovom „Šutnja uprave u hrvatskom pravu“. 2008. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu“. Od 2009. predstojnik je Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više

Nastava

Edukacija

Godina magistriranja: 2006

Godina doktoriranja: 2008

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
01/4895 625
Adresa:
Ćirilometodska 4, soba 25, I. kat
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 16 do 17:30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Porezni savjetnici - opunomoćenici u upravnom sporu

Šikić, Marko ; Held, Mateja
Stručni radovi, 2020.

Administrative Silence in Croatia: Between Fiction and Reality

Šikić, Marko ; Musa, Anamarija ; Britvić Vetma, Bosiljka
Poglavlja u knjigama, 2020.

Pravo na uvid u spis u upravnim stvarima

Ofak, Lana ; Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Upravnopravni pojam zastare s posebnim osvrtom na zastaru u poreznom pravu

Žunić-Kovačević, Nataša ; Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Održiva javna nabava

Šikić, Marko ; Turudić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Održiva javna nabava

Šikić, Marko ; Turudić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak

Šikić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2015.
Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi

Pravna zaštita pri opetovanom vraćanju predmeta na ponovno rješavanje

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Vlasništvo – obveze - postupak

Nepravodobnost žalbe i preporučene pošiljke u javnoj nabavi

Šikić, Marko ; Turudić, Marko
Stručni radovi, 2015.

Utvrđivanje činjenica u hrvatskom upravnom sporu

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Pravila dokazivanja u upravnom postupku, Hrvatska, Italija i Slovenija: usporedba i iskustva, Treći međunarodni susret Sjevernojadranske Euroregije,

Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, drugi dio

Šikić, Marko ; Tadić, Slaven
Stručni radovi, 2013.

Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, prvi dio

Šikić, Marko ; Tadić, Slaven
Stručni radovi, 2013.

Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na upravno sudovanje

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima : novi problemi i izazovi

Šikić, Marko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Koncesije na turističkom zemljištu, II dio

Šikić, Marko ; Antunović, Luka
Stručni radovi, 2013.

Koncesije na turističkom zemljištu

Šikić, Marko ; Antunović, Luka
Stručni radovi, 2013.

Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
VII. Hrvatsko-francuski upravnopravni dani - "Promjene u upravnom sudovanju"

Troškovi upravnog spora

Šikić, Marko ; Turudić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
XIX. Savjetovanje pravnika "Petar Simonetti (Vlasništvo-obveze- postupak)”

Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Simpozij o Varstvu človekovih pravic v upravnopravnih in sodnih postopkih

Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upracnom sporu

Šikić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Upravno sudstvo pred europskim izazovima

Komentar zakona o upravnim sporovima

Đerđa, Dario ; Šikić, Marko
Autorske knjige, 2012.

Pravni lijekovi u postupcima javne nabave

Medvedović, Dragan ; Šikić Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
50. susret pravnika u Opatiji

Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku

Šikić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Savjetovanje "Vlasništvo-obveze-postupak"

Utvrđivanje apsolutne zastare u poreznim upravnim stvarima

Šikić, Marko
Stručni radovi, 2011.

Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upravnom sporu

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Upravno sudstvo pred europskim izazovima

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić Frane
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava)

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Zaštita stranaka u upravnom postupku

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Pravna zaštita stranke u upravnom postupku

Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima

Šikić, Marko ; Staničić, Frane ; Turudić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Pravna narav ugovora o koncesiji

Šikić, Marko ; Staničić, Frane
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Hrvatsko-francuski upravnopravni dani

Pravna zaštita građana od šutnje uprave

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Pravo na pristup informacijama - stanje u Republici Hrvatskoj, mogućnosti i izazovi

Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Stručni radovi, 2010.

Pokretanje postupka prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Stručni radovi, 2010.

Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2010.
Vlasništvo - obveze - postupak

Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Pravo na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u Republici Hrvatskoj

Šikić, Marko
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2009.
NOVI ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - PRIJEDLOG NOVOG ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2009.
Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj

Pojmovnik

Šikić, Marko
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pravna zaštite od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Novi zakon o općem upravnom postupku i modernizacija hrvatske uprave

Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima

Šikić Marko ; Staničić Frane
Drugi radovi u časopisima, 2009.

Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice

Šikić, Marko ; Ofak, Lana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.

Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu

Šikić, Marko
Doktorske disertacije, 2008.

Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave

Marko Šikić
Drugi radovi u časopisima, 2008.

Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj

Šikić, Marko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
14. savjetovanje pravnika - Vlasništvo, obveze, postupak

Pravna zaštita od šutnje uprave

Šikić, Marko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Seminar Pravo okoliša za nevladine organizacije

Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave.

Marko Šikić
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
Prema suvremenoj javnoj upravi - Tradicija i tranzicija - Djelo i utjecaj francuskog Državnog savjeta

Šutnja uprave u hrvatskom pravu

Šikić, Marko
Magistarski radovi, 2006.

Temelji zaštite građana od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj

Šikić, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.