Europsko javno pravo - seminar

Na sljedećem linku nalazi se konačni raspored seminarista po seminarskim grupama. Ako se Vaše ime ne nalazi na popisu seminarista, raspoređeni ste u seminarsku grupu HR i EU. 

Prebacivanje u seminarsku grupu na engleskom jeziku bit će iznimno dozovljeno do 15. ožujka. Studenti koji se žele prebaciti na engleski seminar trebaju o tome informirati voditeljicu seminara.

Sve seminarske grupe počinju s radom idućeg tjedna, od 11. ožujka.