Tomislav Karlović (1979.) profesor je na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Završio je Gimnaziju Nova Gradiška 1998.g., nakon čega je upisao Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija primio „Priznanje za izuzetan uspjeh u studiju” (nagrada dekana Pravnog fakulteta) 1999., 2000., 2001. i 2002. te dekanovu nagradu kao najbolji diplomirani student u akademskoj 2002./2003. godini. Uz to je tijekom studija bio stipendist Zaklade Zlatko Crnić u akademskim godinama 2000./2001. i 2001./2002. Diplomirao 2002.g. s diplomom summa cum laude. Upisao je 2003.g. Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji je okončan obranom doktorske disertacije „Fiducia cum creditore u rimskom pravu“ 2011.g. (znanstvena grana rimsko pravo). Od 2003.g. član je Katedre za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Upisan je u registar znanstvenika pod matičnim brojem 257160.

Usavršavao se na Max-Planck Institutu za pravnu povijest i teoriju prava (Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie) u Frankfurtu na Majni i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Varšavi. Sudjelovao je sa izlaganjima na nizu znanstvenih seminara (Sommerseminar Antike Rechtsgeschichte i međunarodni kurs “Public and Private Justice” na Inter University Centre Dubrovnik) i konferencija organiziranih od strane međunarodnih pravnih udruženja (European Forum of Young Legal Historians, Société internationale ‘Fernand de Visscher’ pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), European Society for Comparative Legal History, Ecclesiastical History Society i Society for the Study of the Crusades and the Latin East). Održao pozvana predavanja na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Trentu (IT) te Pravnom fakultetu Sveučilišta u Neuchâtelu (CH). Sudjelovao na nekoliko znanstvenih projekata, među njima i na projektu Hrvatske zaklade za znanost „Transformation of Civil Justice under Influence of Global and Regional Integration Processes. Unity and Diversity“, projekt br. 6988. Vodio Knjižnični odbor (2018.-2020.) i sudjeluje u radu više odbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u radu Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu.

Autor je jednog sveučilišnog priručnika te niza znanstvenih radova iz područja rimskog prava, kanonskog prava, komparativne pravne povijesti i privatnog prava. Također je autor više desetaka stručnih radova i priloga. Recenzirao je više desetaka znanstvenih radova i nekoliko monografija kod domaćih izdavača i u inozemstvu. Sudjelovao je u uredništvu više knjiga. Od 2012. do 2022. godine bio je izvršni urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu, a od ožujka 2022. glavni je urednik Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Održava nastavu iz obveznog predmeta Rimsko privatno pravo te više izbornih predmeta na hrvatskom i na engleskom jeziku koji se održavaju na Katedri za rimsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Zajedno sa prof. dr. sc. Markom Petrakom predložio i uveo izborni predmet Roman Private Law koji se izvodi na engleskom jeziku za strane studente na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu europskog programa razmjene studenata Erasmus. Sudjeluje u izvođenju nastave na obveznom kolegiju Institucije i pravne tradicije Jadrana i Mediterana na studiju Povijest Jadrana i Mediterana kao zajedničkog studija Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku. Ranije održavao seminare iz predmeta Trgovačko pravo na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te nastavu iz predmeta Rimsko privatno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Mentorirao je više desetaka diplomskih radova, iz kojih je nekoliko radova objavljeno u koautorstvu sa studentima u stručnim i znanstvenim časopisima. Bio je mentor prilikom pripreme jedne doktorske disertacije.

Vlada engleskim, njemačkim, talijanskim i francuskim jezikom. Također se služi u znanstvenom radu latinskim jezikom.

Područja od posebnog znanstvenog rada interesa obuhvaćaju teme: fiducija (cum creditore) i založno pravo u povijesnom kontekstu i danas; pravo trustova (law of trusts); clausula rebus sic stantibus; presumpcije u civilnom i kanonskom pravu; rimsko pravo i pravni sustav križarskih država, posebno Kraljevstvo Jeruzalemsko.