izv. prof. dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac
izv. prof. dr. sc.
Anna-Maria Getoš Kalac

Dr. sc. Anna-Maria Getoš Kalac je izvanredni profesor na Katedri za kazneno pravo. Akademsku godinu 2018/2019 provodi kao Visiting Foreign Professor na Max Planck institutu za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. 2012. godine je imenovana voditeljem Max Planck partnerske grupe za "Balkan Criminology", a od 2018. godine je voditelj Laboratorija za istraživanje nasilja (Violence Research Lab). Nakon mature na jezičnoj gimnaziji u Osijeku studirala je na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu, gdje je diplomirala 2002. godine. Kao stipendist DAAD-a magistrirala je na kaznenopravnim i upravnopravnim znanostima 2004. godine, a doktorirala 2010. godine na Pravnom fakultetu Albert Ludwig Sveučilišta u Freiburgu, pod mentorstvom prof.dr.sc. Hans-Jörg Albrechta, direktora Max Planck instituta za poredbeno i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu. 

Od 2018 je gostujući profesor (professeur invitée) na University of Lausanne’s School of Criminal Sciences te pozvani predavač (Lehrbeauftragter) na University of Hamburg’s Faculty of Business, Economics and Social Sciences. Član je grupe experata za European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics, koordinator za države Balkana te korespondent za 6. ediciju ESB (prethodno je bila istraživač za Hrvatsku za 3. i 4. ediciju).

Više

Osobna stranica na Webu:
URL službenih stranica na Webu:
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Politische Gewalt auf dem Balkan. Schwerpunkt: Terrorismus und Hasskriminalität – Konzepte, Entwicklungen und Analysen. .
Berlin : Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in coop. with Duncker & Humblot, 2012 (monografija).

2. Getoš, Anna-Maria.
Präventive Terrorismusbekämpfung in Übergangsgesellschaftenn : Eine Studie zu Entstehungsgründen, begünstigenden Faktoren und Entwicklungsmodalitäten des internationalen Terrorismus .
Stuttgart : Ibidem Verlag, 2005 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans / Getoš Kalac, Anna-Maria; Albrecht, Hans-Jörg; Kilchling, Michael (ur.).
Berlin : Max-Planck-Institut ; Duncker and Humbolt, 2014 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria.
Mapping the Criminological Landscape of the Balkans // Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans / Getoš Kalac, Anna-Maria ; Albrecht, Hans-Jörg ; Kilchling, Michael (ur.).
Berlin : Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 2014. Str. 23-55.

2. Getoš Kalac, Anna-Maria; Karlović Ruža.
Criminology and Crime in Croatia // Mapping the Criminological Landscape of the Balkans. A Survey on Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans / Getoš Kalac, Anna-Maria ; Albrecht, Hans-Jörg ; Kilchling, Michael (ur.).
Berlin : Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law, 2014. Str. 139-174.

3. Getoš, Anna-Maria.
Lineamenti dello sviluppo del diritto penale in Croazia dopo la caduta del comunismo // Studi sulla riforma penale post-socialista / Alagna, Roccoe ; Riondato, Silvio (ur.).
Padova : Padova university press, 2013. Str. 167-184.

4. Getoš, Anna-Maria; Giebel, Stefan.
Perceptions of fear of crime and punitivity among university students in Croatia // Fear of crime and punitiveness : results from international student surveys / Kury, Helmut ; Winterdyk, John (ur.).
Bochum : Universitätsverlag Brockmeyer, 2013. Str. 105-138.

5. Getoš, Anna-Maria.
Terrorismo: concepto, definiciones y tendencias // Terrorismo, proceso penal y derechos fundamentales / Bachmaier Winter, Lorena (ur.).
Madrid : Marcial Pons, 2012. Str. 13-44.

