izv. prof. dr. sc. Slađana Aras Kramar
izv. prof. dr. sc.
Slađana Aras Kramar

Slađana Aras Kramar rođena je 1984. u Puli. U rujnu 2007. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom pravnog studija višekratno je nagrađivana dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Postupci u sporovima o uzdržavanju djece obranila je 19. lipnja 2012. te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Od studenog 2007. do danas zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije pri Katedri za građansko procesno pravo, od srpnja 2012. u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-višeg asistenta, od studenog 2013. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od prosinca 2019. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Nakon razdoblja prakse na zagrebačkom Općinskom građanskom i Općinskom kaznenom sudu (od studenog 2007. do studenog 2008.) polaže i pravosudni ispit (6. travnja 2010.).

Aktivni je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Ius Commune Research School, Foundations and Principles of Civil Procedure in Europe, sveučilišta u Utrechtu, Maastrichtu, Leuvenu i Amsterdamu (veljača 2009. -). Aktivno sudjeluje u projektu Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pomoćnica voditelja klinike te mentorica pojedinih studentskih grupa koje direktno pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima (listopad 2010. -).

Vlada engleskim, njemačkim te talijanskim jezikom.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Vodič za primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
Autorske knjige, 2020.

The Voice of the Child: Are the Procedural Rights of the Child Better Protected in the New Brussels II Regulation?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Open Journal for Legal Studies

Europska potvrda o nasljeđivanju

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Pravo i porezi

Nasljeđivanje s prekograničnim obilježjem, Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu / Dedovanje s čezmejnim elementom. Informacije za državljanke in državljane držav članic EU o dedovanju premoženja v tujini

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
, 2020.

Succession Regulation (EU) No 650/2012 with a focus on the European Certificate of Successions – some legal remarks

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation (EU) 650/2012 in Croatia and Slovenia

O sudskom odmoru i roku za žalbu protiv prvostupanjske presude nakon Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2019.

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2020.
Radno pravo

Nasljednopravna stvar s prekograničnim elementom i nadležnost u okviru Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju – neka hrvatska i slovenska iskustva i dvojbe

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

What we have achieved with a European Certificate of Succession? A view from Croatia and Slovenia

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Acta Universitatis Lucian Blaga

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2019.

UREDBA VIJEĆA (EZ) BR. 4/2009 O UZDRŽAVANJU: O NADLEŽNOSTI, MJERODAVNOM PRAVU, PRIZNANJU I OVRSI ODLUKA TE SURADNJI U PREDMETIMA UZDRŽAVANJA

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Anali Pravnog fakulteta u Zenici

Pregled postojećeg regulatornog i institucionalnog okvira za primjenu Uredbe o nasljeđivanju – u Sloveniji i Hrvatskoj / Pregled obstoječega regulativnega in institucionalnega okvirja za uporabo Uredbe o dedovanju – v Sloveniji in na Hrvaškem

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
, 2019.

Primjena Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji: predstavljanje rezultata provedenog istraživanja i Preporuka

Aras Kramar, Slađana ; Vučko, Katarina
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Primjena Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

OBITELJSKA GRUPNA KONFERENCIJA IZ PERSPEKTIVE OSOBE S INVALIDITETOM

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
1. Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

Izvješće o provedebnom istraživanju o primjeni uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji

Aras Kramar, Slađana ; Turk, Marko ; Vučko, Katarina
, 2019.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2019.

Sudski postupak u predmetima o zdravlju osoba lišenih poslovne sposobnosti: novi izvor diskriminacije?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
V. međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

NEKI POSTUPOVNOPRAVNI ASPEKTI OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRBI OSOBA S INVALIDITETOM U HRVATSKOM PRAVU

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2019.
Sedmi međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava“

Elektronifikacija parničnog postupka?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Parnica 2020. Bitne novine nadolazeće Novele ZPP- a. In memoriam Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2018.

Rasprava o procesnoj (re)formi: načelo usmenosti vs. načelo pismenosti?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

ZASTUPANJE OSOBA NEPOZNATA BORAVIŠTA U SUDSKOM POSTUPKU

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2018.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2018.

The transformation of divorce procedure in Europe

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Familia, Il diritto della famiglia e delle successioni in Europa

UREDBA (EU) BR. 650/2012 O NASLJEĐIVANJU: O PRIZNANJU ODNOSNO PRIHVAĆANJU I IZVRŠENJU ODLUKA, JAVNIH ISPRAVA I SUDSKIH NAGODBI TE EUROPSKOJ POTVRDI O NASLJEĐIVANJU

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Šesti međunarodni naučni skup Dani porodičnog prava, „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa“

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2017.

