izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maganić
izv. prof. dr. sc.
Aleksandra Maganić

Doc. dr. sc. Aleksandra Maganić  rođena je 3. siječnja 1967. u Zagrebu.  Osnovnu školu i srednju školu završila je u Osijeku.

1985. godine upisala je pravni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, koji je završila 1989. Kao student nagrađena je rektorovom nagradom za ostvareni uspjeh 1987. i 1988. godine. Ostvareni prosjek ocjena na studiju bio  je 4,86.

1990. godine izabrana je za asistenta na katedri „Upravna znanost“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Iste godine upisala je Poslijediplomski studij „Poslovno pravo i poslovne transakcije“ na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, na kojem je položila sve ispite. Od 1990. do 1994. radila je kao asistent na katedri „Upravna znanost.“

1995. godine zaposlila  se kao vježbenik na Županijskom sudu u Osijeku, a 1997. godine položila je pravosudni ispit.

U srpnju 1998. godine ponovno se zaposlila na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku, kada je izabrana je za znanstvenog novaka-asistenta na katedri „Građansko pravo,“ a od veljače 2002. godine na katedri za „Građansko procesno pravo“.

Nakon uspješnog okončanja Poslijediplomskog studija iz građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s prosjekom ocjena od 4,8, 19. siječnja 2005. obranila je magistarski rad pod naslovom „Institut Rechtspfleger u njemačkom pravu i uvođenje odgovarajuće službe u Republici Hrvatskoj“. Mentor je bio prof. Mihajlo Dika.

U lipnju 2005. godine prijavila je temu doktorskog rada pod naslovom „Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)“. Za mentora u izradi radi bio je imenovan prof. Mihajlo Dika.

U rujnu 2005. godine “Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht” dodijelio joj je tromjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 5. 2006. do 31. 7. 2006.  Iako joj je 2006. godine ista institucija dodijelila  dvomjesečnu stipendiju u trajanju od 1. 1. 2007. do 28. 2. 2007., na Institutu je boravila sve do 27. 3. 2007. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je 10. srpnja 2008.

Za višeg asistenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Osijeku izabrana je 29. listopada 2008. godine.

Za docenta na Katedri za građansko procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izabrana je 1. siječnja 2010., a za izvanrednog profesora 2. prosinca 2015.

  Na kolegiju iz građanskog procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sudjeluje u izvođenju nastave (predavanja, seminari, vježbe, konzultacije, ispiti). Osim toga sunositelj je na predmetima građanskopravnog modula  Izvanparnično i ovršno pravo i Javnobilježničko pravo te trgovačkopravnog modula Insolvencijsko pravo, kao i izbornog predmeta Organizacija pravosuđa.

Nastavnik je na Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i obiteljskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu i Poslijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog prava.

Izvan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Medicinsko pravo“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Bila je član Povjerenstva Ministarstva pravosuđa koje je izradilo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013. godine (NN 25/13), član Povjerenstva Ministarstva socijalne politike i mladih za izradu Obiteljskog zakona 2014. godine (NN 75/14) i član je Povjerenstva Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o izvanparničnom postupku.

Aktivno surađuje s Max-Planck Institutom u Hamburgu, Njemačkom zakladom za međunarodnu pravnu suradnju (IRZ), Europskom unijom Rechtspflegera te Pravosudnom akademijom Republike Hrvatske.

Sudjelovala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, konferencijama, seminarima i radionicama.

Izlagala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Dosad je bila organizator odnosno koorganizator 3 međunarodna znanstvena skupa.

Nalazi se na Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa i na Listi arbitara u postupcima s međunarodnim elementom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Bila je arbitar u nekoliko arbitražnih postupaka.

Od listopada 2013. član je međunarodnog uredništva časopisa „Societas et iurisprudentia“ Pravnog fakulteta Sveučilišta u Trnavi.

Član je Europskog instituta za pravo (European Law Institute).

Od stranih jezika aktivno vlada njemačkim i engleskim jezikom.

 

 

Više

EDUKACIJA

Godina diplomiranja: 1989

Godina magistriranja: 2005

Godina doktoriranja: 2008

Na katedri od: 2010

KONTAKT

E-mail:
E-mail
Telefon:
4597 524
Adresa:
Trg Republike Hrvatske 3, soba 20
Katedra/služba:
Građansko procesno pravo
Konzultacije:

srijedom u 8 sati

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Preinaka tužbe u sporovima radi naknade štete - neki problemi

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2017.

Neki aspekti pomorske arbitraže u hrvatskom, engleskom i njemačkom pravu

Aras Kramar, Slađana ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2017.
2. Međunarodna konferencija transportnog prava i prava osiguranja – INTRANSLAW 2017 Zagreb: Transportno pravo ususret budućnosti

Procesnopravni aspekti građanskopravne zaštite okoliša

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Građanskopravna zaštita okoliša

Ogledni postupak između jedinstvene primjene prava i kolektivne pravne zaštite

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Reforma parničnog postupka između brzine i kvalitete

Priča bez kraja o švicarskom franku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2017.
Law and Transition

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Liber amicorum Gašo Knežević

Zagrebačka pravila 2015 - novosti

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Dvadesetčetvrti Hrvatski arbitražni dani

Primjena odredaba parničnog postupka u Zakonu o upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Novosti u upravnom pravu i upravnosudskoj praksi

Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Nova arbitražna pravila

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
54. susret pravnika u Opatiji, Aktualnosti zakonodavstva i prakse

Ubrzani arbitražni postupci- inovacija u Zagrebačkim pravilima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Preobrazba građanskog pravosuđa u Hrvatskoj i susjednim zemljama In memoriam Srećko Zuglia (1988.-1969.)

Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Pravo na dom

Ubrzani arbitražni postupci prema Zagrebačkim pravilima 2015

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Primjena odredaba parničnog postupka u upravnom sporu

Maganić, Aleksandra ; Dika, Mihajlo
Poglavlja u knjigama, 2016.

Ogledni postupak prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2016

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Praksa Europskog suda za ljudska prava i pravo na dom

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga?

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2016.

Slučaj Švicarac kao test djelotvornosti kolektivne pravne zaštite u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Usklađivanje zakonodavstva s ACQUIS-em

Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku

Maganić, Aleksandra ; Ljubenko, Mićo
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Hrvatski graditeljski forum 2015

Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća

Iskustva pravnih fakulteta u edukaciji javnih bilježnika i sudskih ovršitelja u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Modeli edukacije javnih bilježnika i sudskih ovršitelja u jugoistočnoj Europi

Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda)

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Nekretnine 2015

Je li dopuštena kolektivna pravna zaštita protiv pružatelja javnih usluga?

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Zaštita potrošača

Electronic Messaging in Civil Courts: Croatian and Comparative Perspective

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
European Civil Justice as E-justice - Current Developments Regarding the Use of IT in the Civil Justice Systems of Croatia and Selected European Countries

Rješavanje građevinskih sporova u ugovorenom roku

Maganić, Aleksandra ; Mićo, Ljubenko
Poglavlja u knjigama, 2015.

Stvarnopravni izvanparnični postupci (de lege lata, de lege ferenda)

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2015.

Pravna sredstva protiv predstečajne nagodbe

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2015.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Novi pravci reforme izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2015.

Novo uređenje izvanparničnog prava u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Time Limits for Decision Making in Arbitral Proceedings

Maganić, Aleksandra ; Ljubenko, Mićo
Stručni radovi, 2015.
Croatian arbitration yearbook

Izvanparnično pravo - s komentarom, primjerima obrazaca za praktičnu primjenu, sudskom praksom, bilješkama i zbirkom propisa + CD

Maganić, Aleksandra ; Šago, Dinka ; Jurić, Ana ; Vrljić, Darko
Autorske knjige, 2015.

Pravna priroda predstečajne nagodbe

Maganić, Aleksandra ; Damjanac, Bruno
Stručni radovi, 2015.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
52. susret pravnika u Opatiji 2014.

Collective redress - National report of Croatia

Josipović, Tatjana ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Workshop: Collective Redress in South East Europe/Kolektivni mehanizmi zaštite prava u Jugoistočnoj Evropi

Novo uređenje obiteljskih izvanparničnih postupaka

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Novo uređenje obiteljskih sudskih postupaka

Presjek aktualnog stanja primjene moderne tehnologije u hrvatskom parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
Elektronička komunikacija i moderne tehnologije u parničnom postupku: dostava, dokazivanje, zapisivanje

Videoconference in national law and EU Regulation

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
International scientific conference "Dimensions of evidence in European civil procedure"

Zaštita kolektivnih interesa i prava potrošača

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2014.
52. susret pravnika u Opatiji 2014.

Osnovne značajke kolektivne pravne zaštite II

Maganić, Aleksandra
Stručni radovi, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Osnovne značajke kolektivne pravna zaštite

Maganić Aleksandra
Stručni radovi, 2014.
Informator : instruktivno-informativni list za ekonomska i pravna pitanja

Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2014.

Dostava prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku 2013.

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Novela Zakona o parničnom postupku i novi Zakon o sudovima

Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Nova organizacija parničnog sudovanja - novi rokovi postupanja i obveze odvjetnika, pravnika u gospodarstvu i sudaca

Kollektiver Rechtsschutz im kroatischen Recht

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Internationale wissenschaftliche Konferenz XI.Dies Luby Iurisprudentiae "Rechtsschutz des schwächeren Subjekts im Privatrecht"

Kolektivna pravna zaštita potrošača – komparativna analiza rješenja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Harmonius School of Law, Pravna reforma u procesu pristupanja EU

Dostava - nova obveza elektroničke komunikacije u parničnom postupku

Maganić Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Nova organizacija parničnog sudovanja

Različiti oblici rasterećenja u pravosuđu u Republici Hrvatskoj - trebaju li Hrvatskoj Rechtspflegeri

Maganić, Aleksandra ; Hraste Lara
Stručni radovi, 2013.
Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja

Dostava prema Zakonu o izmjenama o dopunama Zakona o parničnom postupku iz 2013.

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2013.

The Role of Courts in Arbitral Proceedings

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Croatian arbitration yearbook

Videokonferencija u njemačkom građanskom procesnom pravu

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2013.

Javni bilježnik u elektroničkom pravnom prometu

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagr

Djelotvorna pravna zaštita u pravičnom postupku. Izazovi pravosudnih transformacija na jugu Europe. Liber amicorum Mihajlo Dika


Uredničke knjige, 2013.

Glavna obilježja prijedloga Komisije za novu Uredbu Brissel I

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
XVIII Savjetovanje pravnika "Petar Simmoneti (vlasništvo-obveze-postupak)"

Mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djece u austrijskom pravu

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
Represivne mjere za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta

Uloga sudova u arbitražnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
20. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Expert Determination

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Croatian arbitration yearbook

Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb u njemačkom pravnom sustavu

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2012.

Tzv. tehnička arbitraža

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Pravo u gospodarstvu

Sudska zaštita prava na roditeljsku skrb te uloga Jugendamt-a (centra za socijalnu skrb) u njemačkom pravnom sustavu

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
III.znanstveno-stručni interdisciplinarni skup "Pravna zaštita prava na (zajedničku)roditeljsku skrb"

Elektroničko vođenje parničnog postupka

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Savjetovanje Novosti u parničnom postupku - izmjene i dopune Zakona o parničnom postupku 2011.

Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011.

Tehničke arbitraže

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
19. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Europska javna isprava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Ljubljansko-zagrebški kolokvij "Evropeizacija civilnega procesnega prava"

Hauptmerkmale des Vorschlags der Kommision für eine neue Brüsseler I Verordnung

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
International scientific conference "Acces to civil justice - cross-border civil proceedings in the EU"

Tonski zapis u parničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
Međunarodna znanstvena konferencija Contemporary Issues of Private International Law and European Private Law

Elektronička dostava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2011.
XVII međunarodno savjetovanje Vlasništvo-obveze-postupak

Elektronička dostava, elektroničko vođenje zapisnika, elektronički spis

Maganić, Aleksandra
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Novela Zakona o parničnom postupku od 13. svibnja 2011.

Elektroničko vođenje parničnog postupka

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Expedited Arbitration Proceedings - About Some Croatian Experiences

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Croatian arbitration yearbook

Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties

Maganić, Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2011.

Neue Tendenzen im Außerstreitrecht (in der Freiwilligen Gerichtsbarkeit) in Österreich und Deutschland und ihr Einfluss auf das Außerstreitrecht in der Republik Kroatien

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Rechtspfleger Studienhefte

Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2011.
Pravo u gospodarstvu

Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
XVI. međunarodno savjetovanje Vlasništvo-obveze-postupak

Pravna pomoć u građanskim stvarima između Republike Hrvatske i Republike Makedonije

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Zagrebačko-skopski kolokvij

Reception of the Rechtspfleger in Eastern Europe: Prospects and Difficulties

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Course and Conference Public and Private Justice

Ubrzani arbitražni postupci

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
18. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Objektivne i subjektivne granice pravomoćnosti u stvarnopravnim izvanparničnim postupcima

Dika, Mihajlo ; Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Sodno varstvo pravic v civilnih zadevah- Nepravdni postopki v stvarnopravnih in stanovanjskih zadevah/Sudska zaštita prava u građanskim sporovima – Izvanparnični postupci u stvarnopravnim i stanarskim sporovima

Uvođenje pravoskrbnika (Rechtspflegera) u hrvatsko pravo de lege ferenda

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Međunarodna znanstvena konferencija o institutu Rechtspfleger u njemačkom i austrijskom pravu

Parcelacija i razvrgnuće suvlasništva poljoprivrednog zemljišta

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Rechtspfleger (pravoskrbnik) u hrvatskom stečjanom pravu de lege ferenda

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Međunarodna znanstvena konferencija o hrvatskom, njemačkom i američkom stečajnom pravu - Aktualna pitanja

Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
XV. Savjetovanje pravnika Vlasništvo-obveze-postupak

Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Znanstveni skup Od caveat emptor do caveat venditor

Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
X.Dies Luby -Iurisprudentiae, Die Reform des Privatrechts in Mittel und Osteuropa

Civilna prisilna hospitalizacija

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Znanstveni skup Aktualnosti zdravstvenog zakonodavstva i pravne prakse

Die Reform der vermögensrechtlichen Verhältnisse im kroatischen Familienrecht

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Procesnopravna zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Zaštita prava osobnosti

Maganić Aleksandra
Poglavlja u knjigama, 2009.

Legal Assistance of the Courts of Justice to Arbitration Tribunals

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Croatian arbitration yearbook

Pravna sredstva protiv neučinkovitog suca

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2009.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
16. Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
21.godina Kopaoničke škole prirodnoga prava - Pravo i međunarodne integracije

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
XIV. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Zaštita prava osobnosti

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2008.
Trideset godina Zakona o obveznim odnosima - de lege lata i de lege ferenda

Opće institucije izvanparničnog procesnog prava (komparativna analiza hrvatskog, austrijskog i njemačkog izvanparničnog procesnog prava)

Maganić Aleksandra
Doktorske disertacije, 2008.

Pravna pomoć sudova arbitražnim sudovima

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Pravo u gospodarstvu

Privremeno zaustavljanje aktivnosti u izvanparničnom postupku

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Pravni život

Arbitrability in Non-contentious Matters

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Croatian arbitration yearbook

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2007.
XIII. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Pravo u gospodarstvu

Rechtsquellen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Republik Kroatien

Maganić Aleksandra
Drugi radovi u časopisima, 2007.
Kieler Ostrechts-Notizen

Procesnopravno uređenje odnosa etažnih vlasnika

Maganić Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2007.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
XII. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Arbitrabilnost u izvanparničnim predmetima

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2006.
14.Hrvatski dani arbitraže i mirenja

Nužnost reforme hrvatskog izvanparničnog prava

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci

Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2005.
XI. Savjetovanje pravnika "Vlasništvo-obveze-postupak"

Zemljišnoknjižni službenici prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama

Maganić, Aleksandra
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Uvođenje Rechtspflegera u Hrvatskoj

Maganić, Aleksandra
Druga sudjelovanja na skupovima, 2003.
Institucija "Rechtspfleger"