6. Albrecht, Hans-Jörg; Getoš, Anna-Maria.
Researching Terrorism and Organized Crime in Southeast Europe // Transnational Terrorism, Organized Crime and Peace-Building. Human Security in the Western Balkans / Benedek, Wolfgang ; Daase, Christopher ; Dimitrijević, Vojin ; van Duyne, Petrus (ur.).
Houndmills : Palgrave Macmillan, 2010. Str. 117-148.

7. Getoš, Anna-Maria.
Mjesto i uloga kriminologije i viktimologije u Hrvatskoj i u međunarodnom kontekstu // LIBER AMICORUM ZVONIMIR ŠEPAROVIĆ: Od kaznenog prava do viktimologije. Zbornik radova u čast 80. rođendana profesora emeritusa Zvonimira Šeparovića / Turković, Ksenija/Maršavelski, Aleksandar/Roksandić Vidlička, Sunčana (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 119-140.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Uvod u kriminologiju s osnovama kaznenog prava .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
 
  Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria; Bezić, Reana.
Criminology, crime and criminal justice in Croatia. // European Journal of Criminology. 14 (2017) , 2; 242-266 (članak, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Sokanović, Lucija; Getoš Kalac, Anna-Maria.
Izborna prijevara – kriminološka i kaznenopravna analiza u hrvatskom i komparativnom kontekstu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 67 (2017) , 2; 167-196 (članak, znanstveni).

2. Getoš Kalac, Anna-Maria; Karlović, Ruža.
Kriminologija i pogibeljni kriminal u Hrvatskoj i u globalnom kontekstu – stanje jučer, danas i sutra. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 64 (2014) , 5/6; 1121-1145 (članak, znanstveni).

3. Galiot, Mijo; Getoš, Anna-Maria.
Novote u imenovanju sudaca. // Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. 50 (2013) , 1; 17-50 (članak, znanstveni).

4. Getoš, Anna-Maria.
Max-Planck-Partnergruppe für »Balkan Criminology« Ein kriminologisches Forschungskonzept für Südosteuropa. // Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 96 (2013) , 4; 340-352 (prethodno priopćenje, znanstveni).

5. Getoš, Anna-Maria; Giebel, Stefan.
Strah od kriminala među studentima Pravnog fakulteta u Splitu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 49 (2012) , 3; 533-552 (članak, znanstveni).

6. Getoš, Anna-Maria.
Kriminologie in Kroatien - Institutionalisierung und Entwicklungen von 1906 bis zur Gegenwart. // Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 94 (2011) , 3; 213-221 (članak, znanstveni).

7. Getoš, Anna-Maria.
Terrorismus entmystifizieren: Innovative Gewaltforschung als Schlüssel zum Verstehen politischer Gewalt. // Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform. 94 (2011) , 6; 431-451 (članak, znanstveni).

8. Getoš, Anna-Maria; Čupić, Zrinka; Mihaljević, Pero.
Analiza koncepta ʻedukacijom protiv korupcijeʼ na primjeru praktičnih iskustava s ʻantikorupcijskog sataʼ. // Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske. 2 (2011) , 1; 99-119 (članak, znanstveni).

9. Getoš, Anna-Maria; Gulišija, Miranda.
Analiza pravnih lijekova u prekršajnom postupku s naglaskom na institutu obaveznog prekršajnog naloga u svjetlu sudske prakse i komparativnih europskih rješenja. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 621-678 (članak, znanstveni).

10. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
Uvjetna sloboda u zatvoru bez zidova - kaznenopravna i kriminološka analiza zahtjeva za "liberalizacijom" pristupa kaznenoj evidenciji. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 2; 1007-1046 (izvorni znanstveni rad, znanstveni).

11. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria.
Cooperation of law enforcement and intelligence agencies in prevention and suppression of terrorism – European perspective. // Revue internationale de droit pénal = International review of penal law. 78 (2007) , 1/2; 79-112 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Derenčinović, Davor; Getoš, Anna Maria; Dragičević Prtenjača, Marta.
KAZNENOPRAVNO SPRJEČAVANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 275-289 (članak, ostalo).

