Informacije o ispitu iz europskog javnog prava

Pravila o ispitu

 

Pisani ispit iz predmeta 'Europsko javno pravo' sastoji se od sljedeća dva dijela:

· 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita (zatvoreni dio ispita); vrijeme pisanja: 15 minuta 

· 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, uz isključene elektronske medije (otvoreni dio ispita); vrijeme pisanja: 40 minuta 

 

Pisani ispit nosi ukupno 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova).

Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova.

 

Ocjene:

1 - 16 ili manje od 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita = pad

17 - 21 (uz minimum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = dovoljan (2)

22 - 30 (uz minimum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = dobar (3)

24 boda ili više (uz minumum 7 bodova na zatvorenom dijelu ispita) = mogućnost izlaska na usmeni ispit na kojem je moguće ostvariti najbolje ocjene - vrlo dobar (4) ili odličan (5)

Međutim, ako student odluči izaći na usmeni ispit, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana. Na usmenom možete i pasti, ostvariti lošiju ocjenu, zadržati trojku ili povećati ocjenu, čemu se mi nadamo.

Student koji ostvari najmanje 15 bodova (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.

 

U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica.

Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku?

Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?

 

Komisijski ispit isključivo je usmeni ispit.