prof. dr. sc. Leo Cvitanović
prof. dr. sc.
Leo Cvitanović

Leo Cvitanović redoviti je profesor na Katedri za kazneno pravo. Suradnik je odnosno nastavnik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1991. godine (u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika te znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran 2012. godine). Sudjelovao u projektu izrade novog hrvatskog kaznenog i prekršajnog zakonodavstva. Član je Akademije pravnih znanosti Hrvatske, Hrvatskog udruženja za kaznene znanosti i praksu, Međunarodnog udruženja za kazneno pravo (AIDP), Svjetskog viktimološkog društva (WSV).

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1989

Godina magistriranja: 1993

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1989

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
01/4890 207
Adresa:
Gundulićeva 10, soba Gundulićeva 10, soba 16/I
Katedra/služba:
Kazneno pravo
Konzultacije:

petak, 10:00 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Nezastarijevanje ratnog profiterstva u raljama načela zakonitosti, pravednosti i učinkovitosti

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Dragičević Prtenjača, Marta
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Opchinska naredba od zlocsinstavah i njihovih pedepsah iz 1788. kao kaznenopravni izvor u Hrvatskoj i Slavoniji: sustav kazni i pravila o njihovom izricanju

Cvitanović, Leo ; Pastović, Dunja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Kazneno pravo: posebni dio

Cvitanović, Leo ; Derenčinović, Davor ; Turković, Ksenija ; Munivrana Vajda, Maja ; Dragičević Prtenjača, Marta ; Maršavelski, Aleksandar ; Roksandić Vidlička, Sunčana
Ostalo, 2018.

Kazneno pravo - opći dio II

Horvatić, Željko, Derenčinović, Davor, Cvitanović, Leo
Udžbenik, 2017.

Kazneno pravo - opći dio I

Horvatić, Željko ; Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo
Udžbenik, 2016.

Posebni dio kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo ; Munivrana Vajda, Maja ; Turković, Ksenija
Ostalo, 2013.

Terorizam i materijalnopravni izvori njegovih inkriminacija u kaznenom pravu

Cvitanović, Leo ; Petković, Tonći
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Hrvatska pravna revija

Uz problematiku sigurnosne mjere zabrane pristupa internetu

Cvitanović, Leo ; Glavić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2012.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

„Informacijsko-komunikacijska (IC) tehnologija u kontekstu moderne politike suzbijanja kriminala (kazna, nadzor i 'Novus ordo seclorum')

Dragičević, Dražen ; Cvitanović, Leo ; Bojanić, Igor
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Društvo i tehnologija 2012 – Dr. Juraj Plenković, Zagreb, Hrvatsko komunikološko društvo / Croatian Communication Association

Fragmenti promišljanja svrhe kažnjavanja u filozofiji, kaznenopravnoj znanosti, kaznenom zakonodavstvu i sustavu izvršenja kazne oduzimanja slobode 20. stoljeća

Cvitanović, Leo
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Treća program Hrvatskog radija

Aktualna pitanja problematike uvjetne osude u hrvatskom kazneom zakonodavstvu

Cvitanović, Leo ; Glavić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2011.
Pravni vjesnik

Kritički o pojedinim aspektima problematike uvjetne osude i nužnost njene revitalizacije u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Cvitanović, Leo ; Glavić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Prvi pogled na uvjetnu osudu u novom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Cvitanović, Leo ; Glavić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Posebni dio kaznenog prava

Derenčinović, Davor ; Novoselec, Petar ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Kurtović, Anita ; Bojanić, Igor ; Grozdanić, Velinka
Ostalo, 2011.

Zakonska i sudska politika kažnjavanja počinitelja kaznenih djela - pregled problematike i aktualna pitanja

Cvitanović, Leo ; Mršić, Gordana
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Hrvatska pravna revija

Power of surveillance - implications of tehnological and information step forward in the 21st century on criminal policy and criminal law

Cvitanović, Leo
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Godišnjak Hrvatske akademije pravnih znanosti

Kažnjavanje i moć nadzora

Cvitanović, Leo
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Treći program Hrvatskog radija

Zlouporaba čeka i kreditne kartice u hrvatskom pozitivnom kaznenom pravu

Cvitanović, Leo ; Glavić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Hrvatska pravna revija

Moć nadzora: kriminalnopolitičke i kaznenopravne implikacije tehnologijsko-informacijkog iskoraka 21. stoljeća

Leo Cvitanović
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zaštita industrijskog vlasništva - prava žiga u hrvatskom kaznenom pravu i praksi

Cvitanović, Leo
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Pravni leksikon (kaznenopravni pojmovi)

Cvitanović, Leo et al.
Poglavlja u knjigama, 2007.

Posebni dio kaznenog prava

Novoselec, Petar ; Derenčinović, Davor ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Kurtović, Anita ; Bojanić, Igor ; Grozdanić, Velinka
Ostalo, 2007.

Leksikon radija i televizije (kaznenopravni pojmovi)

Cvitanović, Leo et al.
Poglavlja u knjigama, 2006.

Aktualna problematika zastare u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Cvitanović, Leo
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Sustav propisivanja kazne zatvora u Kaznenom zakonu i Kaznenom zakoniku (de lege lata i de lege ferenda)

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Rječnik kaznenog prava. I izdanje.

Horvatić, Željko ; Cvitanović, Leo ; Novoselec, Petar ; Carić, Ante ; Derenčinović, Davor ; Bojanić, Igor ; Josipović, Ivo ; Šuperina, Marijan ; Kokić, Ira ; Grozdanić, Velinka ; Šeparović, Zvonimir
Autorske knjige, 2002.

Represivni sadržaji u novom hrvatskom prijestupovnom i prekršajnom pravu

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 2001.
Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu

Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu

Cvitanović, Leo
Autorske knjige, 1999.

Politika suzbijanja kriminaliteta

Horvatić, Željko ; Cvitanović, Leo
Ostalo, 1999.

Kazneno pravo, posebni dio

Horvatić, Željko ; Šeparović, Zvonimir ; Cvitanović, Leo ; Turković, Ksenija ; Derenčinović, Davor ; Kokić, Ira
Ostalo, 1999.

Policija i krivični postupak (prema engl. zakonu iz 1984.)

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 1995.
Policija i sigurnost

Nekoliko riječi o povratu u aktualnom hrvatskom kaznenom zakonodavstvu

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 1994.
Policija i sigurnost

Međunarodna policijska suradnja

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
Policija i sigurnost

Kritički o nekim pojmovima iz materije suizvršilaštva i suučesništva

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 1992.
Policija i sigurnost

Kontrola zakonitosti postupanja policije u svezi s kaznenim postupkom

Cvitanović, Leo
Znanstveni i pregledni radovi, 1991.
Priručnik za stručno obrazovanje radnika unutarnjih poslova

Viktimologija i društvena samozaštita s posebnim osvrtom na silovanje

Cvitanović, Leo ; Makra, Andrija ; Dujmović, Zvonimir
Znanstveni i pregledni radovi, 1985.
Naša zakonitost