doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović
doc. dr. sc.
Marijana Kletečki Radović

Marijana Kletečki Radović rođena je 1972. godine, u Zagrebu, Republika Hrvatska. Diplomirala je na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu, 1996. godine, a 2011. godine završila je doktorski studij iz teorije i metodologije socijalnog rada pri istom fakultetu te stekla akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja socijalne djelatnosti, znanstvene grane teorija socijalnog rada. Doktorirala je na temu „Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece“. Godine 2012. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, u znanstvenom području društvenih znanosti, polje socijalne djelatnosti.

Od prosinca 2002. godine zaposlena je prvo kao asistentica – znanstvena novakinja, zatim od 2011. godine kao viša asistentica – znanstvena novakinja, a od 2015. godine kao docentica na Studijskom centru socijalnog rada, Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Od 2012. godine član je istraživačkog tima na UNICEF-ovom projektu „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“. Ranije je sudjelovala na znanstveno-istraživačkim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, pod vodstvom prof. emeritusa Vlade Puljiza, „Socijalna politika i socijalni rad u Hrvatskoj“ (2002.-2004.) te prof. dr. sc. Marine Ajduković, „Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu” (2004.-2006.) te ''Djeca, mladi, obitelji i socijalni razvoj Hrvatske'' (2006.–2012.). Sudjelovala je na međunarodnom istraživačkom projektu „Service users as experience experts in social work education and research“ (2008.-2009.) kojeg je financijski podržala Međunarodna udruga škola socijalnog rada (IASSW). Kao dio ekspertnog tima sudjelovala je u radnoj skupini za stručnu analizu i izradu nacrta prijedloga „Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020.godine“ na području socijalne skrbi i siromaštva djece. Kao gost predavač sudjeluje na Specijalističkom studiju Prava djece na kolegiju „Siromaštvo i djeca“.

Kao njeno područje znanstvenog i stručnog interesa može se izdvojiti socijalni rad s pojedincem, socijalni rad u području mentalnog zdravlja, siromaštvo i socijalna isključenost te siromaštvo djece.  

Članica je Hrvatske komore socijalnih radnika, Hrvatske udruge socijalnih radnika i Društva za psihološku pomoć.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ogresta, Jelena.
Slika podrške beskućnicima u Hrvatskoj .
Zagreb : Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, 2016 (monografija).

2. Šućur, Zoran; Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Babić, Zdenko.
Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF. .
Zagreb : Unicef - ured za Hrvatsku, 2015 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i djeca // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 243-281.

2. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Živjeti i odgajati djecu u siromaštvu: perspektiva roditelja // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015.. Str. 138-155.

3. Kletečki Radović, Marijana.
Život i razvoj djece u uvjetima siromaštva // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015.. Str. 66-85.

4. Kletečki Radović, Marijana.
Usluge i institucije u zajednici namijenjene predškolskoj djeci i njihovim roditeljima // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić, Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015.. Str. 110-124.

5. Kletečki Radović, Marijana; Krušelj-Gača, Nataša.
Uloga domova socijalne skrbi u individualnom planiranju za potrebe osoba s psihičkim teškoćama // Individualno planiranje u socijalnom radu / Urbanc, Kristina (ur.).
Zagreb : Biblioteka socijalnog rada, 2015. Str. 209-246.

6. Šućur, Zoran; Kletečki Radović, Marijana.
Utjecaji siromaštva u ranom djetinjstvu i mjerenje dječje dobrobiti // Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj / Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko (ur.).
Zagreb : Ured UNICEF-a za Hrvatsku, 2015.. Str. 3-14.

7. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Male kreativne socijalizacijske skupine kao čimbenik osnaživanja djece u progonstvu // Male kreativne socijalizacijske skupine 1982.-2012. / Janković, Josip (ur.).
Zagreb : Udruga Poticaj, 2013. Str. 102-118.

8. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe // Obrazovanje i siromaštvo u zemljama u tranziciji / Gašić-Pavišić, Slobodanka ; Joksimović, Snežana (ur.).
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2008. Str. 297-306.

9. Družić, Olja; Kletečki, Marijana.
Socialization Group for Older Elementary School Children // Empowering Children: Psychosocial Assistance Under Difficult Circumstances / Ajduković, Dean ; Joshi, Paramjit T. (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1999.. Str. 203-205.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

2. KARAČIĆ, ŠTEFICA; KLETEČKI RADOVIĆ, MARIJANA; KRUŠELJ-GAČA, NATAŠA; LAKLIJA, MAJA; MILAS KLARIĆ, IVANA; MUŽINIĆ, LANA; RUSAC, SILVIA; SLADOVIĆ FRANZ, BRANKA; URBANC, KRISTINA.
INDIVIDUALNO PLANIRANJE U SOCIJALNOM RADU, UDŽBENIK / URBANC, KRISTINA (ur.).
ZAGREB : BIBLIOTEKA SOCIJALNOG RADA, 2015.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Sabolić, Teodor; Kletečki Radović, Marijana.
Život obitelji s djecom u uvjetima siromaštva iz perspektive roditelja. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 243-276 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Kletečki Radović, Marijana; Vejmelka, Lucija; Družić Ljubotina, Olja.
Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 199-242 (članak, znanstveni).

3. Rusac, Silvia; Bošnjak, Matea; Kletečki Radović, Marijana.
Profesionalni stres medicinskih sestara u domovima za starije osobe. // Sigurnost : časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini. 59 (2017) , 1; 7-18 (članak, znanstveni).

4. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i socijalni rad: koliko je siromaštvo doista "tema" socijalnog rada?. // Ljetopis socijalnog rada. 18 (2011) , 1; 5-29 (pregledni rad, znanstveni).

5. Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela; Kletečki Radović, Marijana.
Doprinos udruge civilnog društva socijalnoj rekonstrukciji zajednice. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 1; 45-70 (prethodno priopćenje, znanstveni).

6. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana; Delale, Eva Anđela.
Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prakse studenata socijalnog rada. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 395-456 (članak, znanstveni).

7. Kletečki Radović, Marijana.
Teorija osnaživanja u socijalnom radu. // Ljetopis socijalnog rada. 15 (2008) , 2; 215-242 (pregledni rad, znanstveni).

8. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 2; 355-366 (pregledni rad, znanstveni).

9. Kletečki Radović, Marijana; Kregar Orešković, Klaudija.
Kvalitativna analiza iskustva udomitelja. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 12 (2005) , 1; 67-88 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Jelača, Nataša.
Socio-demografska obilježja i iskustva udomiteljskih obitelji. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 12 (2005) , 1; 89-105 (članak, stručni).

2. Kletečki Radović, Marijana.
Specifičnosti forenzičnog intervjua sa spolno zlostavljanim djetetom. // Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada .... 12 (2005) , 1; 231-239 (ostalo, ostalo).

3. Urbanc, Kristina; Kletečki, Marijana.
Nekateri etični izzivi socialnega dela na Hrvaškem. // Socialno delo. 42 (2003) , 3; 183-188 (pregledni rad, stručni).
 
  Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
Kako danas żive mladi u uvjetima siromaštva: perspektiva srednjoškolaca i njihovih roditelja // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 101-101 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Kletečki Radović, Marijana; Kregar, Klaudija.
Pristup razvoju udomiteljstva djece iz perspektive udomitelja // Izvaninstitucijski oblici skrbi. Zbornik sažetaka / Sladović Franz, Branka (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2005. 88-94 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,stručni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Družić, Olja; Kletečki, Marijana.
Iskustva pružanja podrške i pomoći u procesu povratka i socijalne rekonstrukcije zajednice // Zbornik radova Prvog hrvatskog žrtvoslovnog kongresa / Šeparović, Zvonimir (ur.).
Zagreb : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, Pravni fakultet Zagreb, 1998. 475-480 (predavanje,objavljeni rad,stručni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Homelessness in Croatia: who needs researches at all? // Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) 2018.
2018. 1752-1752 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
The Implications of Researches on Poverty to Education of Social Works in Croatia // Joint World Conference on Social Work, Education and Social Development (SWSD) 2018.
2018. 1756-1756 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Kletečki Radović, Marijana; Kožljan, Petra.
Napuštanje srednjoškolskog obrazovanja adolescenata kao rizik od siromaštva – prilike za intervenciju // Zbornik sažetaka IX. Konferencije socijalnih radnika s međunarodnim sudjelovanjem „Socijalni rad između politika i prakse“.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2018. 56-56 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Majdak, Marijana.
Stigmatization of children who live in terms of poverty: can it be different? // Marginalization and Social Work in a Changing Society.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Kletečki Radović, Marijana.
Social work in the development of non- institutional care for people with mental health conditions: the case of Croatia // Marginalization and Social Work in a Changing Society:IFSW European Conference 2017.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ajduković, Marina.
The effect of poverty on the well-being and quality of life of youth: qualitative perspective // 20th Biennial International Symposium of International Consortium For Social Development: Book Of Abstracts / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Law, Department of Social Work, Trg m. Tita 14, Zagreb, 2017. 224-224 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ogresta, Jelena.
Service users involvement in social work research: homelessness in Croatia // SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE: CHALLENGING BOUNDARIES PROMOTING A SUSTAINABLE FUTURE.
Paris, 2017. 239-239 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Rajter, Miroslav; Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Kletečki Radović, Marijana.
Individualni i kontekstualni faktori rizika za zlostavljanje djece kod majki: Uloga socijalne podrške u vrijeme ekonomskih teškoća // 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa - Knjiga sažetaka / Arambašić, L. ; Erceg, I. ; Kamenov, Ž. (ur.).
Zagreb : Medicinska naklada d.o.o., 2017. 102-102 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Sušac, Nika.
Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata // Uloga otpornosti u povezanosti materijalnog statusa obitelji i internaliziranih problema adolescenata. VI. znanstveno - stručni skup Osnaživanje potencijala za preventivne aktivnosti u zajednici - Program i sažeci izlaganja, 25. - 27. veljače 2016..
(predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana; Ogresta, Jelena.
Kakva je podrška obitelji beskućnicima u Hrvatskoj? // SIGURNA OBITELJ – STABILNO DRUŠTVO: Obitelj u fokusu socijalnog rada.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 29-29 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Kletečki Radović; Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija; Rimac, Ivan; Sabolić, Teodor.
Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici? // Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 65-65 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Children in the social welfare during economic crisis: the case of Croatia // IFSW European Conference & Social Services Expo 2015.
(poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

13. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Integracija beskućnika u društvo kroz pružanje usluga podrške pri zapošljavanju // Profesionala rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive / Šarić, Edina (ur.).
Tuzla : Centar za edukaciju i profesionalnu rehabiliaciju, 2015. 18-19 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

14. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Korisnička perspektiva u planiranju programa socijalnog uključivanja beskućnika // Profesionalna rehabilitacija - stanje, mogućnosti i perspektive / Šarić, Edina (ur.).
Tuzla : Centar za edukaciju i profesionalnu rehabilitaciju, Tuzla, 2015. 19-21 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

15. Kletečki Radović, Marijana.
Kako žive djeca u uvjetima siromaštva // Socijalni rad u vrijeme socijalne i ekonomske krize / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2014. 25-25 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

16. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
U potrazi za profesionalnim integritetom // VI. Simpozij socijalnih radnika. Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet.
Zagreb, 2013. 64-64 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak).

17. Kletečki Radović, Marijana.
Obrazovne aspiracije djece koja žive u uvjetima siromaštva // 21. dani Ramira i Zorana Bujasa: Međunarodni psihologijski znanstveni skup / Kuterovac Jagodić, Gordana ; Erceg Jugović, Inja ; Huić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet, Zagreb, 2013. 232-232 (poster,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

18. Ljubotina Družić, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
U potrazi za profesionalnim integritetom // Profesija socijalnog rada: identitet, integritet i realitet - VI. simpozij socijalnih radnika.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2013. 64-64 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak,stručni).

19. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi // Zbornik sažetaka V. međunarodne konferencije socijalnih radnika Međugeneracijsko povezivanje i aktivno starenje: izazovi za socijalni rad / Karačić, Štefica (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2012. 22-22 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

20. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Jesu li siromašni korisnici zadovoljni odnosom sa svojim socijalnim radnikom? // Siromaštvo, socijalna isključenost i socijalni rad: Dostojanstvo, solidarnost i socijalna pravda za sve.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2010. 33-33 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

21. Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela; Kletečki Radović, Marijana.
Psychosocial work as facilitator of social capital in community // Social Action in Europe: Different Legacies & Common Challenges / 1st ENSACT Joint European Conference (ur.).
2009. 87-87 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

22. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki Radović, Marijana.
Osobni odnos prema siromaštvu - važan pokretač u akciji suzbijanja siromaštva u zajednici // Socijalni rad u zajednici.
Zagreb : Hrvatska udruga socijlanih radnika, 2009. 20-20 (demonstracija,domaća recenzija,sažetak).

23. Kletečki Radović, Marijana.
Creating relationships with people in poverty: From service users' perspective // Coping & Resilience: International Conference.
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 2009. 94-94 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

24. Kletečki Radović, Marijana; Urbanc, Kristina; Delale, Eva Anđela.
Challenges of users' participation in social work education // Social Action in Europe: Different Legacies & Common Challenges / 1st ENSACT Joint European Conference (ur.).
2009. 127-127 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

25. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Involving Users in Social Work Education // Global Crisis in/and Social Work, The Ambiguities and Challenges / Zaviršek, Darja ; Nabergoj, Tjaša (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Social Work, 2009. 81-81 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

26. Karačić, Štefica; Klofutar, Ana; Kletečki Radović, Marijana.
Uloga socijalnih radnika u zaštiti prava osoba s duševnim smetnjama // Socijalni rad u promicanju ljudskih prava / Tatjana Katkić Stanić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008. 55-55 (domaća recenzija,sažetak,stručni).

