Izv.prof. dr. sc. Sunčana Roksandić (MB: 301401), izvanredna je profesorica na Katedri za Kazneno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim što je (su)nositeljica kolegija Kazneno pravo, nositeljica je predmeta Gospodarsko kazneno pravo (Economic Criminal Law), Transitional Justice, te sunositeljica predmeta EU Substantive Criminal Law and the Protection of Victims, Bioetika i ljudska prava (Bioethics and Human Rights), Medicina i pravo, Pravo i film. Kao stipendistica te doktorska kandidatkinja Odjela za kriminologiju Max Planck Instituta za strano i međunarodno kazneno pravo u Freiburgu (2012.-2016.), završila je doktorski studij kaznenopravnih znanosti na matičnom fakultetu (2015.) te doktorski studij Albert-Ludwig Sveučilišta u Freiburgu (2016.) obranivši disertaciju kao međunarodni dvojni doktorat (Cotutelle dethèse) s ocjenom summa cum laude (Prosecuting serious economic crimes as international crimes: https://www.duncker-humblot.de/en/buch/prosecuting-serious-economic-crimes-as-international-crimes-9783428151998/?page_id=0). Titulu magistrice prava stekla je također na Pravnog fakultetu u Zagrebu te je na istom i završila poslijediplomski znanstveni studij iz područja Trgovačkog prava i prava društava. Srednjoškolsko obrazovanje završila je u SAD-u (prije: Klasična gimnazija u Zagrebu). Prije zaposlenja na Pravnom fakultetu 2007, godine radila je u praksi 7 godina gdje je i položila pravosudni ispit. Dobitnica je stipendije za postdoktorsko istraživanje od strane Zaklade Marija i Mirjan Damaška (2019/2020). Dobitnica je počasnog doktorata (doctor honoris causa)  East European University u Tibilisi,Gruzija za njezino istraživanje i djelovanje vezano uz “the responsibility of transnational corporations and other business enterprises for breaches of human rights” 2019 godine.  Dobitnica je i godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika Sveučilišta u Zagrebu za najboljeg mladog znanstvenika u području društvenih znanosti 2011. godine te Zahvalnice Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“ za izuzetan doprinos u znanstvenoj suradnji u cilju suzbijanja kriminaliteta 2023. Vanjska je članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora od 2021.  godine te predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama pri Ministarstvu pravosuđa te Predsjednica Vijeća  za provedbu Kodeksa ponašanja državnih dužnosnika u tijelima izvršne vlasti (od 2023. godine). Članica je Vijeća GONG-a te članice ICC Hrvatska za borbu protiv korupcije kao i članica Centra Miko Tripalo.  Bila je voditeljica Jean Monnet projekta naprednog seminara u EU kaznenom pravu i politici (2016-2019) te suosnivačica i kodirektorica istoimenog međunarodnog tečaja koji se svake godine održava u Interuniverzitetskom Centru u Dubrovniku. Sudjelovala je kao članica više radnih skupina u ministarstvu pravosuđa u donošenju zakona i izmjenama  zakona (Kazneni zakon, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama). Istraživačica je i stručnjakinja u međunarodnim, europskim i nacionalnim znanstvenim i stručnim projektima, uključivo HRZZ (npr. EU, CoE, UNODC, UNDP, Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (sada MPI for the Study of Crime, Security and Law), Global Initiative Against Transnational Organized Crime) prvenstveno u području koruptivnih kaznenih djela, političko-gospodarskih kaznenih djela, zaštite gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava putem kaznenog prava – nacionalnog, transnacionalnog i međunarodnog. Sudjeluje u radu pravne klinike od njezina osnutka te je u okviru iste izradila i prvi Nacrt Prijedloga Zakona o naknadi štete za žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu te  Nacrt Prijedloga Zakona o naknadi štete osobama koje su zarazile HIV-om prije uvođenja obveznog testiranja za darivatelje krvi. Godine 2018. primila je UNODC E4J (Education for Justice) Championship priznanje te je 2015 godine izabrana za program IVLP (International Visitor Leadership Program) od strane State Department-a, SAD (Women countering extremism). Izradila je prvi nacrt UNODC Anti-Corruption Education Module 11: Peace, Security, Corruption te je sudjelovala u Radnoj skupini Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti koja je izradila prijedlog Etičkih načela primijenjene genomike u Hrvatskoj. Bila je pozvana predavačica (keynote) na International Criminal Court State Party Side Conference: Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes-A New Mandate for the ICC. Sudjelovala je kao gostujući profesor na  Sveučilištima u Kini, Rusiji, Gruziji, Švedskoj (online). Među najnovijim publikacijama izdavaja se: Beyond Classic Core Crimes: International Criminal Law for the Protection of Mankind—Economic and Environmental Crimes as International Crimes 2021 Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence / Ziccardi, Capaldo (ed.), Oxford: Oxford University Press, 2022. te stručne analize antikorupcijskih mjera država Zapadnog Balkana: Organized Corruption Political Financing in the Western Balkan (GI, 2023: https://globalinitiative.net/analysis/organized-corruption-political-financing-western-balkans/).  Njene publikacije (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku) i izlaganja na nacionalnim, regionalnim i međunarodnim konferencijama, skupovima i pozvana predavanja na Sveučilištima i institutima dostupna su online: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24105; https://scholar.google.hr/citations?user=QiWvs64AAAAJ&hl=en.