prof. dr. sc. Ivana Grgurev
prof. dr. sc.
Ivana Grgurev

Ivana Grgurev diplomirala je na Pravnom fakultetu 1997. godine. Tijekom studija (1996. godine) nagrađena je Rektorovom nagradom. Magistrirala je u veljači 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Poslijediplomski znanstveni studij iz trgovačkog prava i prava društava), a na istom je fakultetu doktorirala u studenom 2006. Od 1997. godine radi na Katedri za radno i socijalno pravo. Redovita je profesorica. Provela je dva semestra (2000./2001. i 2003./2004. godine) na znanstvenom istraživanju na Pravnom fakultetu u Beču. Osim toga, znanstveno se usavršavala na kraćim studijskim boravcima u Grčkoj (Institut za pomorsko pravo, Rodos), Njemačkoj (Sveučilište u Heidelbergu) i Mađarskoj (CEU, Budimpešta). Sudjelovala je i sudjeluje u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata (projekt European Labour Law Network, projekt Restatement Labour Law in Europe (oba projekta pod vodstvom prof. dr. sc. Bernd Waas), projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa te projekt UNDP-a). Stručno je i društveno aktivna u području radnog i socijalnog prava: sudjelovala je u pripremi pregovora s EU; bila je voditeljica radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama; bila je članica radne skupine koja je izradila Nacrt prijedloga Zakona o suzbijanju diskriminacije; bila je članica Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti; educirala je nevladine udruge o antidiskriminacijskom pravu u okviru seminara organiziranog na inicijativu EU: Awareness raising seminar in the areas of non discrimination ond equality targeted at civil society organisations; članica je European Labour Law Network, Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost te Vis Moot Alumni Zagreb. Služi se engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Grgurev, Ivana.
Labour Law in Croatia .
Alphen aan den Rijn, The Nederlands : Kluwer Law International, 2013 (monografija).

2. Grgurev, Ivana.
Pravna priroda i sadržaj menadžerskih ugovora .
Zagreb : Radno pravo, 2011 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Flexible and New Forms of Employment in Croatia and their Pension Entitlement Aspects // Transnational, European, and National Labour Relations / Sander, Gerald G. ; Tomljenovic, Vesna ; Bodiroga-Vukobrat, Nada (ur.).
Heidelberg ; Berlin : Springer Verlag, 2018. Str. 241-262.

2. Grgurev, Ivana.
The concept of Employee: The Position in Croatia // Restatement of Labour Law in Europe Vol I: The Concept of Employee / Waas, Bernd ; Heerma van Voss, Guus (ur.).
Oxford : Hart Publishing, 2017. Str. 59-83.

3. Grgurev, Ivana.
Rad i socijalna sigurnost djece // Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 99-118.

4. Grgurev, Ivana.
New Forms of Employment // New Forms of Employment in Europe / Waas, Bernd ; Blanpain, Roger ; Hendrix, Frank (ur.).
Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016. Str. 167-172.

5. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana; Grgić, Andrea.
Dokazivanje prima facie diskriminacije // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2013. Str. 323-347.

6. Derenčinović, Davor; Grgurev, Ivana.
Kaznena odgovornost za diskriminaciju u radnom odnosu // Liber Amicorum Zvonimir Šeparović - Od kaznenog prava do viktimologije / Turković, Ksenija ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 77-104.

7. Grgurev, Ivana.
Ugovor o radu // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007. Str. 1-46.

8. Grgurev, Ivana; Rožman, Krešimir.
Kolektivni ugovori // Radni odnosi u Republici Hrvatskoj / Potočnjak, Željko (ur.).
Zagreb : Organizator, 2007. Str. 557-595.

9. Potočnjak, Željko; Grgurev, Ivana.
Odgovornost za neimovinsku štetu zbog diskriminacije na radu // Odgovornost za neimovinsku štetu zbog povrede prava osobnosti u vezi s radom: mobing, dostojanstvo, diskriminacija, izloženost štetnm utjecajima, ozljede na radu, profesionalna oboljenja i dr. / Klarić, Petar (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2007. Str. 41-86.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Petričušić, Antonija; Grgurev, Ivana; Mucollari, Oriona; Tasić, Andjelija; Meškić, Zlatan; Zdraveva, Neda; Vinković, Mario.
Course on Legal Protection against Discrimination in South East Europe, Joint Reader - Targeting Academic Teaching on Equality and Protection against Discrimination / Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights and South East European Law Schools Network (ur.).
Wien : Ludwig Boltzmann Institute for Human Rights and South East European Law Schools Network, 2018.

2. Ajduković, Marina; Bašić, Josipa; Buljan Flander, Gordana; Družić Ljubotina, Olja; Grgurev, Ivana; Hercigonja Novković, Vesna; Hrabar, Dubravka; Ivičević Karas, Elizabeta; Jovančević, Milivoj; Kletečki Radović, Marijana; Kocijan-Hercigonja, Dubravka; Korać Graovac, Aleksandra; Lisičar, Hrvoje; Majstorović, Irena; Malenica, Maša; Munivrana Vajda, Maja; Pećnik, Ninoslava; Selak Bagarić, Ella; Sladović Franz, Branka; Španić, Ana- Marija.
Prava djece - multidisciplinarni pristup / Hrabar, Dubravka (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

3. Gović, Iris; Grgurev, Ivana.
Naknada štete iz radnih odnosa - mobing .
Zagreb : Pravosudna akademija, Ministarstvo pravosuđa, 2008.

4. Grgurev, Ivana.
Uvod u radno i socijalno pravo .
Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upravljanje, 2004.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Vlahinić Lenz, Nela; Grgurev, Ivana.
Assessment of Energy Poverty in New EU Member States: The Case of Bulgaria, Croatia and Romania. // International journal of energy economics and policy. 7 (2017) , 2; 1-8 (članak, znanstveni).

2. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Uloga sindikata u doba gospodarske krize u Hrvatskoj. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 3-4; 387-408 (članak, znanstveni).

3. Ceronja, Petar; Grgurev, Ivana.
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) ; 1881-1919 (članak, znanstveni).

4. Grgurev, Ivana; Ceronja, Petar.
Opoziv imenovanja trudne članice uprave društva kapitala - spolna diskriminacija?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 6; 1881-1919 (članak, znanstveni).

5. Grgurev, Ivana.
Produžena primjena pravnih pravila sadržanih u kolektivnom ugovoru - (ne)potreban institut?. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 5; 1081-1108 (pregledni znanstveni rad, znanstveni).

6. Grgurev, Ivana.
Jednaka plaća za jednak rad ili rad jednake vrijednosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 56 (2006) , 4; 1103-1142 (članak, znanstveni).

7. Grgurev, Ivana.
Diskriminacija na temelju tjelesnih ili duševnih poteškoća u radnom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 54 (2004) , 3-4; 651-679 (pregledni rad, znanstveni).

8. Grgurev, Ivana.
Ugovor o službi - novi imenovani ugovor?. // Pravo u gospodarstvu. 40 (2001) , 4; 273-280 (kongresno priopćenje, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Grgurev, Ivana.
Akademija za Europsko pravo: godišnja konferencija o radnom pravu EU. // Revija za socijalnu politiku. 17 (2010) , 2; 342-344 (prikaz, ostalo).

2. Grgurev, Ivana.
Rad i zapošljavanje prema Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom. // Radno pravo. 4 (2008) , 3; 12-15 (članak, ostalo).

3. Grgurev, Ivana.
Diskriminacija po temeljima koji nisu izrijekom zabranjeni u Zakonu o radu. // Radno pravo. 3 (2007) , 3; 42-44 (članak, ostalo).

4. Grgurev, Ivana.
Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju na razini poduzeća u zemljama Srednje i Istočne Europe. // Revija za socijalnu politiku. 4 (1997) , 4; 417-420 (prikaz, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Working time in Croatia: critical analysis of legal framework // Arbeitszeiten in Europa (Working Time in Europe) / Geiser, Thomas ; Müller, Roland (ur.).
Zürich/St. Gallen : Dike Verlag AG, 2015. 123-146 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

2. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Minimum Wage as a Tool in the Fight against Poverty: Croatian Labour Law Perspective // Staatliche Eingriffe in das System der Mindestentgelte im internationalen Vergleich / Günther Löschnigg (ur.).
Wien : Verlag des ÖGB GmbH, 2013. 280-308 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grgurev, Ivana.
Country Report on Legal Perspectives of Gender Equality in Croatia // Legal Perspectives of Gender Equality in South East Europe / Efremova, Veronika et al. (ur.).
Skopje : Centre for SEELS, 2012. 94-100 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grgurev, Ivana.
Menadžerski ugovori // Godišnjak Tribine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Kluba pravnika Grada Zagreba / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 1-23 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grgurev, Ivana.
Rad direktora (iz perspektive hrvatskog i germanskog radnog zakonodavstva i sudske prakse) // Delavci in delodajalci 2-3/2008/letnik VIII / Niklas Bruun et al. (ur.).
Ljubljana : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 2008. 307-328 (pozvano predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Vlahinić Lenz, Nela; Grgurev, Ivana.
Energy poverty in Croatia: New insights // Proceedings of The 7th Multidisciplinary Academic Conference 2016 / Vopava, J., Douda, V., Kratochvil, R., Konecki, M. (ur.).
Prag : MAC Prague Consulting Ltd., 2016. 201-209 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Vlahinić Lenz, Nela; Grgurev, Ivana.
Policy measures for reducing energy poverty in Croatia // Proceedings of The 9th MAC 2017 / Radek Kratochvil (ur.).
Prag : Czech Institute of Academic Education z.s., 2016. 1-15 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Grgurev, Ivana.
Diskriminacija trudnih radnica: kako uspješno pomiriti trudnoću sa zahtjevima tržišta? // Perspektive antidiskriminacijskog prava / Potočnjak, Željko ; Grgurev, Ivana ; Grgić, Andrea (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2014. 133-152 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Grgurev, Ivana.
Diskriminacija na osnovi dobi u radnom odnosu – analiza hrvatskog zakonodavstva i pravne stečevine EU // Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti - profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava / Leutar, Zdravka (ur.).
Zagreb : Zaklada Marija De Mattias, 2011. 31-48 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Grgurev, Ivana.
Pravna zaštita od uznemiravanja na radnome mjestu // Mobbing - Prikazi slučajeva / Bodiroga Vukobrat, Nada ; Frančišković, Tanja ; Pernar, Mirjana (ur.).
Rijeka : Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, 2008. 135-148 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Grgurev, Ivana.
Report on the Workshop on Transposition and Implementation of Racial Directive // Proceedings, Seminar on the Racial Equality Directive, Promoting awareness of Community rules against racial discrimination, Zagreb 11-12 June 2007.
2007. 97-99 (objavljeni rad).

2. Grgurev, Ivana.
Collective Agreements in Croatia // Collective Bargaining, Discrimination, Social Security and European Integration / Blanpain, Roger (ur.).
The Hague : Kluwer Law International, 2003. 273-287 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Grgurev, Ivana.
The cost of non-discrimination // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Grgurev, Ivana.
Labour Market Flexibility and Non-discrimination: can they go hand-in-hand? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Grgurev, Ivana.
Potential of Reasonable Accommodation in the Workplace // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Mirovinskopravni aspekti novih i fleksibilnih oblika rada u Hrvatskoj // .
(pozvano predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

5. Grgurev, Ivana.
Tipični i atipični radnici u Hrvatskoj // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

6. Grgurev, Ivana.
Recentno uređenje pojedinačnih radnih odnosa u Hrvatskoj - kritička promišljanja // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

7. Grgurev, Ivana.
Razumna prilagodba u nacionalnom pravu i pravu EU // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

8. Grgurev, Ivana; Vukorepa, Ivana.
Trade Unions and the Economic Crisis in Europe: Croatian Perspective // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

9. Grgurev, Ivana.
Normativna diskriminacija trudnih radnica, radnica koje su nedavno rodile i radnica koje doje dijete // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

10. Grgurev, Ivana.
Rad poslije rada? Oblici radnog angažmana umirovljenika i starijih radnika // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

11. Grgurev, Ivana.
Uloga nevladinih udruga u suzbijanju diskriminacije // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

12. Grgurev, Ivana.
Etički standardi (kodeksi ponašanja) // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

13. Grgurev, Ivana.
Menadžerski ugovor - ugovor radnog ili obveznog prava? // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

14. Grgurev, Ivana.
Zapošljavanje osoba s invaliditetom iz perspektive domaćeg prava, prava EU i prava SAD-a // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

15. Grgurev, Ivana.
Zakonske novine u zaštiti radnih prava žena // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

16. Grgurev, Ivana.
Uvod u novi Zakon o radu // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,stručni).

17. Grgurev, Ivana.
Jednaka plaća za jednaki rad ili rad jednake vrijednosti // .
(pozvano predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Grgurev, Ivana.
Zabrana diskriminacije u radnom pravu / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 17.11. 2006., 283 str. Voditelj: Potočnjak, Željko.
 
  Magistarski radovi
 

1. Grgurev, Ivana.
Ugovor člana uprave o obavljanju poslova u upravi društva kapitala / magistarski rad.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.02. 2002., 128 str. Voditelj: Barbić, Jakša.
 
  Druge vrste radova
 

1. Grgurev, Ivana.
Life is Elsewhere: Labour Migration from Croatia to Ireland, 2018. (pozvano predavanje).

2. Grgurev, Ivana.
Protection of Employees in the Event of Transfers of Undertakings: EU law, 2018. (pozvano predavanje).

3. Balić, Dražen; Borković, Toni; Bukarica, Vesna; Brajković, Jurica; Dragović, Mia; Granić, Goran; Grgurev, Ivana; Keko, Hrvoje; Kinderman Lončarević, Alenka; Kos Grabar Robina, Vlatka; Krstulović, Vedran; Maljković, Danica; Maras Abramović, Jadranka; Matosović, Marko; Novko, Igor; Pešut, Damir; Plantić, Željko; Salopek, Marina; Stupin, Karmen; van Hemert, Rudolf; Zidar, Margareta.
Strokovne podlage za celovito oceno možnosti za uporabo soproizvodnje in daljinskega ogrevanja, 2017. (ekspertiza).

4. Grgurev, Ivana.
The State of Play Croatian Labour Law at EU Accession, 2013. (znanstveni rad).

5. Grgurev, Ivana.
Menadžerski ugovori - problemi u praksi, 2008. (stručni članak).

6. Grgurev, Ivana.
Proširena primjena (ne)reprezentativnog kolektivnog ugovora, 2006. (clanak).

7. Grgurev, Ivana.
Kolektivni ugovor, 2004. (enciklopedijska natuknica).

8. Grgurev, Ivana.
Izvješće o aktivnoj politici zapošljavanja i nacrtu prijedloga Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, 2002. (izvješće).

9. Grgurev, Ivana.
Fleksibilni radni odnosi u Republici Hrvatskoj, 2002. (stručni članak).

10. Grgurev, Ivana.
Ugovor o menadžmentu, 2001. (pregledni znanstveni rad).