doc. dr. sc. Slađana Aras Kramar
Zvanje:docent
Lokacija: Trg Republike Hrvatske 3, soba 23
Konzultacije:

srijedom u 12,30 sati

posljednja srijeda u mjesecu u 10:30 sati

Telefon:4597 528
E-mail: E-mail
Katedra/služba : Građansko procesno pravo
Godina diplomiranja:2007
Godina doktoriranja:2012
Na katedri od:2007

Nastava

sveučilišni poslijediplomski doktorski

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski

Životopis

Slađana Aras Kramar rođena je 1984. u Puli. U rujnu 2007. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu suma cum laude. Tijekom pravnog studija višekratno je nagrađivana dekanovim nagradama, nagradama za izvrsnost u studiju i Rektorovom nagradom. 2007. upisala je Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod naslovom Postupci u sporovima o uzdržavanju djece obranila je 19. lipnja 2012. te stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, znanstvene grane građanskog prava i građanskog procesnog prava.

Od studenog 2007. do danas zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, najprije u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-asistenta na znanstveno-istraživačkom projektu Harmonizacija građanskog procesnog prava s pravnim sustavom Europske unije pri Katedri za građansko procesno pravo, od srpnja 2012. u suradničkom zvanju znanstvenog novaka-višeg asistenta, a od studenog 2013. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta. Nakon razdoblja prakse na zagrebačkom Općinskom građanskom i Općinskom kaznenom sudu (od studenog 2007. do studenog 2008.) polaže i pravosudni ispit (6. travnja 2010.).

Aktivni je istraživač na međunarodnom znanstvenom projektu Ius Commune Research School, Foundations and Principles of Civil Procedure in Europe, sveučilišta u Utrechtu, Maastrichtu, Leuvenu i Amsterdamu (veljača 2009. -). Aktivno sudjeluje u projektu Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao pomoćnica voditelja klinike te mentorica pojedinih studentskih grupa koje direktno pružaju besplatnu pravnu pomoć građanima (listopad 2010. -).

Vlada engleskim, njemačkim te talijanskim jezikom.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 
Suvremeno obiteljsko pravo i postupak .
Evidence in Civil Law – Croatia .
Postupak pred trgovačkim sudovima. Trgovački statusni parnični postupci .
UZDRŽAVANJE DJECE. Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu .
 
  Uredničke knjige
 
Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka; Aras, Slađana (ur.).
 
  Poglavlja u knjizi
 
Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems? // Revisiting Procedural Human Rights. Fundamentals of Civil Procedure and the Changing Face of Civil Justice / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H (ur.).
Širenje nadležnosti javnih bilježnika na području obiteljskopravnih odnosa? // Zbornik radova s III. međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Šago, Dinka ; Čizmić, Jozo ; Rijavec, Vesna ; Janevski, Arsen ; Lazić Smoljanić, Vesna ; Sesar, Milijan ; Galič, Aleš (ur.).
Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi // Zbornik radova s Međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017 / Ćurković, Marijan ; Krišto, Jakša ; Zorić, Damir (ur.).
The Main Challenges of Implementing the Procedural Rights of the Child in the Family Justice Systems of Some Southeast European Countries // The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead / Liefaard, Ton ; Sloth-Nielsen, Julia (ur.).
Taking of Evidence in Croatian Appellate Courts: Why No Fact-Finding at Second Instance? // Evidence in Contemporary Civil Procedure. Fundamental Issues in a Comparative Perspective / van Rhee, C.H ; Uzelac, Alan (ur.).
Novi pristup uređenju postupka radi razvoda braka u Hrvatskoj // Zbornik radova s međunarodnog savjetovanja Aktualnosti građanskog procesnog prava – nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća / Rijavec, Vesna ; Janevski, Arsen ; Galič, Aleš ; Čizmić, Jozo ; Lazić Smoljanić, Vesna ; Sesar, Milijan ; Šago, Dinka (ur.).
The Powers of the Appellate Court in the Context of the Effective Protection of a Child's Right to Maintenance // Nobody's Perfect. Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Odmjeravanje uzdržavanja uz izricanje mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu // Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka / Barbić, Jakša (ur.).
Zaštita osobnih prava i dobrobiti djeteta u središtu nacionalnog, europskog i međunarodnog interesa // Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta. Interdisciplinarni, komparativni i međunarodni osvrti / Rešetar, Branka ; Aras, Slađana (ur.).
Arbitrabilnost obiteljskopravnih sporova // Liber amicorum Mihajlo Dika : zbornik radova u čast 70. rođendana prof. dr. sc. Mihajla Dike / Uzelac, Alan ; Garašić, Jasnica ; Maganić, Aleksandra (ur.).
The State Attorney - Attorney for the State? // The Landscape of the Legal Professions in Europe and the USA: Continuity and Change / Uzelac, Alan ; van Rhee, C.H. (ur.).
Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika u vezi s određivanjem uzdržavanja // Imovinskopravni aspekti razvoda braka - hrvatski, europski i međunarodni kontekst / Rešetar, Branka ; Župan, Mirela (ur.).
Postupovna sposobnost djece u obiteljskim statusnim izvanparničnim stvarima // Zbornik radova povodom 20. godišnjice Konvencije o pravima djeteta / Ceranić, Vedran (ur.).
Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima // Dijete i pravo / Rešetar, Branka (ur.).
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 
Marginalije uz (međunarodnu) nadležnost u predmetima o roditeljskoj skrbi. // Pravni vjesnik. 33 (2017) , 1; 51-71 (prethodno priopćenje, znanstveni).
Revizija Briselske uredbe II bis o nadležnosti, priznanju i ovrsi u bračnim predmetima i predmetima roditeljske odgovornosti: novi izazovi pred državama članicama. // Revija za pravo i ekonomiju. 18 (2017) , 1; 138-162 (članak, znanstveni).
O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – I. dio. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 6; 22-33 (pregledni rad, znanstveni).
O djelovanju Centra za posebno skrbništvo: rezultati, dvojbe i perspektiva – II. dio. // Hrvatska pravna revija. 17 (2017) , 7-8; 16-25 (pregledni rad, znanstveni).
O nekim pitanjima uz ovrhu na novčanoj tražbini po računu. // Pravo u gospodarstvu. 55 (2016) , 6; 777-816 (članak, znanstveni).
Suradnja centra za socijalnu skrb i suda u obiteljskim sudskim postupcima – novo hrvatsko obiteljskopravno uređenje. // Pravni zapisi. 5 (2014) , 2; 534-572 (članak, znanstveni).
Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (I. dio). // Pravo u gospodarstvu. 53 (2013) , 4; 913-932 (članak, znanstveni).
Subjekti postupka u sporovima unutar trgovačkog društva (II. dio). // Pravo u gospodarstvu. 53 (2013) , 5; 935-952 (članak, znanstveni).
Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth. The Example of Croatian Legal Aid System. // Strani pravni život. 3 (2012) ; 292-303 (članak, znanstveni).
Marginalije uz uređenje alimentacijskih procedura u hrvatskom i makedonskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 275-314 (članak, znanstveni).
Subjekti alimentacijskog postupka u hrvatskom i makedonskom pravu. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 2; 315-346 (članak, znanstveni).
Donošenje kontumacijskih presuda u sporovima o uzdržavanju djece. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 1; 255-314 (članak, znanstveni).
Aktualni trendovi mirnog rješavanja sporova u Hrvatskoj: dosezi i ograničenja. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 60 (2010) , 3; 1265-1308 (članak, znanstveni).
Centar za socijalnu skrb u ulozi stranke i umješača (intervenijenta) u statusnim i alimentacijskim postupcima. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 59 (2009) , 2-3; 473-527 (članak, znanstveni).
Dispozitivne presude u sporovima o uzdržavanju djece. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 30 (2009) , 2; 886-919 (izvorni, znanstveni).
Korupcija. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 41 (2007) ; 25-59 (članak, znanstveni).
Silovanje. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 39 (2005) ; 29-45 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 
O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova. // Pravo i porezi. 2 (2017) (2017) ; 65-71 (članak, ostalo).
Što je novo u ovrsi na plaći te novčanoj tražbini po računu?. // Radno pravo. 10 (2017) , 10; 18-26 (članak, ostalo).
(Procesno)pravne posljedice privremene obustave izvršenja pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na osnovi Obiteljskog zakona. // Pravo i porezi. 2 (2015) ; 49-55 (članak, ostalo).
Što donosi novi Obiteljski zakon. // Pravo i porezi. 11 (2015) ; 22-30 (članak, ostalo).
Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku. // Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja. 48 (2015) , 97; 57-79 (članak, ostalo).
Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (I.). // Pravo i porezi. 9 (2014) ; 48-59 (članak, ostalo).
Novi Obiteljski zakon - uređenje imovinskih odnosa unutar obitelji (II.). // Pravo i porezi. 10 (2014) ; 43-55 (članak, ostalo).
Sudski postupak u individualnim radnim sporovima. // Pravo i porezi. 2 (2014) ; 42-54 (članak, ostalo).
Arbitrability ratione materiae and ratione personae in Post-Yugoslav Countries. // Croatian Arbitration Yearbook. 19 (2012) ; 115-149 (članak, stručni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 
Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu // Zbornik radova 2. Međunarodne konferencije transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb. Transportno pravo ususret budućnosti / Ćorić, Dorotea ; Radionov, Nikoleta ; Čar, Aleksandra (ur.).
Novi prilog mirnom rješavanju sporova u Hrvatskoj // Zbornik radova s II. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća" / Rijavec, Vesna ; Janevski, Arsen ; Galič, Aleš ; Čizmić, Jozo ; Lazić Smoljanić, Vesna ; Sesar, Milijan ; Šago, Dinka (ur.).
Primjena Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: stvarnost ili utopija? // Zbornik radova II. Međunarodne konferencije Bosna i Hercegovina i euroatlantske integracije. Trenutni izazovi i perspektive.
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 
Moderne dvojbe oko procesne (re)forme // .
Dejudicialisation of Consensual Divorce? // .
Privremeni zastupnik ili posebni skrbnik: što donosi ObZ? // .
Obiteljska medijacija kao novi način rješavanja obiteljskih sporova // .
Uvod u principe rada pravnih klinika // .
Main challenges of Implementing the procedural rights of the child in southeast European judicial systems // .
Uzdržavanje djece – novo uređenje alimentacijskih postupaka // .
Sudjelovanje osoba s invaliditetom u obiteljskim te statusnim sudskim postupcima // .
Procesni aspekti zaštite dobrobiti djeteta prema novom Obiteljskom zakonu // .
Are Financial Burdens Preventing Access to Justice in Southeast European Judicial Systems? // .
Položaj djeteta u postupku prema novom Obiteljskom zakonu // .
Uloga vještaka u postupcima o poslovnoj sposobnosti te zdravlju štićenika // .
Utjecaj anticipiranih naredbi na zastupanje u sudskom postupku // .
Sudjelovanje osoba s invaliditetom u sudskom postupku te podrška pri odlučivanju // .
Procesni subjektivitet i prava djeteta // .
Preporuke za poboljšanje prijedloga Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći iz perspektive pružatelja besplatne pravne pomoći // .
The sin of evidence-taking in Croatian courts of appeal – why no fact-finding at second level of adjudication? // .
Iskustva pravnih klinika kao pružatelja pravne pomoći - Zašto se ZBPP mora promijeniti? // .
The Powers of Appellate Court in the Context of Effective Protection of Children’s Right to Maintenance // .
Iskustva Pravne klinike u Zagrebu - prije i nakon zakonskih promjena iz 2011. // .
Intentional Killing of Efficiency by Overzealousness in the Pursuit for Truth: Fulfilling Conditions for Legal Aid Under New Legal Aid Act // .
Sudska ili upravna nadležnost u obiteljskim stvarima? Pogled iz perspektive stanja u Hrvatskoj // .
Ovlasti centra za socijalnu skrb u provjeri imovinskih prilika kod određivanja uzdržavanja // .
The State Attorney - Attorney of the State? // .
Alimentacijski postupci s hrvatsko - makedonskim obilježjem // .
Načelo saslušanja stranaka u obiteljskim adhezijskim oficijelnim postupcima // .
Development of Family law ; Is transition completed? // .
 
  Disertacije
 
Postupci u sporovima o uzdržavanju djece / doktorska disertacija.
 
  Diplomski radovi
 
Postupak odlučivanja o zahtjevu za azil / diplomski rad.
 
  Druge vrste radova
 
Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia, 2017. (bibliografija).
Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia, 2016. (bibliografija).
Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia, Vol. 6 (2016), No. 2. (bibliografija).
Bibliographie / Bibliography, Republika Hrvatska / Croatia, 2015. (bibliografija).
Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia, Vol. 3 (2013), No. 1. (bibliografija).
Bibliographie / Bibliography, Hrvatska / Croatia, Vol. 3 (2013), No. 2. (bibliografija).
C.H. (Remco) van Rhee, Alan Uzelac (ur.): Građansko pravosuđe između učinkovitosti i kvalitete: od ius commune do CEPEJ-a (prikaz knjige), 2008. (prikaz knjige).
 
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana