prof. dr. sc. Jasnica Garašić
Zvanje:redoviti profesor
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 21
Konzultacije:

utorkom u 10,30 sati

Telefon:4597 526
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo

Nastava

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni poslijediplomski specijalistički

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Garašić, Jasnica; Goreta, Miroslav; Grđan, Kristijan; Grozdanić, Velinka; Roksandić Vidlička, Sunčana; Škorić, Marissabell; Tripalo, Dražen, Veselić, Ivica.
Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama s provedbenim propisima, primjerima sudskih odluka, međunarodnim dokumentima i presudama Europskog suda za ljudska prava .
Rijeka : Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2015 (komentar zakona).

2. Buljan, Vesna; Eraković, Andrija; Garac, Slavica; Garašić, Jasnica; Hrastinski-Jurčec, Ljiljana; Marković, Nevenka; Nekić-Plevko, Nada; Sessa, Đuro; Šimundić, Mladen.
Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 .
Zagreb : Inženjerski biro, 2007 (zbornik).

3. Garašić, Jasnica.
Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes .
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005 (monografija).

4. Barbić, Jakša; Dika, Mihajlo; Garašić, Jasnica.
Novosti u stečajnom pravu .
Zagreb : Organizator, 2001 (zbornik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika / Uzelac, Alan; Garašić, Jasnica; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Garašić, Jasnica.
Grundlegende Unterschiede im Kroatischen und im Europaeischen Internationalen Insolvenzrecht bei der Anerkennung auslaendischer Insolvenzverfahren // Der Einfluss des Europaeischen Zivilverfahrensrechts auf die nationalen Rechtsordnungen / Miklos Kengyel (ur.).
Heidelberg : Nomos Verlag, 2009. Str. 155-164.

2. Garašić, Jasnica.
Otvaranje posebnog tzv. sekundarnoga stečajnog postupka u Hrvatskoj // Ovrha i stečaj - aktualnosti zakonodavstva i sudske prakse - 2007 / V. Buljan et al. (ur.).
Zagreb : Inženjerski biro, 2007. Str. 3-37.

3. Garašić, Jasnica.
Ovlaštenja i dužnosti stranog stečajnog upravitelja prema hrvatskom pravu // Treća konferencija odbora pristupajućih zemalja INSOL Europe / Jovan Jovanović (ur.).
Beograd : Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, 2007. Str. 157-176.

4. Garašić, Jasnica.
Mogućnosti i ograničenja inherentna stečajnom planu // Treća novela Stečajnog zakona / Dika, Mihajlo (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2003. Str. 281-313.

5. Garašić, Jasnica.
Sadržaj stečajnog plana // Novosti u stečajnom pravu / Barbić, Jakša ; Dika, Mihajlo ; Garašić, Jasnica (ur.).
Zagreb : Organizator, 2001. Str. 229-257.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Garašić, Jasnica.
Kako zakonski regulirati "osobni stečaj" u Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1487-1514 (članak, znanstveni).

2. Garašić, Jasnica.
Zulaessigkeit der Eroeffnung eines Partikular- bzw. eines Sekundaerkonkursverfahrens und ihre Ausgestaltung im kroatischen Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 14 (2008) , 2; 51-55 (članak, znanstveni).

3. Garašić, Jasnica.
Završna dioba u stečajnom postupku. // Zbornik Pravnog Sveučilišta u Rijeci. 28 (2007) , 1; 157-188 (članak, znanstveni).

4. Garašić, Jasnica.
Grunzuege des Verfahrens der Anerkennung eines auslaendisches Hauptkonkursverfahrens nach kroatischem Recht. // ZIK Insolvenzrecht & Kreditschutz. 13 (2007) , 5; 156-160 (članak, znanstveni).

5. Garašić, Jasnica.
Pretpostavke za priznanje strane odluke o otvaranju stečajnog/insolvencijskog postupka prema hrvatskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 2-3; 583-616 (članak, znanstveni).

6. Garašić, Jasnica.
What is Right and What is Wrong in the ECJ's Judgment on Eurofood IFSC Ltd.. // Yearbook of Private International Law. VIII (2006) ; 87-104 (članak, znanstveni).

7. Garašić, Jasnica.
Obustava otvorenog stečajnog postupka kad stečajna masa ne pokriva njegove troškove. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 55 (2005) , 1; 79-113 (članak, znanstveni).

8. Garašić, Jasnica.
Europska uredba o insolvencijskim postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 26 (2005) , 1; 257-305 (članak, znanstveni).

9. Garašić, Jasnica.
Recognition of Foreign Insolvency Proceedings: The Rules That a Modern Model of International Insolvency Law Should Contain. // Yearbook of Private International Law. VII (2005) ; 333-380 (članak, znanstveni).

10. Garašić, Jasnica.
Osobna uprava stečajnog dužnika. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 1; 29-75 (članak, znanstveni).

11. Garašić, Jasnica.
Sudsko ispitivanje podobnosti stečajnoga plana. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 1; 295-321 (članak, znanstveni).

12. Garašić, Jasnica.
Institut izuzeća sudaca i Novela Zakona o parničnom postupku 2003.. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 6; 1189-1256 (članak, znanstveni).

13. Garašić, Jasnica.
O upravnom sporu pred Upravnim sudom RH u svjetlu čl. 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 19 (Suppl.) (1998) ; 967-1004 (članak, znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Garašić, Jasnica.
Gerichtliche und notarielle freiwillige pfandrechtliche Sicherung von Forderungen im kroatischen Recht // Zabezpečenie pohladavok a ich uspokojenie, VII. Lubyho pravnicke dni, Medzinarodna vedecka konferencia / Lazar, Jan (ur.).
Smolenice, 2002. 479-508 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad).
 
  Disertacije
 

1. Garašić, Jasnica.
Anerkennung ausländischer Insolvenzverfahren: Ein Vergleich des kroatischen, des deutschen und des schweizerischen Recht sowie der Europäischer Verordnung über Insolvenzverfahren, des Istanbuler Übereinkommens und UNCITRAL-Modelgesetzes / doktorska disertacija.
Hamburg, Njemačka : Max-Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, 5.5.2005. (ispr.) 2005, 499-633 str. Voditelj: Drobnig, Albrecht.
 
  Druge vrste radova
 

1. Garašić, Jasnica.
Die Anerkennung auslaendischer Konkurse in der Republik Kroatien - ein Vergleich mit dem deutschen und schweizerischen Recht sowie mit dem Europaeischen Insolvenzuebereinkommen, Istanbuler Uebereinkommen und UNCITRAL-Modellgesetz ueber grenzueberschreitende Insolvenzen , 1999. (rukopis).
 
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana