Europsko javno pravo - seminar

 

SEMINARSKE GRUPE:

Seminar "Hrvatska i EU" (prof. Ćapeta, Prof. Goldner Lang, Prof. Perišin) - srijedom, u 14.30, TMT 14, dv. II

Seminar "E-learning - rodna ravnopravnost" (doc. Vasiljević) - 

Seminar "Pravo EU i klimatske promjene" (doc. Carević) - utorkom u 10.00 u dvorani V, ĆM 4 

Seminar EN (Perišin, Bačić Selanec, van den Brink) - petkom u 11.00 u dvorani III, ĆM 4 

 

Informacije o drugom kolokviju iz europskog javnog prava i ljetnim ispitnim rokovima su objavljene pod ‘Obavijesti’.


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana