prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc.
Leo Cvitanović

Leo Cvitanović redoviti je profesor na Katedri za kazneno pravo. Suradnik je odnosno nastavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1991. godine (u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran 2012. godine). Sudjelovao u projektu izrade novog hrvatskog kaznenog i prekršajnog zakonodavstva. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP), Svjetskog viktimološkog društva (WSV).

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo; Novoselec, Petar; Carić, Ante; Derenčinović, Davor; Bojanić, Igor; Josipović, Ivo; Šuperina, Marijan; Kokić, Ira; Grozdanić, Velinka; Šeparović, Zvonimir.
Rječnik kaznenog prava. I izdanje. .
Zagreb : Masmedia, 2002 (rječnik).

2. Cvitanović, Leo.
Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu .
Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznenopravne znanosti i praksu, 1999 (monografija).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Leo Cvitanović.
Moć nadzora: kriminalnopolitičke i kaznenopravne implikacije tehnologijsko-informacijkog iskoraka 21. stoljeća // Liber Amicorum - Zvonimir Šeparović (Od kaznenog prava do viktimologije) / Prof. dr. sc. Ksenija Turković et al. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2009. Str. 39-58.

2. Cvitanović, Leo et al.
Pravni leksikon (kaznenopravni pojmovi) // Pravni leksikon / Pezo, Vladimir (ur.).
Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2007. Str. 224-228.

3. Cvitanović, Leo et al.
Leksikon radija i televizije (kaznenopravni pojmovi) // Leksikon radija i televizije / Novak, Božidar (ur.).
Zagreb : Masmedia, HRT, LZ Miroslav Krleža, 2006. Str. 1-790.
 
  Udžbenici i skripta
 

1. Cvitanović, Leo; Derenčinović, Davor; Turković, Ksenija; Munivrana Vajda, Maja; Dragičević Prtenjača, Marta; Maršavelski, Aleksandar; Roksandić Vidlička, Sunčana.
Kazneno pravo: posebni dio .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2018.

2. Horvatić, Željko, Derenčinović, Davor, Cvitanović, Leo.
Kazneno pravo - opći dio II .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2017.

3. Horvatić, Željko; Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo.
Kazneno pravo - opći dio I .
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2016.

4. Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo; Munivrana Vajda, Maja; Turković, Ksenija.
Posebni dio kaznenog prava / Derenčinović, Davor (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.

5. Derenčinović, Davor; Novoselec, Petar; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2011.

6. Novoselec, Petar; Derenčinović, Davor; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Kurtović, Anita; Bojanić, Igor; Grozdanić, Velinka.
Posebni dio kaznenog prava / Novoselec, Petar (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2007.

7. Horvatić, Željko; Cvitanović, Leo.
Politika suzbijanja kriminaliteta / Kovačić, Zlatko (ur.).
Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1999.

8. Horvatić, Željko; Šeparović, Zvonimir; Cvitanović, Leo; Turković, Ksenija; Derenčinović, Davor; Kokić, Ira.
Kazneno pravo, posebni dio / Andrašić, Stjepan (ur.).
Zagreb : Masmedia, 1999.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Cvitanović, Leo; Pastović, Dunja.
Opchinska naredba od zlocsinstavah i njihovih pedepsah iz 1788. kao kaznenopravni izvor u Hrvatskoj i Slavoniji: sustav kazni i pravila o njihovom izricanju. // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 39 (2018) , 2; 857-896 (prethodno priopćenje, znanstveni).

2. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Uz problematiku sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 19 (2012) , 2; 891-915 (izvorni rad, znanstveni).

3. Cvitanović, Leo; Petković, Tonći.
Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu. // Hrvatska pravna revija. 12 (2012) , 7-8; 47-60 (pregledni rad, znanstveni).

4. Cvitanović, Leo.
Fragmenti promišljanja svrhe kažnjavanja u filozofiji, kaznenopravnoj znanosti, kaznenom zakonodavstvu i sustavu izvršenja kazne oduzimanja slobode 20. stoljeća. // Treća program Hrvatskog radija. 22 (2011) , 78-79; 298-314 (izvorni rad, znanstveni).

5. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Prvi pogled na uvjetnu osudu u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 2; 755-778 (pregledni rad, znanstveni).

6. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njene revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 18 (2011) , 1; 83-111 (pregledni rad, znanstveni).

7. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Aktualna pitanja problematike uvjetne osude u hrvatskom kazneom zakonodavstvu. // Pravni vjesnik. 27 (2011) , 3-4; 41-67 (izvorni rad, znanstveni).

8. Cvitanović, Leo.
Kažnjavanje i moć nadzora. // Treći program Hrvatskog radija. 76 (2010) ; 125-166 (izvorni rad, znanstveni).

9. Cvitanović, Leo.
Power of surveillance - implications of tehnological and information step forward in the 21st century on criminal policy and criminal law. // Godišnjak Hrvatske akademije pravnih znanosti. 1 (2010) , 1; 147-160 (izvorni, znanstveni).

10. Cvitanović, Leo; Mršić, Gordana.
Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela - pregled problematike i aktualna pitanja. // Hrvatska pravna revija. 10 (2010) , 1-2; 75 ; 73-87 ; 83 (pregledni rad, znanstveni).

11. Cvitanović, Leo; Glavić, Ivan.
Zlouporaba čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 1; 88-104 (pregledni rad, znanstveni).

12. Cvitanović, Leo.
Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 14 (2007) , 2; 969-998 (izvorni rad, znanstveni).

13. Cvitanović, Leo.
Aktualna problematika zastare u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 13 (2006) , 2; 505-522 (izvorni rad, znanstveni).

14. Cvitanović, Leo.
Sustav propisivanja kazne zatvora u Kaznenom zakonu i Kaznenom zakoniku (de lege lata i de lege ferenda). // Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 25 (2004) , 2; 463-481 (pregledni rad, znanstveni).

15. Cvitanović, Leo.
Represivni sadržaji u novom hrvatskom prijestupovnom i prekršajnom pravu. // Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu. 8 (2001) , 1; 57-88 (članak, znanstveni).

16. Cvitanović, Leo.
Policija i krivični postupak (prema engl. zakonu iz 1984.). // Policija i sigurnost. 4 (1995) , 1-2; 40-62 (pregledni rad, znanstveni).

17. Cvitanović, Leo.
Nekoliko riječi o povratu u aktualnom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu. // Policija i sigurnost. 3 (1994) , 2; 170-194 (pregledni rad, znanstveni).

18. Cvitanović, Leo.
Kritički o nekim pojmovima iz materije suizvršilaštva i suučesništva. // Policija i sigurnost. 1 (1992) , 1-2; 30-46 (pregledni rad, znanstveni).

19. Cvitanović, Leo.
Međunarodna policijska suradnja. // Policija i sigurnost. 1 (1992) , 3; 186-206 (pregledni rad, znanstveni).

20. Cvitanović, Leo.
Kontrola zakonitosti postupanja policije u svezi s kaznenim postupkom. // Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova. 39 (1991) , 4-5; 270 ; 332-281 ; 344 (pregledni rad, znanstveni).

21. Cvitanović, Leo; Makra, Andrija; Dujmović, Zvonimir.
Viktimologija i društvena samozaštita s posebnim osvrtom na silovanje. // Naša zakonitost. 39 (1985) , 5-6; 590-599 (pregledni rad, znanstveni).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Dragičević, Dražen; Cvitanović, Leo; Bojanić, Igor.
„Informacijsko-komunikacijska (IC) tehnologija u kontekstu moderne politike suzbijanja kriminala (kazna, nadzor i 'Novus ordo seclorum') // Zbornik radova Društvo i tehnologija 2012 – Dr. Juraj Plenković, Zagreb, Hrvatsko komunikološko društvo / Croatian Communication Association.
2012. 106-115 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova
 

1. Radić, Ivana.
Sustav maloljetničkih sankcija / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 6. 10. 2016., 473. str. Voditelj: Cvitanović, Leo.