Pravni fakultet ima veći broj studentskih udruga. Njihov djelokrug rada odražava raznolikost interesa naših studenata/ica. Potičemo naše sadašnje i buduće studente/ice da se priključe radu navedenih udruga: