SEMINAR "HRVATSKA I EU":
Seminar "Hrvatska i EU"

Seminarska grupa "Hrvatska i EU" se održava srijedom u 14:30, u dvorani 2, Trg Republike Hrvatske 14.

Seminarske radnje

Popis studenata I dodijeljenih seminarskih radnji se nalazi na sljedećem linku.

Seminarske radnje predaju se mailom na antonija.ivancan1@gmail.com najkasnije do 15.svibnja 2019.

Nastavne jedinice

1. nastavna jedinica: Uvod – osnovne informacije o seminaru i aktualna pitanja vezana uz EU institucije

13. 3. 2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

 

2. nastavna jedinica: Uloga nacionalnih parlamenata u postupku donošenja akata u EU

20. 3. 2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

Gostujuća predavačica: Tatjana Briški

Voditeljia odjela za europske poslove u Hrvatskom saboru

PP prezentacija

Članak_Briški & Špiljak

 

3. NASTAVNA JEDINICA: Suski sustav EU

27.3.2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

Teme: Sud EU i nacionalni sudovi kao europski sudovi; nadležnosti Suda EU

Priprema za sat:

predmet 64/16 ASJP

pročitajte članke Osnivačkih ugovora koji se odnose na Sud: UEU - članak 19; UFEU - čl. 251 - 281. Posebice obratite pozornost na pitanje za koje je tipove sporova nadležan Sud EU

 

4. NASTAVNA JEDINICA: Zastupanje Hrvatske pred Europskim sudom

3.4.2019.

Gostujući predavači:

Gordana Vidović Mesarek, zastupnica RH pred Sudom EU

Borna Domitrović, načelnik u Odjelu za pravo EU, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 

__________

U SRIJEDU, 17. TRAVNJA 2019. SEMINAR SE NEĆE ODRŽATI ZBOG PARALELNOG ODRŽAVANJA SEMINARA U DUBROVNIKU.

PREDAVANJA SE, MEĐUTIM, ODVIJAJU I U TOM TJEDNU U REDOVNOM TERMINU!

____________

5. NASTAVNA JEDINICA: Pravo EU u odvjetničkoj praksi u Hrvatskoj

23.4.2019.

Gostujući predavači:

Danijel Pribanić i Dora Ljevar, odvjetnici

 

6. NASTAVNA JEDINICA: Pravo EU u odvjetničkoj praksi u Hrvatskoj na primijeru zaštite osobnih podataka i drugih temeljnih prava

8.5.2019.

Gostujuća predavačica:

Natalija Labavić, odvjetnica

 

7. NASTAVNA JEDINICA: Europski parlament: ovlasti, zadaće i očekivanja od predstojećih izbora

15.5.2019. 

Gostujuća predavačica: 

Andrea Čović Vidović, Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj

 

8. NASTAVNA JEDINICA: Uloga SOLVIT-a u rješavanju prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta u RH

22.5.2019.

Gostujući predavač: 

Alen Botica, voditelj SOLVIT Ureda u Republici Hrvatskoj

O SOLVITU pogledati podatke na sljedećem linku prije seminara: http://ec.europa.eu/solvit/index_hr.htm 

 

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan