Studentski pravobranitelj:

Roko Roglić

 

Zamjenice studentskog pravobranitelja:

Nika Bakula, Dora Dabac, Paola Jurković i Ana Slonjšek

 

e-mail: pravobranitelj.pravo@gmail.com

 

Primanje studentica/studenata u Uredu studentskog pravobranitelja (trenutno nedostupno zbog radova)

Institucija studentskog pravobranitelja je sui generis institucija, utemeljena 2007. godine Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, (NN 71/07).

Prema Statutu Studentskog zbora Pravnog fakulteta u Zagrebu, zaduženja studentskog pravobranitelja su redom sljedeća (čl. 37.):

a) prima pritužbe studenata/ica koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima sa Studentskim zborom te nadležnim tijelima Fakulteta;
b) savjetuje studente/ice o načinu ostvarivanja njihovih prava;
c) može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata/ica radi zaštite njihovih prava;
d) sa Studentskim zborom i nadležnim tijelima Fakulteta raspravlja o pitanjima ostvarivanja prava studenata/ica;
e) sudjeluje u radu sjednica Skupštine;
f) obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje prava studenata/ica.

Zamjenici pomažu pravobranitelju u obavljanju dužnosti, zamjenjuju ga u slučaju spriječenosti, te obavljaju i druge poslove koje im on povjeri.

Ovim putem pozivamo sve studente koji smatraju da je neko njihovo pravo tijekom studija prekršeno da nam se obrate kako bismo nepravdu ispravili i spriječili njezino ponavljanje.