izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc.
Đorđe Gardašević

Đorđe Gardašević zaposlen je kao docent na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, magistrirao iz polja komparativnog ustavnog prava sa specijalizacijom iz ljudskih prava na Srednjeeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti 2000. godine te doktorirao iz područja ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. Naslov teme magistarskog rada bio je „Nezavisnost sudstva – članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“, a naslov teme doktorske disertacije „Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima“. Njegova znanstvena izlaganja, između ostaloga, uključuju sudjelovanje na VII. i IX. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (International Association for Constitutional Law – IACL: Atena, 2007., Oslo, 2014.), na XXII. i XXIII. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA: Madrid, 2012., Montreal, 2014.), na znanstvenim skupovima organiziranima od strane Europskog centra za javno pravo (European Public Law Center – EPLC) te Srednjeeuropskog udruženja za političke znanosti (Central European Political Science AssociationCEPSA), na konferencijama Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku, kao i na nekoliko znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Član je Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA) i Američkog udruženja za političke znanosti (American Political Science Association – APSA).

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2010

Na katedri od: 2005

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890-228
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Srijeda, u 15.30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Gardašević, Đorđe.
Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima .
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2014 (monografija).

2. Kregar, Josip; Đulabić, Vedran; Gardašević, Đorđe; Musa, Anamarija; Ravlić, Slaven; Rogić Lugarić, Tereza.
Decentralizacija .
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011 (zbornik).

3. Kregar, Josip; Gotovac, Viktor; Gardašević, Đorđe.
Regulacija prava na pristup informacijama .
Zagreb : Transparency International Hrvatska, 2004. (priručnik).

4. Kregar, Josip; Petak, Zdravko; Gardašević, Đorđe.
Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja .
Zagreb : Transparency international Hrvatska, 2003. (priručnik).
 
  Uredničke knjige
 

1. Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals / Burazin, Luka; Gardašević, Đorđe; Sardo, Alessio (ur.).
Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2015 (zbornik).

2. Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.) / Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Đorđe Gardašević.
Govor mržnje i hrvatski ustavnopravni okvir // Govor mržnje u Hrvatskoj / Enes Kulenović (ur.).
Zagreb : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016. Str. 151-185.

2. Gardašević, Đorđe.
Ljudska prava i temeljne slobode u Ustavu RH // Ljudska prava-uvod u studij / Kregar, Josip (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2014.. Str. 51-60.

3. Gardašević, Đorđe.
Contemporary States of Emergency // Canadian History, Space and Political Institutions ; L'histoire, l'espace et les institutions politiques du Canada / Kostadinov, Biljana (ur.).
Split : Filozofski fakultet u Splitu ; Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo, 2012-2013. Str. 37-50.

4. Gardašević, Đorđe.
Transparentnost javne vlasti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini // Decentralizacija / Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb : Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, 2011. Str. 135-158.

5. Gardašević, Đorđe.
Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi te sloboda okupljanja i udruživanja: čl. 9. i čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda // Usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda / Radačić, Ivana (ur.).
Zagreb : Centar za mirovne studije, 2011. Str. 126-151.

6. Gardašević, Đorđe.
Izvanredna stanja i ustavnopravno uređenje RH // Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi / Smerdel, Branko ; Gardašević, Đorđe (ur.).
Zagreb : Hrvatska udruga za ustavno pravo, 2011.. Str. 433-451.

7. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Party and Campaign Finance in Croatia // Political Finance and Corruption in Eastern Europe: The Transition Period / Smilov, Daniel ; Toplak, Jurij (ur.).
London : Ashgate Publishing Ltd., 2007. Str. 53-70.

8. Gardašević, Đorđe.
Odnos prava i politike u realizaciji ljudskih prava // Ljudska prava za nepravnike / Vučinić, Nebojša ; Spajić-Vrkaš, Vedrana ; Bjeković, Siniša (ur.).
Podgorica : Centar za ljudska prava Univerziteta Crne Gore ; Centar za ljudska prava, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2003.. Str. 87-98.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Toplak, Jurij; Gardašević, Đorđe.
Concepts of National and Constitutional Identity in Croatian Constitutional Law. // Review of Central and East European law. 42 (2017) , 4; 263-293 (članak, znanstveni).

2. Gardašević, Đorđe.
American Lessons Learned – European Future Rethought. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 66 (2016) , 1; 61-86 (članak, znanstveni).

3. Gardašević, Đorđe.
Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia. // Iustinianus Primus Law Review. 7 (2015) , 12; 1-50 (članak, znanstveni).

4. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT. // Iustinianus Primus Law Review. VI (2014) , 10; 1-26 (članak, znanstveni).

5. Podolnjak, Robert; Gardašević, Đorđe.
Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba. // Revus, revija za ustavno teorijo in filozofijo prava. 11 (2013) , 20; 61-78 (članak, znanstveni).

6. Gardašević, Đorđe.
Stanja izuzetka i suvremeni terorizam. // Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu. 12 (2012) ; 967-985 (članak, znanstveni).

7. Gardašević, Đorđe.
Američki egzekutivni unilateralizam i 'rat protiv terorizma'. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 61 (2011) , 4; 1295-1337 (članak, znanstveni).

8. Gardašević, Đorđe.
Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu. // Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu. 48 (2011) , 3; 487-519 (članak, znanstveni).

9. Smerdel, Branko; Gardašević, Đorđe.
The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development. // Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association. 2 (2006/2007) , 2; 24-37 (članak, znanstveni).

10. Gardašević, Đorđe.
Teorija prava Louisa Kaplowa i Stevena Shavella: izazov načelu pravičnosti. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 1; 129-188 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Gardašević, Đorđe.
Nacrt Konvencije Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5680-5681, prilog "Ustavni vidici" br.2; 5-8 (članak, ostalo).

2. Gardašević, Đorđe.
Izvanredna stanja i odredbe Ustava Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 56 (2008) , 5709-5710; 7-9 (članak, ostalo).

3. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5641 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).

4. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5644 (2008) ; 1-2 (članak, ostalo).

5. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Demokracija kroz pravo : potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i financiranje političkih stranaka. // Informator : poslovno-pravni magazin. 56 (2008) ; 1-3 (članak, ostalo).

6. Gardašević, Đorđe.
Pravo na pristup informacijama u sklopu Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. LIII (2005) , 5351; 1-3 (članak, ostalo).

7. Gardašević, Đorđe.
Pravo na javno okupljanje prema čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. LIII (2005) , 5380; 9-12 (članak, ostalo).

8. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (1. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5342 (2005) ; 1-8 (članak, ostalo).

9. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe; Gotovac, Viktor.
Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (2. dio). // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5343 (2005) ; 5-6 (članak, ostalo).

10. Kregar, Josip; Gardašević, Đorđe.
Financiranje političkih stranaka: međunarodni standardi i analiza hrvatskih prilika. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5218 (2004) ; 1-3 (članak, ostalo).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Gardašević, Đorđe.
Razvoj kulture temeljnih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj // Kultura ljudskih prava / Vukčević, Dragan K. (ur.).
Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2014. 63-93 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Gardašević, Đorđe.
Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske // Konstitucionalizacija demokratske politike / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2014. 85-110 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Gardašević, Đorđe.
Pojam odgovornosti i izvanredna stanja // Ustavna demokracija i odgovornost / Bačić, A. (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2013. 163-182 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Gardašević, Đorđe.
Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske // Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 285-310 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Gardašević, Đorđe.
Ustav Republike Hrvatske i 'stanja izuzetka' // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. 409-430 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom
 

1. Gardašević, Đorđe.
Pravo na pristup informacijama u akademskoj zajednici // Slobodan pristup informacijama: 4. i 5. okrugli stol / Belan-Simić, Alemka ; Horvat, Aleksandra (ur.).
zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2007. 1-7 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).
 
  Radovi u zbornicima skupova bez recenzije
 

1. Gardašević, Đorđe.
The Concept of Fundamental Rights: Development, Principles and Perspectives // Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union" - Book of Proceedings / Heintze, Hans-Joachim (ur.).
Skopje : Centre for South East European law school network, 2012. 121-136 (predavanje,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Gardašević, Đorđe.
The Timing of an Emergency: the Issue of the Constitutional Moment? // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Gardašević, Đorđe.
Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet, 08.07. 2010., 383 str. Voditelj: Smerdel, Branko.
 

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi:

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Temeljna prava i slobode

Ljudska prava i slobode

Konstitucionalizam

Izvanredna stanja

 

Članstvo:

Hrvatska udruga za ustavno pravo (HUUP)

Međunarodno udruženje za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA)

Američko udruženje za političke znanosti (American Political Science Association – APSA)


Izabrani projekti

"Novi hrvatski pravni sustav" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu