START:
Katedra

 

 2018

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2018. (treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje

 

2011

Ćapeta T. i Rodin S., Osnove prava EU, Narodne novine, Zagreb 2011. (drugo prošireno izdanje) 

Kazalo 2. izdanja (2011.)


2011

 


2009


2009


Demosi

 

Google Groups
demosi
Visit this group

Ispiti i kolokviji
Repozitorij je prazan
Katedra za EJP - Jean Monnet Centre of Excellence

Mi stvaramo očekivanja - We create expectations

Jean Monnet Chair je europski naslov koji Europska komisija priznaje sveučilišnim profesorima koji predaju isključivo predmete posvećene europskoj integraciji (pravo, ekonomija, politička znanost ...). Zadaća je Katedre za europsko javno pravo razvijati nastavu i znanstveno istraživanje na dodiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, razvijati povezivanje s akademskim institucijama na europskoj i regionalnoj razini, otvarati nove profesionalne mogućnosti za pravne znanstvenike, te promicati akademsko promišljanje europskog prava i europskih vrijednosti kako bi se potpomogla integracija Hrvatske u Europsku uniju.

 

Contact: ejpkatedra@gmail.com

 

 

 Jean Monnet predmeti /

 Jean Monnet courses

 Nositelj predmeta /

 Course leader

 Semestar /

 Semester

 ECTS

Jurisdiction and the Role of the European Court of Justice
 

 Ćapeta

 zimski/winter

 4

 

 EU and WTO

 

 Perišin

 zimski/winter

 4

 EU Migration Law and Policy

 Goldner Lang

 zimski / winter

 4

 EU Internal Market Law

 Goldner Lang /  Perišin

 zimski / winter

 4

 Fundamental Rights in the EU

 Vasiljević

 zimski / winter

 4

 Europsko javno pravo /
 European Public Law

 Ćapeta, Goldner  Lang, Perišin,
 Vasiljević 

 ljetni / summer

 8

 Dubrovnik seminar: Advanced
 Issues of European Law

 

 ljetni / summer

 4

 

Predmeti 5. godine

Master level courses

Jean Monnet katedra za europsko javno pravo predmete pete godine nudi studentima Pravnog fakulteta i ERASMUS studentima. Nastava se održava na engleskom jeziku, osim kada nije posebno naznačeno drugačije. Katedra nastoji integrirati rad domaćih studenata i gostujućih ERASMUS studenata kako bi stvorila multikulturalnu atmosferu i pridonjela međunarodnoj razmjeni znanja i ideja.

Studentima koji polože te predmete izdat će se posebna Jean Monnet potvrda o studiranju. Predmete koji se izvode u okviru Jean Monnet programa podupire Europska komisija. Svi navedeni predmeti vode stjecanju kompetencija razine 7 europskog kvalifikacijskog okvira (master level). 

Studentima koji upišu Jean Monnet program preporučuje se i pisanje diplomskog (magistarskog)  rada na katedri za europsko javno pravo. Pri prijavljivanju diplomskog rada iz predmeta Europsko javno pravo u obzir će se uzeti uspjeh na ispitu iz predmeta koje nudi katedra.

Za seminar u Dubrovniku prioritet imaju studenti koji su upisali više ECTS-a iz predmeta koje nudi Jean Monnet katedra za europsko javno pravo.

The Jean Monnet Chair of European Public Law is offering courses to ERASMUS students and students taking the Croatian law degree programme. Courses are delivered in English language, except where indicated otherwise. The Chair integrates work of ERASMUS students and Croatian law degree students in order to create multicultural working atmosphere and to contribute to international exchange of knowledge and ideas.

Students who pass Jean Monnet Courses will receive a Jean Monnet certificate. All courses offered within the Jean Monnet program are supported by the European Commission and lead to competences of level 7 of the European Qualifications Framework.

Students taking one or more of JM courses are encouraged to elect a master thesis with one of the Jean Monnet professors.

ERASMUS students are elegible for participation at Dubrovnik seminar. Students taking one or more Jean Monnet courses shall have priority.

Students are invited to address their questions to the Chair at ejpkatedra@gmail.com

 

 

 

Magistarski (diplomski) radovi i diplomski seminar

Od studenata koji izaberu pisati magistarski (diplomski) rad na Katedri za europsko javno pravo očekuje se da na istraživanju i pisanju rada, te na naprednom seminaru provedu ukupno 16 radnih sati tjedno tijekom svakog tjedna u semestru, te da pristupe obrani na kraju semestra, za što je predviđeno 30 ECTS bodova. Studenti koji na kraju semestra ne obrane rad biti će ocjenjeni ocjenom nedovoljan.

Pisani rad mora se temeljiti na znanstvenom istraživanju, te mora biti opsega od cca. 50 stranica (1 str = 1800 znakova)

Nastava za studente koji upišu diplomski seminar održavati će se jednom tjedno. Na svakom sastanku seminarske grupe studenti će izlagati rezultate istraživanja i napredak tijekom proteklog tjedna.

Informacije o prvom sastanku i početku nastave biti će objavljene na stranicama katedre.

Ogledni primjerci radova i upute za rad na njima nalaze se na ovoj web stranici.

 

 

Konzultacije

Appointments with professors

Konzultacije s profesorima na katedri održavaju se uz prethodnu najavu na e-mail katedre ejpkatedra@gmail.com

U tjednu održavanja ispita ne drže se konzultacije.
Students wishing to schedule an appointment with Department members have to announce themselves by e-mail at ejpkatedra@gmail.com

There will be no appointments in the week of the exam.

 

 


Repozitorij