Zaštita ovršenika u svjetlu novina u ovrsi na nekretnini

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Pravni vjesnik

Ovrha radi zakonskog uzdržavanja na plaći i drugim stalnim novčanim primanjima

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Pravo i porezi

Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Što je novo u ovrsi na plaći te novčanoj tražbini po računu?

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Radno pravo

Širenje nadležnosti javnih bilježnika na području obiteljskopravnih odnosa?

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća (3 ; 2017)

Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb: Transportno pravo ususret budućnosti

Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems?

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2017.

Moderne dvojbe oko procesne (re)forme

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i Sloveniji: Povijest i suvremenost

O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – II. dio

Aras Kramar, Slađana ; Ljubić, Boris
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska pravna revija

O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – I. dio

Aras Kramar, Slađana ; Ljubić, Boris
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska pravna revija

Dejudicialisation of Consensual Divorce?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Public and Private Justice 2017: Transformation of Civil Justice: Unity and Diversity

Revizija Briselske uredbe II bis o nadležnosti, priznanju i ovrsi u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti: novi izazovi pred državama članicama

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Revija za pravo i ekonomiju

Privremeni zastupnik ili posebni skrbnik: što donosi ObZ?

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforme parničnog postupka između brzine i kvalitete. In memoriam Srećko Zuglia (1888. – 1969.)

Marginalije uz (međunarodnu) nadležnost u predmetima o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Pravni vjesnik

Suvremeno obiteljsko pravo i postupak

Rešetar, Branka ; Aras Kramar, Slađana ; Lucić, Nataša ; Medić, Ines ; Šago, Dinka ; Tucak, Ivana ; Mioč, Petra
Autorske knjige, 2017.

O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2017.
Pravo i porezi

The Main Challenges of Implementing the Procedural Rights of the Child in the Family Justice Systems of Some Southeast European Countries

Aras Kramar, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Poglavlja u knjigama, 2017.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2016.

O nekim pitanjima uz ovrhu na novčanoj tražbini po računu

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Pravo u gospodarstvu

Novi prilog mirnom rješavanju sporova u Hrvatskoj

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
II. međunarodno savjetovanje "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća"

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2016.

Vodič za ostvarivanje prava djeteta na informacije, izražavanje mišljenja, zastupnika i prilagođen postupak u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi

Aras Kramar, Slađana ; Korać Graovac, Aleksandra ; Rajhvan Bulat, Linda ; Eterović, Ivana
, 2015.

Što donosi novi Obiteljski zakon

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Pravo i porezi

Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Taking of Evidence in Croatian Appellate Courts: Why No Fact-Finding at Second Instance?

Aras Kramar, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2015.

Evidence in Civil Law – Croatia

Aras Kramar, Slađana
Autorske knjige, 2015.

Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia

Aras Kramar, Slađana
, 2015.

Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku

Aras Kramar, Slađana ; Jović, Bože
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja

(Procesno)pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2015.
Pravo i porezi

Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima – novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje

Aras Kramar, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Pravni zapisi

Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Main challenges of Implementing the procedural rights of the child in southeast European judicial systems

Aras Kramar, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
25 Years Convention on the Rights of the Child

Uvod u principe rada pravnih klinika

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pristup građana informacijama, savjetima i aktivnoj pomoći na Zapadnom Balkanu i Turskoj/Citizens' access to information, advice and active help in Western Balkans and Turkey

Postupak pred trgovačkim sudovima. Trgovački statusni parnični postupci

Aras Kramar, Slađana
Autorske knjige, 2014.

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.)

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Pravo i porezi

Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (I.)

Aras Kramar, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Pravo i porezi

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u obiteljskim te statusnim sudskim postupcima

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup: Suvremene teme obiteljskog prava i postupka

Uzdržavanje djece – novo uređenje alimentacijskih postupaka

Aras Kramar, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
V. znanstveno-stručni interdisciplinarni skup: Suvremene teme obiteljskog prava i postupka

Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti


Uredničke knjige, 2014.

Zaštita osobnih prava i dobrobiti djeteta u središtu nacionalnog, europskog i međunarodnog interesa

Rešetar, Branka ; Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Odmjeravanje uzdržavanja uz izricanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Procesni aspekti zaštite dobrobiti djeteta prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Pravni položaj djeteta u novom Obiteljskom zakonu

Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Public and Private Justice 2014: Procedural Human Rights and Access to Justice in the World of Emergencies and Economic Crises Evidence in Civil Procedure

The Powers of the Appellate Court in the Context of the Effective Protection of a Child's Right to Maintenance

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2014.

Primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: stvarnost ili utopija?

Aras, Slađana ; Milas Klarić, Ivana
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
II. Međunarodna naučna konferencija „Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije. Trenutni izazovi i perspektive"

Uloga vještaka u postupcima o poslovnoj sposobnosti te zdravlju štićenika

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Nacrt prijedloga Obiteljskog zakona

Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka

Sudjelovanje osoba s invaliditetom u sudskom postupku te podrška pri odlučivanju

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske

Utjecaj anticipiranih naredbi na zastupanje u sudskom postupku

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske

Sudski postupak u individualnim radnim sporovima

Aras, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2014.
Pravo i porezi

Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći - Zašto se ZBPP mora promijeniti?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Besplatna pravna pomoć: pravo ili iluzija?

Preporuke za poboljšanje prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz perspektive pružatelja besplatne pravne pomoći

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Diskriminacija - mehanizmi zaštite – ostvarivanje prava na jednako postupanje

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras, Slađana
, 2013.

Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia

Aras, Slađana
, 2013.

Procesni subjektivitet i prava djeteta

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Nacrt Prijedloga Obiteljskog zakona u odnosu na prava djece

Arbitrabilnost obiteljskopravnih sporova

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2013.

Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (II. dio)

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pravo u gospodarstvu

Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (I. dio)

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Pravo u gospodarstvu

UZDRŽAVANJE DJECE. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu

Aras, Slađana
Autorske knjige, 2013.

The sin of evidence-taking in Croatian courts of appeal – why no fact-finding at second level of adjudication?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Public and Private Justice 2013: Evidence in Civil Procedure. Fundamental issues and challenge of reforms

Arbitrability ratione materiae and ratione personae in Post-Yugoslav Countries

Aras, Slađana ; Manojlović, Ognjenka
Stručni radovi, 2012.
Croatian Arbitration Yearbook

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Strani pravni život

Postupci u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Doktorske disertacije, 2012.

The Powers of Appellate Court in the Context of Effective Protection of Children’s Right to Maintenance

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
“Public and Private Justice 2012: Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of Efficiency and Fairness”

Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011.

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Reforma sustava besplatne pravne pomoći – budućnost pravnog savjetovanja? (Reform of legal aid system – the future of legal advice?)

Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika u vezi s određivanjem uzdržavanja

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act

Aras, Slađana ; Preložnjak, Barbara
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Public and Private Justice: Dispute Resolution in Modern Societies - "Truth and Efficiency in Civil Proceedings"

Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

The State Attorney - Attorney for the State?

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2011.

Sudska ili upravna nadležnost u obiteljskim stvarima? Pogled iz perspektive stanja u Hrvatskoj

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
SODNO VARSTVO V CIVILNIH ZADEVAH: Nepravdni postopki v družinskih zadevah ob sprejemanju Družinskega zakonika

Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja

Uzelac, Alan ; Aras, Slađana ; Maršić, Martina ; Mitrović, Maja ; Kauzlarić, Željana ; Stojčević, Paula
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Alimentacijski postupci s hrvatsko - makedonskim obilježjem

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zagrebačko - skopski kolokvij

Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika kod određivanja uzdržavanja

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
II. znanstveno-interdisciplinarni skup: Imovinskopravni aspekti razvoda braka u hrvatskom, europskom i međunarodnom kontekstu

The State Attorney - Attorney of the State?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Public and Private Justice 2010: European Landscape of Legal Profession(s) - Has Unity Been Lost?

Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
I. znanstveno-interdisciplinarni skup: Dijete i pravo

Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece

Aras, Slađana
Drugi radovi u časopisima, 2009.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima

Aras, Slađana
Poglavlja u knjigama, 2009.

Development of Family law ; Is transition completed?

Aras, Slađana
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Divided Societies in SEE and the Balkans: Transitions and Governance

C.H. (Remco) van Rhee, Alan Uzelac (ur.): Građansko pravosuđe između učinkovitosti i kvalitete: od ius commune do CEPEJ-a (prikaz knjige)

Aras, Slađana
, 2008.

Postupak odlučivanja o zahtjevu za azil

Aras, Slađana
Diplomski radovi (uključujući i diplomske radove starog programa), 2007.

Silovanje

Aras, Slađana
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja