Studijski centar socijalnog rada
10. 6. 2014. u 09:38

Natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij „Obiteljska medijacija“ ...........

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PRAVNI FAKULTET U ZAGREBU

STUDIJSKI CENTAR SOCIJALNOG RADA

 

raspisuje

 

N A T J E Č A J
 

za upis polaznika

II. generacije studenata na Poslijediplomski specijalistički studij „Obiteljska medijacija“ u listopadu 2014. godine.

 

  1. Uvjeti za upis

Pravo upisa ima osoba koja ima završen diplomski studij socijalnog rada ili socijalne politike, prava, psihologije ili edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje magistra struke odnosno završeni sveučilišni studij socijalnog rada, prava, psihologije ili edukacijsko rehabilitacijskih znanosti i stečeno zvanje diplomiranog socijalnog radnika, diplomiranog pravnika, profesora psihologije ili profesora defektologije (edukatora-rehabilitatora, socijalnog pedagoga, logopeda). Iznimno, studij mogu upisati i osobe koje su završile drugi sveučilišni studij pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom o poslijediplomskim studijima. Od pravnika, psihologa i edukatora/rehabilitatora se prije početka drugog semestra očekuje polaganje ispita razlike.

Polaznik mora imati aktivno znanje engleskog jezika i tri godine radnog iskustva (iznimno manje uz preporuku jednog sveučilišnog nastavnika i posebno obrazloženje u eseju).
 

Broj upisnih mjesta

Broj upisnih mjesta je: 32

U slučaju većeg broja kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete i budu uspješni na intervjuu, prednost imaju polaznici s višom prosječnom ocjenom te više radnog iskustva relevantnog za područje studija. Ako se upiše manje od 16 studenata studij zadržava pravo odgode početka nastave do upisa dovoljnog broja studenata.

 

  1. Školarina

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

 

4. Rokovi za prijavu na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se najkasnije do 15. srpnja 2014. na adresu: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada, Nazorova 51, 10000 Zagreb s naznakom: za poslijediplomski studij „Obiteljska medijacija“

 

Uz prijavu obvezno priložiti:

  1. Izvornik ili ovjerenu presliku diplome ili potvrdu o završenom studiju
  2. Ispis kolegija i ocjena postignutih tijekom studija
  3. Životopis s opisom stručne aktivnosti
  4. Esej do 2500 znakova (obrazloženje interesa za upis i ciljevi profesionalnog razvoja)
  5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja propisanih Pravilnikom o poslijediplomskim studijima  Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i uvjeta navedenih u studijskom programu.

 

  1. Upis

Nakon odabira polaznika što uključuje razgovor u cilju procjene motiviranosti i komunikacijskih vještina nužnih za daljnje obrazovanje rezultat natječaja će biti dostupan na mrežnim stranicama specijalističkog studija u rujnu 2014.

 

  1. Informacije o studiju

Studijski program i informacije o studiju dostupni su na mrežnim stranicama

http://www.pravo.unizg.hr/scsr/poslijediplomski/poslijediplomski_studij_iz_socijalnog_rada/specijalisticki_studij_iz_obiteljske_medijacije,

te putem telefona broj: 01 4895 806 i e-mail adrese: obiteljska.medijacija@pravo.hr

 

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta u Zagrebu, te u Večernjem listu od 10.6.2014..

Karmela Pižeta
Poslijediplomski studiji

Ovdje se nalaze informacije o poslijediplomskim studijima na Studijskom centru socijalnog rada.


* Specijalistički studiji:

 

* Sveučilišni (doktorski) studiji:


Tekućim informacijama i obavijestima  kao i važećim informacijama u literaturi možete pristupiti prateći link ili birajući naziv studija na izborniku s lijeve strane.


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana