doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
doc. dr. sc.
Lucija Vejmelka

Lucija Vejmelka rođena je 1983. u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. 2001. godine upisuje studij socijalnog rada u Zagrebu. Tijekom studija ističe se kao najbolji student generacije te biva nagrađena za poseban uspjeh u studiju. 2006. godine stječe diplomu iz socijalnog rada, a svoje obrazovanje nastavlja edukacijom za superviziju udomitelja od 2006. do 2008. godine,  te upisom poslijediplomskog sveučilišnog doktorskog studija 2007. godine na Studijskom centru socijalnog rada obranjenog 2012. Godine. 2014 godine upisuje Specijalistički poslijediplomski studij iz obiteljske medijacije.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Uredničke knjige
 

1. Budi Izvor - Stručni priručnik za voditelje grupnih radionica za djecu i mlade / Azinović Vukelić, Ivana; Borovac, Katja; Gorše, Katarina; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Vejmelka, Lucija (ur.).
Zagreb : Centar za pružanje usluga u zajednici Izvor Selce, 2018 (priručnik).

2. Djeca i mladi u alternativnoj skrbi: Zaštita prava na zdravlje / Popović, Stjepka; Zloković, Jasminka (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, 2017 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Vejmelka, Lucija.
Residential Child Care in Croatia: Challenges and Opportunities // Residential Child and Youth Care in a Developing World: European Perspectives / Islam, Tuhinul ; Leon Fulcher (ur.).
Cape Town : The CYC-Net Press, 2017. Str. 99-112.

2. Vejmelka, Lucija.
Iskustva vođenja supervizije polaznika edukacije „Supervizija udomitelja“ // Supervizija udomitelja: edukacijski program / Selak Živković, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Udruga za inicijative u socijalnoj politici, 2009. Str. 159-168.

3. Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija.
Interna evaluacija projekta "Prevencija separacije i rane intervencije s obiteljima pod rizikom" // Pravo djeteta na život u obitelji / Ajduković, Marina ; Radočaj, Tanja (ur.).
Zagreb : Unicef, 2008. Str. 211-225.

4. Ajduković, Marina; Branica, Vanja; Vejmelka, Lucija.
The Male and/or Female Beginnings of Social Work Education in Croatia: An Analysis of Graduation Theses Topics // Ethnicity in Eastern Europe: A Challenge for Social Work Education / Zaviršek, D. ; Zorn, Jelka ; Rihter, Ljiljana ; Žnidarec Demšar, Simona (ur.).
Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of Social Work, 2007. Str. 235-253.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Mihajlov, Martin; Vejmelka, Lucija.
Internet addiction : A review of the first twenty years. // Psychiatria Danubina. 29 (2017) , 3; 260-272 (pregledni rad, znanstveni).

2. Vejmelka, Lucija; Strabić, Nives; Jazvo, Marija.
Online aktivnosti i rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju. // Društvena istraživanja. 26 (2017) , 1; 59-78 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Drvenica, Ivana; Bravo, Giangiacomo; Vejmelka, Lucija; Dekanski, Aleksandar; Nedić, Olgica.
Peer Review of Reviewers: The Author’s Perspective. // Publications / MDPI. 7 (2018) , 1; (članak, znanstveni).

2. Vidović, Petra; Vejmelka, Lucija.
Korisnost i uloga virtualnog okruženja u pomažućoj praksi. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 54 (2018) , 1; 138-151 (pregledni rad, znanstveni).

3. Kletečki Radović, Marijana; Vejmelka, Lucija; Družić Ljubotina, Olja.
Učinak siromaštva na dobrobit i kvalitetu života obitelji iz perspektive djece. // Ljetopis socijalnog rada. 24 (2017) , 2; 199-242 (članak, znanstveni).

4. Lakatoš, Mia; Vejmelka, Lucija.
Podrška i pomoć obiteljima djece s teškoćama u razvoju: Iskustva s terapijskim psima. // Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. 53 (2017) , 1; 22-34 (članak, znanstveni).

5. Vejmelka, Lucija; Brkić, Goran; Radat, Katarina.
Dječja pornografija na internetu- obilježja osuđenih počinitelja. // Pravni vjesnik. 33 (2017) , 2; 77-99 (članak, znanstveni).

6. Urbanc, Kristina; Buljevac, Marko; Vejmelka, Lucija.
TEORIJSKI I ISKUSTVENI OKVIRI ZA RAZVOJ MODELA STUDENTSKE TERENSKE PRAKSE U PODRUČJU SOCIJALNIH DJELATNOSTI. // Ljetopis Socijalnog Rada. 23 (2016) , 1; 5-38 (pregledni rad, znanstveni).

7. Ksenija, Kraljic Babić; Vejmelka, Lucija.
Specifičnosti nasilja među djecom, prevencije i tretmana nasilnog ponašanja u predškolskoj dobi. // Socijalne teme. 1 (2015) , 2; 91-114 (pregledni rad, znanstveni).

8. Peurača, Branka; Vejmelka, Lucija.
Nonviolent conflict resolution in peer interactions: Croatian experience of peer mediation in school.. // Social Work Review/Revista de Asistenţ Social. 2015 (2015) , 4; 123-143 (članak, znanstveni).

9. Teodor Sabolić; Lucija Vejmelka.
Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj iz perspektive udomitelja i stručnjaka. // Holon. 5 (2015) , 1; (prethodno priopćenje, znanstveni).

10. Vejmelka, Lucija; Sabolić, Teodor.
Potencijali domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi iz perspektive odgajatelja. // Kriminologija & socijalna integracija : časopis za kriminologiju, penologiju i poremećaje u ponašanju. 23 (2015) , 1; 72-98 (prethodno priopćenje, znanstveni).

11. Vejmelka, Lucija; Rajter, Miroslav.
Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. // Ljetopis socijalnog rada. 20 (2013) , 2; 241-268 (članak, znanstveni).

12. Vejmelka, Lucija.
Neke determinante vršnjačkog nasilja u adolescenciji. // Ljetopis socijalnog rada. 19 (2012) , 2; 215-240 (pregledni rad, znanstveni).

13. Sladović Franz, Branka; Kregar Orešković, Klaudija; Vejmelka, Lucija.
Iskustvo života u dječjem domu: Kvalitativna analiza izjava mladih. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 3; 553-578 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Matančević, Jelena; Vejmelka, Lucija.
Macess 20th anniversary »Social work in Europe, where are we now?«. // Revija za socijalnu politiku. 22 (2015) , 1; 125-127 (prikaz skupa, ostalo).

2. Vejmelka, Lucija.
The complex world of science editing. // Ljetopis socijalnog rada. 21 (2014) , 2; 335-338 (prikaz skupa, ostalo).

3. Vejmelka, Lucija; Švenda Radeljak, Ksenija.
Ljetopis socijalnog rada (1994.-2013.) - dvadeset godina kontintinuiranog izlaženja. // Ljetopis socijalnog rada. 21 (2014) , 2; 313-333 (članak, stručni).

4. Vejmelka, Lucija; Švenda-Radeljak, Ksenija.
Ljetopis socijalnig rada (1994.-2013.) : dvadeset godina kontinuiranog izlaženja. // Ljetopis socijalnog rada. 21 (2014) , 2; 313-333 (članak, stručni).

5. Vejmelka, Lucija.
lV međunarodna ENSEC konferencija: socijalna i emocionalna kompetencija u promjenjivom svijetu. // Ljetopis socijalnog rada. 20 (2013) , 2; 331-334 (prikaz skupa, ostalo).

6. Vejmelka, Lucija; Miljenović, Ana.
V. simpozij socijalnih radnika: Volonterizam i socijalni rad- zajedno za humanije društvo.. // Ljetopis socijalnog rada. 18 (2011) , 3; 639-642 (prikaz skupa, ostalo).

7. Vejmelka, Lucija.
Uspješno poučavanje i učenje u visokom obrazovanju. // Ljetopis Socijalnog Rada. 17 (2010) , 2; 301-302 (prikaz skupa, ostalo).

8. Vejmelka, Lucija.
Dječiji dom Izvor Selce. // Ljetopis socijalnog rada. 16 (2009) , 2; 497-498 (prikaz knjige, ostalo).

9. Vejmelka, Lucija.
Premošćivanje globalno - lokalnih razgraničenja. // Ljetopis socijalnog rada. 15 (2008) , 3; 517-521 (prikaz skupa, ostalo).

10. Vejmelka, Lucija.
Hrvatski znanstveni elektronički časopisi.. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 3; 625-626 (prikaz skupa, ostalo).

11. Vejmelka, Lucija.
Politika za najmlađu djecu u javnoj skrbi.. // Ljetopis socijalnog rada. 14 (2007) , 3; 621-624 (prikaz skupa, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Vejmelka, Lucija; Majdak, Marijana.
Specifičnosti nasilja kod djece smještene u domovima // Zbornik konferencije Nasilje na Internetu među i nad djecom i mladima / Majdak, Marijana ; Vejmelka, Lucija ; Radat, Katarina ; Vuga, Annamaria (ur.).
Zagreb : Društvo za socijalnu podršku, 2014. 51-74 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Sabolić, Teodor; Vejmelka, Lucija.
Unapređenje alternativne skrbi za djecu: preporuke udomitelja, odgajatelja i stručnjaka iz centara za socijalnu skrb // DJECA I MLADI U ALTERNATIVNOJ SKRBI: Zaštita prava na zdravlje / Popović, Stjepka ; Zloković, Jasminka (ur.).
Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, 2017. 41-55 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Rajter, Miroslav; Černja, Iva; Vejmelka, Lucija.
Srednjoškolci online: Nadzor roditelja, sigurnost korištenja i ovisnost o internetu // Međunarodni znanstveno-stručni skup XXI. dani psihologije u Zadru / Nikolić, Matilda ; Tokić, Andrea ; Ćubela Adorić, Vera ; Dodaj, Arta ; Gregov, Ljiljana ; Ivanov, Lozena ; Macuka, Ivana ; Nekić, Marina ; Tucak Junaković, Ivana ; Valerjev, Pavle ; Vidaković, Marina (ur.).
Zadar : Odjel za psihologiju, Sveučilište u Zadru, 2018. 86-86 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Černja, Iva; Rajter, Miroslav; Vejmelka, Lucija.
Validacija Testa ovisnosti o internetu na hrvatskom uzorku // Peti kongres psihologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem - Zbornik sažetaka / Husremović, Dženana ; Koso-Drljević, Maida (ur.).
Sarajevo : Udruženje Društvo psihologa u Federaciji Bosne i Hercegovine, 2017. 20-20 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Rajter, Miroslav; Černja, Iva; Vejmelka, Lucija.
Ovisnost o internetu kod učenika srednjih škola // 1. međunarodni znanstveno-stručni skup Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta: Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji - Knjiga sažetaka / Merkaš, Marina ; Brdovčak, Barbara (ur.).
Zagreb : Odjel za psihologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište, 2017. 94-94 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Sabolić, Teodor; Vejmelka, Lucija; Ban, Ljiljana.
Possibilities of cooperation of institutions, NGO's and University: Needs assessment of residential care // CHILD MALTREATMENT & WELL-BEING: Contemporary issues, research & practice.
Rijeka, 2017. 23-23 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Švenda-Radeljak, Ksenija; Vejmelka, Lucija; Buljevac, Marko.
Why do we need to think of ethics? Development of reviewer and author guiedlines in Annual of social work // PUBMET 2017 : book of abstracts / Stojanovski, Jadranka (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2017. 43-43 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

6. Vejmelka, Lucija.
Child and Youth Care in Croatia // Child and Youth Care in a Developing World- Global Perspective / Peter, Simon (ur.).
Kisumu, Kenya : FICE Kenya, 2017. 20-21 (pozvano predavanje,sažetak,stručni).

7. Vejmelka, Lucija.
Etički izazovi korištenja modernih tehnologija u profesionalnoj komunikaciji // Moderne tehnologije: Etika korištenja i pravne regulacije / Lozenčić, Jasna ; Andročec, Vladimir ; Derenčinović, Davor ; Anić, Igor (ur.).
Zagreb : Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, 2017. 24-25 (predavanje,sažetak).

8. Vejmelka, Lucija.
Contemporary approach to education of social work in a virtual environment // SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE: CHALLENGING BOUNDARIES PROMOTING A SUSTAINABLE FUTURE.
Pariz, 2017. 110-110 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Vejmelka, Lucija.
How can modern technologies bridge the gap and bring the world to our classrooms?vHow can modern technologies bridge the gap and bring the world to our classrooms? // 20th Biennial International Symposium of INTERNATIONAL CONSORTIUM FOR SOCIAL DEVELOPMENT / Rihter, Ljiljana ; Berc, Gordana (ur.).
Zagreb, 2017. 114-115 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Vejmelka, Lucija; Rajter, Miroslav; Cernja, Iva.
Online risks behaviours of Croatian adolescents: contribution to social work practice and education // SOCIAL WORK EDUCATION IN EUROPE: CHALLENGING BOUNDARIES PROMOTING A SUSTAINABLE FUTURE.
2017. 237-237 (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

11. Kletečki Radović; Marijana; Družić Ljubotina, Olja; Ajduković, Marina; Vejmelka, Lucija; Rimac, Ivan; Sabolić, Teodor.
Kako je biti dijete u siromašnoj obitelji u „siromašnoj“ i „bogatoj“ zajednici? // Sigurna obitelj – stabilno društvo: Obitelj u fokusu socijalnog rada / Štefica Karačić (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2016. 65-65 (domaća recenzija,sažetak,znanstveni).

12. Sabolić, Teodor; Vejmelka, Lucija.
Djeca iz siromašnih obitelji u odgojnim domovima // SIGURNA OBITELJ - STABILNO DRUŠTVO Obitelj u fokusu socijalnog rada.
Zagreb, 2016. 52-52 (predavanje,sažetak,znanstveni).

13. Vejmelka, Lucija; Buljevac, Marko.
PODRŠKA STRUČNJACIMA U OBJAVLJIVANJU ISKUSTAVA IZ PRAKSE U LJETOPISU SOCIJALNOG RADA: ODABRANI STRUČNI RADOVI KAO PRIMJERI DOBRE PRAKSE SOCIJALNOG RADA S OBITELJI // VII. Konferencija socijalnih radnika Sigurna obitelj- stabilno društvo Obitelj u fokusu socijalnog rada.
Zagreb : HUSR, 2016. 72-72 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,stručni).

14. Brkić, Goran; Vejmelka, Lucija; Radat, Katarina.
Potreba za tretmanom osuđenih počinitelja kaznenih djela iskorištavanja djece u svrhu dječje pornografije na internetu // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

15. Šarin, Martina; Vejmelka, Lucija; Matančević, Jelena.
Projektni menadžment u socijalnom radu i socijalnoj politici: nove mogućnosti financiranja u praksi // .
(domaća recenzija,sažetak).

16. Matančević, Jelena; Vejmelka, Lucija.
The necessity and possibilities of social innovations in prevention and treatment of child poverty // .
(poster,sažetak).

17. Matančević, Jelena; Vejmelka, Lucija.
Project management in social work and social policy: new financial opportunities for research and practice // .
(predavanje,sažetak).

18. Kalandrin, Nina; Nuredinović, Andrej Ivan; Vejmelka, Lucija.
Zakon o sigurnosti na sportskim terenima: Perspektiva navijača i implikacije za praksu socijalnog rada // Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2015. 49-50..
Zadar : HUSR, 2015. 49-50 (predavanje,sažetak,znanstveni).

19. Rajhvajn Bulat, Linda; Ajduković, Marina; Sušac, Nika; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
Internalizirani problemi mladih u općoj populaciji i domovima za odgoj // Savremeni trendovi u psihologiji: Knjiga rezimea.
Novi Sad : Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, 2015. 157-159 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

20. Sabolić, Teodor; Vejmelka, Lucija.
Iskustvo procesa udomljavanja i mogućnosti unapređenja udomiteljstva djece iz perspektive udomitelja i stručnjaka // Praksa socijalnog rada iz perspektive korisnika i stručnjaka.
Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2015. 81-82 (predavanje,sažetak,znanstveni).

21. Sabolić, Teodor; Vejmelka, Lucija.
Pomoć i podrška udomiteljima – perspektiva udomitelja i stručnjaka // Aktualni trenutak Hrvatskog zdravstva VI: Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi / Popović S., Topolski K. (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015. 28-28 (predavanje,sažetak,znanstveni).

22. Vejmelka, Lucija; Sabolić, Teodor.
Najbolji interes djece u institucionalnoj skrbi i utjecaj na zdravlje // Aktualni trenutak Hrvatskog zdravstva VI: Zaštita prava na zdravlje djece i mladih u alternativnoj skrbi / Popović S., Topolski K. (ur.).
Rijeka : Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015. 21-21 (predavanje,sažetak,znanstveni).

23. Vejmelka, Lucija; Švenda-Radeljak, Ksenija; Šafar, Petar.
E-science on Department of Social Work at University of Zagreb: e-learning, e-publishing, e-library // Social Work Education in Europe : towards 2025: abstracts book / Siccora, Alesandro (ur.).
Milano : EASSW ; AIDOSS, 2015. 140-140 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

24. Vejmelka, Lucija; Lisul, Ines; Divić, Kristina.
Iskustva odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži Dugave i odgojnom domu Mali Lošinj // .
(predavanje,sažetak).

25. Vejmelka, Lucija; Majdak, Marijana; Lisul, Ines.
Iskustvo odgajatelja s elektroničkim nasiljem u domu za odgoj djece i mladeži u Dugavama // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

26. Vejmelka, Lucija; Sušac, Nika.
Psihosocijalna klima i socijalna podrška u domovima skrbi za djecu u Hrvatskoj // .
(predavanje,domaća recenzija,sažetak).

27. Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija; Rajhvajn Bulat, Linda; Sušac, Nika; Ajduković, Marina.
Challenges of Studying Children and Youth Self- Concept in the Studies of Social-Behavioural Problems // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

28. Vejmelka, Lucija; Sušac, Nika; Rajter, Miroslav; Ajduković, Marina.
Differences between children according their involvement in peer violence in children's homes // Book of Abstracts Biennal Conference of the European Association for Research on Adolescence, Izmir, Turkey, 03-06.09.2014..
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

29. Vejmelka, Lucija; Švenda-Radeljak, Ksenija.
Annual of Social Work : 20th anniversary // .
(poster,međunarodna recenzija,sažetak).

30. Sušac, Nika; Ajduković, Marina; Rajhvajn Bulat, Linda; Vejmelka, Lucija.
Differences between categories of school children according to their peer violence perpetration and victimization status // Abstract Book 28th International Congress of Applied Psychology, 8-13 July 2014, Paris, France.
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

31. Vejmelka, Lucija.
Individual and environmental determinants of peer violence in children homes in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak).

32. Vejmelka, Lucija.
Ljetopis socijalnog rada 1994.-2011. godine // Volonterstvo i socijalni rad: zajedno za humanije društvo- zbornik sažetaka.
Zagreb : Hrvatska udruga socijalnih radnika, 2011. 76-76 (poster,sažetak).

33. Vejmelka, Lucija.
The analysis of the courses wich relate to comunication on internet pages of the universities of social work in Europe and USA // 34th Biennial Congress of the International Association of Schools of Social Work ; Theme: Transcending Global-Local Divides: Challenges for Social work Education and Practice.
2008. (poster,sažetak,znanstveni).

34. Vejmelka, Lucija.
Iskustva vođenja supervizije polaznika edukacije „ Supervizija udomitelja“ // Kvaliteta supervizije i supervizija za kvalitetu psihosocijalnog rada i obrazovanja / Ajduković, Marina (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada i Društvo za psihološku pomoć, 2008. (predavanje,sažetak).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Vejmelka, Lucija; Švenda-Radeljak, Ksenija.
Human-Computer Interaction in Social Work Profession : Ethical Dillemas of Online Research and Online Practice // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

2. Švenda-Radeljak, Ksenija; Vejmelka, Lucija.
The virtual environment on Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb : e- learning and e-library // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

3. Vejmelka, Lucija; Švenda-Radeljak, Ksenija.
Cooperation between journals and library in the promotion of of social work // .
(poster,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,stručni).

4. Kušer, Marina; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
Coping with stress and adolescents' leisure time // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

5. Radić, Sara; Majdak, Marijana; Vejmelka, Lucija.
The Purpose of Correctional measure form the perspective of young perpetrators in only Correctional Institution for young boys in Croatia // .
(predavanje,međunarodna recenzija,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Vejmelka, Lucija; Majdak, Marijana; Rajhvajn Bulat, Linda.
Qualitative analysis of experiences with electronic violence in homes for children with behavioral problems // .
(predavanje,neobjavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Vejmelka, Lucija.
Okolinske i osobne odrednice nasilja među djecom u dječjim domovima / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni Fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 04.12. 2012., 195 str. Voditelj: Sladović Franz, Branka.
 
  Diplomski radovi
 

1. Vejmelka, Lucija.
Kvalitativna analiza intervjua s djecom u dječjim domovima / diplomski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, 06.02. 2006, 50 str. Voditelj: Sladović Franz, Branka.
 

Profesionalni interesi i članstva

Članica Udruge stručnjaka u području udomiteljstva

Članica radnih skupina i stručnih odbora za procjenu projekata pri Ministarstvu Socijalne politike i mladih 2013. i 2014. godine

Osnivačica  i predsjednica udruge SAL-Ciec: Skupa Aktivno Lakše: Centar za istraživanja, edukacije i cjeloživotno obrazovanje

Izabrani projekti

1. Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

2.Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske(glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

3. UNICEF- Jačanje kapaciteta sustava socijalne skrbi za provođenje i praćenje mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta u nadležnosti centra za socijalnu skrb

4. Višestruka viktimizacija u djetinjstvu, izloženost obitelji stresorima i rizici po psihosocijalnu prilagodbu adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

5.Čimbenici rizika za razvoj internaliziranih i eksternaliziranih problema mladih iz perspektive adolescenata (glavni istraživač prof.dr.sc.  Marina Ajduković)

Povijest zaposlenja

Neposredno nakon stjecanja diplome, zapošljava se na fakultetu kao asistentica. Uz održavanje vježbi na kolegijima Interpersonalna komunikacija i Socijalni rad s grupom, aktivno doprinosi pri uređivanju Ljetopisa socijalnog rada gdje kao tajnica sudjeluje u procesu objave ovog znanstvenog časopisa.