izv. prof. dr. sc. Đorđe Gardašević
izv. prof. dr. sc.
Đorđe Gardašević

Đorđe Gardašević zaposlen je kao izvanredni profesor na Katedri za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, magistrirao iz polja komparativnog ustavnog prava sa specijalizacijom iz ljudskih prava na Srednjeeuropskom sveučilištu (Central European University) u Budimpešti 2000. godine te doktorirao iz područja ustavnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. Naslov teme magistarskog rada bio je „Nezavisnost sudstva – članak 6. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda“, a naslov teme doktorske disertacije „Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima“. Njegova znanstvena izlaganja, između ostaloga, uključuju sudjelovanje na VII. i IX. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za ustavno pravo (International Association for Constitutional Law – IACL: Atena, 2007., Oslo, 2014.), na XXII. i XXIII. Svjetskom kongresu Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA: Madrid, 2012., Montreal, 2014.), na znanstvenim skupovima organiziranima od strane Europskog centra za javno pravo (European Public Law Center – EPLC) te Srednjeeuropskog udruženja za političke znanosti (Central European Political Science AssociationCEPSA), na konferencijama Inter-univerzitetskog centra u Dubrovniku, kao i na nekoliko znanstvenih skupova u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Aktivno se služi engleskim i francuskim jezikom.

Član je Hrvatske udruge za ustavno pravo, Međunarodnog udruženja za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA) i Američkog udruženja za političke znanosti (American Political Science Association – APSA).

Više

NASTAVA

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1998

Godina magistriranja: 2000

Godina doktoriranja: 2010

Na katedri od: 2005

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4890-228
Adresa:
Gundulićeva 10, soba 20
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

Srijeda, u 15.30 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Concepts of National and Constitutional Identity in Croatian Constitutional Law

Toplak, Jurij ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Review of Central and East European law

Govor mržnje i hrvatski ustavnopravni okvir

Đorđe Gardašević
Poglavlja u knjigama, 2016.

American Lessons Learned – European Future Rethought

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Constitutional Interpretations of Direct Democracy in Croatia

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Iustinianus Primus Law Review

Law and State. Classical Paradigms and Novel Proposals


Uredničke knjige, 2015.

GREAT EXPECTATIONS: THE NEW CROATIAN FREEDOM OF INFORMATION ACT

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2014.
Iustinianus Primus Law Review

Neustavni ustavni amandmani i Ustavni sud Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Konstitucionalizacija demokratske politike

Razvoj kulture temeljnih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
Kultura ljudskih prava

Ljudska prava i temeljne slobode u Ustavu RH

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2014.

Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima

Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2014.

Neposredno izabrani gradonačelnik i problem kohabitacije: Slučaj hrvatskog glavnog grada Zagreba

Podolnjak, Robert ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Revus

Pojam odgovornosti i izvanredna stanja

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Ustavna demokracija i odgovornost

Stanja izuzetka i suvremeni terorizam

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Pravni život - časopis za pravnu teoriju i praksu

Pojam temeljnih prava i Ustav Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Okrugli stol: Ustavi i demokracija: strani utjecaji i domaći odgovori

Contemporary States of Emergency

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2012.

The Concept of Fundamental Rights: Development, Principles and Perspectives

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Summer Academy "Rule of Law, Human Rights and European Union"

Izvanredna stanja i ustavnopravno uređenje RH

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Sloboda mišljenja, savjesti i vjeroispovijedi te sloboda okupljanja i udruživanja: čl. 9. i čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Transparentnost javne vlasti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2011.

Pravo na javno okupljanje u hrvatskom i komparativnom pravu

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu

Američki egzekutivni unilateralizam i 'rat protiv terorizma'

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ustav Republike Hrvatske i 'stanja izuzetka'

Gardašević, Đorđe
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Okrugli stol "Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske"

Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija Republike Hrvatske u razvojnoj perspektivi – Projekt MZOŠ broj 066-0661428-2502 (2007.-2011.)


Uredničke knjige, 2011.

Decentralizacija

Kregar, Josip ; Đulabić, Vedran ; Gardašević, Đorđe ; Musa, Anamarija ; Ravlić, Slaven ; Rogić Lugarić, Tereza
Autorske knjige, 2011.

Ograničenja ljudskih prava i temeljnih sloboda u izvanrednim stanjima

Gardašević, Đorđe
Doktorske disertacije, 2010.

Izvanredna stanja i odredbe Ustava Republike Hrvatske

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Nacrt Konvencije Vijeća Europe o pristupu službenim dokumentima

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Demokracija kroz pravo : potrebne izmjene u zakonodavstvu: konflikt interesa, dostupnost informacija i financiranje političkih stranaka

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : poslovno-pravni magazin

Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (2. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Demokracija kroz pravo: prijedlozi i mišljenja (1.dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravo na pristup informacijama u akademskoj zajednici

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u zbornicima skupova, 2007.
4. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Slobodan pristup informacijama i akademska zajednica

Party and Campaign Finance in Croatia

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Poglavlja u knjigama, 2007.

The Timing of an Emergency: the Issue of the Constitutional Moment?

Gardašević, Đorđe
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
VIIth World Congress of the International Association of Constitutional Law

The notion of Security and Free Access to Information Creation and Development

Smerdel, Branko ; Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Politics in Central Europe - The Journal of the Central European Political Science Association

Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (2. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravo na pristup informacijama – temelj sustava demokratičnosti moderne europske države (1. dio)

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe ; Gotovac, Viktor
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Pravo na javno okupljanje prema čl. 11. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2005.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Financiranje političkih stranaka: međunarodni standardi i analiza hrvatskih prilika

Kregar, Josip ; Gardašević, Đorđe
Drugi radovi u časopisima, 2004.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Regulacija prava na pristup informacijama

Kregar, Josip ; Gotovac, Viktor ; Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2004.

Odnos prava i politike u realizaciji ljudskih prava

Gardašević, Đorđe
Poglavlja u knjigama, 2003.

Teorija prava Louisa Kaplowa i Stevena Shavella: izazov načelu pravičnosti

Gardašević, Đorđe
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Novac u politici: prijedlozi za uređenje pravila o financiranju političkih stranaka i izbornih kampanja

Kregar, Josip ; Petak, Zdravko ; Gardašević, Đorđe
Autorske knjige, 2003.

Profesionalni interesi i članstva

Profesionalni interesi:

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Temeljna prava i slobode

Ljudska prava i slobode

Konstitucionalizam

Izvanredna stanja

 

Članstvo:

Hrvatska udruga za ustavno pravo (HUUP)

Međunarodno udruženje za političke znanosti (International Political Science Association – IPSA)

Američko udruženje za političke znanosti (American Political Science Association – APSA)


Izabrani projekti

"Novi hrvatski pravni sustav" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

"Izgradnja demokratskih ustavnopravnih institucija RH u razvojnoj perspektivi" - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu