prof. dr. sc. Marko Šikić
prof. dr. sc.
Marko Šikić

Rođen je u Zagrebu. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radio je kao odvjetnički vježbenik. Poslije položenog pravosudnog ispita zaposlio se na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Katedri za upravno pravo. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je i poslijediplomski znanstveni studij iz upravno-političkih znanosti obranivši 2006. magistarski rad pod naslovom „Šutnja uprave u hrvatskom pravu“. 2008. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom „Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu“. Od 2009. predstojnik je Katedre za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina magistriranja: 2006

Godina doktoriranja: 2008

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
01/4895 625
Katedra/služba:
Upravno pravo
Konzultacije:

Srijedom od 16 do 17:30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Đerđa, Dario; Šikić, Marko.
Komentar zakona o upravnim sporovima .
Zagreb : Novi informator, 2012 (priručnik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Šikić, Marko.
Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnosudskim postupcima : novi problemi i izazovi // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 977-992.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Ofak, Lana; Šikić, Marko.
Pravo na uvid u spis u upravnim stvarima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 40 (2019) , 1; 423-443 (članak, znanstveni).

2. Žunić-Kovačević, Nataša; Šikić, Marko.
Upravnopravni pojam zastare s posebnim osvrtom na zastaru u poreznom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 55 (2018) , 1; 231-250 (pregledni rad, znanstveni).

3. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Održiva javna nabava. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 38 (2017) , 1; 419-448 (članak, znanstveni).

4. Šikić, Marko; Crnković, Mateja.
Upravnosudska i ustavnosudska kontrola zakonitosti akata jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 37 (2016) , 1; 423-447 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravo na izvršenje upravnosudskih odluka kao jamstvo poštenog suđenja. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 52 (2015) , 1; 203-221 (pregledni rad, znanstveni).

6. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Sastav suda u upravnom sporu - s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 51 (2014) , 2; 363-391 (pregledni rad, znanstveni).

7. Šikić, Marko.
Utjecaj prakse (presuda) Europskog suda za zaštitu ljudskih prava na upravno sudovanje. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 50 (2013) ; 457-471 (članak, znanstveni).

8. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Troškovi upravnog spora. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 34 (2013) ; 841-857 (prethodno priopćenje, znanstveni).

9. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Nova načela upravnog postupka (s posebnim naglaskom na razmjernost, legitimna očekivanja i stečena prava). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 32 (2011) , 1; 127-153 (članak, znanstveni).

10. Šikić, Marko; Staničić Frane.
Pravna narav ugovora o koncesiji. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 2; 419-441 (članak, znanstveni).

11. Šikić, Marko; Staničić, Frane; Turudić, Marko.
Pravna zaštita od šutnje uprave u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 3 (2011) ; 80-92 (članak, znanstveni).

12. Šikić, Marko.
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2010 (2010) ; 93-112 (pregledni rad, znanstveni).

13. Šikić, Marko.
Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 31 (2010) , 1; 219-230 (pregledni rad, znanstveni).

14. Šikić, Marko.
Pravo na suđenje u razumnom roku u postupcima pred Upravnim sudom Republike Hrvatske. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 1 (2009) ; 333-372 (članak, znanstveni).

15. Šikić, Marko; Ofak, Lana.
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u pravu Europske zajednice. // Hrvatska pravna revija. IX (2009) , 1; 19-33 (članak, znanstveni).

16. Šikić Marko; Staničić Frane.
Uređenje žalbe u posebnim upravnim postupcima. // Hrvatska pravna revija. 4 (2009) ; 43-52 (izvorni rad, znanstveni).

17. Marko Šikić.
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 1/2008 (2008) ; 149-175 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

18. Šikić, Marko.
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 29 (2008) , 1; 491-521 (članak, znanstveni).

19. Šikić, Marko.
Temelji zaštite građana od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj. // Hrvatska javna uprava. 6 (2006) , 2; 121-148 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Nepravodobnost žalbe i preporučene pošiljke u javnoj nabavi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 2015 (2015) , 6364; 19-20 (članak, stručni).

2. Šikić, Marko; Antunović, Luka.
Koncesije na turističkom zemljištu. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6151 (2013) ; 6-8 (članak, stručni).

3. Šikić, Marko; Antunović, Luka.
Koncesije na turističkom zemljištu, II dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6152 (2013) ; 9-10 (članak, stručni).

4. Šikić, Marko; Tadić, Slaven.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, prvi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6131 (2013) ; 11-12 (članak, stručni).

5. Šikić, Marko; Tadić, Slaven.
Ugovor o bespovratnim sredstvima Europske unije kao upravni ugovor, drugi dio. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6132 (2013) ; 13-14 (članak, stručni).

6. Šikić, Marko.
Utvrđivanje apsolutne zastare u poreznim upravnim stvarima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5986 - 5987 (2011) ; 9-9 (članak, stručni).

7. Šikić, Marko.
Pokretanje postupka prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5871 od 12. lipnja 2010. (2010) ; 1-3 (članak, stručni).

8. Šikić, Marko.
Načelo razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa prema novom Zakonu o općem upravnom postupku. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. broj 5857 od 24. travnja 2010. (2010) ; 1-3 (članak, stručni).

9. Šikić, Marko.
Pojmovnik. // Hrvatska javna uprava : � opis za teoriju i praksu javne uprave. 2 (2009) (2009) ; 587-592 (pojmovnik, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Održiva javna nabava // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Rijeka, Hrvatska : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2017. 419-44848 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šikić, Marko.
Obveza donošenja rješenja u upravnom postupku (s posebnim osvrtom na porezni postupak // Novosti u upravnoj i upravnosudskoj praksi / Foretić, Davorka, Galić, Ante, Slovinić, Jerko (ur.).
Zagreb : Novi informator, 2015. 69-90 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šikić, Marko; Turudić, Marko.
Troškovi upravnog spora // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šikić, Marko.
Pravomoćnost, konačnost i izvršnost u upravnom postupku // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
2012. 205-220 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Šikić, Marko.
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upracnom sporu // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu.
2012. 411-425 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

6. Šikić, Marko.
Neposredno rješavanje prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

7. Šikić, Marko.
Pravna zaštita od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // Modernizacija općeg upravnog postupka i javne uprave u Hrvatskoj / Koprić, Ivan ; Đulabić, Vedran (ur.).
Zagreb : Institut za javnu upravu i Društveno veleučilište u Zagrebu, 2009. 191-213 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

8. Šikić, Marko.
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u Republici Hrvatskoj // Aktualnosti upravnog sudovanja i upravne prakse – 2009.
Zagreb : Inženjerski biro, 2009. 155-180 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Šikić, Marko.
Pitanja uređenja i primjene pravne zaštite od šutnje uprave u Republici Hrvatskoj // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Marko Šikić.
Primjena pravnih fikcija u institutu zaštite građana od šutnje uprave. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu.
(predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Medvedović, Dragan; Šikić Marko.
Pravni lijekovi u postupcima javne nabave // Zbornik 50. jubilarnog susreta pravnika Opatija '12 / Barbić, Jakša, Giunio, Miljenko (ur.).
2012. 275-311 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Šikić, Marko.
Pravna zaštita pri opetovanom vraćanju predmeta na ponovno rješavanje // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Šikić, Marko.
Utvrđivanje činjenica u hrvatskom upravnom sporu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Sastav suda u upravnom sporu – s posebnim osvrtom na odlučivanje suca pojedinca // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Šikić, Marko.
Vremenski okviri odlučivanja u hrvatskom upravnom sporu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Šikić, Marko.
Zaštita stranaka u upravnom postupku // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

6. Šikić, Marko.
Obveznost i izvršenje odluka donesenih u upravnom sporu // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad).

7. Šikić, Marko.
Pravna zaštita građana od šutnje uprave // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).

8. Šikić, Marko; Staničić, Frane.
Pravna narav ugovora o koncesiji // .
(pozvano predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Šikić, Marko.
Pravna zaštite od šutnje uprave prema novom Zakonu o općem upravnom postupku // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Šikić, Marko.
Pravna zaštita od šutnje uprave // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Šikić, Marko.
Pravna zaštita od nerješavanja upravne stvari u hrvatskom i poredbenom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 10.07.2008. 2008, 347 str. Voditelj: Medvedović, Dragan.
 
  Magistarski radovi
 

1. Šikić, Marko.
Šutnja uprave u hrvatskom pravu / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 20. srpnja 2006. 2006., 171 str. Voditelj: Medvedović, Dragan.
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Crnković, Mateja.
Objektivni upravni spor u hrvatskom i poredbenom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.06. 2015., 343 str. Voditelj: Šikić, Marko.

2. Turudić, Marko.
Upravnosudska zaštita od pojedinačnih akata telekomunikacijskih regulatornih agencija / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.05. 2013., 375 str. Voditelj: Šikić, Marko.

3. Ofak, Lana.
Pravo na upravnosudsku zaštitu u pitanjima okoliša / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 03.02. 2012, 424 str. Voditelj: Medvedović, Dragan ; Šikić, Marko.

4. Staničić, Frane.
Razvoj instituta izvlaštenja u Hrvatskoj / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 13. 07. 2011, 704 str. Voditelj: Medvedović, Dragan ; Šikić, Marko.