prof. dr. sc. Biljana Kostadinov
prof. dr. sc.
Biljana Kostadinov

Biljana Kostadinov je redovita profesorica  Katedre za Ustavno pravo.  Članica je Hrvatske akademije za pravne znanosti, osnivačica Hrvatsko-kanadskog akademskog društva, Hrvatske udruge za ustavno pravo; bila je u Uredničkom vijeću je Zbornika pravnog fakulteta i  Hrvatske javne uprave i Udruzi stipendista Vlade Francuske. Redovna je članica Francuske udruge za ustavno pravo, Udruge za kanadske studije srednje Europe,  Međunarodnog vijeća za kanadske studije i Američke udruge za političku znanost. Članica je vijeća eksperata Europske mreže Međunarodne udruge za ustavno pravo. Objavila je niz radova u domaćim i stranim znanstvenim knjigama i časopisima, urednica je tri međunarodna zbornika i autorica znanstvene monografije „Suvremeni francuski parlamentarizam“. Francuska udruga za ustavno pravo uručila joj je priznanje za doprinos znanosti poredbenog ustavnog prava i znanstvenu suradnju (AFDC, 23. 04. 2005., Agen, Francuska). Dobitnica je stipendije Vlade Francuske (Bourse du gouvernement français, Institut Charles de Gaulle et Université Panthéon–Sorbonne Paris I, Centre de recherches de droit constitutionnel, Paris (1992-93), (1998),  voditelj  prof. dr. sc. Didier Maus) i  Fulbright stipendija (Institute of United States Studies, University of London (1999) i Fulbright, The U.S. Constitution: Origins, Evolution & Contemporary Issues, Lafayette College, Easton, SAD, Fulbright American Studies Institute (2002), voditelj Instituta prof. dr.sc. John Kincaid).

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1986

Godina magistriranja: 1991

Godina doktoriranja: 1998

Na katedri od: 1988

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 518
Katedra/služba:
Ustavno pravo
Konzultacije:

četvrtak 10,30

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
  Autorske knjige
 

1. Kostadinov, Biljana.
Suvremeni francuski parlamentarizam (1958.-2002.) .
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 2004 (monografija).
 
  Uredničke knjige
 

1. Canadian History, Space and Political Institutions / Kostadinov, Biljana (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2012-2013 (zbornik).

2. Social and Cultural Implications of Multiculturalism - Implications Sociales et Culturelles du Multiculturalisme / Kostadinov, Biljana; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2011 (zbornik).

3. Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences - Migration, Globalisation, Hybridite: Experiences Canadiennes et Croates (3rd International Conference of Canadian Studies, 21-23 May 2010) / Kostadinov, Biljana; Matas, Gordan (ur.).
Zagreb / Split : Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Croatian-Canadian Academic Society, 2011 (zbornik).
 
  Poglavlja u knjizi
 

1. Kostadinov, Biljana.
Human Dignity in Croatia // Handbook of Human Dignity in Europe / Becchi, Paolo ; Mathis, Klaus (ur.).
Cham : Springer International Publishing, 2018. Str. 1-22.

2. Kostadinov, Biljana.
Direct Participation of the People in Public Power - Advantages and Disadvantages of a Referendum, Croatian and European Perspective // Rule of Law, Human Rights and Judicial Control of Power Some Reflections from National and International Law / Rainer Arnold ; Jose Ignacio Martinez-Estay (ur.).
Nizozemska : Springer International Publishing, 2017. Str. 111-131.

3. Kostadinov, Biljana.
Constitutional review of constitutional amendments // Transformation of law systems in Central, Eastern and Southeastern Europe in 1989-2015 (Liber amicorum in honorem Rainer Arnold) / Szymt, A. ; Banaszak, B. (ur.).
Gdansk : Gdansk University Press, 2016. Str. 459-470.

4. Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša.
Apercu historique comparatif du droit de porter des armes aux Etats Unis et au Canada // Canadian History, Space and Political Institutions / Biljana Kostadinov (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2013. Str. 71-87.

5. Kostadinov, Biljana.
Prethodno pitanje ustavnosti // Liber amicorum in honorem Petar Klarić / Josipović, T. ; Gliha, I. ; Baretić, M. ; Nikšić, S. ; Petrak, M. ; Karlović, T. (ur.).
Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. Str. 87-100.

6. Dubajić, Daria; Kostadinov, Biljana.
Federalisme Multinational et Multiculturalisme Vus du Québec-Renoveau du Federalisme Canadien // Social and Cultural Implications of Multiculturalism/ Implications sociales et culturelles du multiculturalisme / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Split : Hrvatsko-kanadsko akademsko društvo (HKAD) ; Filozofski fakultet u Splitu, 2010/2011. Str. 23-45.

7. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet // Dvadeseta obljetnica Ustava Republike Hrvatske / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 305-337.

8. Kostadinov, Biljana.
Referendum građanske inicijative i građanska inicijativa – poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj // Izbori zastupnika u Hrvatski sabor i referendum / Barbić, Jakša (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu prava, 2011. Str. 119-147.

9. Kostadinov, Biljana.
Prethodna pitanja ustavnosti u nacionalnom pravu i pravo Europske unije // Prethodni postupak u pravu Europske unije / Ćapeta, Tamara ; Goldner Lang, Iris ; Perišin, Tamara ; Rodin, Siniša (ur.).
Zagreb : Narodne novine, 2011. Str. 161-176.
 
  Znanstveni radovi u drugim časopisima
 

1. Kostadinov, Biljana.
Le contrôle de constitutionnalité des référendums en Croatie. // ROMANIAN JOURNAL OF COMPARATIVE LAW. 9 (2018) , 1; 179-207 (članak, znanstveni).

2. Kostadinov, Biljana.
Predsjednik Republike - Mimikrija Ustava Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske. // Revus. 28 (2016) ; 63-77 (članak, znanstveni).

3. Kostadinov, Biljana.
Načelo jasnoće referendumskog pitanja u Europi i u SAD-u. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 1; 55-85 (članak, znanstveni).

4. Kostadinov, Biljana.
Formiranje vlade u razvijenim parlamentarnim demokracijama – SR Njemačka i Velika Britanija. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 65 (2015) , 6; 915-930 (članak, znanstveni).

5. Kostadinov, Biljana.
Constitutional Identity. // Iustinianus Primus Law Review. 3 (2012) , 4; 1-20 (članak, znanstveni).

6. Kostadinov, Biljana.
Referendum građanske inicijative - poredbena studija i prijedlozi za uređenje u Hrvatskoj. // Hrvatska pravna revija. 11 (2011) , 10; 1-9 (članak, znanstveni).

7. Kostadinov, Biljana.
Les mutations de L'institution Présidentielle en Croatie. // Revista general de derecho público comparado. 4 (2010) , 7; 363-409 (članak, znanstveni).

8. Kostadinov, Biljana.
Ovlasti Predsjednika Republike nakon promjene Ustava Francuske od 23. srpnja 2008.. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 7-8; 1-5 (članak, znanstveni).

9. Kostadinov, Biljana.
Ustavno sudovanje u Europi i ustavni Janus - načelo jednakosti. // Hrvatska pravna revija. 9 (2009) , 10; 1-3 (članak, znanstveni).

10. Kostadinov, Biljana.
Le statut du President de la Republique en Croatie (1990-2008). // Revue d'Etudes Politiques et Constitutionnelles Est-Europeennes. 9 (2009) , 1-2; 19-30 (članak, znanstveni).

11. Kostadinov, Biljana.
Le constitutionalisme d'Etat aux Etats-Unis d'Amérique. // Civitas Europa: revue juridique sur l'evolution de la nation et de l'Etat en Europe = revista jurídica sobre la evolución de la nación y del estado en Europa. 11 (2009) , 22; 7-28 (članak, znanstveni).

12. Kostadinov, Biljana.
Institutional Design in Divided Democracies. // Central European Journal of Canadian Studies. 6 (2008) ; 105-115 (članak, znanstveni).

13. Kostadinov, Biljana.
Institutional Design in Divided Democracies. // Central European Journal of Canadian Studies. 6 (2008) , 6; 105-116 (članak, znanstveni).

14. Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana.
Neposredna demokracija u SAD-u: ustavna inicijativa. // Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 7 (2007) , 3; 659-673 (članak, znanstveni).

15. Cardinal, Linda; Kostadinov, Biljana.
Les nouvelles avancees du federalisme asymetrique. Le Canada en perspective. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 4-5; 727-741 (članak, znanstveni).

16. Kostadinov, Biljana.
E pluribus unum: ustavnost država članica američke federacije. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 57 (2007) , 2; 291-312 (članak, znanstveni).

17. Kostadinov, Biljana.
Les Etats fragmentés et l'asymétrie. // Civitas Europa. 9 (2007) , 19; 7-19 (članak, znanstveni).

18. Barić, Sanja; Kostadinov, Biljana.
Sudski nadzor referendumskih odluka u saveznim državama SAD-a. // Hrvatska javna uprava, Časopis za teoriju i praksu javne uprave. 6 (2006) , 3; 57-84 (članak, znanstveni).

19. Kostadinov, Biljana.
Suvremeni francuski ustavnopolitički sustav: od kohabitacije do povratka tradicionalnoj logici Pete Republike. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 53 (2003) , 2; 393-405 (članak, znanstveni).

20. Tomljanović, Biljana.
Referendum građanske inicijative. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 51 (2001) , 6; 1381-1394 (članak, znanstveni).

21. Tomljanović, Biljana.
Stranački sustav francuske Pete Republike - rezultat uporabe ustavnih institucija novog ustrojstva vlasti. // Hrvatska javna uprava. 1 (1999) , 2; 261-277 (članak, znanstveni).

22. Tomljanović, Biljana.
Pravo raspuštanja parlamenta. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 48 (1998) , 1-2; 149-167 (članak, znanstveni).

23. Kostadinov, Biljana.
Državni poglavar kao demokratski arbitar: od ideje do polupredsjedničkog sustava. // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu. 46 (1996) , 1; 83-104 (članak, znanstveni).

24. Kostadinov, Biljana.
Kanadski asimetrični federalizam. // Politička misao : Croatian political science review. 28 (1992) , 2; 147-156 (članak, znanstveni).

25. Kostadinov, Biljana.
Kulturna autonomija u Belgiji. // Zakonitost. 46 (1992) , 5; 796-806 (članak, znanstveni).

26. Kostadinov, Biljana.
Utjecaj Tardieuove misli o ustrojstvu državne vlasti na osnivače Pete Republike. // Politička misao : Croatian political science review. 29 (1992) , 3; 38-47 (članak, znanstveni).

27. Kostadinov, Biljana.
Konfederativna opcija - politički izbor Quebeca. // Zakonitost. 5 (1991) , 45; 481-491 (članak, znanstveni).
 
  Ostali radovi u drugim časopisima
 

1. Kostadinov, Biljana.
Racionalizirani referendum - novi pravni fenomen u razvijenim demokracijama. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6359 (2015) ; 1-3 (članak, ostalo).

2. Kostadinov, Biljana.
Ususret Odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske o referendumskoj promjeni izbornog zakonodavstva. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6631 (2014) ; 1-3 (članak, ostalo).

3. Kostadinov, Biljana.
O Ustavu Republike Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6036 (2012) ; 1-3 (članak, ostalo).

4. Kostadinov, Biljana; Kraus, Jaša.
Sadržaj 2. Amandmana na Ustav SAD-a. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 6112 (2012) ; 7-9 (članak, ostalo).

5. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5936 (2011) ; 1-3 (članak, ostalo).

6. Kostadinov, Biljana.
Ustavni identitet i materijalna kontrola ustavnosti ustavnih promjena - Austrija, Češka, Indija, Italija i Republika Hrvatska. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5946 (2011) ; 11-11 (članak, ostalo).

7. Kostadinov, Biljana.
O Ustavu Savezne Republike Njemačke: jamstvo ustavne vječnosti. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5964 (2011) ; 1-3 (članak, ostalo).

8. Kostadinov, Biljana.
Kohabitacija i vanjska politika. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. br.5858 (2010) , od 28.04.2010.; 1-3 (članak, ostalo).

9. Kostadinov, Biljana.
Referendum građanske inicijative u Europi: Švicarska, Italija i Hrvatska. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5887-5888 (2010) ; 1-3 (članak, ostalo).

10. Kostadinov, Biljana.
Fragmentirane države u Europi. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5774-5775 (2009) ; 1-2 (članak, ostalo).

11. Kostadinov, Biljana.
Zaštita temeljnih ustavnih prava i sloboda od europskog utjecaja - prioritet u Belgiji i Francuskoj. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5788-5789 (2009) ; 1-3 (članak, ostalo).

12. Kostadinov, Biljana.
O zastupničkom prijedlogu promjene članka 15. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske. // Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja. 5818 (2009) , Ustavni vidici br.5.; 7-9 (članak, ostalo).

13. Gotovac, Miljenko; Kostadinov, Biljana.
Autonomne zajednice u Španjolskoj. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 42 (2008) , 1 (86); 23-33 (članak, ostalo).

14. Kraus, Jaša; Kostadinov, Biljana.
Amandman II na Ustav Sjedinjenih Američkih Država. // Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja. 42 (2008) , 1 (86); 51-64 (članak, ostalo).
 
  Objavljena pozvana predavanja na skupovima
 

1. Kostadinov, Biljana.
Svijet bez odvjetnika - pravda bez vladavine prava // Odvjetnik 3-4-2017 35. Dan hrvatskih odvjetnika Svijet bez odvjetnika? / Matić, Tin (ur.).
Zagreb : HOK, Zagreb, 2017. 14-18 (pozvano predavanje,objavljeni rad).

2. Kostadinov, Biljana.
Granice slobode izražavanja u izvanrednim stanjima // Odvjetnik 7-8/16 / Matić, Tin (ur.).
Zagreb : HOK, Zagreb, 2016. 39-43 (pozvano predavanje,objavljeni rad).
 
  Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.
 

1. Kostadinov, Biljana.
Predsjednik Republike - mimikrija Ustava Hrvatske prema ustavnom modelu Francuske // Ustavi i demokracija - strani utjecaji i domaći odgovori / Bačić, Arsen (ur.).
Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. 207-230 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Kostadinov, Biljana; Ruždjak, Ana-Marija.
Le fédéralisme d'ouverture // Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian Experiences / Kostadinov, Biljana ; Matas, Gordan (ur.).
Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, Croatian-Canadian Academic Society, 2011. 111-128 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).
 
  Neobjavljena sudjelovanja na skupovima
 

1. Kostadinov, Biljana.
O izboru ustavnih sudaca // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

2. Kostadinov, Biljana.
Identité constitutionnelle et question préjudicielle de constitutionnalité en droit croate // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

3. Kostadinov, Biljana.
Judicial Independence with regard to the Constitutional Courts // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).

4. Kostadinov, Biljana.
Constitutional Identity // .
(predavanje,neobjavljeni rad,znanstveni).
 
  Disertacije
 

1. Tomljanović, Biljana.
Položaj Predsjednika Republike u Francuskoj Petoj Republici (1958.-1995.) Političko institucionalni temelji, ustavni model i zbilja / doktorska disertacija.
Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, 22.01. 1998, 300 str. Voditelj: Sokol, Smiljko.
 

Profesionalni interesi i članstva

Ustavno pravo

Poredbeno ustavno pravo

Ustavno pravo europskih država

Suvremeni politički sustavi

Ustavno sudovanje

Složene države i državne zajednice