Studijski centar socijalnog rada
21. 9. 2012. u 12:46
Obavijest
 
            Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa svojom odlukom od 2. kolovoza 2012., u akademskoj 2012/13. godini u cijelosti subvencionira participaciju u troškovima studija redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija, diplomskih sveučilišnih studija, i stručnih studija na ovom fakultetu koji su tijekom akademske 2011/12 godine, najkasnije do kraja upisnog roka u akademsku 2012/13. godinu, stekli najmanje 55 ECTS bodova. Studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem višim od 60 posto, ovo pravo ostvaruju ako su u tom vremenu stekli najmanje 30 ECTS bodova.
 
Sve prethodno donesene odluke Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primijenit će se na studenta ako su povoljnije za njega.     
Karmela Pižeta
Poslijediplomski studiji

Ovdje se nalaze informacije o poslijediplomskim studijima na Studijskom centru socijalnog rada.


* Specijalistički studiji:

 

* Sveučilišni (doktorski) studiji:


Tekućim informacijama i obavijestima  kao i važećim informacijama u literaturi možete pristupiti prateći link ili birajući naziv studija na izborniku s lijeve strane.


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana