Prof. dr. sc. Ivana Grgurev rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu te diplomirala na Pravnom fakultetu 1997. godine. Tijekom studija (1996. godine) nagrađena je Rektorovom nagradom. Magistrirala je 2002. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Poslijediplomski znanstveni studij iz trgovačkog prava), a na istom je fakultetu doktorirala 2006. (tema: ‘Zabrana diskriminacije u radnom pravu’). Od srpnja 1997. godine radi na Katedri za radno i socijalno pravo najprije kao mlađa asistentica, od svibnja 2002. godine kao asistentica, od studenog 2006. kao viša asistentica, od ožujka 2008. kao docentica, od listopada 2012. kao izvanredna profesorica, a od veljače 2018. kao redovita profesorica. Provela je dva semestra (2000./2001. i 2003./2004. godine) na znanstvenom istraživanju na Pravnog fakulteta u Beču. Osim toga, znanstveno se usavršavala na kraćim studijskim boravcima u Grčkoj (Institut za pomorsko pravo, Rodos), Njemačkoj (Sveučilište u Heidelbergu; ERA, Trier) i Mađarskoj (CEU, Budimpešta). Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova. Svoje je radove prezentirala na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Sudjelovala je i sudjeluje u nekoliko znanstveno istraživačkih projekata (projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, projekt UNDP-a, te Restatement of Labour Law in Europe – voditelj Prof. Bernd Waas, Goethe Universität, Frankfurt). Stručno je i društveno aktivna u području radnog i socijalnog prava: sudjelovala je u pripremi pregovora s EU; bila je voditeljica radne skupine za izradu prvog Nacrta prijedloga Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, članica radne skupine za izmjenu tog zakona (2022.); bila je članica radne skupine koja je izradila Nacrt prijedloga Zakona o suzbijanju diskriminacije; educirala je nevladine udruge o antidiskriminacijskom pravu u okviru seminara organiziranog na inicijativu EU: Awareness raising seminar in the areas of non discrimination ond equality targeted at civil society organisations; nacionalna stručnjakinja je u European Labour Law Network (sada European Centre of Expertise (ECE) in the field of Labour Law, Employment and Labour Market Policies), članica je Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost te Vis Moot Alumni Zagreb. Bila je članica i predsjednica Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti. Članica je Nacionalnog vijeća za socijalnu politiku, kao i članica radne skupine za izradu Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Članica je uredništva Baltic Journal of Law and Politics (od 2012.) i Delavci in delodajalci, slovenskog časopisa za radno i socijalno pravo (od 2008.). Sudjeluje, u posljednjih dvadeset godina, u izvođenju nastave na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Pravni studij, Studij socijalnog rada i Studij javne uprave). U akademskim godinama 2015./2016. i 2016./2017. bila je prodekanica za nastavu na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Aktivno se služi engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

Popis objavljenih radova: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/216840