Ovim putem javljamo da je naknadno uočen mali propust u popisu obavezne dokazne dokumentacije u jednoj od kategorija za prijavu za dodatnu potporu na osnovu manje mogućnosti.

Radi se o kategoriji "Studenti koji studiraju u mjestu izvan mjesta prebivališta".

Naime prošle ak. god. kao dokazna dokumentacija za ovu kategoriju tražena je samo preslika osobne iskaznice i ispis s prikazom udaljenosti (npr. HAK planer
putovanja, google maps ili sl.).

Ove godine, naknadno je naglašeno, da je uz navedena dva dokumenta potrebno  dostaviti i ispis elektroničkog uvjerenja o prebivalištu.

Za studente kojima je u sklopu dosadašnjih parcijalnih rezultata natječaja već odobreno dodatno financiranje na osnovu dostavljene dokumentacije, sveučilište će direktno od studenata zatražit samo naknadnu dopunu. 

Ažurirani dokument (popis potrebne dokumentacije) može se naći ovdje.

 

Ured za međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta u Zagrebu

Popis obavijesti