Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić  rođena je 3. siječnja 1967. u Zagrebu.  Osnovnu školu i srednju školu završila je u Osijeku.

1985. godine upisala je pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, koji je završila 1989. Kao student nagrađena je rektorovom nagradom za ostvareni uspjeh 1987. i 1988. godine. Ostvareni prosjek ocjena na studiju bio  je 4,86.

1990. godine izabrana je za asistenta na katedri „Upravna znanost“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij „Poslovno pravo i poslovne transakcije“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, na kojem je položila sve ispite. Od 1990. do 1994. radila je kao asistent na katedri „Upravna znanost.“

1995. godine zaposlila  se kao vježbenik na Županijskom sudu u Osijeku, a 1997. godine položila je pravosudni ispit.

U srpnju 1998. godine ponovno se zaposlila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, kada je izabrana je za znanstvenog novaka-asistenta na katedri „Građansko pravo,“ a od veljače 2002. godine na katedri za „Građansko procesno pravo“.

Nakon uspješnog okončanja Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosjekom ocjena od 4,8, 19. siječnja 2005. obranila je magistarski rad pod naslovom „Institut Rechtspfleger u njemačkom pravu i uvođenje odgovarajuće službe u Republici Hrvatskoj“. Mentor je bio prof. Mihajlo Dika.

U lipnju 2005. godine prijavila je temu doktorskog rada pod naslovom „Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)“. Za mentora u izradi radi bio je imenovan prof. Mihajlo Dika.

U rujnu 2005. godine “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht” dodijelio joj je tromjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 5. 2006. do 31. 7. 2006.  Iako joj je 2006. godine ista institucija dodijelila  dvomjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 1. 2007. do 28. 2. 2007., na Institutu je boravila sve do 27. 3. 2007. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je 10. srpnja 2008.

Za višeg asistenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku izabrana je 29. listopada 2008. godine.

Za docenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 1. siječnja 2010., a za izvanrednog profesora 2. prosinca 2015.

Na kolegiju iz građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti). Osim toga sunositelj je na predmetima građanskopravnog modula  Izvanparnično i ovršno pravo i Javnobilježničko pravo te trgovačkopravnog modula Insolvencijsko pravo, kao i izbornog predmeta Organizacija pravosuđa.

Nastavnik je na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Poslijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Izvan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Medicinsko pravo“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Bila je član Povjerenstva Ministarstva pravosuđa koje je izradilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine (NN 25/13), član Povjerenstva Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Obiteljskog zakona 2014. godine (NN 75/14) i član je Povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izvanparničnom postupku.

Aktivno surađuje s Max-Planck Institutom u Hamburgu, Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), Europskom unijom Rechtspflegera te Pravosudnom akademijom Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, konferencijama, seminarima i radionicama.

Izlagala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Dosad je bila organizator odnosno koorganizator 3 međunarodna znanstvena skupa.

Nalazi se na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa i na Listi arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je arbitar u nekoliko arbitražnih postupaka.

Od listopada 2013. član je međunarodnog uredništva časopisa „Societas et iurisprudentia“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi.

Član je Europskog instituta za pravo (European Law Institute).

Od stranih jezika aktivno vlada njemačkim i engleskim jezikom.