prof. dr. sc. Zdenko Babić
prof. dr. sc.
Zdenko Babić

Zdenko Babić je rođen u Brčkom, 1975. godine.  Osnovnu školu završio u Vidovicama, a IX. gimnaziju 1994. godine u Zagrebu. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1998. godine.  2000. godine zaposlio se na Ekonomskom institutu u Zagrebu, doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Od 2009. godine zaposlen je na Katedri za socijalnu politiku Pravnog fakulteta u Zagrebu, pri Studijskom centru socijalnog rada gdje od travnja 2009.godine radi u znanstveno –nastavnom zvanju docenta; od 2013. godine u zvanju izvanrednog profesora te od 2019. godine u zvanju redovitog profesora.

Na preddiplomskom studiju Socijalnog rada nositelj je kolegija „Menadžment u socijalnom sektoru“, izbornog kolegija  „Ekonomija socijalne politike, i kolegija  „Osnove socijalne politike“; na diplomskom studiju kolegija „Socijalna politika i socijalni razvoj“ i " Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo". Njegovi istraživački interesi uključuju ekonomsku i socijalnu politiku, politike na tržištu rada,  te područje socijalne ekonomije, zadrugarstva  i socijalnog poduzetništva. Od 2000. godine do danas objavio je 30 znanstvenih radova, te je je aktivno sudjelovao na dvadeesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih konferencija i okruglih stolova.  Od 2013 godine konzultant je za Republiku Hrvatsku u okviru projekta Europske Komisije  kojim se prate tendencije na tržištu rada i politikama zapošljavanja zemalja članica Europske Unije. Radio je kao glavni konzultant ili ekspert na većem broju projekata međunarodnih institucija kao što su UNDP, UNICEF, Europska komisija te domaćih institucija kao što su Ministarstvo socijalne politike i mladih R.H.,  Hrvatski savez zadruga, Hrvatska obrtnička komora. Član je uredništva Revije za socijalnu politiku i upravnog vijeća Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Oženjen je i otac troje djece.

 

Više

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Ulaganja u djecu kao visoko isplativa socijalna investicija

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Paediatria Croatica

Primjena i potencijal koncepta socijalnih inovacija u djelovanju Caritasa u Hrvatskoj

Babić, Zdenko ; Buconić, Tereza
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja

Current Challenges and Future Potentials of Social Economy in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2020.
Calitatea Vietii

Comparative analysis of economic and social policy development in Croatia and Slovenia

Babić, Zdenko ; Lučev, Josip
Znanstveni i pregledni radovi, 2019.
Problemy Polityki Spolecznej

Obrazovanje

Bežovan, Gojko ; Puljiz, Vlado ; Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Dobrotić, Ivana ; Matković, Teo ; Zrinščak, Siniša.
Poglavlja u knjigama, 2019.

Current Challenges and Future Potentials of Social Economy in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
7th CIRIEC International Research Conference on Social and Solidarity Economy Social and Solidarity Economy: Moving Towards a New Economic System

Pridonosi li regionalni razvoj u hrvatskoj jačanju ili slabljenju socijalne kohezije?

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
Socijalna kohezija u društvu polarizacije, konflikata i nejednakosti.

Croatia: Labour Market Policy Thematic Review 2018: An in-depth analysis of the emigration of skilled labour

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
, 2018.

Usporedna analiza programa socijalnog poduzetništva kao mobilizatora zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Frleta, Andrea ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Usporedna analiza programa socijalnog poduzetništva kao mobilizatora zapošljavanja rehabilitiranih ovisnika u Hrvatskoj i zemljama Europske unije

Frleta, Andrea ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Minimum wage in Croatia: sectoral and regional perspectives

Nestić, Danijel ; Babić, Zdenko ; Blažević Burić, Sanja
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Ekonomska istraživanja

Decentralizacija socijalne skrbi i socijalne nejednakosti: slučaj Hrvatske

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2018.
Revija za socijalnu politiku

Croatia: Labour Market Policy Thematic Review 2017: An in-depth analysis of the impact of reforms on inequality

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
, 2017.

Minimum wage in Croatia : sectoral and regional dimension

Nestić, Danijel ; Babić, Zdenko ; Blažević Burić, Sanja.
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
“Future World by 2050”

Socijalna poduzeća za radnu integraciju (WISE) u postsocijalističkim zemljama

Marković, Luka ; Baturina, Danijel ; Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2017.
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Social Entrepreneurship - an Opportunity for Integration of People with Disabilities in Croatia?

Baturina, Danijel ; Babić, Zdenko ; Marković, Luka
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
9th International Conference of the Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb ERFCON 2017

Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva

Babić Zdenko ; Baturina Danijel
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2016.
Kriza i izazovi socijalne države

Koncept socijalnih investicija kao odgovor na krizu i nove izazove socijalne države: trendovi i perspektiva

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Znanstveni i pregledni radovi, 2016.
Revija za socijalnu politiku

Struktura naknada, izdaci i korisnici programa socijalne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Šućur, Zoran ; Babić, Zdenko ; Urban, Ivica ; Baran, Jelena
Autorske knjige, 2016.

Poverty in Croatia

Babić, Zdenko ; Baturina, Danijel
Poglavlja u knjigama, 2015.

Siromaštvo i dobrobit djece predškolske dobi u Republici Hrvatskoj. Zagreb: UNICEF.

Šućur, Zoran ; Kletečki Radović, Marijana ; Družić Ljubotina, Olja ; Babić, Zdenko
Autorske knjige, 2015.

Stanje i trendovi rada u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2014.

Angažman Glasa Koncila za opće dobro u socijalnom području

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2013.
Fenomen Glasa Koncila 1963-2013.

Definiranje područja i potencijal razvoja socijalnog poduzetništva hrvatske u komparativnom kontekstu

Vlatka Vincetić ; Zdenko Babić ; Danijel Baturina
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Ekonomski pregled : mjesečnik Hrvatskog društva ekonomista Zagreb

Ekonomski aspekti ulaganja u rani razvoj djece : komparativni prikaz

Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2013.

Tipovi kapitalizma, ekspanzija neoliberalizma i socijalni učinci u baltičkim zemljama, Sloveniji i Hrvatskoj:komparativni pristup

Lučev, Josip ; Babić Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2013.
Revija za socijalnu politiku

Ekonomska kriza u Hrvatskoj – socijalne posljedice i (ne)adekvatnost odgovora ekonomske i socijalne politike

Babić Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
4. Kongres studenata Prava

Effectiveness of social assistance and minimum income schemes in Croatia and Slovenia as a poverty alleviation tool: a comparative view

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
10th ESPANet Annual Conference

Perspektive socijalnog poduzetništva Hrvatske u Europskoj uniji

Vincetić, Vlatka ; Babić, Zdenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2012.
Ekonomska politika Hrvatske u 2013. godini

Mogućnosti zadrugarstva u Hrvatskoj, trendovi i analiza.

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2012.
međunarodna konferencija o radničkim i socijalnim zadrugama.

Zadrugarstvo u Hrvatskoj: trendovi, pokazatelji i perspektiva u europskom kontekstu

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Sociologija i Prostor

Aktivna politika tržišta rada: europski kontekst i hrvatska praksa.

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2012.
Socijalna ekologija

Zadrugarstvo i socijalna ekonomija u Hrvatskoj

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj ; Glavaš Sigur, Zrinka ; Ježovita, Ana
Autorske knjige, 2011.

Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja 2009. i 2010. godine u Hrvatskoj

Matković, Teo ; Babić, Zdenko ; Vuga, Annamaria
, 2011.

Europski modeli socijalne države i siromaštvo-implikacije za Hrvatsku i BiH.

Babić, Zdenko
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
'Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti-profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava'

Analiza mjera ekonomske i socijalne politike namijenjenih razvoju otoka

Babić, Zdenko ; Juras Mirna
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2011.
Ekonomska politika Hrvatske u 2012.godini. 19 tradicionalno savjetovanje hrvatskog društva ekonomista.

Socijalni izdaci Hrvatske u europskom kontekstu.

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2010.
Postignuća i izazovi kombinirane socijalne politike u Zagrebu - treći dio

Izdaci za socijalnu zaštitu u Hrvatskoj-usporedba sa zemljama Europske unije

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Revija za socijalnu politiku

Europski modeli socijalne države i siromaštvo-implikacije za Hrvatsku i BiH.

Babić, Zdenko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2010.
'Socijalni rad i borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti-profesionalna usmjerenost zaštiti i promicanju ljudskih prava'

Long-run Growth, Social Institutions and Living Standard. Neri Salvadori i Arrigo Opocher (ur.)

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Revija za socijalnu politiku

Položaj osoba s invaliditetom na tržištu rada Republike Hrvatske.

Babić, Zdenko ; Leutar, Zdravka
Drugi radovi u časopisima, 2010.
Socijalna ekologija

Redistributive effects of social transfers in Croatia

Babić, Zdenko
Druga sudjelovanja na skupovima, 2009.
Europeanization, development of Croatian social model and social cohesion

Poslovna etika, interna skripta

Babić, Zdenko ; Ćorić, Gordana ; Račić, Domagoj
Ostalo, 2008.

Survey of the Croatian Labour Market

Bićanić, Ivo ; Babić, Zdenko
Poglavlja u knjigama, 2008.

Usporavanje u drugom tromjesečju?

Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić Iva ; Mervar, Andrea ; Nestić, Danijel ; Pavuna, Dinko, Slijepčević, Sunčana ; Smilaj, Dragica, Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.
Privredna kretanja i ekonomska politika

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška.
Stručni radovi, 2008.
Croatian economic outlook quarterly

Uloga socijalne pomoći u politici prema siromaštvu u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Stručni radovi, 2008.
Privredna kretanja i ekonomska politika

Socijalni izazovi za ekonomsku politiku

Babić, Zdenko ; Cota, Boris
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2008.
Ekonomska politika Hrvatske u 2009.

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.
Croatian economic outlook quarterly

Redistribucijski učinci socijalnih transfera u Republici Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2008.
Revija za socijalnu politiku

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to Projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.
Croatian economic outlook quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2008.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Socijalni transferi i učinkovitost socijalne pomoći u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Doktorske disertacije, 2007.

EU accession and Croatian rural competitiveness - observations from the ICES Sarajevo 2006

Kagin, D. Justin ; Franić, Ramona ; Njavro, Mario ; Babić, Zdenko
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2007.
42. hrvatski i 2. međunarodni simpozij agronoma

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2007.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Social Protection and Social Inclusion in Croatia

Jurlina Alibegović, Dubravka ; Mastilica, Miroslav ; Nestić, Danijel ; Stubbs, Paul ; Babić, Zdenko i Vončina, Luka
, 2006.

Strukturne promjene visokog obrazovanja i ishodi na tržištu rada

Babić, Zdenko ; Matković, Teo ; Šošić, Vedran
Znanstveni i pregledni radovi, 2006.
Privredna Kretanja i Ekonomska Politika

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.
Croatian Economic Outlook Quarterly

EU Accession and Croatian Rural Competitiveness

Franić, Ramona ; Njavro, Mario ; Babić, Zdenko ; Kagin, Justin
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2006.
From Transition to Sustainable Development: The Path to European Integration.

Socijalna pravednost i tržišna efikasnost - teoretski koncepti i uloga države

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2006.
Ekonomski pregled

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainites and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Barometar konkurentnosti Hrvatske 2005.-2006. - dio II.

Aralica, Zoran ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Budak, Jelena ; Cvijanović, Vladimir ; Rašić Bakarić, Ivana ; Rajh, Edo ; Cerovac, Saša
, 2006.

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška.
Stručni radovi, 2006.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra ; Vizek, Maruška
Stručni radovi, 2006.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Optimizacija mreže škola u Republici Hrvatskoj

Rakić, Vini ; Pastuović, Nikola ; Babić, Zdenko ; Baranović, Branislava ; Bratranek, Neven ; Račić, Domagoj ; Gabršček, Sergej
, 2005.

Participation Rates and Investment in Education in Croatia

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2005.
Croatian Economic Survey

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Čenić, Maruška ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy assumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Čenić, Maruška ; Čondić-Jurkić, Iva ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.
Croatian Economic Outlook Quarterly

Recent developments ; Policy asumptions and projections summary ; Uncertainties and risks to projections

Mervar, Andrea ; Babić, Zdenko ; Botrić, Valerija ; Čondić-Jurkić, Iva ; Čenić, Maruška ; Nestić, Danijel ; Slijepčević, Sunčana ; Švaljek, Sandra
Stručni radovi, 2005.
Croatian economic outlook quarterly

Studija o financiranju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Babić, Zdenko ; Račić, Domagoj ; Marić, Zdravko
, 2004.

Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Stručni radovi, 2004.
Privredna kretanja i ekonomska politika

Participacija i ulaganje u obrazovanje u Hrvatskoj

Babić Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2004.
Privredna kretanja i ekonomska politika

Segmentation of the labour market and the employee rights in Croatia

Račić, Domagoj ; Babić, Zdenko ; Podrug, Najla
Znanstveni radovi u zbornicima skupova, 2004.
From Transition to Development: Globalisation and Political Economy of Development in Transition Economies

Tržište rada u Republici Hrvatskoj i mjere za poticanje zapošljavanja

Babić, Zdenko
Magistarski radovi, 2004.

Uloga aktivne politike na tržištu rada u Hrvatskoj

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2003.
Financijska teorija i praksa

Segmentation of the Labour Market and the Protection of Employee Rights in Croatia

Račić, Domagoj ; Babić, Zdenko ; Podrug, Najla
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2003.
ICES 2003 - Second International Conference of the Faculty of Economics in Sarajevo

Etika i ekonomija: propitivanje odnosa

Babić, Zdenko
Znanstveni i pregledni radovi, 2002.
Ekonomski pregled

"Aghion, Philippe ; Williamson, Jeffrey G.: Growth, Inequality and Globalization - Theory, History and Policy"

Babić, Zdenko
Drugi radovi u časopisima, 2001.
Ekonomski pregled