izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
izv. prof. dr. sc.
Ivan Milotić

Ivan Milotić (r. 1982.) školovao se u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa summa cum laude (2006.) kao najbolji student u generaciji, gdje je i doktorirao na Poslijediplomskom studiju iz gradanskopravnih i obiteljskopravne znanosti (2012.).

Predsjednik je Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu u koji je izabran zbog izvrsnosti u nomotehnici. Član je Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Bio je član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (2017.-2020.). Član je Pravne komisije COMECE (Komisija biskupskih konferencija Europske unije). Supredsjedatelj je Mješovite komisije Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za pravna pitanja.

Glavni je urednik časopisa “Pravo i porezi” gdje vodi stalne rubrike „Novi zakoni“ i „Jezik u pravu“. Stalni je suradnik časopisa “Računovodstvo, revizija i financije” i urednik pravnih izdanja RRiF-a. Bio je glavni urednik časopisa „Ceste i mostovi“. Urednik je nakladničke cjeline Histria Christiana historico-iuridica. Pokretač je i jedan od voditelja međunarodnog pravnog (civilističkog i kanonističkog) i povijesnog znanstvenog skupa „Motovunski kolokvij“ te međunarodnog znanstvenog skupa iz građanskog procesnog prava „In memoriam Srećko Zuglija“.

Bio je voditelj znanstvenog projekta pravne, povijesne, ampelografske i enološke argumentacije hrvatske pozicije u prijeporu i sporu oko naziva vina i sorte teran (2016.-2017.) koji je za Republiku Hrvatsku (i vinare iz Hrvatske Istre) s uspjehom okončan odlukom Suda Europske unije.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon 73 godine obnovio je studiranje kanonskog i civilnog prava u njihovom prožimanju (2019.).

Godine 2021. rimski prvosvećenik Franjo za pravne zasluge učinjene Svetoj Stolici i promicanje kanonskopravne znanosti u Republici Hrvatskoj te obnovu kolegija o prožimanju kanonskog i civilnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu dodijelio mu je Odlikovanje Reda svetog Grgura Velikog i pripadajući status viteza (državno odlikovanje Svete Stolice).

Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2003./2004.). Laureat je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2009.). Dobitnik je Priznanja Hrvatskog kanonističkog društva  za znanstveni doprinos proučavanju odnosa Crkve i države te kanonskoga prava (2015.). Knjiga „Mletačko-austrijska granica u Istri / Il confine veneto-austriaco in Istria“ čiji je suautor dobila je Nagradu Hrvatskog muzejskog društva za 2017. godinu za najuspješniji znanstveno-istraživački projekt koji je rezultirao objavom knjige.

Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka te dvije knjige iz građanskog, trgovačkog i upravnog prava te nomotehnike i jezika u pravu. Autor je šezdesetak znanstvenih radova i više knjiga iz kanonskog, crkvenog (ius ecclesiasticum), rimsko-kanonskog i rimskog prava. Urednik je više od 20 zbornika radova i knjiga. Recenzirao je više od 70 znanstvenih članaka i knjiga.

Priredio je prijevode (s latinskog, grčkog i istro-mletačkog) i komentare Milanskog edikta (313. g.), Motovunskog statuta (XII. st. – 1507. g.), Momjanskog kapitulara (1521. g.), Tridentskog pravorijeka (1535. g.) i Vrsarskog statuta (1609. – 1768. g.).

Vodio je desetak višegodišnjih znanstveno-istraživačkih projekata.

Svojim radovima (knjigama i člancima) dao je doprinos poznavanju povijesti i kulture Istre te Crkve u Istri i afirmaciji zaštićenih oznaka izvornosti za tradicijske proizvode s područja Istre.

Od 2013. g. u sklopu radionice „Akademsko pisanje“ za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu kontinuirano održava predavanja na temu „Citiranje“. Održao je brojna predavanja kojima se popularizira znanost.

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Crimina protiv spolnog morala u vrsarskoj pravnoj zbirci: kanonska narav i rimski uzori (idejni temelji u rimskom pravu)

Jaramaz Reskušić Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2022.

Etnička linija kao kriterij međudržavnog razgraničnja u Istri u prvoj polovici 20. stoljeća

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Proces protiv Dilette. U prožimanju rimskog, kanonskog, običajnog i mletačkog prava

Milotić, Dunja ; Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2022.

Case against Diletta. On the intersection of Roman, Canon, Customary and Venetian law

Milotić, Dunja ; Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2022.

Seoske zajednice na Ćićariji kao vlasnici seoskih dobara

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2022.

Crimina protiv spolnog morala u vrsarskoj pravnoj zbirci kanonska narav i rimski uzori (Kanonska pravila kao izvor statutarnog prava)

Jaramaz Reskušić Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA Zagreb, 2021. urednički pročišćeni tekst sa stvarnim kazalom Nar. nov., br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21


Uredničke knjige, 2021.

Politika prema vjerskim manjinama u Hrvatskoj do predmodernoga doba

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Indicije, dokazi i dokazivanje in civilibus u rimsko-kanonskom postupku

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2021.

Islands of Exile in Roman Criminal Policy

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2021.

Arbiter of the Roman Arbitration Procedure

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Recepcija rimskog prava na glagoljici: bilježnički zapisnik o arbitraži u Mošćenicama iz 1621. godine provedenoj po uzoru iz rimskog prava (izvor, osnivanje arbitraže, izbor arbitara i spor)

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Utjecaj Rapalskog i Lateranskih ugovora na pravno uređenje u Istri i na kvarnerskim otocima

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2020.

Arbitration Agreement of 1535 between the Habsburgs and the Venetians

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

The Resolution of Boundary Disputes between the Habsburgs and the Venetians in Istria by the Arbitral Decision of 1535

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Profesionalizacija sudaca i njihove kvalitete za ius dicere u rimsko-kanonskom procesu

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Recepcija rimskog prava na glagoljici: bilježnički zapisnik o arbitraži u Mošćenicama iz 1621. godine provedenoj po uzoru iz rimskog prava (rješavanje spora)

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.

Grčko-rimsko i kanonsko pravo. Temelji pravne kulture Zapada


Uredničke knjige, 2020.

Presuda suda EU-a u vezi s kreditima austrijskih štedionica hrvatskim dužnicima

Milotić, Ivan
Stručni radovi, 2019.

Zakon o parničnom postupku


Uredničke knjige, 2019.

Slučaj Roksolanskoga kralja Rasparagana: relegatio in insulam rimskoga kaznenog prava

Jaramaz Reskušić, Ivana ; Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Arbitraža o razgraničenju Aserije i Alverije

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Habsburgovci i Istra u pravu i povijesti


Uredničke knjige, 2019.

Pravni aspekti uspostave habsburške vlasti u Istri 1374. godine

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Mons. Dragutin Nežić i istarska Crkva (1947-1984.)


Uredničke knjige, 2019.

Problematika razgraničenja između Jugoslavije i Italije od 1943. do 1947. godine te njezin utjecaj na Crkvu u Istri

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2019.

Prednosti arbitražnog rješavanja sporova u rimskom pravu

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Arbitraža po uzoru na rimsko pravo u graničnom sporu između Lovrana i Mošćenica (1646.)

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Testis unus testis nullus u rimsko-kanonskom i važećem kanonskom postupku

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Roman Arbitration: Concepts and Terminology

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Roman Arbitration: Private or Public Dispute Resolution

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Problematika patvorenja te garancije o svojstvima i kakvoći proizvodima u rimskom klasičnom pravu

Milotić, Ivan ; Tuškan, Dorotea
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.

Učinkovitost i ekonomičnost u rimsko-kanonskome postupku in civilibus s osvrtom na Statuti, et ordini da osservarsi nel castello d’Orsera e contado (1609. i 1768.)

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Intervention of Public Authorities in Arbitral Proceedings in Roman Law

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.

Historical Uniformity and Diversity of Notaries in the Shadow of Their Modern Transformation

Milotić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2018.
Conference on Transformation of Civil Justice - Unity and Diversity

Pravno uređenje piae causae u Istri vrijeme Druge austrijske uprave

Milotić, ivan
Poglavlja u knjigama, 2018.

Sententia Tridentina - pravna analiza i tumačenje / La Sentenza Tridentina - analisi giuridica e interpretazione

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Access to Justice by Means of Arbitration in Roman Law

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Uredbe i naredbe za obdržavanje u kaštelu Vrsar i njegovu kotaru : prijevod, komentar i studije

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2017.

Teran u Istri : povijesno, ampelografsko, enološko i pravno gledište : zbornik radova s motovunskog kolokvija održanog 19. studenoga 2016. u Motovunu

Milotić, Ivan et al.
Autorske knjige, 2017.

Teran in Istria : a historical, ampelographic, oenological and legal perspecitve : proceedings from the Motovun Colloquium held on 19 November 2016 in Motovun


Uredničke knjige, 2017.

Arbitration Courts and Personal Capacities of Arbitrators in Roman Law

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.

La definizione di giustizia secondo il diritto romano nel capitolare di Momiano

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2017.

Razvoj partikularne crkve i partikularnog crkvenog prava u razdoblju Rimskog Carstva do Justinijana

Milotić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Zakon u životu partikularne Crkve: VIII. međunarodni znanstveni simpozij crkvenih pravnika

ASPETTI GIURIDICI DELLA LINEA DI DEMARCAZIONE AUSTRO-VENEZIANA IN ISTRIA E SUA SOLUZIONE ARBITRALE CON LE SENTENZE TRIDENTINE

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Pravni status rimskih vojnika iz Čiriteške vale - problematika rimskog građanstva

Milotić, Ivan ; Miloš Matija
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Motovunski statut i Odluke općinskog vijeća Motovuna: prijevod, komentar i studije

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2016.

Collegia u rimskom pravu i srednjovjekovne confraternitates

Milotić, Ivan
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Motovunski kolokvij s temom Bratovštine u Motovunu i Kaldiru s pravnog, povijesnog, gospodarskog, kulturološkog i muzikološkoga gledišta

Risks Associated with Arbitration Ex Compromisso in Roman Law

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

Polygamy among soldiers in the shadow of monogamy in Roman Law

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2016.

Radni odnos i kanonski mandat u RH – u povodu jedne presude europskog suda za ljudska prava u Strassbourgu

Milotić, Ivan
Stručni radovi, 2016.

Ostvarivanje arbitražnih odluka u rimskom pravu

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.

NEW FRONTIERS. LAW AND SOCIETY IN THE ROMAN WORLD. Ed Paul J du Plessis

Milotić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Andautonia. An example of local self-government in Pannonia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.

Zakup kao oblik raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem

Milotić, Ivan ; Sadrić, Tomislav
Stručni radovi, 2015.

Nomotehnika : izrada općih akata (zakona, uredaba, pravilnika, statuta, poslovnika, odluka, naputaka, naredaba i dr.) : s praktičnim primjerima

Milotić, Ivan ; Peranić, Domagoj
Autorske knjige, 2015.

Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (I.)

Milotić, Ivan
Stručni radovi, 2015.

Zastara u obveznom pravu – praktični problemi, pitanja i odgovori (II.)

Milotić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2015.

Pravni sadržaj Milanskog edikta

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

Momjanski kapitular / Capitolare di Momiano

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2014.

Istituzioni del diritto romano nel capitolare di Momiano. La ricezione del diritto romano in Istria

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.

An outline of the arbitral procedure in roman law

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Dalibor Čepulo: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu od srednjeg vijeka do suvremenog doba

Milotić, Ivan
Drugi radovi u časopisima, 2013.

Uvod

Milotić, Ivan ; Zupanc, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Milanski edikt: prijevod, komentar i studija

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2013.

Pravno uređenje položaja sastavljača isprava te povjerenja u privatne isprave u rimskom pravu

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Exclusion of Appeals against Arbitration in Roman Law

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Značenje tajni i osobnih podataka iz civilnopravnog područja u kanonskom postupku

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Vlasništvo maslina na Lunu (otok Pag) i načelo superficies solo cedit

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.

Cestarska struka kroz perspektivu jedne prepoznatljive i bogate karijere

Milotić, Ivan ; Glad, Matija
, 2013.

Zaruke u europskoj pravnoj tradiciji do XIX. stoljeća i njihovo uređenje na hrvatskom pravnom prostoru

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2013.

Načelo savjesnosti i poštenja u hrvatskom obveznom pravu

Milotić, Ivan ; Sadrić, Tomislav
Stručni radovi, 2013.

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. - pregled novih rješenja nedorečenosti te izazova u pravnoj praksi

Milotić, Ivan
Stručni radovi, 2013.

Izmjene i dopune Zakona o zemljišnim knjigama iz 2013. – pregled novih rješenja, nedorečenosti te izazova u pravnoj praksi

Milotić, Ivan ; Peranić, Domagoj
Stručni radovi, 2013.

Načelo monogamije u europskoj (rimskoj) pravnoj tradiciji

Milotić, Ivan ; Petrinić, Tomislav
Drugi radovi u časopisima, 2012.

Vrste i funkcije arbitraže u rimskom pravu

Milotić, Ivan
Doktorske disertacije, 2012.

Roman Inscription from Materija (Istria): Legal Relations and Disputes between Local Community of Rundictes and Senator Gaius Lecanius Bassus

Milotić Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

The Pursuit for the Truth and Efficiency in Roman Arbitration Proceedings

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2012.

Pružanje pravne pomoći crkvenim sudovima - razmatranja de lege ferenda

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2012.

Importance of Time Limits in the Roman Arbitration Ex Compromisso

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.

Roman Foundations of the Arbitrator's Profession

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2011.

Roman Boundary Stones in Croatia: Legal Content and its Forms in Acts of Dispute Resolution

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2011.

Natpis Justinijanova doba iz naselja Rim (pod Ročom) o crkvenoj organizaciji: pravni i povijesni aspekt

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Life Unions of Roman Soldiers as Specific Legal Facts

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2011.

Competence of Roman Arbiter in Rendering the Decision

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.

Il sistema giuridico in Istria all'epoca dell'amministrazione francese (1806-1813) / Pravni sustav u Istri u vrijeme francuske uprave (1806.-1813.)

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Rimska cestovna baština na tlu Hrvatske

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2010.

Pravno uređenje na rimskim cestama

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Gospodarenje rimskom cestom

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Cursus publicus

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2010.

Crkva u Istri: povijesna i kulturna baština

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2010.

Oprtalj / Portole

Bradanović, Marijan ; Fachin, Niki ; Gallo, Christian ; Lay, Vladimir ; Milotić, Ivan ; Zupanc, Ivan
Autorske knjige, 2009.

Military Diplomas and the Legal Integration of the Roman Empire: Two Military Diplomas from Croatia

Karlović, Tomislav ; Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2009.

Rimska vojnička diploma iz Umaga

Milotić, Ivan
Autorske knjige, 2009.

Namet (modus) u rimskom pravu i europskim građanskopravnim sustavima

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2008.

Arbitral resolution of disputes by good man (bonus vir) in Roman law and European legal tradition

Milotić, Ivan
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Pravni aspekti natpisa iz Materije (CIL V, 698 i INSSCR. IT. X/4, 376)

Milotić, Ivan ; Petrak, Marko
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.

Legal Status of Peregrini and their Communities in Roman Histira

Milotić, Ivan
Poglavlja u knjigama, 2006.