Iskusni istraživač na području zaštite i dobrobiti djece i digitalnog okruženja, viša znanstvena suradnica, izvanredna profesorica, glavna urednica časopisa Ljetopisa socijalnog rada (WOS i SOCPUS).

Primarni znanstveni fokus u području digitalne dobrobiti, odnosa s vršnjacima, problematičnog korištenja interneta, alternativne skrbi za djecu, grupnog rada, komunikacijskih vještina, kvalitativne metodologije.

Doktorska disertacija obranjena na Pravnom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2012) na temu nasilja među djecom u institucionalnom smještaju djece. Supervizorica udomitelja (SIDA Sweden), polaznica specijalističkog poslijediplomskog studija Obiteljske medijacije. Voditeljica programa cjeloživotnog obrazovanja za stručnjake Koristi i rizici modernih tehnologija (4 ECTS). Povjerenica za e-učenje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Stalna suradnica i stručna savjetnica Centra za sigurniji internet u Hrvatskoj (Safer Internet Centre Croatia: making internet a good and safe place), nacionalnog projekta pod podrškom Europske komisije. Zamjenica članice Vijeća za djecu Republike Hrvatske( 2018-2020). Članica radne skupine za izradu Inicijalnog izvješća Republike Hrvatske prema Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji. Suosnivačica FICE Hrvatska, domaćeg ogranka FICE International.

Suradnik u brojnim projektima u području zaštite djece, nacionalni koordinator istraživanja na međunarodnom istraživačkom projektu Subjektivna dobrobit djece. Voditelj regionalnog komparativnog, nacionalno reprezetnativnog istraživanja o online sekusalnom uznemiravanju deShame Hrvatska i pripadajućih regionalnih istraživanja koja se provide u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini na reprezentativnim uzorcima kao nastavak deShame international istraživanja Childneta.

Aktivan međunarodni angažman, gostujući predavač na stranim fakultetima, studijski posjeti (Zuyd Maastrich, 2010, University of Tilburg, Department of media and coomunication 2022., nacionalna predstavnica u nekoliko međunarodnih radnih skupina na temu sigurnosti na internetu i alternativne skrbi (Eurochild taskforce on children’s rights in the digital environment). Izabrani ekspert Europske Komisije (Misije usmjerene unapređenje udomiteljstva u Kazahkstanu i Crnoj Goti). Aktivno je sudjelovala u nekoliko COST akcija nacionalni predstavnik u COST akciji Problematic usage of internet. https://www.internetandme.eu/nationalrepresentatives.

Kao pozvani nacionalni stručnjak u svibnju 2021 godine sudjelovala je u ulozi nacionalnog eksperta (host country expert)  u događaju Europske komisije pod nazivom Peer Review on “Furthering quality and accessibility of Foster Care Service in Croatia”.  U svrhu ovog događaja priredila je analizu stanja udomiteljstva djece u Hrvatskoj pod nazivom Foster care for children in Croatia: country overview.

Objavila je više znanstvenih i stručnih radova i jednu znanstvenu monografiju. Aktivno sudjelovanje na više od 50 znanstvenih konferencija i stručnih skupova.

 

WEB: https://www.pravo.unizg.hr/en/lucija.vejmelka

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com/citations?user=OD0C1qcAAAAJ&hl=en

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7531-8457

CROSBI: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/23492

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/in/lucija-vejmelka-digital-well-being/

EDITOR IN CHIEF Ljetopis socijalnog rada, WOS, SCOPUS, https://hrcak.srce.hr/ljetopis?lang=en