INFOPAKET:
Predmeti koje izvode članovi katedre za europsko javno pravo

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europski sud za ljudska prava 1 6.0
0,0,0
INFO
Institucije i pravni sustav EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 3.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišnog natjecanja 2 6.0
0,0,0
INFO
Metodologija prava EU 2 3.0
0,0,0
INFO
Opća načela u praksi suda EU 2 3.0
0,0,0
INFO
Obrana završnog specijalističkog rada 3 15.0
0,0,0
INFO
Provedeno i javno izloženo istraživanje specijalističkog rada 3 15.0
0,0,0
INFO
poslijediplomski doktorski
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Institucije i pravni sustavi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Pretraživanje pravnih izvora i baza podataka 1 4.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU 1 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo trgovačkih društava 2 6.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnje tržišta EU 2 6.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo tržišne utakmice 3 6.0
0,0,0
INFO
Opća načela prava u praksi Europskog suda 3 3.0
0,0,0
INFO
Europsko pravo konkurencije - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Institucije i izvori prava u EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo EU u pravnom poretku Republike Hrvatske 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Pravo unutarnjeg tržišta EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Standardi zaštite temeljnih prava u pravnom poretku EU 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Sudovi EU - odabrane teme 3, 4 10.0
0,0,0
INFO
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni pravni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
European Public Law - seminar 4 4.0
1,1,1
INFO
Europsko javno pravo 4 8.0
0,0,0
INFO
Europsko javno pravo - seminar 4 4.0
0,0,0
INFO
EU Internal Market Law (Jean Monnet module) 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Legal Architecture 9 4.0
1,1,1
INFO
EU Migration Law and Policy 9 4.0
1,1,1
INFO
Fundamental Rights in the European Union 9 4.0
1,1,1
INFO
Jurisdiction and Role of the European Court of Justice 9 4.0
1,1,1
INFO
Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Diskriminacija i antidiskriminacijske politike 6 3.0
0,0,0
INFO
Preddiplomski stručni studij javne uprave i porezni studij
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Pravo Europske unije 5 5.0
0,0,0
INFO
Specijalistički diplomski stručni studij javne uprave
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije 2 3.0
0,0,0
INFO