Stalna misija Republike Hrvatske pri UN, OESS i drugim međunarodnim organizacijama u
Beču (SMRH Beč) i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova obavještavaju o mogućnosti
obavljanja Erasmus + studijskih stažiranja u trajanju od 6 mjeseci do godinu dana.


Studenti imaju priliku upoznati se i sudjelovati u radu Misije kroz praćenje rada
međunarodnih organizacija: Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), UN Ureda
za borbu protiv kriminala i droga (UNODC), UN Organizacije za industrijski razvoj
(UNIDO), Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih pokusa (CTBTO),
Wassenarskog aranžmana za kontrolu izvoza oružja i robe dvojne namjere (WA) i
Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije (IACA).


Pregled aktivnosti studentske prakse:
1. Praćenje aktivnosti i izvještavanje sa sastanaka, konferencija i predavanja u UN i drugim
organizacijama
2. Sudjelovanje na koordinacijskim sastancima EU po pitanjima koja se raspravljaju u okviru
međunarodnih organizacija
3. Pomoć i podrška u svakodnevnim zadacima diplomata
4. Pomoć pri pripremi i sudjelovanje u događajima koje organizira SMRH
5. Drugi zadaci prema uputama voditelja unutarnje organizacijske jedinice SMRH kojem je
student dodijeljen.
Uvjeti:
- aktivno znanje hrvatskog i engleskog, poželjno znanje njemačkog jezika
- status studenta potrebno je imati za vrijeme objave rezultata natječaja i potpisivanja ugovora
- spremnost rada u grupi, inovativnost, kreativnost, pisano i usmeno izražavanje,
komunikativnost
Prijava mora sadržavati:
- motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
- životopis na hrvatskom jeziku
Napomena:
Erasmus+ studentska praksa pri SMRH nije sufinancirana sredstvima Ministarstva vanjskih i
europskih poslova te smještaj, prijevoz i prehranu u Beču osiguravaju sami studenti.
Stipendiju je potrebno osigurati putem prijave na sveučilišni natječaj za Erasmus+ studentsku
praksu.
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/1-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-
strucna-praksa-akademska-godina-202324/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Erasmus
_SMP/SMP_2023-24/za_prijavu_2023-24/2023-24_Natjecaj_SMP_E__1_krug_-
_19.5.2023_final_.pdf
Sigurnosna provjera za odabranog kandidata traje do tri mjeseca.
Prijave pod nazivom „Zahtjev za Erasmus+ studentsku praksu u SMRH – Beč“ poslati na
mihaela.baric@mvep.hr do 1. rujna 2023.

 

Erasmus+ praksa 

Popis obavijesti