Glavni cilj predmeta je istražiti postojeće metode proučavanja kriminala na globalnoj razini te razmotriti različite vrste kaznenog i devijantnog ponašanja do kojeg dolazi u određenom izoliranom grupnom kontekstu, kao i onih kaznenih djela koja se javljaju na međunarodnoj razini. Također, prezentirat će različite strategije usmjerene na rješavanje pojavnosti kaznenih djela na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Predmet se bazira na komparativnoj metodologiji kako bi se istaknule sličnosti i razlike između i unutar pravnih tradicija. Analizirat će različita kriminološka istraživanja i njihove ishode s ciljem donošenja zaključaka o njihovom utjecaju na reformu kaznenog prava u nacionalnom i globalnom kontekstu.