Slađana Aras Kramar rođena je 1984. u Puli. U rujnu 2007. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu summa cum laude. Tijekom pravnog studija višekratno je nagrađivana dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Postupci u sporovima o uzdržavanju djece obranila je 19. lipnja 2012. te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Od studenog 2007. do danas zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije pri Katedri za građansko procesno pravo, od srpnja 2012. u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-višeg asistenta, od studenog 2013. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta, a od prosinca 2019. u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora. Nakon razdoblja prakse na zagrebačkom Općinskom građanskom i Općinskom kaznenom sudu (od studenog 2007. do studenog 2008.) polaže i pravosudni ispit (6. travnja 2010.).

Aktivni je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Ius Commune Research SchoolFoundations and Principles of Civil Procedure in Europe, sveučilišta u Utrechtu, Maastrichtu, Leuvenu i Amsterdamu (veljača 2009. -). Aktivno sudjeluje u projektu Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pomoćnica voditelja klinike te mentorica pojedinih studentskih grupa koje direktno pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima (listopad 2010. -).

Vlada engleskim, njemačkim te talijanskim jezikom.