Studijski centar socijalnog rada
Obavijesti

Natječaj za upis polaznika na Poslijediplomski specijalistički studij „Obiteljska medijacija“ ...........

Karmela Pižeta


21. 9. 2012. u 12:46
Obavijest
 
            Vlada Republike Hrvatske, u skladu sa svojom odlukom od 2. kolovoza 2012., u akademskoj 2012/13. godini u cijelosti subvencionira participaciju u troškovima studija redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija socijalnog rada, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog pravnog studija, diplomskih sveučilišnih studija, i stručnih studija na ovom fakultetu koji su tijekom akademske 2011/12 godine, najkasnije do kraja upisnog roka u akademsku 2012/13. godinu, stekli najmanje 55 ECTS bodova. Studenti s utvrđenim tjelesnim oštećenjem višim od 60 posto, ovo pravo ostvaruju ako su u tom vremenu stekli najmanje 30 ECTS bodova.
 
Sve prethodno donesene odluke Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu primijenit će se na studenta ako su povoljnije za njega.     
Karmela Pižeta

 

Obavijest studentima poslijediplomskih (magistarskih) studija
 
            Studenti upisani na sveučilišne poslijediplomske znanstvene studije za stjecanje magisterija znanosti imaju pravo studij dovršiti, te magistarski rad izraditi i obraniti najkasnije do 31. prosinca 2011.
            U izuzetno opravdanim slučajevima Vijeće poslijediplomskih studija može studentima poslijediplomskih znanstvenih studija za stjecanje magisterija znanosti odobriti dovršetak studija, uključujući i izradu i obranu magistarskog rada, i nakon 31. prosinca 2011.
 
 
Obavijest o roku za obranu doktorskih disertacija izvan doktorskih studija
 
            Osobe kojima je u skladu sa Zakonom o visokim učilištima te prijelaznim odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju bilo odobreno stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskog studija, imaju pod tim uvjetima pravo obraniti doktorsku disertaciju te steći doktorat znanosti do zaključno 15. kolovoza 2010. 
            Osobe koje u tom roku ne završe, odnosno ne obrane doktorsku disertaciju, imat će pravo upisati se na doktorski studij te, po njegovu završetku, izraditi i braniti doktorsku disertaciju.
Karmela Pižeta

Poslijediplomski studiji

Ovdje se nalaze informacije o poslijediplomskim studijima na Studijskom centru socijalnog rada.


* Specijalistički studiji:

 

* Sveučilišni (doktorski) studiji:


Tekućim informacijama i obavijestima  kao i važećim informacijama u literaturi možete pristupiti prateći link ili birajući naziv studija na izborniku s lijeve strane.


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana