Studentski informacijski centar Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nastavlja s radom s početkom upisa u ak. godinu 2023./2024. Svrha mu je dodatno, brzo i pouzdano informiranje svih studenata naših studija o upisima u novu akademsku godinu kako bi se omogućio što brži rad i ažurno rješavanje predmeta u vrijeme povećanog opterećenja Studentske referade. Studenti koji rade u Centru pomažu svojim kolegicama i kolegama u provedbi upisa odgovarajući na nedoumice, dajući savjete i općenito pružajući brzu kolegijalnu potporu studentima. Odgovaraju na poruke upućene elektroničkom poštom na adrese

- studij Pravo: upisi-pravo@pravo.hr

- studiji Studijskog centra socijalnog rada: upisi-scsr@pravo.hr

- studiji Studijskog centra za javnu upravu i javne financije: upisi-scjujf@pravo.hr.

U poruci poslanoj sa službene studentske e-mail adrese potrebno je navesti JMBAG, a eventualno i broj telefona, radi brže komunikacije.


Dekan i Uprava Fakulteta žele svim studentima puno uspjeha na ispitima koji su u tijeku i što jednostavniji upis u novu ak. godinu.

Popis obavijesti