dr. sc. Ksenija Švenda-Radeljak
dr. sc.
Ksenija Švenda-Radeljak

Više

Edukacija

Kontakt

E-mail:
E-mail
Telefon:
4895 817; 4895 832
Adresa:
Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Biblioteka/I
Katedra/služba:
Diplomirani knjižničar - stručni savjetnik
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Digitalizacija u obrazovanju

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2022.

Digitalne informacijske usluge knjižnice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Prilagodba knjižničnih usluga ranjivoj skupini korisnika u uvjetima pandemije COVID-19

Horić, Andrea ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2021.
Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja u kontekstu pandemije COVID-19 – izazovi, mogućnosti i perspektive

KNJIŽNICA PRAVNOGA FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU – PODRŠKA STUDENTIMA S INVALIDITETOM

Horić, Andrea ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2021.

Projekt e-Rara: digitalizacija nastavnih pomagala Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Horić, Andrea ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2021.
Deseti festival hrvatskih digitalizacijskih projekata

Implementation of E-learning in Croatian High Education Institutions: Content Analysis of Academic Papers from 2007 to 2019

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Lakatoš, Mia
Druga sudjelovanja na skupovima, 2020.
PUBMET 2020

Profesionalno okruženje i razvoj knjižničarske profesije tijekom djelovanja Ljerke Markić- Čučuković

Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2019.
Obilježavanje 100. obljetnice rođenja dr. Ljerke Markić-Čučuković

Profesionalno okruženje i razvoj knjižničarske profesije u Hrvatskoj tijekom djelovanja Ljerke Markić-Čučuković

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2019.

Openness, Accessibility and Standardization: Ethics in Publishing and Social Work Profession Implemented in Annual of Social Work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2019.
PUBMET 2019 : The 6th conference on scholarly publishing in the context of open science

Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

Švenda-Radeljak, Ksenija
Autorske knjige, 2018.

Visokoškolska knjižnica u inkluziji korisnika: nove mogućnosti pristupa

Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2018.

Od amanuensisa do infomacijskog stručnjaka - percepcija razvoja profesije kroz razvoj nazivlja zanimanja

Horić, Andrea ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2018.
43. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Fizički i virtualni prostor Knjižnice Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu - percepcija korisnika

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2017.
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica

E-izvori kao podrška praksi socijalnog rada

Švenda-Radeljak, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
VIII. konferencija socijalnih radnika Socijalni rad u svijetu promjena

Why do we need to think of ethics? Development of reviewer and author guiedlines in Annual of social work

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija ; Buljevac, Marko
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2017.
4.međunarodna konferencija o znanstvenom izdavaštvu u kontekstu otvorene znanosti PUBMET 2017

Dostupnost knjižnične građe i informacija studentima s invaliditetom u Knjižnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: razvoj personaliziranog pristupa korisniku na primjeru usluge prilagodbe studijske literature za slijepe i slabovidne studente

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Horić, Andrea
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2016.
41. skupština Hrvatskoga knjižničarskog društva

Visokoškolska knjižnica u inkluziji korisnika : nove mogućnosti pristupa

Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
Socijalno inkluzivne knjižnične usluge

The virtual environment on Department of Social Work, Faculty of Law, University of Zagreb : e- learning and e-library

Švenda-Radeljak, Ksenija ; Vejmelka, Lucija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
ISIC : The Information Behaviour Conference

Human-Computer Interaction in Social Work Profession : Ethical Dillemas of Online Research and Online Practice

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2016.
PubMet 2016.

Fizički i virtualni prostor knjižnice očima korisnika

Horić, Andrea ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
14. dani specijalnih i visokoškolskih knjiižnica

Kako naći, ali i kako upotrijebiti informaciju

Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
Festival knjižničarstva: pokaži što znaš 2

E-science on Department of Social Work at University of Zagreb: e-learning, e-publishing, e-library

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija ; Šajfar, Petar
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2015.
Social Work Education in Europe : towards 2025

Cooperation between journals and library in the promotion of of social work

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2015.
PubMet 2015

Knjižnica Studijskog centra socijalnog rada 1994.-2013. : razvoj prema suvremenoj knjižnici

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

Informacijska pismenost i praksa socijalnog rada

Švenda-Radeljak, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
6. KONFERENCIJA SOCIJALNIH RADNIKA

"LIBRARY FOR PRACTICE“ : e-informations on demand

Švenda-Radeljak, Ksenija
Sažeci u zbornicima i časopisima, 2014.
The Second European Conference on Information Literacy (ECIL)

Tezaurus znanstvenog područja socijalnih djelatnosti - grana socijalna politika : prilog predmetnoj obradi

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

Obrazovanje za informacijsku pismenost korisnika knjižnice Studijskog centra socijalnog rada

Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2014.

Annual of Social Work : 20th anniversary

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Druga sudjelovanja na skupovima, 2014.
The complex world of science editing - Twelfth general assembly and conference

Ljetopis socijalnog rada (1994.-2013.) - dvadeset godina kontintinuiranog izlaženja

Vejmelka, Lucija ; Švenda Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

Ljetopis socijalnig rada (1994.-2013.) : dvadeset godina kontinuiranog izlaženja

Vejmelka, Lucija ; Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2014.

Doprinos Tatjane Blažeković profesionalnoj edukaciji hrvatskih knjižničara : ustroj i djelovanje Katedre za bibliotekarstvo na PA u Rijeci

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Stručni skup "Tatjana Blažeković"

Stručno osposobljavanje hrvatskih knjižničara : od ideje do sveučilišnog studija

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi u zbornicima skupova, 2013.
Dani specijalnih i visokoškolskih knjižnica (12 ; 2012)

Doprinos Tatjane Blažeković profesionalnoj edukaciji hrvatskih knjižničara: ustroj i djelovanje Katedre za bibliotekarstvo na PA u Rijeci

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2013.

Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

Švenda-Radeljak, Ksenija
Doktorske disertacije, 2012.

Knjižnica Studijskog centra socijalnog rada : razvoj do procesa informatizacije

Švenda-Radeljak, Ksenija
Znanstveni i pregledni radovi, 2010.

Revija za socijalnu politiku petnaest godina kontinuiranog izlaženja (1994.-2008.)

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2010.

Časopis "Socijalni rad" - posljednje desetljeće (1980.-1990.)

Švenda-Radeljak, Ksenija
Znanstveni i pregledni radovi, 2008.

Socijalni rad i socijalna politika : mreža kao dodatna pomoć uobličavanju autentičnih teorija znanstvenih polja

Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2008.

Sustav kvalitete u knjižnici Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : stanje i želje

Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2008.

Časopis "Socijalni rad" - slijedeće desetljeće razvoja (1970.-1979.)

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2007.

Primjena Univerzalne decimalne klasifikacije u knjižnici Studija socijalnog rada pri Pravnom fakultetu u Zagrebu

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2006.

Časopis "Socijalni rad" - prvih 10 godina (1960.-1969.)

Švenda-Radeljak, Ksenija
Stručni radovi, 2006.

O knjižnici Studijskog centra socijalnog rada

Švenda-Radeljak, Ksenija
Poglavlja u knjigama, 2006.

Ustroj tezaurusa za znanstveno područje socijalne djelatnosti - grana socijalna politika

Švenda-Radeljak, Ksenija
Magistarski radovi, 2005.

Radovi