prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Konzultacije:

utorkom u 10,30 sati

Telefon:4597 526
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava .
Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 .
Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes .
Novosti u stečajnom pravu .
 
  Uredničke knjige
 
Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Grundlegende Unterschiede im Kroatischen und im Europaeischen Internationalen Insolvenzrecht bei der Anerkennung auslaendischer Insolvenzverfahren // Der Einfluss des Europaeischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen / Miklos Kengyel (ur.).
Otvaranje posebnog tzv. sekundarnoga stečajnog postupka u Hrvatskoj // Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 / V. Buljan et al. (ur.).
Ovlaštenja i dužnosti stranog stečajnog upravitelja prema hrvatskom pravu // Treća konferencija odbora pristupajućih zemalja INSOL Europe / Jovan Jovanović (ur.).
Mogućnosti i ograničenja inherentna stečajnom planu // Treća novela Stečajnog zakona / Dika, Mihajlo (ur.).
Sadržaj stečajnog plana // Novosti u stečajnom pravu / Barbić, Jakša ; Dika, Mihajlo ; Garašić, Jasnica (ur.).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1487-1514 (članak, znanstveni).
Zulaessigkeit der Eroeffnung eines Partikular- bzw. eines Sekundaerkonkursverfahrens und ihre Ausgestaltung im kroatischen Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 14 (2008) , 2; 51-55 (članak, znanstveni).
Završna dioba u stečajnom postupku. // Zbornik Pravnog Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 157-188 (članak, znanstveni).
Grunzuege des Verfahrens der Anerkennung eines auslaendisches Hauptkonkursverfahrens nach kroatischem Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 13 (2007) , 5; 156-160 (članak, znanstveni).
Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 2-3; 583-616 (članak, znanstveni).
What is Right and What is Wrong in the ECJ's Judgment on Eurofood IFSC Ltd.. // Yearbook of Private International Law. VIII (2006) ; 87-104 (članak, znanstveni).
Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 1; 79-113 (članak, znanstveni).
Europska uredba o insolvencijskim postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 26 (2005) , 1; 257-305 (članak, znanstveni).
Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: The Rules That a Modern Model of International Insolvency Law Should Contain. // Yearbook of Private International Law. VII (2005) ; 333-380 (članak, znanstveni).
Osobna uprava stečajnog dužnika. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 1; 29-75 (članak, znanstveni).
Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnoga plana. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 1; 295-321 (članak, znanstveni).
Institut izuzeća sudaca i Novela Zakona o parničnom postupku 2003.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 6; 1189-1256 (članak, znanstveni).
O upravnom sporu pred Upravnim sudom RH u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 19 (Suppl.) (1998) ; 967-1004 (članak, znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 
Gerichtliche und notarielle freiwillige pfandrechtliche Sicherung von Forderungen im kroatischen Recht // Zabezpečenie pohladavok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pravnicke dni, Medzinarodna vedecka konferencia / Lazar, Jan (ur.).
 
  Disertacije
 
Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes / doktorska disertacija.
 
  Druge vrste radova
 
Die Anerkennung auslaendischer Konkurse in der Republik Kroatien - ein Vergleich mit dem deutschen und schweizerischen Recht sowie mit dem Europaeischen Insolvenzuebereinkommen, Istanbuler Uebereinkommen und UNCITRAL-Modellgesetz ueber grenzueberschreitende Insolvenzen , 1999. (rukopis).
 
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana