Ivan Milotić (r. 1982.) školovao se u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji, diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa summa cum laude (2006.) kao najbolji student u generaciji, gdje je i doktorirao na Poslijediplomskom studiju iz gradanskopravnih i obiteljskopravne znanosti (2012.).

Predsjednik je Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu u koji je izabran zbog izvrsnosti u nomotehnici. Član je Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu. Član je Odbora za pravosuđe Hrvatskog sabora. Bio je član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora (2017.-2020.). Član je Pravne komisije COMECE (Komisija biskupskih konferencija Europske unije). Supredsjedatelj je Mješovite komisije Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije za pravna pitanja.

Glavni je urednik časopisa “Pravo i porezi” gdje vodi stalne rubrike „Novi zakoni“ i „Jezik u pravu“. Stalni je suradnik časopisa “Računovodstvo, revizija i financije” i urednik pravnih izdanja RRiF-a. Bio je glavni urednik časopisa „Ceste i mostovi“. Urednik je nakladničke cjeline Histria Christiana historico-iuridica. Pokretač je i jedan od voditelja međunarodnog pravnog (civilističkog i kanonističkog) i povijesnog znanstvenog skupa „Motovunski kolokvij“ te međunarodnog znanstvenog skupa iz građanskog procesnog prava „In memoriam Srećko Zuglija“.

Bio je voditelj znanstvenog projekta pravne, povijesne, ampelografske i enološke argumentacije hrvatske pozicije u prijeporu i sporu oko naziva vina i sorte teran (2016.-2017.) koji je za Republiku Hrvatsku (i vinare iz Hrvatske Istre) s uspjehom okončan odlukom Suda Europske unije.

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu nakon 73 godine obnovio je studiranje kanonskog i civilnog prava u njihovom prožimanju (2019.).

Godine 2021. rimski prvosvećenik Franjo za pravne zasluge učinjene Svetoj Stolici i promicanje kanonskopravne znanosti u Republici Hrvatskoj te obnovu kolegija o prožimanju kanonskog i civilnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu dodijelio mu je Odlikovanje Reda svetog Grgura Velikog i pripadajući status viteza (državno odlikovanje Svete Stolice).

Dobitnik je Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu (2003./2004.). Laureat je Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2009.). Dobitnik je Priznanja Hrvatskog kanonističkog društva  za znanstveni doprinos proučavanju odnosa Crkve i države te kanonskoga prava (2015.). Knjiga „Mletačko-austrijska granica u Istri / Il confine veneto-austriaco in Istria“ čiji je suautor dobila je Nagradu Hrvatskog muzejskog društva za 2017. godinu za najuspješniji znanstveno-istraživački projekt koji je rezultirao objavom knjige.

Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih članaka te dvije knjige iz građanskog, trgovačkog i upravnog prava te nomotehnike i jezika u pravu. Autor je šezdesetak znanstvenih radova i više knjiga iz kanonskog, crkvenog (ius ecclesiasticum), rimsko-kanonskog i rimskog prava. Urednik je više od 20 zbornika radova i knjiga. Recenzirao je više od 70 znanstvenih članaka i knjiga.

Priredio je prijevode (s latinskog, grčkog i istro-mletačkog) i komentare Milanskog edikta (313. g.), Motovunskog statuta (XII. st. – 1507. g.), Momjanskog kapitulara (1521. g.), Tridentskog pravorijeka (1535. g.) i Vrsarskog statuta (1609. – 1768. g.).

Vodio je desetak višegodišnjih znanstveno-istraživačkih projekata.

Svojim radovima (knjigama i člancima) dao je doprinos poznavanju povijesti i kulture Istre te Crkve u Istri i afirmaciji zaštićenih oznaka izvornosti za tradicijske proizvode s područja Istre.

Od 2013. g. u sklopu radionice „Akademsko pisanje“ za studente Pravnog fakulteta u Zagrebu kontinuirano održava predavanja na temu „Citiranje“. Održao je brojna predavanja kojima se popularizira znanost.