Diplomski studij

 

Predmeti 5. godine

Jean Monnet centar izvrsnosti Katedre za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi katedra.

Za seminar u Dubrovniku prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz predmeta koje nudi Jean Monnet katedra za europsko javno pravo.

Jean Monnet predmeti

Nastavnik 

Semestar

ECTS

EU Legal Architecture

Bačić Selanec

 zimski 

4

Jurisdiction and the Role of the Court of Justice of the EU 

Ćapeta

 zimski

 4

EU Internal Market Law 

Goldner Lang / Carević

 zimski

 4

Fundamental Rights in the EU 

Vasiljević

 zimski

 4

EU Migration Law and Policy

Goldner Lang 

 zimski

 4

Klikom na naziv predmeta moguće je dobiti više informacija o svakom predmetu.