Studijski centar socijalnog rada
4. 10. 2010. u 09:52

 

Obavijest studentima poslijediplomskih (magistarskih) studija
 
            Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te magistarski rad izraditi i obraniti najkasnije do 31. prosinca 2011.
            U izuzetno opravdanim slučajevima Vijeće poslijediplomskih studija može studentima poslijediplomskih znanstvenih studija za stjecanje magisterija znanosti odobriti dovršetak studija, uključujući i izradu i obranu magistarskog rada, i nakon 31. prosinca 2011.
 
 
Obavijest o roku za obranu doktorskih disertacija izvan doktorskih studija
 
            Osobe kojima je u skladu sa Zakonom o visokim učilištima te prijelaznim odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bilo odobreno stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, imaju pod tim uvjetima pravo obraniti doktorsku disertaciju te steći doktorat znanosti do zaključno 15. kolovoza 2010. 
            Osobe koje u tom roku ne završe, odnosno ne obrane doktorsku disertaciju, imat će pravo upisati se na doktorski studij te, po njegovu završetku, izraditi i braniti doktorsku disertaciju.
Karmela Pižeta
Poslijediplomski studiji

Ovdje se nalaze informacije o poslijediplomskim studijima na Studijskom centru socijalnog rada.


* Specijalistički studiji:

 

* Sveučilišni (doktorski) studiji:


Tekućim informacijama i obavijestima  kao i važećim informacijama u literaturi možete pristupiti prateći link ili birajući naziv studija na izborniku s lijeve strane.


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana