Povijesni razvoj rimskog prava. Statusno pravo. Obiteljsko pravo. Stvarno pravo – uvod. Pojedina stvarna prava. Obvezno pravo – opći dio. Posebni dio – pojedine obveze. Nasljedno pravo. Pojam i povijesni razvoj rimskog građanskog postupka.