27. Kletečki Radović, Marijana.
Uloga socijalnog rada u osnaživanju osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja // Socijalni rad u promicanju ljudskih prava / Tatjana Katkić Stanić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2008. 31-31 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Kletečki Radović, Marijana; Delale, Eva Anđela.
Obrazovanje studenata socijalnog rada iz perspektive korisnika // Korisnici kao iskustveni eksperti na području obrazovanja i istraživanja u socijalnom radu.
Zagreb, 2008. (pozvano predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

29. Žabo, Hana; Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Doživljaj i uloga supervizije u dodiplomskoj nastavi studenata socijalnog rada // Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet zagreb, Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2008. 40-40 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

30. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja.
Djeca i siromaštvo u Hrvatskoj: stanje i potrebe // Role of Education in Reduction of Poverty Effects on Children in Transitional Countries / Vujačić, Milja (ur.).
Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2007. 131-131 (predavanje,sažetak,znanstveni).

31. Kletečki Radović, Marijana; Urbanc, Kristina; Delale, Eva Anđela.
Kaj lahko uporabniki storitev povejo o poučevanju delovne prakse v socijalnemu delu // Tretji kongres socialnega dela: Socialno delo za enake možnosti za vse (Maribor, 10-12.oktober 2007). Knjiga povzetkov. / Debeljak, Barbara in Urek, Mojca (ur.).
Ljubljana : Fakulteta za socijalno delo Univerze u Ljubljani, 2007. 84-84 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

32. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Supervizija studentata socijalnog rada - osvrt i perspektiva // Supervizija: Izazovi supervizije u jugoistočnoj Europi. Zbornik radova / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Društvo za psihološku pomoć, 2004. 52-53 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

33. Družić Ljubotina, Olja; Kletečki, Marijana; Jelača, Nataša.
Mogućnosti unapređenja udomiteljstva kao alternativnog oblika skrbi za djecu - izazov za socijalni rad // Socijalni rad za socijalnu Hrvatsku / Filipović, Ilonka (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2003. 30 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

34. Družić, Olja; Grl, Malvinka; Kletečki, Marijana; Ajduković, Marina.
Meeting the Needs of Children in Resettlement Process in Hrvatska Kostajnica // Trauma Recovery Training: Lessons Learned. Book of Abstracts / Ajduković, Dean (ur.).
Zagreb : Society for Psychological Assistance, 1997. 61-61 (predavanje,sažetak,stručni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kletečki Radović, Marijana; Buljevac, Marko.
Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

2. Rezo, Ines; Ajduković, Marina; Kletečki Radović, Marijana.
Perceived Financial Difficulties and Adolescents’ Well-being: The Role of Parental Monitoring // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kletečki Radović, Marijana; Buljevac, Marko.
Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

4. Kletečki Radović, Marijana; Buljevac, Marko.
Upotreba osnažujućeg jezika u praksi suvremenog socijalnog rada // .
(predavanje,neobjavljeni rad).

5. Urbanc, Kristina; Kletečki Radović, Marijana.
Aktivno učenje, kritičko mišljenje i supervizija u procesu profesionalne identifikacije // .
(neobjavljeni rad,stručni).

6. Kletečki Radović, Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Delale, Eva Anđela.
Izazovi istraživanja u području dječjeg siromaštva // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

7. Urbanc, Kristina; Kletečki, Marijana; Jelača, Nataša.
Psihosocijalni izazovi uključivanja osoba s invaliditetom u zajednicu // .
(predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Disertacije
 

1. Kletečki Radović, Marijana.
Siromaštvo i neki aspekti psihosocijalnog razvoja djece / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 06.09. 2011., 269 str. Voditelj: Urbanc, Kristina.
 
  Druge vrste radova
 

1. Kletečki Radović, Marijana.
Uloga obrazovanja u smanjenju posljedica siromaštva na djecu u zemljama u tranziciji, 2008. (prikaz skupa).

2. Jelača, Nataša; Kletečki, Marijana.
Odnos teorije i prakse u obrazovanju socijalnih radnika, 2003. (prikaz znanstvenog skupa).
 

Profesionalni interesi i članstva

Članstva:

Hrvatska udruga socijalnih radnika – članica Upravnog vijeća ispred Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu

Hrvatska komora socijalnih radnika – članica Etičkog povjerenstva Komore

Zagrebačka udruga socijalnih radnika – članica Upravnog vijeća

Društvo za psihološku pomoć

 

Izabrani projekti

Projekt: „Siromaštvo i materijalna dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj“ (UNICEF Hrvatska)

Projekt: “Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize” (Zaklada Adris)

Projekt: "ReStart - podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada" (Europski socijalni fond)

Projekt: "Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize(FEHAP) (Zaklada za znanost)

Povijest zaposlenja

Radno iskustvo:

2002 – sada                Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada

 

1998 – 2002                Centar za socijalnu skrb Zagreb – Ured zajedničkih poslova, Ured Centar i Ured Trnje

 

1993 – 1998                Društvo za psihološku pomoć, Društvo za kreativan rad – rad u organizacijama civilnog društva na programima pomoći i podrške prognanoj i izbjegloj djeci, mladima i obiteljima