2. Ivičević Karas, Elizabeta; Getoš, Anna-Maria.
Reforma hrvatskog gospodarskog kaznenog prava. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 17 (2010) , 1; 175-180 (prikaz, ostalo).

3. Bojanić, Igor; Derenčinović, Davor; Getoš, Anna-Maria; Munivrana Vajda, Maja; Burić, Zoran.
XVIII. međunarodni kongres kaznenog prava: Glavni izazovi globalizacije postavljeni pred kazneno pravosuđe, Istanbul, Turska, 20.-27. rujna 2009. : prikaz i diskusija. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 16 (2009) , 2; 973-1001 (prikaz, stručni).

4. Getoš, Anna-Maria; Pajčić, Matko.
Kriminološki ljetni tečaj : "Tehnika, nadziranje, kazneni postupak" Pečuh (Mađarska) 9.-13. lipnja 2008.. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 46 (2009) , 2; 483-489 (prikaz, ostalo).

5. Getoš, Anna-Maria; Vuletić, Igor.
XX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu-gospodarski kriminalitet: izazovi i kaznenopravni odgovor u Republici Hrvatskoj, Opatija 5.-8. prosinca 2007.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 15 (2008) , 1; 453-473 (prikaz, ostalo).

6. Getoš, Anna-Maria; Bonačić, Marin.
6. specijalistički tečaj iz međunarodnog kaznenog prava za mlade penaliste - Postkonfliktna pravda: političke opcije i modaliteti. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 1 (2007) ; 319-328 (prikaz, ostalo).

7. Getoš, Anna-Maria; Krstulović-Relija, Antonija; Munivrana, Maja.
XIX. redovito savjetovanje Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu : Pravna i praktična pitanja strožeg kaznenog prava u Republici Hrvatskoj. Opatija, 6.-9. prosinca 2006.. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) ; 303-318 (prikaz, ostalo).
 
  Plenarna izlaganja
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria.
Mapping the Criminological Landscape of the Balkans // .
(plenarno predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Getoš, Anna-Maria.
Tolerance in the 21st Century Society // .
(plenarno predavanje,neobjavljeni rad,stručni).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Hate Crimes and their Practical Use in Risk Assessment and Terrorism Prevention // Large-Scale Victimization due to Protracted Conflicts as a Potential Source of Terrorist Activities - Importance of Regaining Security in Post-Conflict Societies / Ewald, Uwe & Turkovic, Ksenija (ur.).
Amsterdam : IOS Press, 2006. (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Terorizam i zločini iz mržnje u postkonfliktnim društvima - prikupljanje i analiza relevantnih podataka u Republici Hrvatskoj // Novi obzori suvremenog terorizma i antiterorizma - hrvatsko motrište / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu u suradnji s APZH, 2007. 109-124 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Sažeci u zbornicima skupova
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana; Burić, Zoran.
Victimology and Victim Protection in Croatia // Scientific Programme of the 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity, Implications for Modern Criminology (online).
1-1 (predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Getoš Kalac, Anna Maria; Roksandić Vidlička, Sunčana.
White collar crime in Croatia and its impact on economic competitiveness // BOOK OF ABSTRACTS, Sixth Bosnian Herzegovinian, Croatian and Turkish Jurist Days THE LEGAL FRAMEWORK FOR ECONOMIC COMPETITIVENESS.
8-9 (pozvano predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Getoš, Anna-Maria.
Balkan Criminology // Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective.
2013. 507-507 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

4. Getoš, Anna-Maria.
Criminology and Crime in Croatia // Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective.
2013. 508-508 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

5. Getoš, Anna-Maria; Karlović, Ruža.
Sexual Offender Treatment in Croatia - Legal and Criminological Issues // Beyond Punitiveness: Crime and Crime Control in Europe in a Comparative Perspective.
2013. 633-633 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

6. Getoš, Anna-Maria.
Lack of Purpose and Principle in International Sentencing - The Criminological Perspective // Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between Freedom and Security - Book of Abstracts / Garitaonandia, Alberto S. (ur.).
Bilbao : TISA Congresos S.L., 2012. 97-98 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

7. Getoš, Anna-Maria.
"Criminologia Balcanica ~ Balkan Criminology" - Introduction to a Research Concept // Criminology in the 21st Century: a Necessary Balance Between Freedom and Securit - Book of Abstracts / Garitaonandia, Alberto S. (ur.).
Bilbao : TISA Congresos S.L., 2012. 346-346 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

8. Winterdyk, John; Rowe, Michael; Getoš, Anna-Maria.
Fear of Crime and Punitivity among University Students: An International Snapshot // Crime and Criminology: From Individuals to Organizations. Book of Abstracts..
Liege, 2010. 263-263 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

9. Getoš, Anna-Maria.
The Missing Dots in Terrorism Research: Violent Radicalisation // Criminology and Crime Policy Between Human Rights and effective Crime Control. Book of Abstracts. / Meško, Gorazd ; Tominc, Bernarda (ur.).
Ljubljana, 2009. 288-288 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

10. Kovčo Vukadin, Irma; Kury, Helmut; Gluščić, Stjepan; Vukosav, Joško; Derenčinović, Davor; Getoš Anna Maria.
Students' attitude towards risk, crime and punishment in Croatia // Criminology and crime policy between human rights and effective crime control, IX conference of the European society of criminology, book of abstracts / Meško, Gorazd ; Tominc, Bernarda (ur.).
Ljubljana : The faculty of law, 2009. 46-46 (predavanje,sažetak,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Getoš Kalac, Anna-Maria.
State of Art in Criminology and Crime in Croatia // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).

2. Getoš Kalac, Anna-Maria.
Trafficking Statistics and their Alternatives // .
(predavanje,ppt prezentacija,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Politische Gewalt auf dem Balkan. Schwerpunkt: Terrorismus und Hasskriminalität – Konzepte, Entwicklungen und Analysen. / doktorska disertacija.
Freiburg : Pravni Fakultet, 01.12. 2010, 347 str. Voditelj: Albrecht, Hans-Jörg.
 
  Magistarski radovi
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Präventive Terrorismusbekämpfung in Übergangsgesellschaften – Entstehungsgründe, begünstigende Faktoren und Entwicklungsmodalitäten / magistarski rad.
Freiburg i.Br. : Pravni Fakultet, 27.07. 2004, 120 str. Voditelj: Albrecht, Hans-Jörg.
 
  Diplomski radovi
 

1. Getoš, Anna-Maria.
Raščlamba mogućnosti posezanja za terorizmom u krugovima "antiglobalista" / diplomski rad.
Zagreb : Visoka policijska škola, 11.07. 2002, 90 str. Voditelj: Kulišić, Damir.
 
  Druge vrste radova
 

1. Bezić, Reana; Getoš Kalac, Anna-Maria.
Family Control and juvenile Delinquency in the Balkans: A Regional Comparative Analysis based on the ISRD3 Study Findings, 2016. (ostalo).

2. Getoš Kalac, Anna-Maria; Belačić, Matea.
Conducting Empirical Research Without Funding – Impossibility, Challenge or Opportunity?, 2016. (ostalo).

3. Getoš, Anna-Maria; Vettori, Barbara; Savona, Ernesto; Sbardelaro, Luca; Jandl, Michael; Malby, Steven; Alvazzi del Frate, Anna; Ciavarella, Carla; Me, Angela.
Razvoj instrumenata nadzora za pravosudne i policijske institucije Zapadnog Balkana 2009.–2011. Izvješće o tehničkoj procjeni: Hrvatska, 2010. (izvješće).

4. Getoš, Anna-Maria; Vettori, Barbara; Savona, Ernesto; Sbardelaro, Luca; Jandl, Michael; Malby, Steven; Alvazzi del Frate, Anna; Ciavarella, Carla; Me, Angela.
Development of Monitoring Instruments for Judicial and Law Enforcement institutions in the Western Balkans 2009-2011. Technical Assessment Report: Croatia, 2010. (izvješće).

5. Ilir, Bicja; Maljević, Almir; Getoš, Anna-Maria; Fushtica, Lulzim; Komar, Olivera; Matic, Marina; Netkova, Bistra; Aromaa, Kauko; Jokinen, Anniina; Ollus, Natalia; Ruuskanen, Elina; Pääkkönen, Aili; Benford, Sari; Bernecker, Arabelle; Bacher, Susanna; Grupkovic, Brankica; Huss, Daria; Swierczek, Alicja; Jandl, Michael; Malby, Steven; Alvazzi del Frate, Anna; Prljevic, Miroslav; Ciavarella, Carla; Me, Angela.
Development of Monitoring Instruments for Judicial and Law Enforcement Institutions in the Western Balkans 2009-2011. Background Research on Systems and Context - Justice and Home Affairs Statistics in the Western Balkans, 2010. (izvješće).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Bogović, Željka.
Percepcija zatvorenika o povezanosti vanjskog izgleda djelatnika kaznenopravnog sustava i njihovog položaja unutar istog / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.04. 2016, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

2. Turkalj, Jelena.
Analiza metode studije slučaja kao kriminološke metode / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 28.10. 2015, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

3. Belačić, Matea.
ISRD3 studija i maloljetničkoj delikvenciji Grada Zagreba / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 18.02. 2014, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

4. Bezić, Reana.
ISRD3 studija o maloljetničkoj delikvenciji, Grad Varaždin / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 05.03. 2014, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

5. Gerovac, Zinka.
Genetske predispozicije za činjenje kažnjivih radnji / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 14.06. 2014, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

6. Blažinčić, Martina.
Tamna brojka kriminala / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 27.06. 2013, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

7. Popović, Petra.
Pregled i prikaz regionalnih kriminoloških udruženja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 15.11. 2013, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

8. Lovrić, Andrea.
Kriminološka etiologija i fenomenologija pedofilije kao pojavnog oblika seksualnog nasilja nad djecom i mladeži / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 14.02. 2012, 65 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

9. Milinović, Krešimir.
Kriminološki i kaznenopravni aspekti (d)evolucije kaznenog djela silovanja u braku / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni fakultet, 12.10. 2012, 50 str. Voditelj: Getoš Kalac, Anna-Maria.

10. Šimunić, Ana.
Povijest hrvatske kriminologije / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 25.04. 2012., 50 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

11. Zenić, Nina.
Hrvatska krimninološka literatura u komparativnom kontektsu / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 25.04. 2012., 50 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

12. Baković, Antonija.
Prikaz koncepta "kriminologija i kazneno pravo pod istim krovom" / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 30.09. 2011, 65 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

13. Vlašić, Igor.
Policijsko nasilje s posebnim osvrtom na kriminološke osobitosti i odabrana kaznenopravna pitanja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 01.02. 2011, 50 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

14. Vojta, Filip.
Obilježja maloljetničke delikvencije u Republici Hrvatskoj sa posebnim osvrtom na delikte nasilja / završni rad - diplomski/integralni studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 06.06. 2011, 50 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

15. Golub, Iva.
Percepcija straha od kriminala i stavovi prema kažnjavanju / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 29.09. 2010, 58 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

16. Jusupović, Nađa.
Istraživanje percepcije straha od kriminala i punitiviteta: Analiza i zapažanja istraživanja provedenog u Republici Hrvatskoj 2009. i 2010. godine / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 03.03. 2010, 40 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.

17. Širol, Martina.
Alternative kratkotrajnim zatvorskim kaznama: rad za opće dobro na slobodi / završni rad - preddiplomski studij.
Zagreb : Pravni Fakultet, 23.02. 2010, 40 str. Voditelj: Getoš, Anna-Maria.
 

Izabrani projekti