Studijski centar socijalnog rada
15. 11. 2013. u 09:52

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet u Zagrebu

 

 

            Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

 

objavljuje

 

 

n a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

iz socijalnog rada i socijalne politike

te specijalističke poslijediplomske studije

 

 

            Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, u trajanju od šest semestara, izvodi se sa smjerovima:

 • socijalni rad
 • socijalna politika

 

 

Specijalistički poslijediplomski studiji, u trajanju od četiri semestra

 1. Psihosocijalni pristup u socijalnom radu
 2. Socijalna politika
 3. Socijalni rad i razvoj zajednice

 

 

            Na studij se ima pravo upisati:

 

 • osoba koja je završila sveučilišni dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi sveučilišni dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
 • osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno diplomski sveučilišni studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalnog rada, odnosno  magistra socijalne politike;
 • osoba koja je završili sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja. Za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 60 ECTS-a – za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij, odnosno ne većem od 30 ECTS bodova za specijalističke poslijediplomske studije.

 

 

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2013/14. godine.

 

Školarina za poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iznosi 10.200,00 kuna po semestru, a za specijalističke poslijediplomske studije 8.500,00 kuna po semestru. Za zainteresirane pristupnike postoji mogućnost kreditiranja školarine.

 

Prijave se primaju do 31.12. 2013. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

 

            Uz prijavu na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij je obvezno priložiti:

 

 • životopis s opisom stručne i znanstvene aktivnosti
 • domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)
 • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
 • potvrde ili izjava o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika te pasivnom znanju drugoga svjetskog jezika, s time da jedan od ta dva jezika mora biti engleski,
 • preporuku dva sveučilišna nastavnika s diplomskog studija,
 • prosjek ocjena u diplomskom studiju od najmanje 3,5 ili dokaz o objavljenom jednom znanstvenom radu ili dva stručna rada.
 • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja
 • motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog znanstvenog interesa u polju socijalnih djelatnosti.

 

Uz prijavu na poslijediplomske specijalističke studije je obvezno priložiti:

 • naznaku specijalističkog studij na koji se kandidat prijavljuje
 • životopis s opisom stručne aktivnosti
 • domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)
 • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
 • izjava o aktivnom znanju jednoga svjetskog jezika
 • izjavu o prihvaćanju uvjeta studiranja

 

Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od  30 dana po zaključenju natječaja.

 

Upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij za pristupnike koji su završili poslijediplomski specijalistički studij odnosno sveučilišni poslijediplomski znanstveni (magistarski) studij reguliran je Pravilnikom o poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

Studijski programi i izvedbeni planovi poslijediplomskih studija objavljeni su na web stranici www.pravo.hr

 

Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail ivana.zimbrek@pravo.hr (tajnica poslijediplomskih studija iz socijalnih djelatnosti) odnosno na telefon 4895 804.  Ili na e-mail  tajnistvo@pravo.hr odnosno na telefon broj 4564 302.

          

Karmela Pižeta
Poslijediplomski studiji

Ovdje se nalaze informacije o poslijediplomskim studijima na Studijskom centru socijalnog rada.


* Specijalistički studiji:

 

* Sveučilišni (doktorski) studiji:


Tekućim informacijama i obavijestima  kao i važećim informacijama u literaturi možete pristupiti prateći link ili birajući naziv studija na izborniku s lijeve strane.


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana