Rođen u Dubrovniku, Republika Hrvatska, gdje je završio osnovnu i srednju školu (Umjetnička škola Luke Sorkočevića, smjer glazbenik violoncellist). Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisao 2005., te diplomirao integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.) 2010. magna cum laude. Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao 2011., a doktorski rad pod naslovom “Nastanak i razvoj modela kondikcijske zaštite u rimskoj pravnoj tradiciji” iz znanstvene grane rimsko pravo obranio 2015.

Studirao je i jednopredmetni studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u čijem sklopu je položio tečaj antičkog grčkog jezika.

Pohađao postdoktorske međunarodne znanstvene seminare u Centru za studije i istraživanja antičkih prava (Centro di studi e ricerche sui Diritti Antichi (CEDANT)), Almo Collegio Borromeo, Università degli Studi di Pavia (2016., “Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo”) i u Institutu za studije o mediteranskim društvima (Istituto di Studi sulle Società del Mediterraneo-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)), Napoli (2019., “Il notaio nella società nell’Europa mediterranea (secc. XIV-XIX)”).

Nagrađen kao najbolje diplomirani student u akademskoj godini 2010./2011. Nagrađen kao najbolji student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za akademske godine 2005./2006., 2006./2007. i 2007./2008. Stipendist Zaklade Zlatko Crnić za akademske godine 2007./2008. i 2008./2009.

Kao student sudjelovao na međunarodnom natjecanju Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot iz međunarodne trgovačke arbitraže u Beču 2010.

Ima brojne objavljene znanstvene i stručne radove iz područja rimskog prava, srednjovjekovne pravne povijesti, kanonskog prava i poredbenog privatnog prava, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova na kojima je održao izlaganje.

Redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske (Academia scientiarum iuridicarum Croatiae).

Redoviti član Hrvatskog kanonističkog društva (Consociatio canonistica Croatica).

Član uredništva Zagrebačke pravne revije.