Cilj predmeta je steći znanja o kriminologiji kao znanstvenoj disciplini, uključujući njezin predmet, kvalitativne i kvantitativne metode, definiciju i odnos s drugim kaznenim znanostima. Prepoznati i identificirati ključne značajke pojavnih oblika kažnjivih ponašanja (kriminološke fenomenologije) te grupirati kriminološke teorije u kontekstu prostora i vremena njihovog nastanka i razvoja. Studenti će kritički vrednovati i prepoznati mjere i strategije za suzbijanje kažnjivih ponašanja te razumjeti i objasniti najnovije empirijske spoznaje s područja istraživanja kažnjivih ponašanja, njihovih počinitelja i žrtava u kontekstu društva i kaznenopravnog sustava.